Nieuws

Nieuwe visie op Handhaving in de openbare ruimte 2016-2019

door Abdelhaq Jermoumi op 13 september 2016

Binnenkort bespreken we in de commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid de nieuwe visie Handhaving Openbare Ruimte 2016-2019 die door het college is vastgesteld.

De visie richt zich op de handhavers in de openbare ruimte (boa’s) en sluit aan de bij de visie die de VNG onlangs heeft uitgebracht. Het integraal Veiligheidsplan heeft Leefbaarheid als één van de prioriteiten opgenomen. In deze visie wordt nu verwoord hoe we dit willen gaan bereiken. Wat positief is, is dat de visie samen met het team Handhaving opgesteld. De handhavers kennen de stad als geen ander en het zorgt ook voor draagvlak binnen het team om met de nieuwe visie aan de slag te gaan. Leiden heeft op dit moment 26 boa’s, 2 toezichthouders en tijdelijk 2 toezichthouders voor het fietsparkeren in de stad.

Samenvattend beoogt de visie o.a. verdere professionalisering van de boa’s, informatie gestuurd- en gebiedsgericht werken, norm gestuurd gedrag aanbrengen, flexibiliteit en inspelen op risico’s om preventief actie te ondernemen.
Om aan de grote vraag op gebied van handhaving te voldoen is er nu structureel te weinig mankracht. Dit hebben wij als gemeenteraad gerepareerd door voor de komende jaren extra budget toe te kennen voor extra Fte’s bij het team Handhaving.

Om dit allemaal te bereiken, behelst de visie enkele maatregelen. Er komt o.a. een intensievere samenwerking met politie, wijkregie en cluster Beheer. De pakkans moet vergroot worden door preventief op locaties aanwezig te zijn en zoals eerder aangegeven breiden we het team Handhaving uit met extra personeel.

Per leefbaarheidsthema is er een lijst gemaakt met percentage van de inzet. Thema’s die door Handhaving worden aangepakt zijn: Afval, hondenoverlast, jongerenoverlast, horeca en evenementen, overlast op het water, markten, etc. Door de percentages vast te stellen, denkt het college te kunnen sturen op inzet zodat er effectief gewerkt kan worden.

Vanuit de PvdA vind ik het goed dat deze visie er ligt. Verbeteren van de leefbaarheid in de wijken is één van onze speerpunten. Door betere handhaving kunnen we mensen het gevoel geven dat er wel degelijk wordt gereageerd op hun klachten en dat asociaal gedrag wordt bestraft. Maar met alleen handhaving zijn we er nog niet, een schone en veilige openbare ruimte is net zo belangrijk.
Een ander aandachtspunt is onze wens om bewoners ook mee te laten denken bij de aanpak en handhaving van een betere openbare ruimte. Wat in de ene buurt speelt, hoeft namelijk in de andere buurt niet te spelen. Bewoners weten bij uitstek wat hun grootste ergernis is in hun directe leefomgeving.

6 Responses to “Nieuwe visie op Handhaving in de openbare ruimte 2016-2019”

 1. Floor schreef:

  Zorg om de leefbaarheid in de wijken: Jongerenoverlast komt bij bepaalde groepen helaas meer voor dan bij andere……..
  Maar wel goed om te zien dat de PvdA nu toch ook langzamerhand tot het inzicht is gekomen dat theedrinken niet helpt en men het met betere samenwerking tussen ordehandhavers en politie wil proberen.

  De kritiek op de handhavers van de gemeente is niet zozeer dat er daarvan te weinig zouden zijn of dat die te weinig diensturen(fte) zouden hebben. De kritiek die ik vaak hoor en lees is dat handhavers van de gemeente maar rondjes op hun fietsjes rijden of in hun autootjes en te weinig zouden bekeuren.

 2. Abdelhaq schreef:

  We hebben als fractie de afgelopen 2 jaar vaak aan de bel getrokken over overlast rond Broekplein, Slaaghwijk en Zuid-West. Alleen met de knuppel erin, gaat niet werken maar ik denk dat er wel andere manieren van aanpak nodig zijn. Er is nu te weinig capaciteit, maar straks hopelijk niet meer. Blijft overigens staan dat bewoners ook hun gedrag moeten aanpassen. Wellicht In een vroeg stadium opvoedingsondersteuning en inzet van jongerenwerk en rolmodellen uit de eigen omgeving voor meer preventie, kunnen middelen zijn.

 3. E. Meijer schreef:

  Gisteren scheurde een scooterschoft met hoge snelheid diagonaal over het Vijf Meiplein (voetgangersgebied!) waarbij de kinderspeelplaats (met spelende kindertjes) niet werd ontzien. Ik zie zoiets wel vaker in Leiden. Nooit zijn er handhavers (boa’s, politie) in de buurt, laat staan dat er wordt opgetreden. Waarom is er totaal geen aandacht voor het levensgevaarlijke en asociale gedrag van (brom)fietsers en scooteraars op trottoirs en in voetgangerszones? Zijn politici wellicht bang om nog meer stemmen te verliezen aan de rattenvangers en valse profeten van populistisch rechts? Dat lijkt mij voor de PvdA trouwens geen probleem, want het dieptepunt in de peilingen is vermoedelijk nu wel bereikt.

 4. Abdelhaq schreef:

  Beste Hr Meijer,

  Ik geef u helemaal gelijk dat die situatie bij het 5-mei plein niet goed is, en zelfs uitlokt tot gevaarlijke situaties door alle verkeersstromen die door elkaar bewegen. Het plein voor de Albert Heijn hebben wij recent besproken als voorbeeld van Shared space (verschrikkelijk woord…) waar het uiteindelijke resultaat niet goed is.
  Wat handhaving betreft, is dat ook een punt waar u, maar meer mensen over klagen. De vraag vanuit de stad naar handhaving kan vanuit de huidige formatie (ca. 23 boa’s) niet aan voldaan worden. Wij zijn met een voorstel bezig om financiering te zoeken voor 2 a 3 extra handhavers. Ik wacht op antwoorden op enkele technische vragen. Als deze positief zijn, wil ik met een voorstel komen. Hoop dat het lukt.

 5. E. Meijer schreef:

  Waarde Abdelhaq Jermoumi, dank voor uw reactie.
  Voor de duidelijkheid, het Vijf Meiplein en het aangrenzende Bevrijdingsplein (dat ik bedoelde; samen de Luifelbaan aan genoemd) zijn voetgangersgebied geen “shared space”. Dat is inderdaad een vreselijk woord, wat is er mis met “gedeelde ruimte” of iets dergelijks? Gevaarlijke ruimte of vogelvrije zone is trouwens dichterbij de werkelijkheid, zie de blijkbaar door dwazen of narcoticaverslaafden bedachte “inrichting” van het kruispunt Steenschuur, Breestraat, Gangetje, Hogewoerd, Korevaarstraat of het plein voor het station.
  Wat handhaving betreft, dat is een kwestie van politieke prioriteiten. Dan maar geen dure externen en overbodige adviseurs en minder prestigeprojecten. Aan niet gehandhaafe regelgeving heeft de samenleving niets. Dan rest de terreur van de meest schaamteloze en de sterkste.

 6. Natascha Adama schreef:

  Leiden Zuid-West, 5 mei gebied. Fietsers, mensen op scooters, junks, schooljeugd. Het is een plaag. Een grote plaag. Over de scooters kan ik u vertellen dat wij, de buurt meer dan 100 keer hebben gebeld de afgelopen jaren. De bakken zijn weggehaald, want dat stond op de rol, maar de overlast met zwerfvuil is nog steeds te groot. Wij vroegen om borden, om toezicht. Om hulp. De gemeente zegt dat ze veel doet, en dat elke melding serieus wordt genomen. Ik denk dat het iets genuanceerder ligt. De politiek is aan zet, maar het is toch wel een misdaad om met een scooter op de stoep te rijden? De handhavers zeggen dat het om heterdaad moet gaan, maar wat zien zij wat wij niet zien? Een lege stoep?