Nieuws

Inkoopkracht gebruiken om mensen aan het werk te helpen

door Marleen Damen op 17 december 2015

In beleidstermen noemen we het SROI (social return on investments) oftewel sociale winst bij aanbesteden.

Vanaf mei 2012 heeft Leiden SROI formeel opgenomen in zijn  inkoop- een aanbestedingsbeleid met als doel werk te creëren voor mensen die in de uitkering zitten of om afspraken te maken voor leer-werktrajecten voor jongeren.

Na een paar jaar experimenteren is de aanpak in 2015 vastgelegd in beleidsregels. Kern van deze regels is een percentage van minimaal twee procent op de inkoopsom en vijf procent als het een bedrijf is met waar veel mensen werken, waardoor er ook meer ruimte is voor instroom. Uiteindelijk is het altijd maatwerk en maak je samen met werkgevers afspraken over het invullen van de verplichting. Dit is nodig want je wilt dat mensen welkom zijn,  zinvol werk doen en liefst ook in dienst komen bij een werkgever. Ook wil je verdringing voorkomen. Stel dat een werkgever net collectief ontslag heeft aangevraagd voor een groep werknemers, dan is het wrang om zo’n werkgever koste wat kost aan de verplichting in onze beleidsregels te houden. De aanpak heeft tot mooie resultaten geleid. In de periode december 2013 tot oktober 2015 zijn 202 personen aan het werk gegaan of op een opleidingsplek aan de slag gegaan.

Op 4 november ben ik bij vier werkgevers op bezoek gegaan om met werknemers en werkgevers te praten over hun ervaringen met SROI. De werknemers deden afwisselend werk. Parkeerregelaar op het Biosciencepark, administratief medewerker in de postkamer van Zorg en Zekerheid en assistent omgevingsbeheerder bij de bouwplaats op het Kooiplein.  De werknemers gaven aan blij te zijn met de kans die ze kregen. Bij Zorg en Zekerheid ging het om een duurzame plek. Bij bouwprojecten is dit lastiger, want zodra het project klaar is, is ook het werk verdwenen. Inzet is na deze tijdelijke plek mensen op een duurzame plek te laten instromen. Als dat niet lukt worden mensen opnieuw geplaatst bij een andere project zodat ze aan het werk blijven. Want de werknemers geven allemaal aan die zekerheid van werk erg belangrijk te vinden. Daar moeten we als gemeente dus op blijven inzetten.

Tijdens de gesprekken met werkgevers bleek dat zij erg tevreden waren met de dienstverlening door de gemeente. Ze geven allemaal eerlijk toe dat, zeker in eerste instantie, het enthousiasme niet heel groot is. Toch weer een verplichting erbij. Maar door na de gunning van de opdracht direct met de gemeente te bespreken wat er mogelijk is en maatwerk te bieden, voelen werkgevers zich goed geholpen. Ze zien dat ze daardoor mensen een kans bieden, waar ze zelf in eerste instantie vaak niet aan dachten. Mensen die dan hele waardevolle krachten blijken te zijn. Ook vinden ze het erg prettig? belangrijk dat er na de plaatsing begeleiding blijft door de gemeente, zeker in de beginperiode.

De komende jaren blijft de gemeente fors investeren in de stad en blijven we er voor zorgen dat er hierdoor kansen ontstaan op werk voor mensen bij wie dat niet vanzelf lukt. Dat doen we met zorg en aandacht want het gaat hier om de kwaliteit. Bouwen aan vertrouwen bij  de werkgever door mee te denken, bieden van  maatwerk, goede matching en begeleiding  zodat mensen ook weer duurzaam aan het werk gaan.

 

 

 

 

 

One Response to “Inkoopkracht gebruiken om mensen aan het werk te helpen”

  1. Hanneke schreef:

    Nou nog o.a. de 10.000+ van V&D en de aanleverende bedrijven, de illegalen uit het Midden-Oosten en de 200.000 die Samsom wil binnenhalen, aan werk helpen.
    Het is toch intens treurig dat de PvdA meent dat de staat iemand aan werk kan helpen terwijl al lang is aangetoond dat dit niet mogelijk is, tenzij men gelooft in lachwekkende constructies zoals Pantar, werklozen aan het werk gezet door de staat, die weer werklozen aan een baan helpen, ook weer gesubsidieerd.
    De PvdA blijft maar doorgaan met melkertbanen, gesubsidieerd, en met geld strooien van anderen.
    Succes overigens met de resterende miljoen werklozen