Nieuws

Schriftelijke vragen vertrek Jacobs

door Elwin Wolters op 2 september 2016

De PvdA Leiden stelde de volgende schriftelijke vragen naar aanleiding van technisch dienstverlener Jacobs van Leiden naar Den Haag:

Vertrek Jacobs klap voor Leidse werkgelegenheid & leefbaarbeid
Op 23 augustus kondigde de gemeente Den Haag vol trots aan dat technische dienstverlener Jacobs van Leiden naar Den Haag verhuist. Deze Amerikaanse multinationaal, nu nog gevestigd aan de Plesmanlaan, heeft in Leiden 1100 werknemers in dienst. Volgens de PvdA Leiden is het vertrek van Jacobs een klap voor de Leidse werkgelegenheid en de leefbaarheid van het gebied.

Bronnen:
Leidsch Dagblad, Zorgen om vertrek van firma Jacobs uit Leiden, 19 augustus 2016: http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article28411503.ece/Zorgen-om-vertrek-van-firma-Jacobs-uit-Leiden
Den Haag Direct, Europees hoofdkantoor Jacobs vestigt zich in Beatrixkwartier Den Haag , 24 augustus 2016, http://www.denhaagdirect.nl/europees-hoofdkantoor-jacobs-vestigt-zich-in-beatrixkwartier-den-haag/

De fractie van de PvdA heeft, op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde, de volgende vragen aan het college:
• Bent u bekend met de berichtgeving uit o.a. het Leidsch Dagblad, dd. 19 augustus, over het vertrek van Jacobs uit Leiden?

• Heeft het college contact met Jacobs gehad tijdens hun zoektocht naar een nieuwe locatie?
o Zo ja, waarom is het niet gelukt om dit bedrijf ergens anders in Leiden te huisvesten?
o Is bij deze zoektocht ook gekeken naar kantoorruimte in bijvoorbeeld het stationsgebied? En waarom was hier geen passende locatie te vinden?
Het vertrek van de firma Jacobs zorgt er ook voor dat 1100 werknemers uit Leiden verdwijnen en dat zij hun geld niet meer in Leiden zullen uitgeven. Dit betekent dat vele Leidse toeleveranciers, zoals catering, schoonmaak en beveiliging, mogelijk een grote klant zullen verliezen. Voor de PvdA Leiden is werkgelegenheid van groot belang. Het verlies van een grote organisatie als Jacobs zorgt voor dalende inkomsten en mogelijk ontslagen werknemers bij deze vaak kleine en middelgrote bedrijven.
• Kan het college een analyse geven van de directe en indirecte gevolgen op de Leidse werkgelegenheid na het vertrek van Jacobs? Kan het college hierbij specifiek ingaan op de gevolgen voor de leveranciers, veelal uit de Leidse middenstand?
• Is het college bereid om in contact met deze Leidse toeleverancies te treden en hen, indien gewenst, ondersteuning aan te bieden? Zoals bijvoorbeeld een bemiddelende rol naar Jacobs voor het behoud van bestaande contracten?
De verhuizing van Jacobs naar Den Haag zorgt voor verdere leegstand in Leiden. Vastgoedeigenaar Urban Interest geeft in het artikel aan om het gebouw om te bouwen tot appartementen.
• Wat zijn de gevolgen van het vertrek van Jacobs voor de leegstand van de Leidse kantorenmarkt?
• Is het college bereid om in gesprek te gaan met vastgoedfirma Urban Interest om ook te kijken naar sloop/nieuwbouw?
Leegstand heeft gevolgen voor de leefbaarheid van de buurt en zorgt vaak voor verloedering, gevoel van onveiligheid en verwaarlozing. De buurtvereniging Bockhorst, uit de aangrenzende woonwijk, vreest, net zoals de PvdA Leiden, voor de leefbaarheid in het omliggende gebied. Leefbaarheid in de wijken is voor de PvdA Leiden een belangrijk punt. De PvdA vindt daarom dat leegstand zoveel mogelijk moet worden bestreden om er voor te zorgen dat verloedering wordt tegengegaan.
• Is het college bereid om maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat na de verhuizing van Jacobs de leefbaarheid rondom het leegstaande pand goed blijft?
Namens de fractie van de PvdA Leiden,

Anna van den Boogaard
Raadslid Werk & Inkomen en Financiën

Elwin Wolters
Duo-raadslid Stedelijke ontwikkeling

7 Responses to “Schriftelijke vragen vertrek Jacobs”

 1. E. Meijer schreef:

  Kan de gemeente geen belastingcadeau van, laten we zeggen, ca. 13 miljard euro uitdelen en gratis een luxueus pand ter beschikking stellen, alsmede een gratis parkeergarage bouwen en sneltramlijn naar de bedrijfsvestiging aanleggen? En wellicht kan het college daarnaast voor de directie gaan naaktdansen en ’s CEO’s auto’s wassen en hielen likken om de betreffende grootkapitalistische (censuur) nog gunstiger te stemmen.

  M.a.w., hoever moet een (landelijke, regionale, plaatselijke) overheid directies van grote bedrijven in de (censuur) kruipen in ruil voor wat arbeidsplaatsen en een openingsfeestje?
  Kan niet eens worden gestopt met dat idiote concurreren van kruiperige gemeenten onderling? Het is namelijk in het geheel niet in het algemeen belang, uiteraard wel in dat van bedrijven, want die kunnen gemeenten tegen elkaar uitspelen. Het kost geld en het land wordt er niet beter van.

 2. Floor schreef:

  “voor de directie gaan naaktdansen” ?
  Onbegrijpelijk dat de jonge PvdA-schandknaepjes zelf niet het initiatief daartoe hebben genomen o.l.v hun pooier E.Meijer en zo de stad van “de ondergang” hadden kunnen redden. 🙂

  – Nee, ik heb niet de indruk dat het college van B&W excessieve beloningen of toezeggingen heeft gedaan aan dat bedrijf om ze zo over te halen om in Leiden te blijven. Maar zelfs al hadden ze dat wel gedaan dan nog zou dat vermoedelijk niet veel effect hebben gehad. Immers als ik het Leidsch Dagblad lees is de beslissing op inhoudelijke weloverwogen gronden genomen:”…dat het bedrijf aanvankelijk keek naar nieuwbouw elders in Leiden en eveneens de renovatie van het huidige kantoorcomplex heeft overwogen. ’We hebben een aantal gebouwen met elkaar vergeleken op diverse aspecten, waaronder grootte en indelingsmogelijkheden, duurzaamheid, afstand ten opzichte van onze belangrijkste klanten, uitstraling, opleverdatum, etcetera’, zo staat in de verklaring. Uiteindelijk werd het een pand in het Beatrixkwartier in de hofstad.”

  – Wat de leegstand betreft:Het pand zou worden omgebouwd tot appartementen. Ik zou me maar meer zorgen maken om de leegstand op andere plaatsen in Leiden en straks rond het Centraal Station als het ROC t.z.t. daar vertrekt.

  – Jammer dat de keuze van de firma Jacobs niet bij Leiden is gebleven maar ik denk dus niet dat het college van B&w ze op andere gedachten had kunnen brengen.
  Voor de medewerkers met een “vast” contract (lees contract voor onbepaalde duur) zal dit geen grote gevolgen hebben. Die gaan gewoon mee naar Den Haag. Wel kan ik me de zorgen van de PvdA indenken voor flexwerkers, uitzendpersoneel en andere tijdelijk personeel. Dat natuurlijk makkelijk inwisselbaar zal zijn voor ander dergelijk personeel, maar dan uit Den Haag…….

  De vragenstellerij van de PvdA is mosterd na de maaltijd en heeft weinig zin.

 3. albert simonis schreef:

  Is dit nu zo boeiend? Dat kantoor is in de eerste plaats gebouwd voor Aramco dat al vrij snel weer vertrok en daarna o.a. dus gebruikt door Jacobs. Als bewoner van de Bockhorst (die zich nog steeds afvraagt wie de zegsman/vrouw is geweest voor de wijk) heb ik na de opening van het gebouw, waarvoor de buurt destijds was uitgenodigd, nooit meer iets van de gebruikers gemerkt. Over die leefbaarheid zou ik me dus maar geen zorgen maken, er staan daar wel meer verlaten kantoorgebouwen die een nieuwe functie lijken te hebben gekregen en waar ik ook nooit iets van merk.
  Voor een goed draaiend internationaal bedrijf valt er in Leiden weinig te regelen op het gebied van eigentijdse kantoorruimte. Heerema heeft nog met de grootste moeite een plekje gevonden om zijn nieuwe kantoor neer te zetten, maar wat er verder nog aan bestaande kantoorruimte te krijgen is, is voor het grootste gedeelte alleen nog aantrekkelijk voor pop-up bedrijfjes en krakers. Zo’n Jacobs wil een (eigen, niet met anderen samen) modern kantoor op maat, vlak bij de snelweg en OV en met meer uitstraling dan bijv. die verfdoos van Achmea.
  De 1100 werknemers, die nu ineens helemaal naar Den Haag moeten (als ze daar al niet woonden), kunnen zich moeilijk beklagen over gedwongen verhuizing. Hun geld geven ze gewoon uit waar ze dat vroeger ook al deden, daar heeft de locatie van hun werkplek weinig mee te maken. Kortom, nodeloze dramatiek en inspanning die aan een beter doel zou kunnen worden besteed, maar misschien nuttig als aanloopje na de vakantie om er weer een beetje in te komen..

 4. albert simonis schreef:

  Klok loopt weer 1 uur achter. Of heb ik de overgang naar de wintertijd gemist?

 5. Elwin schreef:

  Dank voor de reacties. Wil graag kort ingaan op een aantal opmerkingen. Allereerst natuurlijk wil ik niet dat we geld gaan geven aan bedrijven om hier in Leiden te blijven. Wel vraag ik mij af hoe het kan dat een bedrijf die op zoek naar een nieuw geschikt kantoorpand uiteindelijk in Den Haag terecht komt. In het stationsgebied komen nieuw kantoren die spiksplinternieuw zijn. Mijn vragen zijn dan: Waarom kon Jacobs daar niet terecht? Voldoen deze kantoren niet aan de nieuwste eisen?

  Wat betreft leefbaarheid is mijn zorg er als Jacobs weg is getrokken en het kantoor dus leegstaat. Vaak trekt dit allerlei ongewenste zaken (vervuiling, graffiti, hangjongeren etc.) aan. Dit wil ik voor zijn, dus vandaar dat ik hoop dat de gemeente vroegtijdig (hopelijk nu al) bezig is om een nieuwe bestemming (wellicht sloop?) te vinden voor dit pand. Zo kunnen we ongewenste effecten tegengaan. Het lijkt mij daarbij goed om dat in goed overleg met de wijkvereniging te doen.

  Als laatste de medewerkers, ik neem aan dat de OR goede afspraken heeft gemaakt over extra reiskosten etc. voor de vaste medewerkers. Dat weet ik niet, maar daar ga ik maar vanuit. Bovendien heeft een gemeente(raad) daar ook weinig over te zeggen. Wel zou ik het mooi vinden als het college de Leidse toeleveranciers kan ondersteunen. Een vertrek van een groot bedrijf heeft vaak gevolgen voor de lokale middenstand. Hoe het college kan ondersteunen? Mijn inziens zal dat meer in woord dan in daad zijn.

  Hoop dat ik hier meer duidelijkheid heb gegeven over de achterliggende gedacht van de schriftelijke vragen. Ikzelf ben zeer benieuwd naar de antwoorden en zal hier ook tzt aandacht op de website aan besteden. Nog verder vragen? Laat het mij weten.

 6. albert simonis schreef:

  Ik begreep dat Jacobs zelf een voorstel wilde doen over herbestemming van het pand. Zover ik het ken (heb het zien bouwen, ben bij de opening binnen geweest) is het een solide pand met een ruime (zeer beveiligde) parkeergarage, een solide betonnen casco en niet te hoge verdiepingen (voor een kantoor zelfs aan de lage kant) en waarschijnlijk heel goed om te bouwen naar een appartementencomplex. Van de gemeente zou dan een vlotte medewerking mogen worden verwacht aan de aanpassing van het bestemmingsplan. Graag een voorkeursrecht bij de toewijzing voor omwonenden.
  Idd gaat de raad niet over de arbeidsvoorwaarden bij private bedrijven. Wat die toeleveranciers betreft: waar hebben we het over? Cateraars en schoonmaakbedrijven en leveranciers van printerpapier zijn misschien lokale grootheden maar de rest (kantoormachines, ICT, lease-auto’s) wordt uit een veel groter gebied betrokken, dat zal Leiden niet raken.