Nieuws

Schriftelijke vragen over huurprijzen in Leiden

door Helma Baart op 17 april 2016

Naar aanleiding van een NOS reportage van 7 april over huurprijzen  heb ik gemeend schriftelijke vragen te moeten vragen aan ons College. Onze fractie maakt zich al lang zorgen over de huurprijzen en de ontwikkelingen hierop, wij hebben door middel van een motie geprobeerd bij de prestatieafspraken de huurverhogingen van 2015 tegen te houden. Helaas kregen wij hiervoor in de Raad geen bijval, met uitzondering van de PvdD, waardoor de motie niet is aangenomen. Echter, we hebben hiermee wel een duidelijk signaal af willen geven. Onze Leidse fractie zet zich hiermee duidelijk af tegen de landelijke koers. Het woondossier is naar onze mening het meest slechte dossier in de samenwerking tussen PvdA en VVD in deze regering.

Er zijn te weinig betaalbare woningen, de huren zijn te hoog, doorstroming naar woningen boven de sociale woningmarkt is nauwelijks mogelijk en een hypotheek krijgen voor een koopwoning extreem moeilijk geworden.

Passend toewijzen is wettelijk ingevoerd maar er zijn niet of nauwelijks betaalbare woningen waar iedereen voor in aanmerking kan komen. Bovendien betreft dit enkel woningzoekenden of doorstromers en niet zittende huurders. Bewoners komen steeds meer in financieel zwaar water, door de hoge huren, door de zorgverzekeringskosten, door baanverlies, etc. Het kan en mag niet zo zijn dat je bijna de helft van je inkomen kwijt bent aan huur.
De percentuele huurverhogingen voor scheefwoners in een te goedkope woning heeft volgens minister Blok succes maar het neveneffect dat er teveel huurders nu in een te dure woning wonen wordt niets mee gedaan. Huurverhogingen mogen nog steeds worden doorberekend. Het moet een keer genoeg zijn.
In het Leidsch Dagblad zijn de schriftelijke vragen opgepakt en zij hebben de reacties van de Leidse corporaties gevraagd.

De reacties van Portaal en De Sleutels slaan de plank helemaal mis. Passend toewijzen gaat om nieuwe huurders en niet om zittende huurders. Wanneer mensen een grote terugval in hun inkomen hebben is er een vangnet, maar wanneer men met weinig inkomen boven de aftoppingsgrens huurt gebeurt er niets. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld betalingsachterstanden en er lijkt hier geen sprake te zijn van incidentele gevallen. Verhuizen naar een meer betaalbare huurwoning lijkt hier de oplossing, maar die zijn er in veel gevallen niet. En dan de opmerking over gematigde huurverhoging: elke verhoging, al betreft het slechts de inflatiecorrectie, is een huurverhoging die bij een bepaalde groep ervoor zorgt dat de huur steeds meer onbetaalbaar wordt. Kortom, scheefwonen in een te dure sociale huurwoning blijft gewoon een groot probleem als niemand er iets aan wil doen!

Onze fractie zal dit onderwerp blijven adresseren; uw input is van harte welkom en natuurlijk voor ons zeer waardevol.

Ik ben benieuwd naar de antwoorden van het college op de schriftelijke vragen en zal ze u niet onthouden.

5 Responses to “Schriftelijke vragen over huurprijzen in Leiden”

 1. Theo Peterbroers schreef:

  Wat een goed initiatief, Helma!

  Ga je nu ook aandacht vragen voor de wanverhouding tussen studenteninkomens en studentenwoonlasten?

  Ik kan me nog herinneren dat de PvdA een woonquote hanteerde van 20%. Ik zat toen op ongeveer 50%. Nee, meneer Peterbroers, u komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde zelfstandige woonruimte. Dat zei de PvdA, althans zeiden jullie wethouders (Dick Tesselaar/Tjeerd van Rij). Want u bent niet uit een Leids gezin afkomstig. De xenofoob van Rij is nog steeds in de PvdA actief. Ja Tjeerd, jammer dan, maar je hebt nog nooit sorry gezegd.

  Destijds vond de PvdA het een goed idee, huishoudens met een inkomen van een ton in guldens te registreren als woningzoekende. Want die mensen hadden het o zo moeilijk om woonruimte te vinden die paste bij hun inkomen en wensen. Ja, ook daar heb ik op ingesproken. Qua aantal zal het nog wel zijn meegevallen, maar de PvdA is in mijn ogen een scheefhuurderspartij bij uitstek. Dat flik je toch niet!

  Dus, zeg het maar. Wat is de woonquote van studenten die nu in Leiden woonachtig zijn? Dertig procent, veertig procent?

  “Onze fractie zal dit onderwerp blijven adresseren; uw input is van harte welkom en natuurlijk voor ons zeer waardevol.” Graag gedaan.

 2. Theo Peterbroers schreef:

  Na een maand nog geen reactie.

  Misschien moet ik verduidelijken: een lening (bijvoorbeeld studiebeurs) is geen inkomen. Dat zijn we toch met elkaar eens? Anders moet je (het maken van) schulden bij het inkomen optellen. En dat wil de PvdA niet. Toch?

  Dat betekent, dat de huurquote voor studenten berekend wordt over hun weekend- of vakantiebaantje.

  Goed idee, PvdA/Helma! Ik meen dat serieus, het idee is correct. Maar als je een woonquote vaststelt betekent dat óf de inkomens omhoog, óf subsidie op de kosten. Doe eens een gooi? Hoe gaat de PvdA dit uitvoeren?

  Daar komt natuurlijk niets van. Alweer een droge scheet van de PvdA.

 3. Theo Peterbroers schreef:

  Kom jongens, Leiden is studentenstad. Dan heb je daarover toch wel nagedacht?

 4. Theo Peterbroers schreef:

  Sorry, ik was even sexistisch “kom jongens”.
  Is het echt zo, dat PvdA-meisjes überhaupt niet kunnen nadenken?

  Ach, ik moet toch wat doen, om een reactie uit te lokken. Fukkie, fukkie, fukkie, sinds Tesselaar en van Rij heeft de PvdA er totaal niets bijgeleerd.

 5. Theo Peterbroers schreef:

  Helma speelt voor duikboot/struisvogel.

  Als je een punt hebt (woonlastenquote), is het de bedoeling dat je dat ook in een openbare discussie (met mij) weet te verdedigen. Politici die die te stom zijn om die discussie te voeren (stom: kan geen geluid uitbrengen), horen niet in de raad.

  MVG Theo P
  eterbroers