Nieuws

Rondvraag over huurdersproblemen senioren

door Helma Baart op 2 januari 2017

Tijdens de uitzending van Monitor op zondag 11 december 2016 werd duidelijk naar voren gebracht dat er tussen de 15.000 en 20.000 ouderen per jaar op zoek zijn naar een seniorenwoning en dat er ongeveer 11.000 woningen voor senioren beschikbaar komen.

In de uitzending van Monitor werd pijnlijk duidelijk dat de vraag er voldoende is maar het aanbod wordt belemmerd door het passend toewijzen en zeker niet door de vraag van de senioren. Niets meer, niets minder.

Het inkomen van de oudere bepaald op welke woning de senior kan reageren. Heeft de oudere een beetje vermogen dan nog wordt deze gedwongen te reageren op woningen tot €586,00 net zoals de oudere die enkel een klein inkomen heeft uit AOW en eventueel klein pensioen. Hierbij wordt geen enkele concessie gedaan naar verluidt of de oudere met een klein vermogen iets meer zou kunnen en willen betalen. Volgens de PvdA is de nieuwe woningwet en passend toewijzen juist bedoeld om zo nodig maatwerk toe te passen. Afwijken van de gestelde regels zou mogelijk moeten zijn.

http://demonitor.ncrv.nl/uitzendingen

http://demonitor.ncrv.nl/huurdersproblemen/oudere-95-mag-niet-verhuizen-naar-zorgwoning-want-6-euro-te-duur

Naar aanleiding hiervan heb ik gemeend een rondvraag te stellen in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling van 15 december jl. omdat ik natuurlijk graag wil horen hoe hiermee in Leiden (lees: Holland Rijnland) wordt omgegaan. Ik heb de volgende vragen gesteld:

–    Gaat het college hierover in gesprek met de corporaties?

–    Wat gaat het college hier aan doen?

–    Hoe liggen de cijfers in Leiden (Holland Rijnland)? (15/20 duizend nodig, 11 duizend vrij)

–    Welke effecten heeft dit op de wachtlijst voor seniorenwoningen en reguliere  woningzoekenden in   Leiden (Holland Rijnland)?

Wethouder Laudy heeft toegezegd schriftelijk terug te komen op de cijfers van Holland Rijnland en de effecten hiervan voor de wachtlijst voor senioren.

Mijn vraag aan u is of uzelf of personen in omgeving hiermee te maken hebben gekregen en hoe hiermee om is gegaan. Ik wil dit soort signalen natuurlijk graag van u horen zodat ik hier aandacht aan kan blijven schenken en er uiteindelijk iets mee te kunnen doen. U kunt mij mailen met uw verhaal: helmabaart@gmail.com

One Response to “Rondvraag over huurdersproblemen senioren”

  1. E. Meijer schreef:

    Wat een hypocrisie. Het grootste huurdersproblem is het gebrek aan geschikte en betaalbare sociale huurwoningen. De PvdA heeft hieraan in belangrijke mate bijgedragen door te vaak met de VVD in bed te kruipen. Voor onder meer Leiden doet de kamerfractie van de PvdA er nog een schepje bovenop door zich te keren tegen de dankzij regeringsbeleid nodige ontheffing voor Portaal, waardoor die woningcorporatie geen sociale huurwoningten kan bouwen. De PvdA Leiden is eveneens tegen een ontheffing voor Portaal Leiden (“Geen ontheffing voor Portaal in Leidse woningmarktregio”; deze website, 6 okt. 2016). Het ontheffingsverzoek van Portaal voor de regio’s Leiden, Amersfoort en Arnhem/Nijmegen werd mede ondertekend door de huurdersbelangenvereningingen van Portaalhuurders. De PvdA keert zich dus tegen de huurdersbelangen. Kom daarom niet voor de zoveelste keer met pseudosociale lariekoek zoals het bovenstaande. De PvdA is niet geïnteresseerd in betaalbare sociale huurwoningen, niet voor ouderen en niet voor anderen, en heeft zich van de gewone mensen afgekeerd. Dat ziet nu vrijwel iedereen. Helaas laten te veel door de PvdA verstotenen zich verleiden door populistische rattenvangers. Hartelijk dank, PvdA.

    Overigens is er veel kritiek op Portaal mogelijk, maar dat is een ander onderwerp.