Nieuws

Vasthouden aan renovatie centrale blokken Kooi

door Helma Baart op 8 december 2015

In 2009 is een akkoord gesloten tussen woningbouwcorporatie De Sleutels en bewoners van de Oude Kooi om de Centrale Blokken van de Oude Kooi te gaan renoveren. Dat besluit is vervolgens overgenomen door de gemeenteraad op basis van een initiatief raadsvoorstel van de toenmalige fractie van de PvdA. Eerder dit jaar heeft De Sleutels laten weten opnieuw te onderzoeken wat sloop/nieuwbouw kost t.o.v. de afgesproken renovatie. Uit dat onderzoek blijkt dat renovatie duurder is dan sloop/nieuwbouw. Daarom stelt De Sleutels nu voor om de woningen alsnog te slopen.

Afgelopen maandag hebben we in onze fractie gesproken over dit gewijzigde standpunt van De Sleutels. De fractie heeft besloten op dit moment geen redenen te zien om haar standpunt te veranderen. We blijven achter het genomen besluit en akkoord uit 2009 staan. De volgende argumenten zijn daarin voor ons relevant en overtuigend.

Ten eerste zijn er geen dusdanige nieuwe omstandigheden die een ander standpunt rechtvaardigen. Ook bij het akkoord in 2009 was al duidelijk dat renovatie duurder is dan sloop/nieuwbouw en ook toen realiseerden wij ons al dat bewoners voor lange tijd hun huis uit moesten. Wat dat betreft is er dus niets nieuws onder de zon.

Ten tweede vinden wij het in 2009 doorlopen participatietraject te belangrijk om zomaar op zij te schuiven. Dat was een intensief proces met een uitslag waar het overgrote deel van de bewoners goed mee kon leven. Dat soort processen moet je koesteren. Niet na een paar jaar de prullenbak ingooien.

Ten derde was onderdeel van het onderhandelingsresultaat uit 2009, dat de Noordelijke Blokken gesloopt mochten worden. Door nu alsnog de Centrale Blokken te slopen, lijkt het alsof hier de salamitactiek wordt toegepast en dat mag niet beloond worden.

Tenslotte zijn de Centrale Blokken architectonisch van groot belang. Het is uniek erfgoed van de voormalige socialistische woningbouwvereniging de Eendracht en vormt het prachtige hart van de Oude Kooi. Dat verdient extra aandacht en bescherming van onze partij!

Het is voor onze fractie dan ook een heldere keuze. We blijven achter de renovatie en daarmee achter de bewoners van de Oude Kooi staan.

Helma Baart
Raadslid Stedelijke Ontwikkeling en Wonen

4 Responses to “Vasthouden aan renovatie centrale blokken Kooi”

 1. Anneke schreef:

  Geachte heren dames van de PvdA.
  Ik als oud bewoonster van een van de blokken vind renovatie totaal zinloos. De huizen verzakken. Het stinkt er muf veel schimmelvorming enz.
  Ik ben gelukkig in de omstandigheden geweest een huis te kunnen kopen.
  Gun de bewoners hun nieuwbouw huis. Maar pleit voor lagere huurlasten. Daar zou u de.mensen echt mee helpen.
  Vg ook oud bewonerscommissie lid

 2. Helma Baart schreef:

  Beste Anneke,

  Dank je voor je reactie.
  Je hebt helemaal gelijk dat de woningen slecht zijn. Dat was toen en nu zeker nog zo. We hebben uitgebreid naar bewoners geluisterd toen en nu. Uit het intensief doorlopen participatietraject is gekomen dat er in de centrale blokken gerenoveerd moest worden. Als voormalig bewonerscommissielid zou u dat zelf ook moeten weten. De renovatie is overigens aanzienlijk te noemen waarbij alleen de casco van de woning in stand blijft en uiteraard herstel van de fundering. Bijna nieuwbouw te noemen lijkt mij. Zeker gunnen wij de bewoners goede woonruimte maar wel op basis van overeengekomen afspraken.
  Er zijn nu naar onze overtuiging geen nieuwe omstandigheden om een ander standpunt in te kunnen nemen. De centrale blokken zijn architectonisch van groot belang, uniek erfgoed en is het hart van de Oude Kooi.
  Die keuze is toen tussen De Sleutels en de bewoners van de Kooi gemaakt en is door de gemeenteraad overgenomen.
  Renovatie was in dat akkoord ook duurder dan nieuwbouw en dat is nu nog steeds zo.
  Pleiten voor lagere huurlasten is ook een onderdeel waar ik en mijn fractie het helemaal mee zijn, los van het Oude Kooi verhaal. De woonlasten zijn veel te hoog en we proberen daar aandacht voor te vragen en wat aan te doen maar daar hebben we wel u en velen anderen bij nodig.

 3. albert simonis schreef:

  “Renovatie was in dat akkoord ook duurder dan nieuwbouw en dat is nu nog steeds zo.” Maar hoeveel duurder? Als ik mw. Van den Berg mag geloven dan hebben we het nu over € 6 miljoen, was dat toen ook al zo’n bedrag? Voor dat geld kun je een hoop leuke dingen doen voor de mensen. Als dat toentertijd veel minder was dan kun je nu wel degelijk van een nieuwe situatie spreken.
  Ik weet niet wie de kosten van de laatste plannen heeft vastgesteld, maar als ik me het verslag in het LD goed herinner, pleitte de VVD voor een second opinion en dat lijkt me bij de huidige impasse geen slecht idee.
  “Pleiten voor lagere huurlasten is ook een onderdeel waar ik en mijn fractie het helemaal mee [eens] zijn”, maar ik betwijfel of de huidige bewoners hiermede gerust gesteld zijn dat ze de garantie hebben dat hun huur straks niet de pan uitrijst. Tegen de tijd dat de nieuwe resp. gerenoveerde woningen kunnen worden betrokken, is er naar ik vrees geen PvdA meer over om die lagere huurlasten af te dwingen.

 4. Floor schreef:

  Anneke vindt renovatie zinloos. De vraag is dus of dat zo is.

  Bij slopen gevolgd door nieuwbouw is het vaak zo dat de huren dan flink stijgen. Maar behalve dat vrezen sommigen ook dat het typische karakter van deze Volkswijk(De Kooi dus) bij nieuwbouw dan verloren zou gaan. Veel bewoners van de Kooi willen dus renovatie.

  Die 6 miljoen extra voor renovatie(t.o.v. nieuwbouw) lijkt me op zich geen onoverkomelijk probleem:voor het behoud van De Kooi mag je(als gemeente) best wat over hebben.
  Ik mag toch aannemen dat mevr. van den Berg die 6 miljoen niet uit haar duim heeft gezogen, IS het niet?

  Waar ik alleen kritische kanttekeningen bij plaats is of 1 éénmalige grondige algehele renovatie dan voldoende zou zijn. Of dat de woningen in een dergelijke slechte staat zouden zijn dat je dan over enige tijd weer zou moeten renoveren.In dàt geval zou renovatie dus geen goede optie zijn.[Men kan natuurlijk niet aan het renoveren blijven, afgezien van het normale onderhoud natuurlijk.]