Nieuws

Stimuleringsregeling voor verduurzamen van scholen

door Abdelhaq Jermoumi op 11 april 2016

Voor het verduurzamen van schoolgebouwen stelt het college 1 miljoen euro beschikbaar om energie te besparen. Schoolbesturen kunnen vanaf dit jaar een lening afsluiten bij de gemeente. Leiden is hiermee de eerste gemeente in Nederland die dit soort leningen aan scholen in het basis- en voortgezet onderwijs aanbied.

Vanuit de aangenomen PvdA motie Green Deal, hadden wij het college opgeroepen ‘Green deals’ af te sluiten met onder meer het onderwijs om energiebesparing te realiseren door het verduurzamen van gebouwen. Er zijn 12 scholen die interesse hebben getoond om te verduurzamen, maar de financiële mogelijkheden missen om te investeren. Met deze lening wil Leiden de scholen daarbij helpen. Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om te investeren in glas- of gevel isolatie van schoolgebouwen, plaatsing van een groen dak,  of zonnepanelen. Dit levert niet alleen voor scholen een kostenreductie op, het levert ook een bijdrage aan een gezond klimaat.

Door de investeringen in duurzaamheidsmaatregelen is het de bedoeling dat er een zuiniger pand ontstaat, waarbij de maandelijkse energielasten voor scholen dalen. Door een lening in te stellen blijft er steeds geld beschikbaar om nieuwe initiatieven op dit gebied ook te kunnen steunen. Als PvdA steunen wij deze ‘Revolving Fund’ stimuleringsmaatregelen en zien hierin een goede stimulans voor meters maken in Duurzaamheid.

Speciale aandacht heb ik gevraagd voor investeringen in het binnenklimaat op scholen, omdat hier de laatste tijd veel onderzoeken naar gedaan zijn en scholen kampen met een slecht binnenklimaat. Ik deed een suggestie om investeringen in binnenklimaat (deels) te subsidiëren in plaats van als lening te stimuleren. De wethouder gaf aan dat dit binnen deze regeling niet mogelijk is, maar hier binnen VNG verband wel aandacht voor te vragen om te bekijken of andere mogelijkheden zijn om maatregelen te vinden voor het werken aan een beter binnenklimaat in schoolgebouwen.

Reacties zijn gesloten.