Nieuws

VOG voor meer vrijwilligers gratis!

door Anna van den Boogaard op 17 december 2015

In 2015 berekende het CBS dat 49% van de Nederlanders minimaal een keer per jaar vrijwilligerswerk verricht. De groep die dat structureel doet is uiteraard kleiner maar van essentieel belang voor onze samenleving. De kosten die vrijwilligers in sommige gevallen moeten maken voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mag dan ook niet drempelverhogend werken!

De kosten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag gaat in 2016 aanzienlijk omhoog (de prijs voor een VOG gaat van € 30,05 naar € 41,35 en de digitale VOG wordt ook duurder en gaat van € 24,55 naar € 33,85).

Voor bijvoorbeeld vrijwilligers die met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking werken is de VOG al gratis. Voor vrijwilligers die met andere kwetsbare groepen werken, zoals mensen met een fysieke of psychische beperking, laaggeletterden, ouderen of asielzoekers niet. Er zijn bovendien veel vrijwilligers die met geldzaken, materiaal en vertrouwelijke gegevens omgaan. Het is daarom van groot belang, dat indien nodig, er een goede screening voorhanden is. De hoge prijs van een VOG mag er wat de PvdA Leiden niet toe leiden dat mensen/organisaties de VOG niet aanvragen en/of afzien van het vrijwilligerswerk.

Daarom hebben wij afgelopen raadsvergadering een motie ingediend die het college oproept te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de VOG voor een grotere groep vrijwilligers gratis te verstrekken. Zeker voor die vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

2 Responses to “VOG voor meer vrijwilligers gratis!”

  1. E. Meijer schreef:

    41,35 euro? Het is schandalig, en eigenlijk misdadig, dat de overheid geld eist voor zo’n document, net als voor bijv. een legitimatiebewijs. Maar als er geld voor moet worden betaald, dan zouden er concurrerende aanbieders moeten zijn, zodat er voor de consument, eh gewone burger (of kennen ze bij de overheid alleen onderdanen en consumenten?), wat te kiezen valt.

  2. […] die met kwetsbare mensen werken. Eind 2015 constateerde de PvdA dat de verklaring per 2016 weer veel duurder zou […]