Nieuws

[Update] Schriftelijke vragen over weekmarkten

door Marc Newsome op 11 februari 2017

Update: de antwoorden van het college op deze schriftelijke vragen zijn inmiddels toegevoegd

De PvdA-fractie vindt dat de Leidse weekmarkten bijdragen aan een levendige wijkeconomie en een prettige sfeer om te wonen. Een gevarieerde en levendige wekelijkse markt kan een spilfunctie in een buurt vervullen. De markt zorgt voor sfeer in de wijk. Mensen ontmoeten elkaar op de markt en doen op de markt en in het winkelcentrum, hun wekelijkse boodschappen, op enkele meters van hun eigen huis. Samen met de wijkwinkelcentra zijn de markten als het ware de huiskamers van de buurt.

Bovenstaande geldt ook voor de weekmarkt op het Bevrijdingsplein. Op 11 januari werd echter marktkoopman Ilias Elmarsse gesommeerd zijn handel te stoppen op de weekmarkt op het Bevrijdingsplein. Een handhaver van de gemeente wees hem erop dat volgens de vergunning vanaf 15.00 uur geen verkoop meer mag plaatsvinden en de markt opgeruimd moet zijn. De markthandelaren zijn verbaasd over het plotseling verschijnen van de handhavers van de gemeente en stellen dat ze al vier jaar lang zonder problemen wekelijks tot het einde van de dag op de markt staan.

Voor de PvdA-fractie is een levendige wijk heel belangrijk. Daarom stelt de PvdA fractie op grond van artikel 45 de volgende vragen aan het college:

1. Waarom is de vergunning op het Bevrijdingsplein tot 15.00 uur en niet tot 17.00 uur?
In 2015 heeft de Gemeenteraad de Marktverordening 2015 vastgesteld. In deze verordening is opgenomen dat het College een apart Instellingsbesluit en per markt een Inrichtingsplan vaststelt. Hierin staan onder andere de locatie, de marktdagen, de begin- en eindtijd van de markt en wanneer de marktkooplieden hun verkoopplaats uiterlijk dienen te verlaten. Voor de markt bij het winkelcentrum “de Luifelbaan” staat in het Inrichtingsplan “dinsdagmarkt Winkelcentrum de Luifelbaan/ Bevrijdingsplein” opgenomen dat de markt om 08.00 uur begint en om 13.00 uur eindigt. Kooplieden dienen de verkoop om 13.00 uur te staken en hebben dan nog tot 15.00 uur de tijd om de marktplaats te ontruimen en het plein schoon achter te laten. Het Instellingsbesluit en de Inrichtingsplannen zijn besproken in het tweemaandelijks overleg met de Marktcommissie.

Sinds jaar en dag zijn de tijden voor deze markt al hetzelfde. Op deze markt staan ook marktkooplieden die het juist fijn vinden om tot 13.00 uur te staan. Een aantal jaar geleden is onderzocht of de marktkooplieden behoefte hadden aan een verruiming van de eindtijd maar een meerderheid van de marktkooplieden hadden die behoefte toen niet.
Tot nu toe hadden ons dus geen signalen bereikt dat er marktkooplieden zijn die de duur wilden verlengen. Naar aanleiding van de onderhavige situatie is dit afgelopen week weer onderzocht en ook nu blijkt er geen meerderheid te zijn voor het verruimen van de tijden.

2. Welke afspraken zijn er gemaakt met andere markten in Leidse wijken? Wat zijn daar de afgesproken verkooptijden?
Antwoord:
a. Winkelcentrum “de Luifelbaan”, dinsdag van 08.00 – 13.00 uur;
b. Centrummarkt, woensdag van 08.00 – 17.00 uur;
c. Winkelcentrum “de Stevensbloem” donderdag van 09.00 – 16.00 uur;
d. Winkelcentrum “de Kopermolen” vrijdag van 10.00 – 17.00 uur;
e. Centrummarkt, zaterdag van 08.00 – 17.00 uur;

3. Deelt de wethouder de mening van de PvdA dat een wekelijkse markt bijdraagt aan een levendige wijk en sociale cohesie?
Zo nee, waarom niet?
Het college deelt deze mening zeer zeker.

4. Is de wethouder het met de PvdA eens dat de Gemeente wekelijkse markten in wijken moet stimuleren en niet moet hinderen?
Zo nee, waarom niet?
Het college is het met de PvdA eens dat de gemeente de wekelijkse markten dient te stimuleren. De vastgestelde openingstijden van de markt, zoals die zijn besproken in de marktcommissie, dienen echter gehandhaafd te worden. Indien marktkooplieden graag ruimere tijden willen kunnen ze dat altijd bespreken in het tweemaandelijks overleg met de gemeente. We kunnen dan kijken wat de mogelijkheden zijn en wat het draagvlak voor die verandering is bij alle marktkooplieden. Daarbij nemen we dan de mogelijke gevolgen voor andere belanghebbenden in ogenschouw. Juist gezien het bestaan van een regulier overleg is het starten van een discussie over andere begin- en of eindtijden met de handhavers op straat niet de juiste manier om dit aan te kaarten.

5. Is de wethouder bereid met de omliggende wijk van het bevrijdingsplein in gesprek te gaan over de weekmarkt en te kijken hoe de Gemeente kan bijdragen aan een levendige wekelijkse markt en daarbij in ieder geval te praten met de markthandelaren, winkeliersvereniging en de wijkvereniging?
Zo nee, waarom niet?
Het college is zeker bereid om het verzoek van een deel van de marktkooplieden om de openingstijden te verlengen in overweging te nemen en daarbij met voornoemde partijen te overleggen. Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat inmiddels een ander deel van de marktkooplieden per brief een appel op het college heeft gedaan om alles bij het oude te laten. Een markt die bijdraagt aan de levendige wijk en de sociale cohesie is ook een markt die voldoende kramen en een divers genoeg aanbod heeft om klanten mee te trekken. Als slechts een deel van de marktkooplieden na 13.00 uur wil blijven staan kan niet gesproken worden van een volwaardige markt.

6. Is de wethouder bereid ook de geldende regels van andere wijkmarkten onder de loep te nemen om te kijken hoe de Gemeente Leiden hen (nog beter) kan stimuleren en deze een nog grotere bijdrage aan een levendige wijk kunnen leveren?
Zo nee, waarom niet?
Indien er wensen zijn vanuit de marktkooplieden dan zullen die zeker in overweging genomen worden. Elke twee maanden is er een overlegmoment waarbij dergelijke wensen kunnen worden geuit.

5 Responses to “[Update] Schriftelijke vragen over weekmarkten”

 1. Floor schreef:

  Het is wel merkwaardig dat marktkooplui daar maar tot 15.00 uur mogen staan en niet tot 17.00 uur. Misschien heeft dit iets te maken met de benodigde opruimtijd en men de markt daar om 17.00 uur weg wil hebben en niet later. Is er eens een keer (orde)handhaving en is het weer niet goed.

  Natuurlijk zijn weekmarkten van groot belang voor de wijken, maar is het nu zo erg als men een paar uur vroeger moet sluiten? Is de “wijkeconomie” in groot gevaar dan?
  Echt iets voor een PvdA-salonsocialist om zich daar druk over te maken natuurlijk. Alsof er geen belangrijkere problemen zijn….

  Maar goed ik begrijp dat de PvdA in het licht van de komende landelijke verkiezingen wel íets moet hebben natuurlijk om zich te kunnen profileren.

 2. E. Meijer schreef:

  Tja, waar zullen we nu eens wat publiciteit mee zoeken in tijden van trumpisme, nepnieuws en “alternatieve feiten”, aldus de prangende vraag waarmee men op het Leidse partijbureau de breinen peinigde. De wekelijkse wijkmarkten dus, sympathiek onderwerpje, ongevaarlijk, niet heel politiek, en niet links, zodat de vrienden van de VVD geen bezwaar zullen aantekenen.
  Maar toch, er wringt iets… Want zo kennen we de PvdA al sinds paarse premier, en vervolgens kapitalistische commissaris, Wim Kok, en zo gaat de VVD-bijwagen blijkbaar de komende verkiezingen in: als hoeder en verdediger van de “vrije markt”. 😉
  Het verband met de “wijkeconomie”, wat dit ook moge zijn, is mij niet helemaal duidelijk. Komen die marktkooplieden en hun neringen dan uit de respectieve wijken? Wat vinden de echte wijkwinkeliers, en dus niet al die filiaalbaasjes, ervan?

 3. Floor schreef:

  Nou dat laatste is niet moeilijk te raden natuurlijk: Voor de èchte winkeliers die hun bedrijf in de wijk hebben zijn marktkooplui van elders concurrentie. En dus zullen de èchte winkeliers die hun bedrijf in de wijk hebben vermoedelijk geen bezwaar hebben als die markt een paar uur eerder dicht moet.

  Maar goed bij de PVV is het “eigen volk eerst” en bij de PvdA “marktkoopman van elders eerst” of “wijkeconomie FIRST” misschien? Toch ook een mooie slagzin om de verkiezingen mee in te gaan zou ik zeggen…..

 4. Emile de Heer schreef:

  Misschien moet iedereen ook even lezen hoe de wijkbewoners en marktkooplieden hier over denken.

  http://sleutelstad.nl/2017/01/11/weekmarkt-op-bevrijdingsplein-wil-langer-open/

 5. Floor schreef:

  Ten eerste zijn de mensen die op dat sleutelstadartikel reageren natuurlijk niet allemaal wijkbewoners. [Ik ben overigens ook geen wijkbewoner daar maar kom daar wel eens.]

  De reacties op dat artikel daar zijn nogal divers van aard : sommigen(vooral kopers) willen liever dat de markt tot 17.00 uur open blijft. Anderen wijzen er juist op dat ze ook eerder boodschappen kunnen doen. Weer anderen denken dat die Ilias Elmarsse niet goed kan verdienen als hij maar tot de toegestane tijd mag verkopen.

  Geen woord over de echte wijkwinkelier die zijn zaak in de wijk heeft natuurlijk.

  En waarom horen we alleen die marktkoopman Ilias Elmarsse klagen? Weer een andere reaguurder richt zijn|haar pijlen op de ordehandhavers die gewoon hun plicht doen en vindt dat de handhavers hun prioriteit niet goed zouden leggen.

  Vooral treffend vond ik de reactie van marktkoopman 16-1-2017 12:28 uur op dat sleutelstadartikel waarin die zegt:”Hij weet het altijd mooi te brengen, deze praatjesmaker. De kooplui betalen niet voor een hele dag, ze betalen voor een dagdeel. Tot 13:00. Zoals ook in hun vergunning staat. Ben je het daar niet mee eens? Dien een motie in, dan kan dat indien mogelijk aangepast worden. Op andere markten probeert Ilias ook de regeltjes aan zijn laars te lappen en het dan op ‘discriminatie’ te gooien enzovoorts. Maar punt blijft dat hij zich net als iedereen gewoon aan de regels dient te houden. Dat hij al vier jaar zich niet aan de regels houdt, betekent niet dat men zich maar aan zijn wil moet aanpassen.”

  Dat zegt, mijns inziens, wel weer genoeg…….