Nieuws

Pilot Jongeren en schulden

door Anna van den Boogaard op 4 oktober 2016

Leiden gaat starten met een unieke pilot: Debt? To no debt! Een pilot die in eerste instantie speciaal gericht is op 25 jongeren tussen de 18 en 27 jaar.

Schulden vormen nog steeds een groot probleem. In Leiden had in 2015 bijvoorbeeld 4% van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden. Over jongeren zijn geen Leidse cijfers bekend, maar uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 27 jaar in het laatste jaar een schuld heeft gehad.

Jongeren vallen vaak buiten de boot als het gaat om schuldhulpverlening. Onvoldoende inkomen of geen vaste woon- of verblijfplaats zijn hier vaak de oorzaak van. In deze pilot worden juist deze jongeren geholpen. De gemeente neemt de schulden van de jongeren over, onderhandelt met de schuldeisers en jongeren betalen het gehele bedrag naar draagkracht over een periode van 15 jaar terug. Het amendement om de schuld na 15 jaar kwijt te schelden kreeg helaas onvoldoende steun in de raad.

Als de pilot succesvol is heeft de wethouder al aan de PvdA toegezegd in de toekomst door te gaan met deze nieuwe vorm van schuldhulpverlening. Wat de PvdA betreft biedt deze nieuwe werkwijze veel kansen. Het geeft deze groep jongeren, ondanks de schuld, weer de kans vooruit te kijken naar de toekomst.

5 Responses to “Pilot Jongeren en schulden”

 1. Floor schreef:

  Dat er steeds meer jongeren zijn die (problematische) schulden hebben vind ik niet zo vreemd:immers veel jongeren willen graag de nieuwste tablet, iphone, ipad e.d. hebben. En te makkelijk op krediet kopen is vaak mogelijk.

  Citaat uit de berichtgeving:”De gemeente neemt de schulden van de jongeren over, onderhandelt met de schuldeisers en jongeren betalen het gehele bedrag naar draagkracht over een periode van 15 jaar terug.” Het gehele bedrag? Onder de titel “Gratis geld voor Leidse jongeren met schulden” verscheen enige tijd geleden een stukje op de Leidse VVD-website.
  Daat staat bijvoorbeeld: “In het plan van Damen moeten schuldeisers van elke €100,- schuld €60,- zelf betalen. Dat geld zien zij dus nooit meer terug.”

  Het voorstel om de schuld na 15 jaar kwijt te schelden vind ook ik, i.t.t. de PvdA, geen goed idee.
  Natuurlijk hoeven jongeren niet hun hele leven te boeten voor begane fouten (onverantwoordelijk financiëel gedrag) in het verleden. Maar anderzijds moet ze het nu ook weer niet te gemakkelijk worden gemaakt. Anders is de kans groot dat ze denken: ach, als ik schulden heb neemt de gemeente die toch wel voor haar rekening en volgt na enige tijd wel kwijtschelding.

  Het gaat erom dat de jongere zelf leert (met eventuele begeleiding) om financiëel verantwoordelijk met zijn|haar geld om te gaan.
  Afhankelijk van de bereikte resultaten en het voldoen aan aflossingsverplichtingen e.d. zou dan besloten kunnen worden om het restant kwijt te schelden, maar niet standaard na een bepaalde tijd.

 2. Anna van den Boogaard schreef:

  Beste Floor,

  Dank voor uw reactie. Met dit voorstel worden alle partijen er beter van. De schuldeisers krijgen een hoger percentage terug van de schuld (betaald door de gemeente) dan dat ze normaal terugkrijgen en de schuldenaar wordt begeleid en lost af naar vermogen. Wat de ons betreft zou 15 jaar aflossen en natuurlijk begeleiding voldoende moeten zijn. In de schuldsanering zijn mensen, zij het in een veel intensiever traject, na drie jaar weer schuldenvrij. Op een gegeven moment moet je er vanuit kunnen gaan dat iemand geleerd heeft van zijn of haar fouten en gunnen om weer met een schone lei te beginnen. Vandaar onze steun voor dat voorstel.

  Groet Anna

 3. Henry schreef:

  Hypocriet verhaal.
  Maar wel diezelfde jongeren opzadelen met een studieschuld van 30.000 euro.

 4. Natik schreef:

  Is dit al goedgekeurd en toegepast? Zo ja, is er een aanspreekpunt voor meer informatie?

 5. Anna van den Boogaard schreef:

  Dag Natik,

  De pilot is inderdaad al gestart. Stuur me even een mailtje dan kan ik je in contact brengen met de verantwoordelijk ambtenaar.

  Groet Anna