Nieuws

Onderwijskwaliteit ROC Leiden moet omhoog

door Martijn Otten op 22 mei 2015

De afgelopen weken heb ik veelvuldig contact gehad met Tanja Jadnanansing, PvdA-kamerlid beroepsonderwijs, om te praten over het ROC Leiden. Uiteindelijk gaat de Tweede Kamer op 11 juni een belangrijke beslissing nemen over de toekomst van het ROC en daar wil ik als Leids duo-raadslid onderwijs natuurlijk over meedenken. ‘Daar ga ik niet over’; je hoort het zo vaak in de politiek, maar ik begrijp het niet. Natuurlijk gaat de Tweede Kamer uiteindelijk over het mbo-onderwijs in Nederland, maar dat weerhoudt mij er toch niet van om op te komen voor de 11.000 jongeren wiens studie bij het ROC Leiden op de tocht staat? De gemeente zou zich ook zo moeten opstellen: ook al gaan we er wettelijk niet altijd over, probeer je op elk front in te zetten voor beter onderwijs!

Het hele dossier is erg frustrerend. Frustrerend dat een aantal vastgoedondernemers een hele school kapot kunnen maken. Frustrerend dat het ROC Leiden in de MBO-keuzegids op de allerlaatste plaats staat. Het Leidsch Dagblad citeerde mij al: “Het is bijna cynisch om te moeten opmerken dat Leiden over de beste universiteit van het land beschikt en de slechtste mbo-instelling.” Toch heb ik geprobeerd mijn inbreng in de gemeenteraadscommissie niet te laten leiden door deze frustraties. Uiteindelijk hebben de leerlingen er het meeste aan als wij ons hard maken voor het verbeteren van hun onderwijs. Er is nu eindelijk wat zekerheid voor zowel studenten als docenten, laten we dan nu ook doorpakken. Als het onderwijs over een paar jaar nog steeds ondermaats is, heeft de 40 miljoen van Bussemaker toch geen zin gehad?

Wat is daarin de rol van de gemeente? Lodewijk Asscher heeft in Amsterdam laten zien dat je als wethouder wel degelijk invloed kunt hebben op het onderwijs in je stad, zo ook bij het fiasco van Amarantis. Natuurlijk gaat geen enkele vergelijking helemaal op – het Amarantis is een mix van zowel mbo-scholen als middelbare scholen – maar dit Amsterdamse voorbeeld laat wat mij betreft zien dat, als we het echt willen als gemeente, we best invloed kunnen hebben op het mbo in onze stad.

De wethouder gaf aan dat hij goede gesprekken voert met de verschillende mbo-instellingen, maar hij kon niet concreet noemen wat hij daar aan hun mee gaf. De PvdA heeft daar wel duidelijke ideeën over. Aan de ene kant moet er beter worden samen gewerkt in het Leidse onderwijs. Toen het ROC naar de Lammenschans-locatie wilde heeft de raad daarmee ingestemd met het idee dat het mbo daar goed zou kunnen samen werken met het vmbo van het Da Vinci Lammenschans, maar de contacten tussen die twee scholen zijn nog steeds niet optimaal. Ook zijn de studies in Leiden vaak nog niet op elkaar afgestemd. De studie Zorgende Hulp en Welzijn (mbo niveau 2) voldoet op het ROC niet aan de eisen van de inspectie, maar wordt ook nog eens op vijf verschillende locaties aangeboden (ROC, ID, Mondriaan, LOI en NTI). De gemeente zou erop moeten aandringen dat er beter wordt samengewerkt, want dat is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs.

Daarnaast is er voor de gemeente ook een taak weggelegd om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. We zijn vaak geneigd om alleen de gevolgen aan te pakken, maar er zijn ook aantoonbare manieren waarop we schoolverlaten kunnen voorkómen. Door betere voorlichting over studies en de baankansen daarin en door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. PvdA-wethouder Marleen Damen maakt grote stappen met het tegengaan van jeugdwerkloosheid, maar ik zie met lede ogen aan dat er tegelijkertijd jongeren worden opgeleid voor werkloosheid. Dat is dweilen met de kraan open. Het is essentieel dat we ons daar ook als gemeente mee gaan bemoeien. Misschien is het niet onze verantwoordelijkheid, maar het is wel onze plicht. En ik voel me verantwoordelijk voor het onderwijs van al die jongeren!

11 Responses to “Onderwijskwaliteit ROC Leiden moet omhoog”

 1. Anneloes Wassenaar schreef:

  En als de politiek zich er eens lekker niet mee bemoeit zou me dat als docent in het mbo een lief ding waard zijn. Sorry dat ik het zeg, maar je hebt echt geen idee waar je het over hebt.

 2. albert simonis schreef:

  Merkwaardige reactie van niet alleen mbo-docente maar ook D66 raadslid, volgens mij ook in de tijd toen het ROC zijn megalomane bouwplannen presenteerde, waardoor nu de politiek / de belastingbetaler weer het financiële puin mag ruimen. Enige toelichting waar nu de schoen bij AW wringt, zou me welkom zijn.

 3. Anneloes Wassenaar schreef:

  Klopt. De gemeente heeft eind 2005 de panden van ROC Leiden gekocht. Andere afspraken zijn van later.
  Waar ik van ga steigeren is het geblaat over opleiden voor werkloosheid en beter onderwijs. Alle vernieuwingen in het mbo in de afgelopen tien jaar zijn gepaard gegaan met forse bezuinigingen. De landelijke overheid maakt het allemaal nog moeilijker voor jongeren die praktisch zijn ingesteld door onhaalbare eisen te stellen voor taal en rekenen. En dan gaat een of andere onbenul van een partij die behoorlijk boter op het hoofd heeft in dit hele debacle weer eens beter weten.

 4. albert simonis schreef:

  Ik maak toch bezwaar tegen de term onbenul voor ons raadslid dat aanzienlijk recentere ervaringen met het ondergaan van onderwijs heeft dan u. En wat al die bezuinigingen betreft, die zijn bepaald niet af te leiden uit het bestedingspatroon wanneer het om huisvesting ging. Ik weet niet hoeveel inspraak het onderwijzend personeel heeft in dat soort zaken, maar òf ze vonden die plannen ook prachtig òf ze hebben zich als makke schapen naar de slachtbank laten leiden.
  Dat de PvdA tonnen boter op het hoofd heeft waar het de totale verloedering van het onderwijs betreft, zult u mij niet horen ontkennen, maar het verbaast me zeer dat u, als vertegenwoordigster van een partij die altijd het onderwijs als speerpunt presenteert (hallo, Paul), tegen ingrijpen van de politiek in het onderwijs bent. En ik sta eerlijk gezegd ook wel een beetje te kijken van uw weinig collegiale houding mbt een mede-raadslid.

 5. Gijs schreef:

  Beste Anneloes, ik heb het al vaker gemerkt, tot toe niets van gezegd, maar na bovenstaande reacties vind ik het verstandig om je de volgende suggestie te doen. Ik zou je aanraden om in discussies altijd met respect over je tegenstander te blijven praten. Met respect bedoel ik dat je niet op de man speelt, maar op de inhoud. Hoe oneens je het ook bent. Zo’n reactie doet je standpunt en je relatie met andere raadsleden en partijen geen goed.

  Ik wens je nog een fijne Pinksteren toe.

  Met vriendelijke groet,
  Gijs

 6. albert simonis schreef:

  Kennelijk is de pinkstergeest vaardig over je, Gijs, dat je nu met vurige tongen begint te spreken…..

 7. albert simonis schreef:

  Overigens begrijp ik dat AW nu druk is met het sampelen van de champagne in en rond Reims. Wellicht krijgen we nog een verklaring (of een excuus?) als het promillage weer tot aanvaardbare waarden is teruggebracht.

 8. Anneloes Wassenaar schreef:

  Hm, voor iemand die zo hoog van de toren blaast over goede manieren, vind ik dit ook niet echt een sterke opmerking, AS. Maar de excuses zijn gemaakt aan degene die ze toekwamen. Zo ben ik dan ook wel weer.

 9. albert simonis schreef:

  Als reaguurder meen ik meer vrijheid van formuleren te hebben dan u als volksvertegenwoordiger, AW.
  Maar het blijft voor mij nog steeds duister waarom u zo’n bezwaar had tegen de bijdrage van Martijn Otten. Dàt er bezwaren te maken zijn tegen zijn inbreng, wil ik best geloven, maar dan zie ik ze graag dat ze duidelijk over het voetlicht worden gebracht. Het onderwerp boeit me om verschillende redenen, dus ik was benieuwd wat uw probleem nu precies was. Nu de discussie over de vorm van uw reactie kan worden gesloten, zou ik graag meer weten over de inhoud.

 10. Anneloes Wassenaar schreef:

  Okee, laatste reactie. De gemeente heeft geen taak in het borgen van de kwaliteit van het onderwijs. Daar is de inspectie voor. De gemeente heeft ook geen taak in het bevorderen van de samenwerking tussen scholen in het mbo. Daar is het ministerie voor. Het enige waar de gemeente over gaat bij het mbo is het faciliteren van eventuele nieuwbouw.
  De gemeente Leiden heeft in 2005 de oude gebouwen van het ROC gekocht met de bedoeling op die plaatsen andere ontwikkelingen te stimuleren. Dat gebeurt ook. De oude gebouwen waren echt aan vervanging toe, daar is iedereen het over eens.
  Wat het management van een mbo aan investeringen doet (en dat deden ze bij het ROC naar mijn stellige overtuiging omdat ze oprecht vonden dat het een heel goede keuze was, alleen bleek dat een complete misvatting), daar is de gemeente niet verantwoordelijk voor. Dat is in eerste instantie de Raad van Toezicht, en vervolgens het ministerie. En gelukkig maar, anders hadden we pas echt in de problemen gezeten.
  Mevrouw Bussemaker mag hier haar budget voor aanspreken, en zij heeft meer te besteden dan de gemeente Leiden. Ik vind het heel erg dat er zo ontzettend veel geld niet naar het onderwijs is gegaan, en nog steeds niet gaat. Maar dit is niet iets waar de raad iets over te zeggen heeft.
  En nu houd ik erover op, want ik ben geen woordvoerder onderwijs. Beter om werk en raad gescheiden te houden, dat blijkt maar weer.

 11. albert simonis schreef:

  Uw punt is me duidelijk, al vraag ik mij af hoeveel invloed de gemeente heeft / kan uitoefenen op het onderwijs binnen haar grenzen. Mij lijkt het dat wat meer toezicht geen kwaad kan, of de gemeente hiertoe voldoende is geëquipeerd weet ik niet.

  Alleen al het faciliteren van nieuwbouw is een niet geringe opgave en eentje die de gemeente kennelijk niet bij machte is geweest op een verstandige manier te sturen. Dat is geen wijsheid achteraf, maar was al meteen duidelijk bij de eerste plannen, om niet te zeggen: al bij de architectenkeuze. “Sober en doelmatig” waren duidelijk niet de leidende principes en ik vind het de gemeente aan te rekenen dat ze niet op de rem heeft getrapt. Maar goed, dat is een kwestie voor een enquêtecommissie die er toch niet zal komen.