Nieuws

‘Mag ik uw stem op 15 maart?’

door Anna van den Boogaard op 14 maart 2017

Beste PvdA’ers, Leidenaren, vrienden en bekenden,

In 2010 ben ik de gemeenteraad in Leiden in gegaan om te strijden voor een sociale stad. Als raadslid zet ik mij in voor armoedebestrijding, goede schuldhulpverlening en werk. Voor gelijke kansen voor iedereen en een extra steuntje in de rug als het nodig is.

De kansenongelijkheid in Nederland is nog altijd groot. Dat merk ik ook in mijn werk waar ik mij inzet om laaggeletterdheid in Nederland te bestrijden. 2,5 miljoen mensen staan aan de zijlijn omdat zij moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder en individualistischer. We verwachten steeds meer van mensen en de kloof tussen hen die meekunnen en zij die achterblijven wordt steeds groter. Het is lastig om hulp te vinden of mee te gaan in de digitale revolutie als je de website met informatie niet kan lezen, een betere baan is lastig te vinden als je geen sollicitatiebrief kan schrijven.

Voor deze mensen en voor alle mensen die om wat voor reden aan de zijlijn staan wil ik mij blijven inzetten. De kans dat ik dat daadwerkelijk vanuit de Tweede Kamer zal gaan doen is klein. Maar de eer om op deze plek te staan en vanuit Leiden, samen met velen van jullie, campagne te mogen voeren is groot!

Daarom vraag ik uw stem en steun in de strijd voor gelijke kansen en een samenleving waarin iedereen mee kan doen!

Stem op Anna van den Boogaard! Lijst 2 nummer #44

Veel dank & een hartelijke groet,

Anna

Anna van den Boogaard
https://twitter.com/AnnavdBoogaard
https://www.facebook.com/annapvda

18 Responses to “‘Mag ik uw stem op 15 maart?’”

 1. E. Meijer schreef:

  Niks tegen mevr. Van den Boogaard hoor, maar ik stem nooit op een kandidaat uit de Randstad.

 2. Floor schreef:

  gelijke kansen voor iedereen”
  Je hoort vaak kinderen van allochtonen en mensen met een niet westerse achtergrond klagen dat ze ongelijke kansen zouden hebben. Als ik kijk naar de heer Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam, marokkaanse Nederlander en moslim) en Jesse Klaver (voorzitter van de GL-fractie in de Tweede kamer en zoon van een marokkaanse vader) zijn dat toch goede voorbeelden dat afkomst niet noodzakelijkerwijs betekent dat je minder kansen hebt.

  “2,5 miljoen mensen staan aan de zijlijn omdat zij moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.”
  Als er bijvoorbeeld thuis alleen maar erdogaans mag worden gesproken moet je het niet vreemd vinden als je kinderen dan een taalachterstand oplopen…..

 3. Anna van den Boogaard schreef:

  Beste Floor,

  Ik ben bang dat je iets te snel conclusies hebt getrokken. 2/3 van de mensen die laaggeletterd is, is van autochtone afkomst. Veruit de meerderheid dus.

  Groet Anna

 4. Floor schreef:

  Beste (hooggeletterde) Anna,

  Mijn bewering was dan ook niet dat er meer allochtone laaggeletterden zouden zijn dan autochtoon laaggeletterden.
  Mijn beweringen gingen over mensen met een niet westerse achtergrond die zich vaak menen te moeten beklagen over (gebrek aan) gelijke kansen en over een oorzaak van taalachterstand bij, in dit geval, turkse Nederlanders die zich soms meer gedragen als turken dan als Nederlanders.

  Maar om dan toch ook eens wat over de cijfers te zeggen:
  1. Bij die 2,5 miljoen zijn ook de mensen van 65 jaar en ouder meegenomen. Anders zijn het er maar 1,3 miljoen.
  2. Dat 70% (iets meer dan 2/3) van alle laaggeletterden autochtoon is is niet vreemd als men bedenkt dat er gelukkig (nog altijd) meer autochtonen dan allochtonen zijn.
  Het is dus geen eerlijke vergelijking door ALLE ongeletterden op 1 hoop te gooien en dan conclusies te gaan trekken.

  3.In 2016 waren er(volgens CBS) 16 979 120 mensen waarvan totaal 3 752 291 allochtoon. [en daarvan weer 2 096 592 niet-westerse allochtonen en 1 655 699 westerse allochtonen.]
  Er zijn dus 2,5 miljoen laaggeletterden waarvan dus 1,75 miljoen laaggeletterde autochtonen (70%) en 0.75 miljoen laaggeletterde allochtonen.

  1,75 miljoen laaggeletterde autochtonen op een totaal van
  13 226 829 autochtonen = 13,2 %
  0,75 miljoen laaggeletterde allochtonen op een totaal van
  3 752 291 allochtonen = 20%
  Het percentage laaggeletterden is bij de allochtonen dus hoger. [en als men alleen maar de niet-westerse allochtonen zou kijken zou dat percentage waarschijnlijk nog hoger zijn].

 5. albert simonis schreef:

  Anna, done as promised. En nu met gekruiste vingers de resultaten afwachten…

 6. E. Meijer schreef:

  ..,maar eerst de Amsterdamse praatjesmaker Felix Rottenberg uit de partij gooien?

 7. albert simonis schreef:

  Uit wat er nog over is van de partij of überhaupt van links na vanavond. Tijd voor de zoveelste commissie om te onderzoeken hoe zo’n dramatische afgang heeft kunnen gebeuren. Enige lichtpuntje: Blondie heeft het niet gehaald, dus we hoeven niet massaal het land uit te vluchten.

 8. J. Vos schreef:

  Eigen schuld, de PvdA wil niet luisteren naar eigen leden. de ander heeft altijd schuld en als iemand hier op de site haar mening zet wordt deze gewist.
  Waarom de PvdA met Asscher aan het roer het weer slecht deed? Hij heeft geen uitstraling met zijn slaperige manier van kijken en kinderachtige stem.
  Toen Asscher tegen Wilders Putin er bij sleepte was hij afgedaald tot het niveau van de marxisten en anarchisten in Amerika, ook wel Democraten genoemd.
  Het is die eeuwige verontwaardigde toon naar anderen toe die schuldig zouden zijn. Er is geen zelfreflectie en ik steek mijn hand e voor in het vuur dat Spekman straks weer komt verkondigen dat men ‘het beter aan de mensen moet vertellen, ons verhaal’, de Wouter Bos-riedel.
  Van Ted-talk op youtube had Asscher nog veel kunnen leren.

 9. Floor schreef:

  Anna die graag in de Tweede Kamer wilde en haar PvdA-RGL-kardinaal met “gekruiste vingers” kunnen na de uitslag van de verkiezingen weer met beide beentjes op de grond gaan staan. Donderdag gehaktdag: De PvdA is zoals te verwachten was afgestraft en mag blij zijn dat ze nog 9 zetels heeft weten te behouden.

  Er hoeft helemaal geen onderzoek gedaan te worden
  naar “hoe zo’n dramatische afgang heeft kunnen gebeuren.” Dat zou al lang bekend moeten zijn bij diegene die mijn reacties op deze site eerder goed tot zich zouden hebben laten doordringen…

  De uitslag van de verkiezingen, waarbij de VVD 1e en zelfs een partij als de PVV met “blondie” 2e is geworden, maakt nog weer eens duidelijk dat veel mensen toch meer vertrouwen hebben in “rechts-” dan in “links”-beleid om de vooral door links deels ontkende of door hen op zijn minst gebagatelliseerde problemen in dit land aan te pakken.

 10. E. Meijer schreef:

  Verkeerde lijsttrekker, zeer slechte campagne (Was er wel een campagne?), geen visie, geen strategie, geen overtuiging. Kortom, het was niks.
  Dan zou je kunnen zeggen dat alle verantwoordelijken plaats moeten maken voor anderen (overtuigde sociaaldemocraten, geen kille technocraten, geen politieke baantjesjagers, geen Amsterdammers) die nu al beginnen met een soort permanente campagne voor de PvdA en de sociaaldemocratie. Maar dan kijkt een PvdA-lid en echte sociaaldemocraat naar wie nog wel gekozen werd, denkt (ingreep zelfcensuur) en gaat in een hoekje zitten huilen. Misschien vrolijken het (zoveelste) falen van de SP (Sorg Partij?) en het mooie weer sommige PvdA’ers nog even op.
  Wellicht had mevr. Van den Boogaard veel eerder met haar persoonlijke campagne moeten beginnen 😉

 11. Kees Walle schreef:

  Onder de titel ‘Het grote succes van de PvdA’ (dat is niet cynisch of lacherig, maar welk als doordenkertje bedoeld) schreef de linkse auteur en columnist Merijn Oudenampsen vandaag het volgende:

  Wat verklaart de implosie van de PvdA? En het feit dat deze stemmen niet bij andere linkse partijen terecht zijn gekomen?

  Volgens mij is dit een belangrijk stuk van de puzzel. De afgelopen twintig jaar heeft de PvdA aan haar aanhangers verteld dat zij hun verwachtingen moeten temperen. Dat een werkelijke linkse politiek niet mogelijk is. Dat burgers teveel kijken naar de overheid om problemen op te lossen en zorg te dragen voor kwetsbaren. Dat het antwoord, of het nu de zorg is, klimaatverandering of discriminatie, niet bij de overheid maar bij de markt gezocht moeten worden.

  De partij presenteerde dit niet als een bewuste politieke keuze maar als een technocratische noodzaak. We kunnen niet anders. We moeten realistisch zijn. Misschien is dat het probleem van de technocratische politiek, zoals die is voorgestaan door de PvdA in de afgelopen twintig jaar. Dat mensen erin zijn gaan geloven. Het probleem is niet de falende communicatie van de PvdA. Het probleem is juist dat de PvdA haar kiezers overtuigd heeft. Dat ze ‘realistisch’ zijn geworden. Dat ze daarom überhaupt niet meer op links stemmen.

  Je vertelt mensen dat er geen andere keuze is, dat je moet bezuinigen in crisistijd: dat de overheid niet kan investeren, geen werkgelegenheid kan creëren, niets werkelijk fundamenteels kan doen aan ongelijkheid, klimaatverandering en arbeidsmarktdiscriminatie. Wat als ze dat gaan geloven? Waarom zou je dan nog links stemmen?

  Neem deze toespraak van Asscher vlak voor de start van Rutte II in de herfst van 2012:

  ‘Het wordt zelfs heel erg moeilijk. We zijn in een nieuwe tijd aangekomen. De tijd van meer is voorbij. De tijd van minder staat voor de deur en dat betekent dat we voor een enorme uitdaging staan met zijn allen. Want we weten nog helemaal niet hoe je in tijden van krimp er toch voor kunt zorgen dat we een staat overeind houden op een manier die werkt, die veiligheid biedt, een vangnet zoals het ooit bedoeld was. Die zorgt dat we met zijn allen voor elkaar zorgen, dat we solidair zijn met elkaar in tijden van nood en tegenspoed. Vanaf Thorbecke is onze verzorgingsstaat alleen maar gegroeid en wij zijn er ook allemaal nog helemaal op ingesteld om alles meer te laten zijn. Om naast bestaande oplossingen en maatregels, naast bestaande instellingen en instituties, nieuwe te ontwikkelen en op te richten. Maar door de financiële crisis, de economische crisis, maar ook door de verandering van de samenstelling van onze bevolking, houdt dat nu allemaal op. Je kunt nu al zien dat het piept en knarst. Want de neiging is om dat wat bestaat met hand en tand te verdedigen. We willen niet kwijt wat we verworven hebben. Maar je ziet dat deze tijd om een andere aanpak vraagt.’

  Of neem dit stuk van Tom-Jan Meeus, over Dijsselbloem en klimaatverandering:

  ‘Tegelijk kun je PvdA-bewindslieden nu vergaand liberale stellingen zien betrekken. Ik hoorde Jeroen Dijsselbloem, een dag voordat de Duitsers hem afserveerden, deze week in een debatje opmerken dat „de markt” het beste instrument is om milieuvriendelijkheid te bereiken. „Overheidsbemoeienis heeft duurzaamheid de laatste jaren eerder geremd”, zei hij. Met zulke PvdA’ers heb je op den duur geen VVD’ers meer nodig.’

  De logische vraag is niet waarom mensen niet meer op de PvdA stemmen. De betere vraag is waarom ze dat zo lang nog hebben gedaan.

 12. albert simonis schreef:

  Die laatste vraag kan ik wel beantwoorden, Kees, althans voor mezelf. Ik geloof namelijk in het principe resp. de wenselijkheid van de sociaal democratie. Dat dat is gekaapt door een stelletje neoliberale dwaalgeesten kan ik wel knarsetandend constateren, maar helaas niet repareren.
  Toen ik me vanaf 2002 actief met de partij ging bemoeien, zagen sommigen mij aan voor een undercover PVV-agent omdat ik niet voetstoots alle dogma’s van de toenmalige bobo’s accepteerde. Ik heb op Anne gestemd, omdat ik echt wel geloof dat ze het hart op de juiste plaats heeft, zoals zovelen in de partij, niet omdat zij mij tot nu toe heeft overtuigd dat zij de verderfelijkheid van het neoliberalisme van figuren als Dijsselbloem, Vermeend of Wallage inziet. Nog steeds vrees ik dat analyses als de jouwe worden verworpen als zijnde niet meer van deze tijd en onvoldoende innovatief. Er is inmiddels ook een hele generatie aangetreden die geen enkele ervaring heeft met het functioneren van de verzorgingsstaat en allang de participatiemaatschappij heeft verinnerlijkt, de strijd van allen tegen allen om de laatste flexibele bullshitbaantjes.
  Zolang `het volk` zich druk maakt over “onze” identiteit, de islam, mogelijk rekeningrijden en de hoogte van de eigen bijdrage kan het zich niet bezighouden met de zaken die er ècht toe doen zoals het toezicht op en aanpakken van de banken, het niveau van ons basis en middelbaar onderwijs, de volkshuisvesting, de vennootschapsbelasting en een eerlijker inkomensverdeling. De overwinningen van Rutte, Buma en Pechtold spreken wat dat betreft boekdelen, maar als de PvdA had gewonnen was het niet veel anders geworden op die punten. Daarom is nu de tijd aangebroken om te herbronnen. Daar kunnen we niet te lang voor nemen, want ik zie mezelf al weer in het stemhokje staan voor het eind van 2018. En dan zou ik graag met meer overtuiging op mijn partij kunnen stemmen.

 13. Kees Walle schreef:

  Albert, mij dunkt is er in de politieke geschiedenis geen partij geweest die al 25 jaar bezig is om zich te herbronnen. Ja, de verkeerde kant op – maar of je dat moet beoordelen als gekaapt zijnde door een stelletje neoliberale dwaalgeesten, waag ik toch te betwijfelen. Dat veronderstelt een slinkse manier van opereren door een minderheid. Ik denk dat die lijn door een grote meerderheid van de leden is gesteund – ook in Leiden. De commentaren uit PvdA-gezinde hoek liegen er trouwens niet om, want maar al te vaak wordt de dramatische implosie geweten aan campagnestrategie en de slobbertruien van Spekman. Alsof het jarenlange verraad van Kok, Bos en Samsom er niet toe doen.

  Bovendien is voor (nieuwe) herbronning politieke ruimte nodig, maar volgens mij ontbreekt die. Dat is een groot verschil met vroeger. Mensen die destijds globaal de PvdA-standpunten deelden konden nauwelijks ergens anders terecht. De CPN was een stalinistisch fossiel, de PSP een getuigenispartij en samen met de toenmalige PPR leidden ze een splinterbestaan. Of anders gezegd: een links alternatief bestond niet. Dat is nu anders. Behalve dat je bij GroenLinks, SP en de Dierenpartij programmatische elementen terugvindt die je ook bij de PvdA aantreft, zijn die partijen geen splinters meer en overtreffen ze – de club van Thiemen uitgezonderd – inmiddels de PvdA in grootte. Waarmee ik niet zeg dat links er in z’n geheel florissant voorstaat, want de langzame afkalving van de SP is weinig bemoedigend. En of het succes van de Jessias niet berust op een eenmalige gebeurtenis moeten we nog maar afwachten.

  Tom Poes, verzin een list. Maar die list is niet voorhanden. In theorie is linkse herbronning mogelijk, maar het probleem is dat je daar mensen voor nodig hebt die je niet of nauwelijks in de PvdA tegenkomt en zich al jarenlang elders ophouden. De enige mogelijkheid is dat er – maar dat kan alleen van onderop – een heroriëntatie ontstaat waarbij op termijn PvdA, SP en GL ideologisch en programmatisch stevig naar elkaar toegroeien. Maar voordat het zo ver is zal er nog heel wat water door de Oude Rijn moeten stromen – en zoals we weten staat het water daar bijna stil.

 14. albert simonis schreef:

  Van die 25 jaar heb ik me de eerste 10 jaar wel geërgerd, maar me onvoldoende gerealiseerd hoe verschrikkelijk mis het ging lopen. Fortuyn was wat dat betreft wel een eye opener. De korte oplevingen onder Bos en Samsom waren uiteindelijk niet meer dan stuiptrekkingen van een zwaar gewonde. Ik vrees met jou dat Klaver niet veel meer blijvend effect zal hebben, daarvoor is hij me net een beetje te uitgekookt & ambitieus.
  Vooralsnog wacht ik de ledenraad van morgen af. Daar kunnen de leden stoom afblazen en hun frustraties ventileren. Op de “Ledenkamer” site spat het bloed al tegen het plafond, van de zondebokken die deze afgang op hun geweten zouden hebben, dus ik geef geen stuiver meer voor het politieke leven van Spekman c.s. Ook Ton Kohlbeck toonde zich vanochtend in het LD behoorlijk wraakzuchtig, maar wat zal het ons helpen? Liever zie ik dat we teruggrijpen naar het Van Waarde project dat zijn voltooiing bereikte rond het aantreden van Samsom als partijleider (en daarna ongebruikt is blijven liggen). Met als primair uitgangspunt Bestaanszekerheid moet het toch mogelijk zijn om voor alle politieke kwesties een sociaal democratisch antwoord te formuleren dat je kunt uitdragen zonder dat je beroerd wordt van plaatsvervangende schaamte?

 15. M. van Baalen schreef:

  Aangezien het doel van het socialisme het communisme is, is de richting altijd fout, hoezeer je je ook ‘hergroepeert’

  Die Linke in Duitsland ‘hergroepeerde’ zich ook volgens Gregor Gysi, maar de partij is niets anders dan een voortzetting van de SED, zelfde kliek, zelfde ideologie.

 16. Kees Walle schreef:

  M. van Baalen, u lijkt in uw uitspraken veel op de beruchte H. van Baalen. Rechtse typetjes als u beweren eveneens dat denivellering, het korten en treiteren van bijstandgerechtigden, belastingontwijking en uitsluiting van bevolkingsgroepen tot meer vrijheid, democratie en welvaart leidt.

  En indien het waar is dat Die Linke niets anders zijn dan een voortzetting van de SED, kan je ook zeggen dat de PVV na de ‘hergroepering’ van Geert Wilders niets anders is dan een voortzetting van de VVD, zelfde kliek, zelfde ideologie. In ideologisch opzicht lijkt dat trouwens, getuige het parlementaire stemgedrag van de PVV en de inhoud van de recente VVD-campagne, steeds meer te kloppen.

 17. M. van Baalen schreef:

  @Kees Walle

  De VVD is een socialistenclub, ofwel liberaal in de betekenis van de Amerikaanse ‘Democraten, een groepering van anarchisten, marxisten, Allinski-aanhangers en AFA-terroristen, die het om macht anders zouden zij niet met een criminele organisatie als GL (inbrekers en brandstichters, gesteund door de SA AFA, aan tafel gaan zitten.
  Je hebt totaal geen kaas gegeten van de Duitse politiek.

 18. Kees Walle schreef:

  Guttegut, wat moet je nou aan met een half gare loser die de VVD een socialistenclub noemt, alsmede ‘een groepering van anarchisten, marxisten, Allinski-aanhangers en AFA-terroristen’? En GL een ‘criminele organisatie? Naar vorm en inhoud slecht cabaret, M. van Baalen.