Nieuws

Leids beleid rond woonoverlast nu wettelijk vastgelegd

door Elwin Wolters op 30 december 2016

In de Leidse wijken, zoals o.a. Transvaal en Haagwegkwartier, wordt veel woonoverlast, van geluids- en stankoverlast tot vele fietsen op de stoep, ervaren. De PvdA is al enige tijd actief om deze woonoverlast te bestrijden en is blij dat het Leidse beleid nu wettelijk wordt vastgelegd. Echter dat is niet voldoende, beter is om de woonoverlast bij de wortel aan te pakken, namelijk de ongecontoleerde groei van verkamering in de Leidse wijken.

De Leidse aanpak van woonoverlast bestaat, naast het uit huis zetten van overlastgevers, van het geven van een gedragsaanwijzing door de burgemeester aan een bewoner die de openbare orde verstoord. Denk hierbij aan geen herrie na een bepaalde tijd of het binnenhouden van een blaffende hond, zie ‘Aanpak verkamering; eerste succes is binnen!‘. Aanvullend bij deze ‘Aso-wet’ is de mogelijkheid om ook Airbnb-verhuurders zo’n aanwijzing te geven om eventuele overlast door de meestal snel wisselende huurders te voorkomen.

Deze Leidse aanpak lost het probleem van woonoverlast door verkamering alleen niet op. Daarom vindt de PvdA dat ook het zonder regels verkameren van panden (meerdere kamers in een woning maken) aangepakt dient te worden. Verkamering is vaak de bron van woonoverlast en moet daarom in de wijken worden beperkt. Na lang aandringen van de PvdA komt het college begin 2017 met voorstellen om de verkamering en daaruit voortvloeiende woonoverlast eindelijk aan te pakken.

De PvdA ziet graag dat er bouwtechnische voorwaarden komen voor nieuwe en bestaande verkamerde woningen. Bovendien zou er een stop moeten komen op het verkameren van woningen in bepaalde (delen van) wijken. Deze straten zijn vaak al grotendeels verkamerd en de leefbaarheid is afgelopen jaren fors gedaald. Ook de toevoeging om Airbnb-verhuurders een aanwijzing te geven zou, wat de PvdA betreft, een goede toevoeging aan de Leidse aanpak zijn. Dit zal de PvdA daarom ook meenemen in het aankomende debat over verkamering begin 2017.

5 Responses to “Leids beleid rond woonoverlast nu wettelijk vastgelegd”

 1. E. Meijer schreef:

  De overlast is niet beperkt tot de genoemde vormen en wijken en een betere en effectiever aanpak van diverse vormen van woonoverlast is dringend nodig. Maar hoe denken de PvdA-fractie en anderen zo’n betere aanpak te kunnen effectueren als er niet significant meer middelen naar handhaving gaan? Overigens reken ik ook slecht onderhoud van bijv. trottoirs en groen tot een vorm van woonoverlast, want in een wijk die niet goed wordt onderhouden is het slecht wonen, een vorm van overlast waaraan de gemeente schuld is. Bovendien is een slecht onderhouden wijk geen stimulans voor socialer gedrag. Meer geld naar handhaving en onderhoud dus. Dan maar geen dure prestigeprojecten e.d. en dus wat minder vaak een lintje doorknippen, hoe vervelend dat ook is voor een bestuurlijke ijdeltuit.

 2. Elwin schreef:

  Dank voor uw reactie E.Meijer. De overlast beperkt zich zeer zeker niet tot alleen deze wijken. Bij het PvdA-meldpunt woonoverlast kregen wij meldingen uit vrijwel alle wijken in Leiden. Alleen het Waardeiland ontbrak bij de meldingen. Ook de vormen zijn veel uitgebreider. Vanwege de leesbaarheid heb ik mij beperkt tot deze wijken en deze vormen.
  Ook wat betreft handhaving kan ik uw pleidooi alleen maar ondersteunen. Zonder handhaving is de overlast niet aan te pakken. Echter dan moet er eerst wel wat te handhaven zijn. Omdat verkamering ongereguleerd is, is het lastig om te handhaven. Om die reden pleiten wij ervoor dat er een quotum op verkamerde woningen komt en dat er bouwtechnische voorwaarden worden gesteld aan nieuwe en bestaande verkamerde woningen. Dat zijn wat mij betreft de eerste stappen om woonoverlast tegen te gaan. Handhaving van bovenstaande voorstellen is natuurlijk een belangrijk onderdeel bij de invoering van dat beleid

 3. […] haar werk niet alleen erg goed: ze deed het bovendien met ontzettend veel liefde en passie.” Marc Newsome zal haar opvolger in de fractie […]

 4. Theo Peterbroers schreef:

  Sjonge, na ..tig jaar: “bouwtechnische voorwaarden komen voor nieuwe en bestaande verkamerde woningen”.

  Weet je, waar ik vooral van was geschrokken: affikken van kamerpand aan het Gerecht nieuwjaar 19– weet ik veel. Was zojuist onder controle van Bouw- en Woningtoezicht opgeknapt, maar brandde volledig uit in ca. 15 minuten. Nou ja, stond in die tijd volledig in de hens, het affikken duurde wat langer.

  Ik wil er graag op wijzen, dat ik, gedwongen door PvdA-beleid, toen ook op kamers woonde. Ik had liever een woning gehad, was daar ook aan toe, maar kon me zelfs niet inschrijven als woningzoekende. Nee, schreef Tjeerd van Rij (1998) “studenten worden niet geregistreerd, want dat is import” of woorden van gelijke strekking. Zolang jullie dit soort neuzelaars in jullie partij toelaten, heb je m.i. geen grond om je af te zetten tegen de PVV.

  Dat was even uitleggen, waarom ik absoluut geen vertrouwen heb in de PvdA. Donald Trump had wethouder kunnen zijn, en dan nog hou je hem de hand boven het hoofd. Had dat nou niet gedaan, want Tjeerd is een bestuurlijke brekebeen. En als de gemeente (=PvdA) toezicht houdt op verbouwing, is dat een garantie dat het verkeerd gaat.

  Ik zat dus op kamers, zoals dat heet. Vroeg de gemeente naar de regels over brandveiligheid. Bleken er te zijn, zelfs afspraken met de eigenaar. Met die afspraken was vijf jaar niets gedaan. Geen toezicht, geen check op wat was uitgevoerd, nada, niks. Vanwege de bouwkundige situatie (gigantisch open trapgat, geen brandcompartimenten, isolatie in de vorm van oude tapijten) had dat pand allang voor elke vorm van bewoning afgekeurd moeten zijn. Maar nee, U koos ervoor Russisch roulette te spelen met mijn leven. “IMPORT”, zei Tjeerd.

  Reuze leuk, dat u nu pleit voor toezicht op overlast, maar hoe staat het met toezicht op brandveiligheid, om maar wat te noemen. Mensenlevens lijken mij toch wat belangrijker dan klagende buurtbewoners.

  Ik ben het eens met het stellen van bouwtechnische voorwaarden, maar heb meegemaakt wat dat in de praktijk betekent. Onder toezicht verbouwen: nul resultaat. Afspraak over bestaande situatie: nul resultaat.

  Kunt U mij vertellen, welke initiatieven de PvdA de afgelopen 20 jaar genomen heeft, om de kamermarkt te verbeteren? En dan vanuit het perspectief van de mensen die er op zijn aangewezen?

  Is er nu een inventarisatie beschikbaar van de brandveiligheid van kamerverhuurpanden, en eventueel van andere bouwkundige euvelen?

  Eerlijk gezegd, zit ik helemaal niet te wachten op nieuwe bouwkundige voorwaarden/regels als er niet eens zicht is op de kwaliteit van handhaving van de bestaande. Dus, tenzij U mij wijzer kunt maken: de PvdA doet aan roept-u-maar-democratie. Ik ben, als geboren Rortterdammert, meer voor doet-u-maar.

  Mvg Theo Peterbroers

 5. Theo Peterbroers schreef:

  Nog geen antwoord op drie de vragen die ik heb gesteld; ok vraag 1 = vraag 3, dus twee vragen.

  1. “hoe staat het met toezicht op brandveiligheid”;
  2. “welke initiatieven [heeft] de PvdA de afgelopen 20 jaar genomen, om de kamermarkt te verbeteren? En dan vanuit het perspectief van de mensen die er op zijn aangewezen?”
  3. “Is er nu een inventarisatie beschikbaar van de brandveiligheid van kamerverhuurpanden, en eventueel van andere bouwkundige euvelen? ”

  Waarom duikt de PvdA telkens onder, zodra het inhoudelijk wordt? Uit uw stilzwijgen leid ik af, dat de PvdA de afgelopen 20 (!) jaar helemaal niets heeft gedaan om de kamermarkt in Leiden te verbeteren. Opportunistisch lullen over “kameroverlast” en “verkamering” is het enige waar jullie partijtje toe in staat is.

  Zoals ik het noemde: roept-u-maar-democratie. Nou, daar ben je voor afgestraft.

  Mvg Theo Peterbroers