Nieuws

Aanpak Jacques Urlusplantsoen straks ook naar andere wijken

door Abdelhaq Jermoumi op 23 februari 2017

Werken aan leefbare wijken is een van onze speerpunten.

Meerdere malen heb ik aandacht gevraagd voor de vraagstukken rond het Jacques Urlusplantsoen. Je ziet veel positieve ontwikkelingen met actieve bewoners en jongeren die gewoon hun best doen door naar school gaan, te spelen, werken en iets van hun toekomst proberen te maken. Net zoals in andere wijken, heb je helaas ook jongeren die er andere ideeën op na houden en irritant gedrag vertonen. Machogedrag, vernielingen en zelfs de overstap naar crimineel gedrag zie je ontstaan. Dit willen wij niet en dit verdient de buurt ook niet. Iedereen heeft recht op een veilige en prettige woonomgeving.
Op ons verzoek is de Gemeente vorig jaar , in samenwerking met allerlei partners begonnen aan een brede aanpak om de overlast te verminderen, maar ook te kijken naar oorzaken zoals werkloosheid, zorgvragen, woonproblemen en de verkeerde inrichting van de openbare ruimte.

Wat ons betreft moet er ook ingezet worden op een grotere bewonersparticipatie en een betere samenwerking door alle hulpverlenende instanties in de wijk. Vaak hoor je dat er al lang wordt gesproken over een bepaald probleem, maar dat er tegelijkertijd meerdere organisaties met hetzelfde probleem of zelfs dezelfde persoon bezig zijn.

Een ander onderdeel van deze brede aanpak is de inzet van cameratoezicht. Wij willen dit liever ook niet, maar om de rust terug te brengen en als uiterste middel hebben wij hiermee ingestemd. Rond de zomer gaan wij dit evalueren. Als het kan en de situatie laat het toe, dan willen wij de camera’s liever ook weg hebben uit de openbare ruimte.

Naast het Jacques Urlusplantsoen laten delen van de Slaaghwijk en de Kooi ook een oranje kleur op de leefbaarheidsmonitor zien. Dat wil zeggen dat hier uitdagingen zijn rond leefbaarheid, veiligheid, zorg en wonen, die opgelost moeten worden. De burgemeester heeft op ons verzoek aangegeven om de brede aanpak zoals deze in het JUP gebruikt wordt, eeventueel ook in te zetten in de andere delen van de stad.

Hiermee werken wij een leefbare en prettige stad voor iedereen en kijken we niet alleen naar maatregelen en ingrijpen door politie en justitie, maar gaan we aan het werk door de problemen bij de wortel aan te pakken.

8 Responses to “Aanpak Jacques Urlusplantsoen straks ook naar andere wijken”

 1. Floor schreef:

  “…heb je helaas ook jongeren die er andere ideeën op na houden en irritant gedrag vertonen. Machogedrag, vernielingen en zelfs de overstap naar crimineel gedrag zie je ontstaan.”

  De PvdA zou de PvdA niet zijn natuurlijk als ze “vergeet” te vermelden over precies welk soort jongeren het dan hier vooral zou gaan. Een ex-bewoner van de betreffende wijk is daar wèl heel duidelijk over hoor.

  Zie: http://sleutelstad.nl/2017/01/14/lenferink-presenteert-breed-verbeterplan-jacques-urlusplantsoen/#comment-255765

 2. Abdelhaq schreef:

  Ha Floor,

  Wat wil je horen? Marokkaanse jongeren? Ok dan heb je het bij deze. Denk dat in het JUP wel de grootse groep zal zijn. De overlast in de Kooi en Stevenshof wordt veroorzaakt door Nederlandse jongeren. Hoe zou ik die moeten benoemen? Of mogen die wel asociaal gedrag vertonen?

 3. Floor schreef:

  Het gaat er niet om wat ik wil horen maar hoe het is.
  En nee, niemand mag uiteraard asociaal en crimineel gedrag vertonen.

 4. Kees Walle schreef:

  Floor, je moet bij de les blijven. Abdelhaq vroeg jou hoe hij door Nederlandse (kennelijk bedoelt hij autochtone) jongeren veroorzaakte overlast moet benoemen. Waarom weiger je deze eenvoudige vraag te beantwoorden? Natuurlijk niet door te zeggen dat niemand asociaal en crimineel gedrag mag vertonen. Open deuren intrappen kunnen we allemaal.

  In je reactie verwijs je naar http://sleutelstad.nl/2017/01/14/lenferink-presenteert-breed-verbeterplan-jacques-urlusplantsoen/#comment-255765
  Het begint met een bericht over burgemeester Lenferink die ‘een uitgebreid pakket maatregelen’ aankondigt tegen de overlast in het Jacques Urlusplantsoen (JUP). Dan volgen de (grotendeels anonieme) reacties. Al snel meldt zich ‘Leidenaar’ die (hoewel hij volgens eigen zeggen al lang niet meer in het JUP woont) precies weet te vertellen dat het om de criminele kinderen van Marokkaanse families gaat ‘die al sinds mensenheugenis uit de staatsruif vreten’.
  De ‘Leidenaar’ wordt bijgevallen door ‘Frank71’ die wijst op het ‘multiculturele drama’ en meent dat zulks het gevolg is van ‘veelvuldige familiehereniging, vaak met vervalste papieren, in veel landen van herkomst gemakkelijk te koop’. Een zekere Frans Schroder weet het nog beter. Hij wil het JUP ‘gewoon afbreken en al het tuig het land uit lazeren’.

  Vervolgens mengt Ronald zich in deze beschaafde gedachtewisseling. Hij is JUP-bewoner en erkent dat de problemen zich ‘rond een paar groepen concentreren’, maar dat lang niet iedereen daar last van heeft. Hij schrijft: ‘Sterker nog, de meeste mensen merken dit niet eens. Het is een lange straat met veel bewoners en net als in elke wijk zitten daar wat rotte appels tussen. De meeste mensen wonen hier gewoon met plezier. Net als ikzelf. Iedereen die een mening heeft en hier niet (meer) woont doet er verstandig aan niet te overhaast mee te lopen met populistische media.’

  Wat krijgen we nou? Hier spreekt iemand – en nog wel een bewoner – die zich schuldig maakt aan nuancering! Daarmee doet hij ernstig afbreuk aan het streven om niet alleen de feitelijke overlastveroorzakers, maar een hele bevolkingsgroep verdacht te maken. ‘Kom op zeg’, zal Floor Pleyte, alias Floor, alias ‘Een Leids Burger’ teleurgesteld hebben gedacht, ‘we zijn niet op aarde om ons in genuanceerde en waarheidsgetrouwe informatie te verdiepen, maar om minder-minder-Marokkanen-verhalen te vertellen. Dus moet ik proberen om het gesprek weer in goede banen te leiden’.

  Nou, laat dat maar aan Floor over. Temerig vraagt hij aan Ronald: ‘Dus er is niet veel aan de hand daar?’ Dat een paar rotte appels, of die nu een Marokkaanse, Chinese, Brabantse of puur-Leidse achtergrond hebben wel degelijk voor jarenlange overlast kunnen zorgen, gaat het er bij Floor niet in. ‘Dan haal je die er toch uit en zou het probleem toch opgelost moeten zijn, nietwaar?’
  Waarop Ronald waardig reageert met: ‘Ik weet vrijwel zeker dat jij niet in de straat woont, anders was je reactie wel van een hogere en minder suggestieve kwaliteit geweest. Jij bent van het type: ik geloof alles wat de media zegt en ik hoef zelf niet na te denken. Feit is dat de meerderheid nergens last van heeft en daarmee het probleem niet zo omvangrijk is als men in de media suggereert.’
  Waarna Floor, (die zelf op de Langegracht woont) klagelijk begint te piepen: ‘Volgens mij ben jij van het type dat denkt voor iedere bewoner daar te kunnen spreken.’

  Ja hoor Floor, jij en je medehaatzaaiers weten precies hoe de wereld en het Jacques Urlusplantsoen in elkaar zitten. Maar op een eenvoudig vraagje van Abdelhaq weiger je een ter zake doend antwoord te geven.

 5. Floor schreef:

  De op de persoon spelende en zich als een veraderlijke NSB-er gedragende Kees Walle, die ook helemaal niet in het JUP woont, meent het allemaal weer beter te moeten weten. Hij meent zellfs al beter dan ik zelf te weten wat ik zou denken…Probeer kritiek eens louter inhoudelijk te houden zou ik zeggen en niet zomaar op een verkeerde selectieve manier allerlei citaten aan elkaar te koppelen waardoor een verkeerd beeld ontstaat.

  De “waarheidsgetrouwe informatie” is dat in het JUP het vooral marokkanen zijn die de overlast daar veroorzaken. Dat erkent zelfs Abdelhaq (prima!).

  Door dat expliciet te benoemen wordt helemaal geen hele bevolkingsgroep verdacht gemaakt. Benoemen is geen haatzaaien. Laat dat laatste maar aan de jihaatzaaiers over.
  Wèl wordt met dat benoemen aangegeven waar de problemen liggen. Met dat benoemen is immers niet gezegd dat elke marokkaan slecht is(ik ken ook wel enkele goede hoor) maar wel
  dat er TE VEEL slechte daarvan zijn (en niet alleen in die wijk….).

  Volgens bewoner Ronald valt het allemaal wel mee daar in het JUP maar een ex-bewoner, die daar dus ook gewoond heeft, denkt daar duidelijk anders over. Zelf woon ik daar gelukkig niet maar ben daar wel eens geweest. Ook anderen hebben het over een multicultureel drama daar. Lenferink die daar niet woont maar natuurlijk wel via de politie zijn informatie krijgt spreekt van problemen die steeds terugkeren zolang hij al burgemeester is. ’t Lijkt me dus niet dat dat steeds dezelfde personen zijn. Daarom wordt er een nu een heel pakket aan maatregelen genomen.Je kunt je dus afvragen: waarom nu pas. Als het maar een paar personen zouden zijn had dat niet zo lang hoeven duren. Als ik het goed heb begrepen wil men deze aanpak dan ook proberen in de Slaaghwijk waar ook veel mensen met een niet westerse achtergrond wonen en voor problemen zorgen. Als het maar een paar slechte mensen zouden zijn zou Wilders niet zo hoog scoren in de peilingen.

  Overlastveroorzakers zijn overlastveroorzakers of die nu tevens marokkaan(se Nederlander) zijn of autochtone Nederlandse jongeren.[zou dat geen antwoord zijn op de vraag van Abdelhaq?….] Want natuurlijk is overlast veroorzaken niet alleen en uitsluitend voorbehouden aan marokkanen. Dat weet ik maar al te goed en die open deur hoeft dan ook niet ingetrapt te worden.

  Maar het punt is wel dat bij deze groep de overlast vaak wel oververtegenwoordigd is t.o.v. andere groepen. Ook in de gevangenissen is deze groep oververtegenwoordigd. En dat is natuurlijk een weerspiegeling van wat er in de samenleving misgaat. Zo bezien, en niet anders, moet men het DAN natuurlijk niet vreemd vinden dat Wilders zoveel bijval krijgt met zijn (weliswaar ongenuanceerde) uitspraak van minder marokkanen. Ook van vele niet-PVV-stemmers, zoals ik, die uiteraard ook minder slechte marokkanen willen.

 6. Kees Walle schreef:

  Op de persoon spelen? Ja Floor, dat noemen ze nou een koekje van eigen deeg. Jij doet op verschillende internetfora al jarenlang niets anders. Dan gaat het niet om de verdachtmaking van één persoon, maar over het kwaadspreken over duizenden personen tegelijk, over hele bevolkingsgroepen.
  En je blijft maar doorgaan. Nu weer naar aanleiding van een onderzoek naar rechts activisme in Leiden (zie de draad van Jermouni ‘Iedereen behoort zich veilig te voelen’). Zolang er mensen zijn die zoals jij in woord en geschrift systematisch verdachtmakingen produceren, hebben moslims alle reden om zich aangevallen of onveilig te voelen.

  Uit je reacties blijkt iedere keer weer hoe suggestief en zwak je argumenten zijn. Zo hecht je meer geloof aan de haatdragende woorden van iemand die daar volgens eigen zeggen allang niet meer woont, terwijl je de relativerende uitspraken van een tegenwoordige bewoner in twijfel trekt. Sterker nog, je maakt de man verdacht door te zeggen: ‘Volgens mij ben jij van het type dat denkt voor iedere bewoner daar te kunnen spreken.’
  Dan schrijf je dat je zelf ‘gelukkig’ niet in het Jacques Urlusplantsoen woont, maar dat je daar ‘wel eens bent geweest’. Let op lezers: Floor Pleyte is daar WEL EENS geweest. En wat waren je ervaringen Floor? Hoeveel Marokkanen heb je op heterdaad bij inbraken, aanrandingen en bijstandsfraude betrapt? En heb je nog Syriëgangers aangetroffen? Misschien een illegaal korandrukkerijtje in de kelderboxen ontdekt?
  O ja – je schrijft over bewoners die kunnen meepraten over het ‘multicultureel drama’ in het JUP. Jij weet alles, dus jij kan vast ook wel voorbeelden en namen geven van bewoners met posttraumatische stoornissen. Vertel Floor!

 7. Floor schreef:

  Kees Walle blijft zich gedragen als een kwaadsprekende vals verdachtmakende veraderlijke NSb-er. Het verschil is nu juist dat de kwaadsprekerij van Kees Walle onjuist en vals is en die van mij terecht.

  Iedereen die goed gelezen heeft kunnen zien dat er 1 bewoner is in die wijk die weinig problemen ervaart maar wel zegt:”Uiteindelijk wonen WIJ hier en is wat WIJ vinden belangrijk en NIET wat buitenstaanders denken te weten of vinden van de straat.” Daarop volgende dan de reactie van: “Volgens mij ben jij van het type dat denkt voor iedere bewoner daar te kunnen spreken.” In het stuk op sleutelstad is duidelijk aangegeven waarom de bagatelliserende
  opmerking van die ene bewoner minder serieus wordt genomen. Bovendien wordt immers niet voor niets nu een heel pakket aan maatregelen genomen.

  Wat mijn ervaringen daar(maar ook elders) betreft wil ik alleen kwijt dat die meer aansluiten bij wat Frank71 en vooral ex-bewoner Leidenaar zeggen dan die ene bewoner Ronald. Verder ga ik Walle daar niets over vertellen. Dat zou hij immers toch niet serieus nemen en zoals hierboven weer afdoen met “kwaadspreken over duizenden personen tegelijk, over hele bevolkingsgroepen”.

  In mijn vorige reactie hierboven [o.a. 2e alinea ] heb ik trachten uit te
  leggen waarom van verdachtmakingen bij mij geen sprake is. Lees dat nog maar eens goed zou ik zeggen.

  Natuurlijk begrijp ik dat het niet leuk is om te horen dat overlast of onaangepast gedrag bij bepaalde culturen in meerdere mate voorkomt dan bij anderen. Men kan dan beter eens kijken waarom dat zo is. Bedenk verder dat niet de boodschapper|benoemer de boosdoener is maar juist de overlastveroorzakers zelf. Ook in de gevangenissen zijn bepaalde groepen oververtegenwoordigd. En dat is natuurlijk een weerspiegeling van wat er in de samenleving misgaat. Dat zijn gewoon de feiten en heeft niets met verdachtmakingen te maken.

 8. Floor schreef:

  2de alinea moet zijn 3de alinea die begint met:
  Door dat expliciet te benoemen wordt helemaal geen hele bevolkingsgroep verdacht gemaakt.