Nieuws

Vragen over deurbeleid in Leidse horeca

door Abdelhaq Jermoumi op 5 december 2016

Tijdens de laatste raadsvergadering stelde ik mede namens Groen Links, SP en de VVD, vragen aan de burgemeester over de trieste constatering dat ook in Leiden horeca gasten aan de deur worden geweigerd. In de uitzending was te zien dat een groep blanke jongeren wel naar binnen mocht, maar een groep Marokkaanse en donkere jongeren niet.
Zo erg als de resultaten in Leiden en Breda waren, is het in Leiden niet. Maar ieder individueel geval is er één teveel.

Als raadslid vind ik het belangrijk dat alle Leidenaren moeten kunnen uitgaan en recreëren zonder belemmeringen. Een horeca ondernemer mag uiteraard zijn eigen bedrijfsvoering bepalen. Maar weigeren van mensen, tegen wie geen concrete verdenking  bestaat, mag niet en willen wij niet in Leiden.

Het is ondenkbaar in onze stad dat mensen op uiterlijk letterlijke en figuurlijk worden uitgesloten. Als horecazaken denken dat ze mensen op grond van hun huidskleur kunnen weigeren, dan verdient dat stevig ingrijpen

Burgemeester Lenferink was het eens met onze constatering en wil Mystery Guests inzetten om te kijken hoe de stand van zaken is in de Leidse horeca. Een mystery guest is een undercover medewerker die probeert verschillende kroegen binnen te komen. Dit middel houdt iedereen scherp en kunnen zo discriminerend deurbeleid opsporen en bespreekbaar maken.
Ook gaat de burgemeester in gesprek met het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland en de betrokken horeca ondernemers om te bespreken wat er is voorgevallen en hun kant van het verhaal te horen.

De ontwikkelingen gaan wij zelf ook in de gaten houden en hopen dat er snel verbetering zichtbaar zal zijn.

6 Responses to “Vragen over deurbeleid in Leidse horeca”

 1. Floor schreef:

  “Mystery Guests inzetten om te kijken hoe de stand van zaken is in de Leidse horeca.”

  Wellicht kunnen die “Mystery Guests” dan, als ze toch horecagelegenheden gaan bezoeken, meteen ook onderzoek doen naar het gedrag van die “Marokkaanse en donkere jongeren”…….

 2. F. van Driessche schreef:

  Misschien eerst een een dwarsdoorsnede van alle Leides Horeca ondernemers interviewen over hun ervaringen met allerlei soorten publiek.

  Kost niet veel inspanning en geeft waarschijnlijk heel snel inzicht in wat de echte trieste werkelijkheid is.

  Ik denk echter dat men die waarheid gewoon domweg niet onder ogen wil zien….

  Kijk ook eens rond in de gevangenissen, welk soort achtergronden daar over vertegenwoordigd zijn………precies die…..

 3. Abdelhaq schreef:

  Dank voor de reacties.

  Beide reacties laten zien waar het probleem zit. We hebben negatieve ervaringen en daarom generaliseren we erop los. Ik ben het met jullie eens als rotzakken eruit worden gepikt en niet meer toegelaten worden tot een horecazaak, maar dus wel op basis van het gedrag van een individu. Het kan aan de andere kant niet zo zijn, dat je onschuldige gasten op basis van uiterlijke kenmerken gaat uitsluiten.

 4. Floor schreef:

  F. van Driessche heeft het goed begrepen als hij zegt dat men de “waarheid gewoon domweg niet onder ogen wil zien”.

  De vraag is in welke mate er eigenlijk sprake zou zijn van “op los generaliseren”. Stel- ik zeg niet dat het precies zo is hoor- dat er van de 100 marokkanen 99 slechte marokkanen zouden zijn en maar 1 goede. Is er dan sprake van “op los generaliseren”? Dan is het kenmerkend voor de PvdA (en wellicht ook GL) om zich dan juist zorgen te maken om die ene goede marokkaan die dan ten
  onrechte wordt geweigerd en niet om die 99 slechte anderen. Geen wonder dat niet alleen Geert Wilders en PVV-stemmers maar óók vele anderen er dáárvan nu juist minder wilden. [Natuurlijk is dat voorbeeld iets overdreven maar hopelijk komt zo de boodschap dan wat beter over.]

  Er zal ook vast wel eens een blanke of niet-marokkaanse Nederlander problemen in de horeca veroorzaken. Toch is dat voor zo’n horecaondernemer blijkbaar geen reden om die groep(en) te weigeren. Dàt zou te denken moeten geven. Kortom:zo’n horecaondernemer die een selectief deurbeleid voert doet dat
  natuurlijk niet omdat er maar een paar “rotzakken” tussen zouden zitten. Dan kan hij zijn zaak wel meteen sluiten.

  Het is, mijns inziens, niet zozeer de kleur maar veel meer het gedrag van bepaalde groepen dat tot een selectief deurbeleid gaat leiden. Als steeds blijkt dat systematisch en langdurig bepaalde groepen meer overlast veroorzaken dan anderen vind ik een selectief deurbeleid goed te verdedigen. Jammer dan van die paar die zich nog wel goed gedragen, maar daar kun je als horecaondernemer natuurlijk geen individueel beleid op maken.(voorzorgsmaatregelen nemen.)

  Stel dat Abdelhaq horecaondernemer zou zijn en er bij hem op de stoep een groep leden van een beruchte motorbende of een groep extreem rechtse jongeren zouden staan. Dan is het vast niet moeilijk te raden welk deurbeleid hij dan zou voeren.
  Maar als een ander het doet is men diep verontwaardigd…..

 5. Abdelhaq schreef:

  @Floor

  Het is u te prijzen dat u volhardend door blijft gaan…
  Maar goed, in andere steden proberen ze op basis van regels die zijn samengesteld in overleg met de horeca enig vat te krijgen op het probleem van weigeren aan de deur, en een gezonde bedrijfsvoering voor de horeca ondernemer.
  Rotterdam werkt met 40 deurbeleidregels. Als iedere Marokkaan, hippie, Chinees, Nederlander, motorbendelid, etc …zich hieraan houdt, komen we een eind verder.
  Ik zal ze hieronder even kopiëren.

  TOP 40 DEURBELEIDREGELS

  Minimale leeftijd en legitimatie

  • Minimale leeftijd 18 jaar.

  • Bezoekers dienen minimaal 21 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

  • U dient tenminste 18, 21 of 25 jaar te zijn en dient dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen.

  Overlast, Alcohol & Drugs

  • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

  • Het gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs (pillen, etc.), worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.

  • Het is niet toegestaan dronken, aangeschoten of anderzijds onder invloed aan de deur verschijnen.

  • Onze gasten mogen geen drugs verhandelen of daartoe aanstalten maken.

  • Geen toegang aan personen in bezit/en of onder invloed van drugs (harddrugs en softdrugs)

  • Bezit van drugs is een reden om de toegang te ontzeggen.

  • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

  Steek- en vuurwapens

  • Wapens zijn verboden en worden -indien aangetroffen- door het beveiligingspersoneel (gastheer/portier) ingenomen.

  • Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij ten alle tijden de politie; en wordt de toegang tot de club in het vervolg ook ontzegd.

  • Indien er bij de metaaldetector voorwerpen worden aangetroffen die als wapen kunnen dienen, dan wordt de desbetreffende bezoeker niet toegelaten. Wel kan de bezoeker, zich ontdaan hebbende van het voorwerp, alsnog trachten de (naam van de club) te bezoeken.

  • Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.

  Houding bezoeker aan de deur

  • Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.

  • Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag).

  • Personen die weigeren entreegeld te betalen, worden geweigerd.

  • Personen die weigeren door de metaaldetector te lopen, worden niet toegelaten.

  • Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

  Weigeringsgronden ten aanzien van kleding

  • Dresscode: De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. De (naam club) is een club die zich richt op de jonge, trendy en modebewuste bezoeker.

  • Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.

  • U dient een verzorgd uiterlijk te hebben en correct gekleed te zijn. Sportkleding, sportschoenen en caps zijn verboden.

  • Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben. Bijvoorbeeld:
  – geen sportkleding of sportschoenen;
  – geen kapotte kleding;
  – geen onzedelijke kleding;
  – geen petjes;
  – geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.

  Vernieling en Vandalisme

  • Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen danwel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd.

  • Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.

  • Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt kan u de toegang blijvend worden ontzegd.

  Groepen en reserveringen

  • We houden ons het recht voor groepen groter dan …. (minimaal 4) te weigeren.

  Recht van weigeren

  • Indien het binnen te druk is of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.

  • Wanneer het binnen te druk is of verwacht wordt dat veel houders van VIP kaarten zich aanmelden, dan wordt voor deze mensen ruimte vrijgehouden. Dit kan als reden voor een weigering worden aangevoerd.

  • Vanwege grote drukte op vrijdag en zaterdag kan, in verband met de veiligheid, maar een beperkt aantal nieuwe klanten worden toegelaten. Klanten die dan de toegang wordt ontzegd nodigen wij ter kennismaking uit op de donderdag.

  Besloten Feesten

  • Bij specifieke thema-avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers en onze website bekend gemaakt.

  • Besloten party’s zullen apart worden geafficheerd en bekend worden gemaakt d.m.v. flyers en de website.
  HUISREGELS

  Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten

  • Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die tijdens een clubnacht aanwezig zijn. Met name streeft de organisatie een gay-vriendelijke sfeer na.

  • Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.

  • Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.

  • Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.

  • Groepsvorming met intimiderende effecten wordt niet getolereerd.

  • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

  • Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering.

  Consumptie

  • U bent verplicht minimaal één consumptie te bestellen en deze binnen het bedrijf of op het terras te nuttigen.

  • Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

  Garderobe

  • Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de garderobe verplicht vanaf 21.00 uur.

  • Jassen e.d. verplicht afgeven bij de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen en tassen e.d.

  Eigendommen bezoeker

  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal,vermissing en/of beschadigingen.

  Eigendom horecagelegenheid

  • U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of beschadigen. Dit geldt ook voor flessen of glazen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten.

  • U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen of verplaatsen. Dit geldt ook voor flessen en blikjes. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

  Telefonie

  • Gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de zaak in verband met storing van onze elektronische apparatuur.

  Calamiteiten

  • Bij calamiteiten dient u ten allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.

  Klachten

  • Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook, kunt u deze schriftelijk bij onze directie melden, binnen een week na het voorval waar de klacht betrekking op heeft.

  • Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u dit bij de directie melden.

  • Klachten dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week schriftelijk te worden gemeld.

 6. Eep Francken schreef:

  Regelingen met veertig “deurbeleidregels” (alleen het woord al) zijn doekjes voor het bloeden. Zoiets gaat niet werken en de betrokkenen weten dat zelf ook wel.