Nieuws

Ik wil dat mijn krant kan blijven blaffen!

door Marc Newsome op 1 februari 2017

Duo-raadslid Marc Newsome schreef de volgende brief naar het Leidsch Dagblad namens de PvdA Leiden.

Vorige week betrad president Trump voor het eerst het Witte Huis. Tegelijkertijd zette ik mijn eerste stappen in de gemeenteraad. Ik werd beëdigd als duo-raadslid voor de Partij van de Arbeid. In mijn werk als raadslid weet ik me gesteund door kritische journalisten die het werk van de raad, ambtenaren en het College van B&W op de voet volgen. Anders dan president Trump heb ik journalisten in hoog aanzien staan. Dankzij hun werk krijgen inwoners een onafhankelijk beeld van de Leidse politiek voorgeschoteld. En dat is belangrijk: juist nu de gemeente verantwoordelijk is voor belangrijke dossiers, zoals de decentralisatie van de zorg, hebben we luid blaffende waakhonden van de democratie nodig.

Een van onze waakhonden is het Leidsch Dagblad. Maar als we niet uitkijken, blaft onze krant binnenkort veel minder hard. Eind 2016 maakte eigenaar Telegraaf Media Groep namelijk bekend flinke bezuinigingen te willen doorvoeren bij de regionale kranten. Het moederbedrijf wil een kwart van de journalisten ontslaan. Ik vind die bezuiniging veel te ver gaan. Door deze sanering zal de krant niet alleen veel minder goed de ontwikkelingen op het stadhuis kunnen volgen. Door de bezuiniging zal de hele krant in kwaliteit achteruitgaan. En dat terwijl we ons in Leiden juist gelukkig mogen prijzen met dagelijks nieuws uit de regio. Dankzij de bezuinigingsdrift van de Telegraaf Media Groep staat dat nu onder enorme druk. Ik vind dat kwalijk. Ik hoop dan ook dat de Telegraaf Media Groep afziet van de voorgenomen bezuiniging. Ik wil dat het Leidsch Dagblad kan blijven blaffen!

5 Responses to “Ik wil dat mijn krant kan blijven blaffen!”

 1. E. Meijer schreef:

  De op zich betreurenswaardige ontmanteling en opheffing van regionale en plaatselijke nieuwsmedia is geen recent verschijnsel. Dat weten ze in Den Haag natuurlijk ook, daar waar journalisten soms zo ‘vervelend’ kunnen zijn. Sterker nog, ik heb een sterk vermoeden dat dit een van een aantal redenen is voor de diverse al voltooide en nog te verwachten decentralisaties is. Want, in tegenstelling tot wat Newsome schrijft, politici en ambtenarij vinden een kritische pers met zijn onderzoek naar feiten en toedracht en zijn lastige vragen heel vervelend. Men huilt dus eventjes huichelachtig over de verdwijning van regionale en plaatselijke nieuwsmedia, pinkt plichtmatig een krokodillentraantje weg, bereidt de volgende decentralisatie voor en gaat over tot de orde en waan van de dag.
  Overigens is het LD een slechte krant en bovendien een filiaal van de Teleraaf. Over de naderende verdwijning ervan zal ik niet kunnen treuren.

 2. E. Meijer schreef:

  “Eerder zag ik dergelijke psychopaten in nazi-Duitsland, de SA.”

  Hm, dat zal voor de zomer van 1934 geweest zijn. U bent dus heel oud. En ouderdom verdient respect en begrip, niet waar?
  Ik zal echter niet ontkennen dat de huidige situatie in de VS bepaalde overeenkomsten vertoont met met enkele verschijnselen in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw, zoals boosaaardige aanvallen op nieuwsmedia, wetenschap en kunst & cultuur, de rechtsstaat in ernstig gevaar, verkondiging van “alternatieve feiten”, hatelijk en martiaal gebral van politieke functionarissen en nog wel meer. Maar een SA zie ik niet in de VS, al kan ik niet uitsluiten dat onder het bewind van de firma Bannon-Trump KKK-knokploegen en ander gewelddadig fascistisch tuig weer actief gaan worden.

  Verder ben ik het met u eens als u vindt dat men vraagtekens kan plaatsen bij de onafhankelijkheid van een filiaal van de Teleraaf.

 3. Floor schreef:

  Dat de PvdA altijd op deelname aan de macht uit is en al heel lang geen Partij voor de (belangen van de) Arbeider meer is is al geen nieuws meer. Daar zal men de PvdA dan ook bij de komende verkiezingen op gaan afrekenen…….
  ——————————————————————————-
  En wat het LD betreft:
  Men kan de vraag breder trekken en zich afvragen of echt onafhankelijke niet subjectieve journalistiek überhaupt wel bestaat? Ik denk van niet. De mening of impliciete suggestie klinkt bijna altijd wel ergens door in de berichtgeving en is nooit 100% objectief. Volgens mij gaat het erom dat alle relevante gegevens worden vermeld zodat de lezer zichzelf een goed overwogen mening kan vormen.

 4. Floor schreef:

  Merkwaardig dat de reactie van iemand anders waarop Meijer reageerde is verwijderd…..

 5. Frank schreef:

  Floor
  5 februari 2017 om 18:47

  Je weet toch dat de PvdA de waarheid niet kan verdragen. Dus wordt gewist, net zoals socialisten de geschiedenis herschreven en herschrijven.