Nieuws

Verklaring n.a.v. dreigbrieven aan Leidse Moskeeën

door Abdelhaq Jermoumi op 3 maart 2016

Helaas hadden wij vorige week een nare situatie waarin direct- en indirect duizenden Leidenaren zijn bedreigd door landelijk verstuurde dreigbrieven naar Moskeeën. Óok de Leidse Moskeeën kregen deze in de brievenbus. De impact van iedere bedreiging is groot en daarom waren wij blij dat landelijk minister Asscher en de landelijke politie deze dreigbrieven serieus namen en hierop direct actie wilden ondernemen.
Niet lang na  de landelijke verontwaardiging, kwam er lokaal ook aandacht voor en lazen wij unanieme verontwaardiging en veroordeling. Het idee ontstond om als Leidse gemeenteraad ook een signaal af te geven en een verklaring op te stellen die door alle partijen gedragen kon worden, als steun aan de mede-Leidenaren die zich door de actie bedreigd voelden.
Als woordvoerder Veiligheid van de Leidse PvdA stelde ik samen met Jos een verklaring op die ter ondertekening aan alle woordvoerders Veiligheid werd voorgelegd. Hieronder de verklaring en de ondertekenaars.

Verklaring n.a.v. dreigbrieven aan Leidse Moskeeën

De afgelopen jaren zijn de moskeeën in Leiden meerdere malen bedreigd. Zo is de nieuwe moskee in Leiden Zuidwest, toen deze in aanbouw was, bezet, zijn er opruiende flyers tegen de islam in Leiden verspreid en is een moskee beklad. Daar is nu een nieuwe bedreiging bij gekomen. In de nacht van 24 op 25 februari zijn bij moskeeën door het gehele land, ook in Leiden, brieven met daarin racistische teksten en een afbeelding van een hakenkruis bezorgd.

Bedreigingen tegen iedere Leidenaar vinden wij onacceptabel.

Hoewel de opstellers van de dreigbrief wellicht niet uit Leiden afkomstig zijn, maken wij ons wel zorgen om de toon van het maatschappelijke debat en de bedreigingen en intimidatie die uitgevoerd worden. Het met elkaar oneens zijn en daar een flinke discussie over voeren hoort bij een gezonde democratie. Maar zo’n debat voeren we zonder dreigementen en zonder intimidatie. Daarom keren we ons als politieke partijen tegen de steeds verder gaande verruwing in het maatschappelijke debat.

Wij vragen de politie deze bedreigingen serieus te nemen en alles in het werk te stellen om de daders hiervan op te sporen.

Namens de fracties van:

Groen Links Leiden
PvdA Leiden
SP Leiden
Leefbaar Leiden
Partij voor de Dieren

10 Responses to “Verklaring n.a.v. dreigbrieven aan Leidse Moskeeën”

 1. albert simonis schreef:

  Waarom staan bijv. VVD en D66 er niet bij? Niet gevraagd of geweigerd?

 2. Floor schreef:

  Er zijn meer gemeenteraadsfracties die niet mee hebben ondertekend.(CDA,Groek Kok, CU) Dat betekent natuurlijk niet dat die fracties dan die brieven aan de moskee maar “goed” zouden keuren….

  Maar waarom zou er in DIT specifieke geval speciaal een “gezamenlijke verklaring van afschuw” of iets dergelijks moeten komen?

  Toen er (ook meerdere malen) ruiten werden ingegooid bij tegenstanders van de moskee bij de TerHaarkade kwam er toch ook geen “gezamenlijke verklaring van afschuw” of iets dergelijks. Ik kan me in elk geval niet herinneren dat GL andere fracties toen daartoe had opgeroepen…..

  Als er bij elke groep Leidenaren die bedreigd worden een dergelijke verklaring zou moeten komen kan men wel bezig blijven.

 3. Floor schreef:

  correctie: Groek Kok moest natuurlijk zijn Groep Kok.

  En verder: wat denkt men met een dergelijke “gezamenlijke” verklaring te bereiken?

 4. Abdelhaq schreef:

  @Albert Simonis: CDA en D66 wilden niet meetekenen

  @Floor: Je kan op verschillende manieren je afschuw laten blijken en je steun aan bewoners geven. Dit vonden wij een zo grote impact hebben, dat een gezamenlijke steunbetuiging vanuit de raad een goed signaal zou zijn.

  Net als het college, dachten wij dat dit ook vanuit onze positie als volksvertegenwoordiger, een goede manier zou zijn.

  Uitdrukkelijk vermelden wij dat alle bedreigingen onacceptabel zijn.

  Niet lang geleden zijn er vanuit de raad bijvoorbeeld steunbetuigingen georganiseerd voor de overvallen koster van de Hartebrugkerk, de belediging naar collega Ashley North vanwege zijn geaardheid, en zo zijn er meer van dit soort gezamenlijke acties waar je hoopt om boven politieke kleuren, iets gezamenlijk op te pakken.

 5. Abdelhaq schreef:

  @Albert: excuus, je vroeg naar VVD. Die wilde trouwens ook niet meedoen. Op Sleutelstad staat trouwens een interessant stuk dat het lezen waard is.

 6. albert simonis schreef:

  Je bedoelt http://sleutelstad.nl/2016/03/03/geen-gezamenlijke-veroordeling-moskeebedreiging-door-leidse-politiek/ denk ik. Ik kan me nog voorstellen dat je, zoals D66 en CDA, al eerder je standpunt hebt kenbaar gemaakt, je nog een keer een gezamenlijk stuk ondertekenen ervaart als overkill. Van Groep Kok hoef je natuurlijk niets te verwachten, eerder dat zij zèlf die dreigbrieven versturen. Maar van VVD en CU blijf ik het vreemd vinden.

 7. Floor schreef:

  Feit blijft dat een “gezamenlijke steunbetuiging vanuit de raad” uitbleef toen bij tegenstanders van de moskee bij de Ter Haarkade (meerdere malen) de ruiten werden ingegooid.

  En dat is niet minder erg of minder bedreigend dan wat nu bij de moskee heeft plaatsgevonden.

  Ook uit de andere voorbeelden die Abdelhaq noemt blijkt nog eens hoe selectief hijzelf en andere raadsleden zijn en met twee maten meten:
  1.steunbetuigingen voor overvallen koster van de Hartebrugkerk.
  Oh, en zijn er niet meer mensen overvallen, beroofd en mishandeld dan? En verdienen die niet evengoed een
  steunbetuiging dan? Of was het daar niet erg genoeg voor?
  2.Belediging naar collega Ashley North(GL) vanwege zijn geaardheid. En over al die andere homo’s die niet alleen beledigd en getreiterd worden, maar soms ook nog fysiek mishandeld worden, zullen we het dan maar niet hebben zeker? Juist in AZC’s schijnt het zelfs zó erg te zijn dat sommigen zelfs pleiten voor aparte opvang van homo’s. Maar blijkbaar heeft dit niet zo’n grote impact “dat een gezamenlijke steunbetuiging
  vanuit de raad een goed signaal zou zijn.”…..

  Ook zonder dergelijke nogal selectieve gezamenlijke steunbetuigingen vanuit de raad begrijpen de meeste
  mensen wel dat dit soort daden verwerpelijk zijn hoor. Eigenlijk overbodig dus.

 8. Floor schreef:

  Ook die brief met dat hakenkruis gericht aan de moskee is natuurlijk moreel volkomen verwerpelijk maar zie ik niet als ernstige bedreiging. Uiteraard zal dat wel de bedoeling zijn geweest van de briefschrijvers en gezien de paniekerige reacties zijn ze daarin geslaagd. Het is echter van hetzelfde lage niveau als sommige voetbalsupporters die de welbekende leuzen over de Joden roepen:moreel volstrekt verwerpelijk maar niet echt serieus bedreigend.

  Anders ligt dat wanneer een moskee beklad is. Dan wordt niet alleen een fatsoensnorm overschreden maar komt men aan andermans eigendommen. Maar dat geldt evengoed en niet minder dan wanneer er (meerdere malen) ruiten worden ingegooid bij tegenstanders van een moskee.

  BEIDE is even bedreigend en verwerpelijk.

  Maar schijnbaar vond Abdelhaq het ingooien van ruiten bij de tegenstanders van de moskee niet zo’n “grote impact hebben dat een gezamenlijke steunbetuiging vanuit de raad een goed signaal zou zijn”, toch?

  Kortom: Wie alleen maar een gezamenlijke steunbetuiging wil als de eigen doelgroep (moslims) iets naars overkomt, maar dit niet doet als de tegenstanders iets naars overkomt, is gewoon een moslimpamperaar.

  Bovendien is het, mijns inziens, de taak van de gemeenteraad om het college te controleren. En niet om allerlei steunbetuigingen te doen aan mensen die iets naars is overkomen. En al helemaal niet als raadsleden daarbij nogal selectief te werk gaan.

 9. Abdelhaq schreef:

  Beste Floor,

  Hoe graag jij het blijkbaar zou willen horen dat ik de ingegooide ruiten minder erg vindt, zal je dat niet van mij horen.
  In de commissie- en raadsvergadering heb ik juist gepleit voor extra inzet van de burgemeester om de daders hiervan op te sporen.

  Jouw advies om het college te blijven controleren neem ik uiteraard ter harte en zullen we blijven doen. Dat wij dan ook andere initiatieven nemen, zoals steunbetuigingen hoef jij uiteraard niet mee eens te zijn. Dat is jouw goed recht.

 10. Floor schreef:

  Nee Abdelhaq, dat wil ik uiteraard nu juist helemaal NIET horen. Maar het blijkt uit je|jullie handelen: Jullie willen wel een gezamenlijke steunbetuiging vanuit de raad als de moskee iets naars overkomt maar toen er (meerdere malen) ruiten werden ingegooid bij tegenstanders van de moskee vond men zo’n gezamenlijke steunbetuiging vanuit de raad blijkbaar niet nodig.
  Dàt is dus met twee maten meten.

  Dat er in de raad gepleit is voor inzet om de daders op te sporen is prima, maar geldt zowel voor de daders die nu de schanddaden tegen de moskee hebben gepleegd als ook voor de daders die ruiten hebben ingegooid bij tegenstanders van de moskee. Dus op dàt punt is er geen of nauwelijks verschil.

  Op het eerst genoemde punt dus wel.

  En verder heb ik trachten duidelijk te maken wat het “gevaar” is van selectieve steunbetuigingen vanuit de raad…..