Nieuws

PvdA presenteert Minimabrochure

door Anna van den Boogaard op 1 juli 2016

In Leiden maken nog onvoldoende mensen gebruik van de regelingen uit het minimabeleid. Daarom lanceerde de PvdA tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad een brochure over het minimabeleid. De fractie van de PvdA zal deze brochure de komende periode in de stad verspreiden om zo meer Leidenaren te informeren.

 Armoede in Nederland is nog altijd groot. In 2013 hadden ruim 1,25 miljoen mensen een inkomen beneden de armoedegrens en daarvan leven 600.000 Nederlanders drie jaar of langer onder deze grens. Aan de sterke toename van arme huishoudens sinds het begin van de crisis is gelukkig een einde gekomen maar het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft stijgt nog steeds.

Minimabeleid kan de armoede niet oplossen maar draagt er wel aan bij dat de gevolgen van armoede worden verzacht en bijvoorbeeld kinderen wel naar een sportclub of muziekles kunnen. In Leiden is daarvoor een ruimhartig minimabeleid. Leidenaren met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van deze regelingen. In Leiden zou dat gaan om 17% (8.600) van de 50.300 huishouden in de stad. Onder hen zijn 2.810 minderjarige kinderen, 14% van alle kinderen in Leiden.

Uit de Armoedemonitor 2015 blijkt dat in de Leiden ongeveer 50% van de doelgroep bereikt wordt. Echter, met de regelingen die er speciaal voor kinderen zijn zoals het Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds wordt nog maar 33% van de doelgroep bereikt. Wat de Leidse PvdA betreft moet en kan dit beter, raadslid Anna van den Boogaard: “In Leiden hebben we het minimabeleid weer opgebouwd en uitgebreid en daar zijn we trots op. Nu is het tijd voor de volgende stap en dat is dat we zorgen dat iedereen die ondersteuning nodig heeft, deze ook krijgt! De komende periode gaan we de brochure in de stad verspreiden en hopen dat op deze manier meer mensen een aanvraag gaan indienen.”

 

Adobe Photoshop PDF

Naamloos-1

(klik voor vergroting)

6 Responses to “PvdA presenteert Minimabrochure”

 1. E. Meijer schreef:

  Opmerkelijk dit, de Leidse PvdA geeft impliciet het falen van de gemeente en de eigen wethouder toe, want dit is natuurlijk geen taak van een politieke partij. Die wethouder schreef elders op deze website: “Geconstateerd dat het geld voor Chronisch zieken en gehandicapten onvoldoende bij deze groep terecht kwam”? en “We zien dat de nieuwe doelgroep (…) de weg naar de gemeenten nog onvoldoende weet te vinden”. Op de reactie ging ze uiteraard niet in.

  Onderbenutting van dergelijke gemeentelijke voorzieningen voor mensen met een laag inkomen of zorgbehoeftigen is geen nieuw verschijnsel, maar bezuinigingen op (balie)dienstverlening, het stoppen met de nieuwsbrief voor uitkeringsgerechtigden, wegbezuiniging van hulp- en adviesinstanties, het verstoppen van de gemeente achter een soort callcenter, pseudodienstverlening via een website, e.d. helpen natuurlijk niet.

  Voorts ben ik van mening dat uitkeringen hoog genoeg zouden moeten zijn om allerlei extraatje en toeslagen onnodig te maken. Het zou het leven voor veel mensen eenvoudiger maken en de rechtsongelijkheid en -onzekerheid voor leden van de doelgroepen verkleinen.

 2. Kees Walle schreef:

  Het valt mij op dat mevrouw Damen zelden of nooit op opmerkingen ingaat.

 3. Floor schreef:

  Zo’n informatiefolder|minimabrochure hoort uiteraard geen taak van een politieke partij te zijn, maar van de gemeente.

  Maar ja, de Pvda moet toch íets doen om zich te kunnen profileren als een partij die het beste voor heeft met de minima ondanks de verslechterde dienstverlening, toch? 🙂

 4. Anna van den Boogaard schreef:

  Dag allen,

  Al een hele tijd geleden heb ik besloten dat ik het argument: “daar zijn wij niet van”, geen legitimiteit geeft iets niet te doen of niet iets van te vinden. In Leiden is de situatie nu zo dat het gebruik van het minimabeleid toeneemt. Als PvdA fractie willen wij graag dat nog meer mensen gebruik gaan maken van de regelingen en aangezien wij met veel mensen en organisaties in contact zijn kunnen wij middels deze brochure er nog meer aandacht voor vragen. Zorgen deel ik mbt het punt dat gemaakt wordt over de digitale dienstverlening. Evaluaties tot nu toe zijn positief maar als jullie geluiden horen dat de gemeente minder goed bereikbaar is voor mensen en/of concrete casussen hebben dan hoor ik dat heel graag!

  Groet Anna

 5. Theo Peterbroers schreef:

  Wat een goed initiatief! Eindelijk eens iets waarmee ik de PvdA kan complimenteren.

  Dus voortaan kunnen STUDENTEN ook gebruik maken van het minimabeleid? Onder gelijke voorwaarden als anderen, uiteraard.

  Ja, nee, sorry PvdA is nog steeds anti-student (“studenten: daar zijn wij niet van”). Of zie ik dat verkeerd.

 6. Martijn Otten schreef:

  Ja, Theo, dat zie je verkeerd. We doen als fractie ook genoeg voor studenten en het college is op dit moment ook op vele plekken in de stad nieuwe studentenwoningen aan het realiseren. Tegelijkertijd is het wel zo dat veel van het ‘beleid’ op het gebied van studenten vanuit het Rijk komt, zo heeft minister Bussemaker de aanvullende beurs een stuk verhoogd, zodat jongeren van gezinnen met ouders die minder te besteden hebben, meer geld krijgen.

  Zijn er specifieke dingen waarvan jij vindt dat wij die nog meer voor studenten zouden moeten doen?