Nieuws

Bewoners Doelencomplex eindelijk serieuze gesprekspartner rond Humanities Campus

door Elwin Wolters op 2 februari 2016

In de Raadsvergadering van 21 februari jl. heeft de PvdA, in samenwerking met de SP, ervoor gezorgd dat bewoners van Doelencomplex eindelijk serieus worden genomen door Universiteit Leiden bij de bouw van Humanities Campus. Ook is de universiteit nu bereid om met woningcooperatie De Sleutels en de bewoners van het Doelencomplex serieus te kijken naar alternatieven waarbij sloop van de 58 sociale huurwoningen niet nodig is.

In eerste instantie was de Universiteit Leiden van plan om op het terrein van de huidige Faculteit der Geesteswetenschappen een campus ontwikkelen: de Humanities Campus. Hiervoor zouden de sociale huurwoningen van het Doelencomplex moeten worden gesloopt en daarover hadden de bewoners geen inspraak in. De bewoners mochten alleen meepraten over waar zij, nadat hun huis was gesloopt, geherhuisvest zouden worden. Participatie door bewoners, waarbij eventuele sloop kan worden voorkomen, was voor de universiteit Leiden niet mogelijk.

De PvdA kon zich hierin niet vinden en heeft zodoende, met succes, gepleit voor aanpassing van het raadsbesluit. Hierdoor zijn alle opties, dus ook behoud van de woningen, mogelijk en komt er een onafhankelijk procesbegeleider die samen met bewoners, universiteit en De Sleutels het gesprek aangaat. De PvdA hoopt dat dit ertoe leidt dat er een fatsoenlijk gesprek kan worden gevoerd tussen alle partijen, waarbij een optie naar voren komt die voor alle partijen acceptabel is.

5 Responses to “Bewoners Doelencomplex eindelijk serieuze gesprekspartner rond Humanities Campus”

 1. E. Meijer schreef:

  Een ruime meerderheid van huidige bewoners kan in dergelijke gevallen vaak worden afgekocht met een gunstige regeling. Maar wie komt op voor de belangen van huidige en toekomstige woningzoekenden die zijn aangewezen op betaalbare sociale huurwoningen en die niet mogen c.q. kunnen meebeslissen? Dat zou nu juist de taak van de politiek moeten zijn. Maar ja…
  Politici met lef, denkvermogen, ethisch besef en sociaal benul in hun donder hadden uiteraard de megalomane expansiedrift van de universiteit op deze locatie, ten koste van gewone Leidenaren, onmiddellijk afgewezen.

 2. albert simonis schreef:

  Als de woningen van het Doelencomplex niet op grond van de universiteit staan, zal de universiteit eerst heel netjes moeten vragen of er iets te regelen valt.
  En Leiden hoeft zich niet schuldig te voelen als de universiteit gaat klagen. Eerder moet de universiteit zich afvragen of dat allemaal nou wel zo nodig is, wellicht moeten we ze zelfs tegen zichzelf in bescherming nemen. In de Groene van 10 december stond een interessant artikel onder de titel De bouwwoede van de universiteiten: De campus-economie dat al omineus begint met:
  “Nederlandse universiteiten hebben de afgelopen decennia miljarden geïnvesteerd in vastgoed en er staan nog tientallen grote bouwplannen op de rol. Ze lopen hierbij grote risico’s en de doelen – meer studenten en meer innovaties – worden zelden bereikt, blijkt uit ons onderzoek.”
  Zie verder onder http://www.groene.nl/artikel/de-campus-economie
  wie daar niet bij kan (alleen abonnees) kan het gedownloade artikel bij mij opvragen.

 3. Floor schreef:

  Natuurlijk valt er iets te regelen. De universiteit heeft belang bij uitbreiding op juist deze locatie.(uitbreiding op bestaande locatie en dus geen verspreiding her en der over de stad of op een nieuwe locatie). Uitbreiding daar is op langere termijn nodig. En met die uitbreiding hoeft op zich helemaal niets mis te zijn mits het niet zo’n groot megalomaan project gaat
  worden als bij het ROC waarbij de verhouding t.o.v. de kerntaken zoek waren geraakt…..

  Citaat uit de berichtgeving:”Ook is de universiteit nu bereid om met woningcooperatie De Sleutels en de bewoners van het Doelencomplex serieus te kijken naar alternatieven waarbij sloop van de 58 sociale huurwoningen niet nodig is.”

  In principe zou het natuurlijk ook mogelijk moeten zijn om het bewonerscomplex op te nemen in de nieuwe universitaire campus.Maar ik vraag me toch echt af of de bewoners daar dat nu werkelijk ècht zouden willen en de consequenties daarvan dan wel voldoende doordacht zoudenhebben…
  Want het wemelt daar dan straks van de studenten natuurlijk.

  Nee, ik verwacht dat de (sloop)plannen wel door zullen gaan en de bewoners naar elders zullen moeten verhuizen. Natuurlijk begrijp ik dat zij dit liever niet willen. Maar dat hoeft geen ramp te worden. Als de universiteit de grond van de gemeente wil kopen heeft de gemeente daar ook profijt van. En kan een deel van het geld ook worden besteed aan een goede verhuiskostenregeling en ervoor zorgen dat de bewoners in de nieuwe woningen elders niet worden geconfronteerd met hogere huren.

 4. Elwin Wolters schreef:

  Dank voor de reacties. Uiteindelijk is het belangrijkste dat de huidige bewoners een goede (en die is flink verbeterd) onderhandelingspositie hebben tov de universiteit. Dat is nu verbeterd. De uitkomst van deze onderhandeling houd ik natuurlijk scherp in de gaten, maar dat kan behoud van woningen zijn of een hele goede deal voor de huidige bewoners én de bouw van 58 nieuwe sociale huurwoningen. Dus er zal geen sociale huurwoning verloren gaan.
  @ Albert, ik ga het artikel via Blendle eens opzoeken. Zelf heb ik deze vraag, alleen dan in een iets andere vorm, ook aan de universiteit gesteld. In hoeverre is het nodig deze hele campus? Op zich ben ik het er wel mee eens dat het huidige faculteitsgebouw een opknapbeurt nodig heeft. Het is echt verouderd. Maar ik blijf het in de gaten houden of het niet al te groot wordt.
  @ E. Meijer. Gelukkig is Helma Baart druk bezig om iets te doen voor de huidige en toekomstige woningzoekenden. Zie haar werk bijv. : rondom de prestatieafspraken, maar ook andere acties.

 5. Floor schreef:

  “…een hele goede deal voor de huidige bewoners én de bouw van 58 nieuwe sociale huurwoningen.” Precies: dat lijkt mij het meest realistisch waarop ingezet zou moeten worden.