Nieuws

We komen terug!

door Aloys van Rest op 16 maart 2017

Beste partijgenoten,

Gisteren heeft de PvdA een dramatische verkiezingsuitslag behaald. Van 38 zetels naar 9 zetels. Het is ongelooflijk, dat onze partij zo’n hoge prijs moet betalen voor het nemen van zoveel verantwoordelijkheid. En we weten natuurlijk allemaal, dat een belangrijke reden ligt in de samenwerking in de afgelopen kabinetsperiode met de VVD.

We hebben niet alleen veel pijnlijke maatregelen moeten treffen om Nederland weer gezond te maken, maar we hebben daarbij alle doelgroepen geraakt, en met name die doelgroepen, die vanuit de sociaaldemocratie altijd zo dicht bij ons stonden.

Het is ons niet gelukt om vanuit onze positie een duidelijke kernboodschap te formuleren. Het is ons ook niet gelukt om met onze toppolitici (zoals Lodewijk Asscher, Jeroen Dijsselbloem en Bert Koenders) te scoren. Hun successen werden niet door de kiezer gewaardeerd als een PvdA succes. Er zal een stevige evaluatie moeten plaatsvinden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en welke lessen trekken we hieruit?

Maar nu wil ik hierbij even stilstaan bij de enorme inzet, die alle PvdA campagnemedewerkers en vrijwilligers hebben verricht. Dank aan alle leden en niet-leden voor jullie steun. Dankzij jullie inzet hebben heel veel mensen nog wél op de PvdA gestemd. Kiezers bedankt!

Maar ik wil ook mijn dank, waardering en respect uitspreken voor onze leider, Lodewijk Asscher. Hij heeft binnen zijn vermogen alles gedaan wat mogelijk was. Het ging natuurlijk al mis bij de lijstrekkersverkiezing. Bij een strijd tussen twee kanjers, wisten we vooraf dat we minimaal 1 kanjer zouden verliezen. Doodzonde. Daarom ook dank aan Diederik Samson, die de lijstrekkersverkiezing verloor, maar die strijdvaardig en gepassioneerd en vol overtuiging zijn werk gedaan heeft.

Woensdag a.s. hebben we onze eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. In deze vergadering zetten we de eerste stappen richting de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik begrijp ook, dat we samen even willen terugkijken naar deze uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Daarvoor maken we ruimte in de agenda.

Ik hoop u allen woensdag a.s. te ontmoeten, 20:00 uur bij Buddhas, Botermarkt 20, in de bovenzaal.

We moeten ons even herpakken. We moeten even deze pijn verwerken. Maar we komen terug, zoals we ook in 2012 terugkwamen.

Een warme groet,

Aloys van Rest
Voorzitter PvdA afdeling leiden

37 Responses to “We komen terug!”

 1. E. Meijer schreef:

  Maar eerst: “Op vrijdag 17 maart komen de Oude Socialisten weer bijeen. Ditmaal om de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen te bespreken. Zij worden daarin voorgegaan door Gijs van Dijk, die als nummer 5 op de PvdA lijst een nieuwkomer in de kamer is. Gijs is afkomstig uit de FNV en herstelt daarmee de nauwe band die partij en vakbeweging van oudsher hadden.”
  Waar/wanneer: “in de Commissiekamer van het Leidse Stadhuis, ingang Breestraat. Dus Oude en minder oude Socialisten zijn daar op vrijdag 17maart tussen half twee en half vier weer van harte welkom.”

  Troostjenever zelf meenemen, want daar is geen geld meer voor 😉

 2. Floor schreef:

  “hoge prijs moet betalen voor het nemen van zoveel verantwoordelijkheid”
  De PvdA kan zich beter afvragen waarom juist zij een veel hogere prijs heeft moeten betalen voor de coalitie VVD&PvdA dan de VVD.
  Iedereen weet dat bij coalitievorming compromissen moeten worden gesloten maar dat is nog wat anders dan zo’n beetje alles inleveren bij de VVD. Anders gezegd:je kunt ook TE ver gaan met compromissen en men moet zich nu ook weer niet de Hollandse Kaas van het turkse brood laten eten. Als je dan als PvdA toch kiest voor een coalitie met de VDD moet je goed duidelijk kunnen maken wat je dan bereikt hebt. Als je dat onvoldoende of niet kan gaat de andere partij er met de buit vandoor.

  Hoe heeft dit kunnen gebeuren en welke lessen trekken we hieruit?
  De PvdA is geen Partij voor de (belangen van de) Arbeider meer, maar zou dat weer moeten worden.

  Of de Partij van de Arbeid terugkomt? Nee, niet als belangenbehartiger voor de Arbeider DENK ik. Toch zou de PvdA wel kunnen terugkomen:een coalitie VVD,CDA, D66 met
  toch weer PvdA acht ik niet uitgesloten als de onderhandelingen met andere partijen zouden mislukken.

  Onderwerpen als Zorg(SP) en Klimaat(GL en PvdD) zijn belangrijk maar ook het leefklimaat…..
  Niet alleen heeft de PvdA verloren maar Links(PvdA+SP+GL) als geheel. GL heeft weliswaar flink wat zetels gewonnen maar het totale
  linkse blok blijft toch steken op zo’n 9+14+14= 37 zetels terwijl dat bij het Rechtse blok(VVD+PVV +CDA) 33+20+19=72 zetels is.

  De uitslag van de verkiezingen, waarbij de VVD 1e en zelfs een partij als de PVV 2e is geworden, maakt nog weer eens duidelijk dat
  veel mensen toch meer vertrouwen hebben in “rechts-” dan in “links”-beleid om de vooral door links deels ontkende of door hen op zijn minst gebagatelliseerde problemen in dit land aan te pakken.

 3. Floor schreef:

  correctie: VDD moet uiteraard VVD zijn.

 4. I. Keur schreef:

  Geen zelfreflectie, dus help ik waarom de partij vernietigd werd:
  Lodewijk Asscher loog over de arbeidsmigratie, Jeroen Dijsselbloem speelde voor Sinterklaas in Griekenland, Bert Koenders loog over migranten uit Mali. Dit is 1 voorbeeld, er zijn tientallen. En dan is er natuurlijk het probleem Klijnsma

 5. albert simonis schreef:

  Voordat we een strategie voor de gemeenteraadsverkiezingen verzinnen, lijkt het me essentieel om eerst eens te bedenken hoe de nieuwe / vernieuwde lijn van de partij als geheel eruit gaat zien. Dat we met 9 zetels zijn overgebleven vraagt niet meer om wat oplapwerk maar om een grondige verbouwing.
  Om te beginnen moeten we af van het idee dat we het de afgelopen 4 jaar zo goed hebben gedaan. Dat wij (=Dijsselbloem) NL uit de crisis hebben gehaald: het tegendeel ligt eerder voor de hand. Met hervorming en opsplitsing van de banken is nauwelijks een begin gemaakt, de salarissen en bonussen rijzen weer de pan uit. De wet Werk en Zekerheid was een fiasco, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Klijnsma sloot sociale werkplaatsen en raadde aan een moestuintje te beginnen, Van Rijn kon niet eens zijn eigen vader helpen in het verzorgingstehuis. Alleen Dijksma begon er iets van te begrijpen toen ze opperde de spoorwegen weer onder regie van de staat te plaatsen. Too little, too late.
  Voor onze doelgroep hebben we het helemaal niet zo goed gedaan: er zijn steeds minder behoorlijke banen, betaalbare woningen en plaatsen voor gehandicapten en zorgbehoevenden. Nu ongegeneerd rechts aan de macht komt, wordt dat alleen maar erger: lagere uitkeringen en grotere ongelijkheid zijn ons al in het vooruitzicht gesteld. Dáár is nog een wereld te winnen voor links, tegelijk met het gelijk behandelen van minderheden, migranten etc. zonder dat we daar moreel verheven speerpunten van maken.
  We kunnen ons druk gaan maken over teveel verkeersborden, gemeentelijke extraatjes voor de laagste inkomens, goed gedrag van voetbalclubs of een opknapbeurt voor de Teldersschool (die m.i. beter gediend zou zijn met volledige vervanging, 20 jaar geleden al), maar zolang we onze landelijke geloofwaardigheid niet hervinden is het boter aan de galg. Wat gaan we dáár aan doen vanuit Leiden?

 6. albert simonis schreef:

  Ik zie net dat de ALV van woensdag a.s. van de agenda is verdwenen. Gaat-ie nu niet meer door vanwege de rouwperiode?

 7. Floor schreef:

  Dat het beter gaat met de economie is niet te danken aan politici.
  Niet aan Dijsselbloem en niet aan Rutte.

  Als de uitslag van de verkiezingen gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn geweest zou de PVV in Leiden nu 5 zetels hebben gehad. (De derde partij op D66 en GL na.)
  Bij een enkel stembureau in Leiden schijnt ook DENK goede zaken te hebben gedaan. Zeer bedenkelijk dus.

  Zolang de probleemwegkijkers bij linkse partijen(zoals o.a. de PvdA) de kritiek van “rechts” niet serieus neemt zal van een “”terugkomen” voorlopig geen sprake kunnen zijn.
  landelijk gezien heeft Links als geheel verloren.

 8. Floor schreef:

  correctie: De PVV zou dan de 4e partij zijn op D66,GL en VVD na.

 9. Marco schreef:

  Als ik dit bericht lees dan bekruipt mij het gevoel dat de PVDA niets geleerd heeft. Om trots te zijn op de afgelopen periode is een enorme misser, om te spreken van toppolitici idem dito. Begin met echt verantwoordelijkheid te nemen, en te erkennen dat in de drang om maar mee te kunnen regeren allerlei beginsels en idealen overboord zijn gegooid, en dat er niet is “afgeremd” maar mede gas is gegeven. De ambities van de leiding van de PVDA heeft voor dit drama gezorgd, en dat gaat met Ascher onverminderd verder. En dan Spekman offeren als zondebok, ik vind het laag.

 10. E. Meijer schreef:

  PvdA’er Paul Bordewijk vandaag op publieketribune.net (“Hoe verder met de PvdA?”):

  “(…) de PvdA had na zijn ideologische ook zijn Keynesiaanse veren afgeschud. De PvdA oogstte daarmee ook veel lof in neoliberale kranten als de NRC en de Volkskrant, en van de coalitiepartner. Rutte en Zijlstra rouwen nu met ons mee.(…)
  Ten onrechte heeft de leiding van de PvdA verwacht dat het electorale verlies wel mee zou vallen als het weer goed kwam met de economie. Volgens veel economen trad het herstel eerder op ondanks het beleid dan dankzij het beleid. Ik denk dat ze gelijk hebben. Je kunt ook niet eerst doen alsof de ontwikkeling van de economie een natuurverschijnsel is waaraan je je alleen maar kunt aanpassen, en wanneer het ineens goed gaat dat als vrucht van het beleid claimen.
  Veel nieuwe banen zijn ook tijdelijk. Het is Asscher niet gelukt de arbeidsrelaties bevredigend te regelen, zoals het Van Rijn niet lukte om de uitbetaling van de PGB’s goed te laten verlopen. De uitkleding van de verzorgingsstaat is gebleven ook nu het beter gaat: later AOW, korter WW, en minder betaalbare huizen door de verhuurdersheffing. Voor wie bestaanszekerheid centraal stelt is er dus weinig reden tot dankbaarheid aan de PvdA. Nu heeft de PvdA het behoud van de vakantie-uitkering aan bijstandscliënten tot speerpunt gemaakt, maar wie zegt dat de PvdA daarbij ook geen draai gaat maken.(…)”

  Misschien moeten alle voorstanders van het PVVDA-kabinet en het asociale regeringsbeleid uit de partij worden gezet. Dan kan de miniscule sociaaldemocratische rest opnieuw beginnen.

 11. albert simonis schreef:

  Goed plan. Geeft meteen ook eens wat inzicht hoe dat voelt, een massa-ontslag.

 12. Floor schreef:

  “Voor wie bestaanszekerheid centraal stelt is er dus weinig reden tot dankbaarheid aan de PvdA.” en “Nu heeft de PvdA het behoud van de vakantie-uitkering aan bijstandscliënten tot speerpunt gemaakt, maar wie zegt dat de PvdA daarbij ook geen draai gaat maken.…”
  Ja ja, nu opeens mooie sier gaan maken. Natuurlijk zal het met straks een rechts beleid er ook voor die mensen niet beter op worden, maar als de huidige coalitie van VVD-PvdA voortgezet zou zijn is het maar zeer de vraag of de PvdA dan op dit punt wel voet bij stuk zou hebben gehouden:waarschijnlijk ook niet. En dat geldt helaas voor vele andere zaken ook. De kiezers zijn niet gek hoor en laten zich geen bedorven roosjes voor rotte tomaten meer verkopen of omgekeerd.

  Een rechts kabinet zou nu wel de problemen kunnen aanpakken die door de sLinkse probleemwegkijkers al TE lang (sinds Fortuin) worden genegeerd.

  De vraag bij de verkiezingen was: willen jullie nu meer of minder PvdA. Het antwoord was, zoals te verwachten was, dus uiteraard ook hier: Minder!, MINDER!

  Ook Marco heeft een punt als hij zegt:”En dan Spekman offeren als zondebok, ik vind het laag.” Inderdaad de verliezingsleus van de PvdA was toch: samen achteruit? En bij de PvdA is toch iedereen “gelijk” en moet toch iedereen “gelijkwaardig” behandeld worden? Waarom dan Spekman dan later moet aftreden en Asscher niet is mij niet duidelijk. Ik zou zeggen:Samen uit, samen thuis en samen achteruit.

 13. Emile de Heer schreef:

  Ik ben het eens met Floor,

  Ik vind ook dat Asscher moet aftreden.

 14. E. Meijer schreef:

  @E de Heer.
  Aftreden als wat? Demissionaire vicepremier, demissionaire minister van SZW, fractievoorzitter, kamerlid?

 15. Emile de Heer schreef:

  #Meijer, als fractievoorzitter. Als kamerlid is hij democratisch gekozen.

 16. Marion schreef:

  Hoewel mijn stem nog altijd naar de pvda gaat kan ik mezelf steeds minder goed uitleggen waarom. Dat is dan iets van de waarde van de sociaal democratie vooral in de jaren voor ons. Wat suggesties voor de toekomst: werk aan structurele verjonging in alle gremia, heb een innovatieve visie op duurzaamheid, spreek niet alleen met hoog opgeleiden waar de partij zo rijk aan is, voer exit gesprekken met opzeggende leden, heb een haalbare visie op de zorg en luister, luister, luister, zonder direct een mening te hebben want daar zijn we goed in.

 17. Freek schreef:

  ‘k Heb zo mijn twijfels. Alleen Jezus en Lazarus lukten het.

  http://i.imgur.com/OQ19Vzh.jpg

 18. Kees Walle schreef:

  Wat ben je toch een warhoofd Floor. Eerst schrijf je: ‘Natuurlijk zal het straks met een rechts beleid er ook voor die mensen niet beter op worden, maar als de huidige coalitie van VVD-PvdA voortgezet zou zijn is het maar zeer de vraag of de PvdA dan op dit punt wel voet bij stuk zou hebben gehouden:waarschijnlijk ook niet.’

  Tot zover ben ik het zeer met je eens, maar vervolgens spreek je jezelf weer eens tegen wanneer je direct daarna beweert: ‘Een rechts kabinet zou nu wel de problemen kunnen aanpakken die door de sLinkse probleemwegkijkers al TE lang (sinds Fortuin) worden genegeerd.’

  Wat voor problemen worden er dan aangepakt? Dat jij je minder gaat ergeren aan moskeeën en Marokkanen? Ik denk het niet Floor – maar wel dat er een gerede kans is dat jij dan naar je huur- en zorgtoeslag kan fluiten.

 19. Floor schreef:

  Niet Floor maar Kees Walle is juist zó’n groot warhoofd dat hij niet eens eens inziet dat bepaalde problemen om een links aanpak vragen en andere juist om een rechtse aanpak. Zoals Johan Cruiff ooit zei:”elk nadeel heb zijn voordeel”

  Zowel de heren (wijlen)Fortuin en Wilders en ikzelf hebben eerder ook al voldoende duidelijk gemaakt over wat soort problemen het gaat. Kees Walle behoort juist tot die zogenoemde probleemwegkijkers en hij is niet de enige.

  Maar de kiezer heeft gesproken. Als de kiezer al die sociale onderwerpen zo belangrijk had gevonden was er nu wel een linkse meerderheid geweest. Dat dit nu niet het geval is betekent niet dat de kiezer die linkse thema’s niet belangrijk zou vinden, maar wèl dat er problemen zijn die die kiezer nòg belangrijker heeft gevonden.

  Zoals ik hierboven al eerder heb toegelicht(reactie no.2 hierboven) zou het feit dat het totale linkse blok maar 37 zetels heeft en het rechtse blok 72 zetels tot nadenken moeten stemmen evenals het feit dat Walle’s SP niet geprofiteerd heeft van het verlies van de PvdA…..

  Het is duidelijk dat de integratieproblematiek een belangrijk thema was bij de verkiezingen waarop mensen mede hun keuze hebben gebaseerd. Of deze problematiek dan door het nu komende kabinet eindelijk eens aangepakt zal gaan worden heb ik ook wel mijn twijfels maar van een kabinet met de PvdA of andere linkse partijen is dat sowieso helemaal niet te verwachten.

 20. Kees Walle schreef:

  Floor, in mijn vorige bericht wees ik je op tegenspraak. Nou had ik kunnen weten dat jij met ‘het aanpakken van problemen’ bijna altijd doelt op integratieproblematiek – want dat is nu eenmaal een obsessie van jou.
  Zo zelfs, dat je beweert dat bij de laatste verkiezingen de kiezers daarop mede hun keuze hebben gebaseerd. Gelul Floor, je kan niet rekenen. GroenLinks, D66, Dierenpartij en DENK hebben 23 zetels gewonnen; uitgerekend partijen waarvan jij vindt dat ze door ‘wegkijkers’ worden bevolkt. Daarentegen stelt de winst (7 zetels) van jouw favorieten PVV en Baudet een stuk minder voor. De VVD die – of ze nu blank, bruin, zwart of pimpelpaars zijn – een hekel heeft aan armoelijders en onrendabelen heeft 18 zetels ingeleverd. Kortom, de partijen die zich sterk maken voor ‘bezorgde burgers’ zoals jij hebben 18 – 7 = 11 zetels verloren. En wat ik al zei: wanneer wij over een paar maanden een VVD-CDA-D66-regering krijgen (al of niet met een CU of GL variant), dan is de kans dat jij je zorg- en huurtoeslag verliest groter dan er straks minder allochtonen op straat lopen.

  Natuurlijk ontkent niemand dat er zoiets als integratieproblematiek bestaat. Wat mij betreft mag het dubbele paspoort direct worden afgeschaft en zet ik een groot vraagteken achter de in NL verblijvende Eritreeërs die een conferentie bezoeken die door een plaatsvervanger van dictator Afwerki wordt gemanipuleerd (uit het land schoppen die vent). Ook heb ik ernstige bezwaren tegen frauduleuze Nederlanders die met zogenaamde integratiecursussen en taallessen de belastingbetaler flessen of tegen woekerwinst vakantiehuisjes aan asielzoekers verhuren. Zo kan ik nog veel meer zaken benoemen die van geen kant deugen. Maar dat is wat anders dan ongenuanceerd zeiken over niet-westerse immigranten.

 21. Floor schreef:

  Van ongenuanceerd zeiken over niet-westerse immigranten is bij mij natuurlijk geen sprake en van “gelul” en “tegenspraak”” ook niet. Wel van terechte kritiek op bepaald soort gedragingen die helaas inmiddels kenmerkend zijn voor velen van deze groep en terechte kritiek op het immigratie- en integratiebeleid. Nee Walle, je hebt er zoals gewoonlijk weer niets van begrepen. Eigenlijk zou ik niet meer op je moeten reageren maar laat ik deze keer dan je dwalingen nog maar wéér eens weerleggen. Door de integratieproblematiek te beperken tot een dubbel paspoort, ongewenste
  conferentiebezoeken en fraude met taalcursussen e.d.laat je
  juist zien dat je geen benul hebt van de èchte integratie-(en immigratie)problematiek.[ Lees mijn reacties op deze site daarover
  en elders nog maar eens goed.]

  Ondanks dat er een schreeuwend tekort is aan sociale huurwoningen is de wachttijd voor de statushouders Mohammed & Fatima juist t.g.v. selectief links pamperbeleid maar een half jaar terwijl Henk & Ingrid 6 jaar moeten wachten. En het dan maar vreemd vinden zeker dat Henk&Ingrid geen PvdA of SP meer willen stemmen…. En als een volgend kabinet de huurtoeslag zou gaan bevriezen of verlagen is dat NU niet (meer) een gevolg van rechts beleid maar juist een gevolg van het LINKSE immigratiepamperbeleid. Immers het ongelimiteerd, onvoldoende gecontroleerd en onvoorwaardelijk binnenpamperen van zeer grote aantallen niet-westerse immigranten heeft natuurlijk wel zijn prijs. En daar draaien juist de mensen met een (sociale) huurwoning voor op. En niet de salontafelsocialisten, zoals jij Kees, met een 2e huisje in het dictatoriaat Erdoganistan. Zó is dat! Van een rechts kabinet, als dat er al zou komen….., mag een strenger immigratiebeleid beleid verwacht worden zodat geen (extra) bezuinigingen op huurtoeslag e.d. meer nodig zullen zijn. Niet zo vreemd dus dat de sP niet geprofiteerd heeft van het verlies van de PvdA (en GL slechts matig: zie volgende reactie). Dàt zou te denken moeten geven.
  Maar nadenken is niet Kees z’n sterkste punt…..

 22. Floor schreef:

  En rekenen kan kees Walle, zoals uiteraard te verwachten was, ook al niet. De VVD heeft geen 18 zetels moeten inleveren maar slechts 8 (van 41 in 2012 naar 33 nu in 2017.)

  De combinatie(FvD+VVD+PVV) heeft dus geen 11 zetels maar slechts 1 zetel verloren.

  Bij de probleemwegkijkers is Kees vergeten de Pamperaar van de Allochtone Apartheid(=PvdA) mee te nemen. Die heeft maar liefst 29 zetels verloren. (van 38 in 2012 naar 9 nu in 2017.) De combinatie (PvdA+GL+PvdD+D66+Denk) heeft dus geen 23 zetels gewonnen maar slechts 23-29 = -6 zetels “gewonnen”, d.w.z 6 zetels verloren. Conclusie: óok dan staat “rechts” er beter voor dan “links”.

  Beter is echter om naar het totaal te kijken: Het Linkse blok(PvdA+SP+GL) heeft 9+14+14= 37 zetels terwijl het rechtse blok (VVD+PVV+CDA) 33+20+19= 72 zetels heeft. Ondanks dat GL dus heeft gewonnen blijft het totale linkse blok ver achter bij het rechtse
  blok. D66 is niet echt een linkse partij. Maar zelfs als men D66,DENK en PVdD ook bij het linkse blok zou rekenen komt men uit op
  64 zetels. Dus ook dan blijft het rechtse blok winnaar.

 23. Kees Walle schreef:

  Floor – je hebt gelijk wanneer je zegt dat ik 10 zetels teveel verlies voor de VVD heb ingeboekt. En het is ook waar dat links – of wat daar voor doorgaat – nog nooit zo laag gescoord heeft bij verkiezingen.
  Maar hoewel de rechtse ‘bezorgde-burger-partijen’ slechts één zetel hebben verloren, moet dat resultaat toch knap teleurstellend voor je zijn. Daardoor is immers je argument vervallen dat de ‘integratieproblematiek’ bij de verkiezingen een hoofdrol heeft gespeeld. Ja – in jouw hoofd en dat van je vriendjes Geert en Thierry, maar dat is een heel ander verhaal.

  En met dat hoofd van jou is het droevig gesteld Floor. Je bent toch behoorlijk de weg kwijt wanneer je beweert dat de bezuinigingen op huurtoeslag en tal van andere voorzieningen het gevolg is van links beleid. En dat jij de illusie hebt dat wanneer het immigratiebeleid (nog) strenger wordt, er geen nieuwe bezuinigingen zullen plaatsvinden. Dat bezuinigingsbeleid is al vroeg in de jaren negentig ingezet, volgt een mondiale trend en viel samen met de vermarkting van alles wat los en vast zat. Een overheid die zich op allerlei terreinen terugtrok en de gang van zaken sindsdien steeds meer overlaat aan winstmakende aasgieren. Met gevolg dat iedereen het zelf mag uitzoeken – of ze nu Floor of Ali Baba heten. Een andere overeenkomst tussen die twee is dat beiden vergeefs geloven in het door Geert dan wel Mohammed voorgespiegelde paradijs. Nou Floor, reken er maar niet op dat er veertig roomblanke maagden op jou zitten te wachten – of het zou een heks als Fleur Agema moeten zijn.

  Het is waar dat de PvdA met haar al jarenlang durende knieval voor het neoliberale altaar in hoge mate heeft bijgedragen aan de verwarring en de teloorgang van links. Waar wij echter diepgaand over van mening verschillen is de oorzaak. Jij raakt niet uitgepraat over Het Kwaad Van Allochtonen en Asielzoekers. Ik ben daarentegen van mening dat het neoliberale discours steeds meer mensen in hun bestaanszekerheid en hun identiteit raakt. Wanneer 400.000 kinderen opgroeien in armoede, gaat het over kinderen uit zowel allochtone als autochtone gezinnen. En wanneer er – om een ander voorbeeld te noemen – honderdduizenden (vaak gedwongen) zzp-ers onverzekerd rondlopen, heeft dat niets van doen met de aanwezigheid van immigranten. Hetzelfde geldt voor de verdringing van arbeid door de afgedwongen inzet van bijstandgerechtigden. Dat heeft niets met Marokkanen en asielzoekers, maar alles met Rutte en Asscher te maken. Te weinig woningen? Kom op zeg – ik kan me geen na-oorlogse periode herinneren dat er geen woningnood was. De Floors van dit land behoren al sinds 1945 tot de verliezers, ook al toen Ali Baba nog geboren moest worden.

  Maar zelfs wanneer je xenofoob geneuzel op feiten zou steunen, dan doemt de onvermijdelijke vraag op of jij bereid bent om mensen weg te laten rotten – en dan heb ik het over de beelden die ons dagelijks uit landen als Syrië bereiken. Ook al weet ik dat Nederland onmogelijk in staat is om miljoenen oorlogslachtoffers op te vangen, dan nog vind ik dat wij tot het uiterste moeten gaan om menselijkheid te betrachten. Of anders gezegd: ik ben liever salonsocialist dan asociaal.

  Het is voorspelbaar dat met het nog rechtsere beleid dat ons staat te wachten, de roep om zondebokken nog meer zal toenemen. Het gezeik over en beledigen van minderheden zal nog sterker worden en lieden zoals jij dragen daar met hun verdachtmakingen flink aan bij. Waar dat toe kan leiden, leert de geschiedenis van tachtig jaar geleden. Zo bezien breken er gouden tijdens voor je aan. Maar het resultaat zal opnieuw teleurstellend zijn, want de meeste immigranten hebben zich blijvend in Nederland gevestigd. Die gaan echt niet pleyte – houd daar maar rekening mee Floor.

 24. Floor schreef:

  Het linkse blok PvdA+GL+SP had in 2012 nog 57 zetels, nu 37.
  Natuurlijk heeft de integratie- en immigratieproblematiek een rol gespeeld bij de verkiezingen. FvD, PVV en CDA hebben er mede hun winst aan te danken. Alleen is die rol niet zo groot als sommigen dachten. [de PVV is immers niet de grootste geworden zoals sommigen voor de verkiezingen vreesden.]
  Er is dus helemaal geen argument van mij vervallen. Immers het rechtse blok( VVD+PVV+CDA+FvD) heeft juist (-8+5+6+2)= 5 zetels gewonnen! Want ook het CDA is voor een streng(er) immigratie- en integratiebeleid. Dit blijft een belangrijk thema. Zeker zolang er nog mensen zullen zijn die dit thema bagatelliseren.

  Het probleem met Kees is dat hij is blijven steken in het verleden. Toen was het inderdaad neoliberaal beleid dat voor hogere huren zorgde die steeds minder door huurtoeslag werden gecompenseerd. Maar als je niet inziet of wil inzien, zoals Kees walle, dat het NU juist het linkse immigratiepamperbeleid is van de afgelopen jaren dat tot nieuwe bezuinigingen op zaken als huurtoeslag zal leiden heb je er niets van begrepen.Opvang van teveel immigranten gaat ten koste van de eigen bevolking.

  Hoe sociaal men ook wil zijn, men kan niet iedereen hier opvangen en binnenpamperen. Sociaal zijn betekent juist ook dat je bijvoorbeeld mensen met huurwoning niet de dupe laat worden van het ‘slinkse immigratiebeleid. En wie vindt dat wij solidair of sociaal moeten zijn met de nieuwkomers moet zich eerst maar eens afvragen hoe solidair die nieuwkomers dan zijn met onze algemene Nederlandse Normen en waarden. Wie gelijke rechten wil moet ook
  voldoen aan gelijke plichten. Solidariteit moet wel van twee kanten komen. Dáár valt nog een wereld te winnen. Een strenger immigratiebeleid aan de poort is dus om meerdere redenen nodig. want als ze hier éénmaal zijn zullen ze inderdaad niet meer weggaan. [illegalenproblematiek…]

  Op de persoonlijke aantijgingen en insinuaties van Kees Walle zal ik maar niet ingaan.
  Met figuren als Kees Walle kan je geen goede discussie voeren als je het niet met hem eens bent.
  Feiten worden door hem gezien als “verdachtmakingen” en goede tegenargumenten worden door hem systematisch afgedaan met dooddoeners als: “gezeik”,”xenofoob geneuzel” e.d.
  Dat maakt een zinnige discussie niet mogelijk

 25. Kees Walle schreef:

  Om zijn gelijk te halen schaart Floor nu ook al het CDA onder de xenofobe partijen. Nou, je kan veel van Buma zeggen, maar dat is een nog niet eerder vertoond geleuter. Dat Buma Marokkaanse en Albanese ‘asielzoekers’ die hier niets te zoeken hebben wil terugsturen, heeft kamerbrede instemming – ook van mij. Voor wat betreft de afschaffing van dubbele nationaliteiten ben ik het geheel met hem eens – maar dat had ik al gezegd (zie hierboven, bericht 20).

  Maar op mijn vraag of je asielzoekers moet laten rotten in de Syrische hel óf dat we ze in dit land opnemen, kiest Floor onomwonden voor de eerste optie. Opname en het fatsoenlijk huisvesten van asielzoekers noemt hij ‘sLinks immigratiebeleid’ en ‘binnenpamperen’. Zo praat hij over mensen die alles achter zich hebben moeten laten en vluchten voor oorlogsverschrikkingen. Als asielzoekers Nederland al weten te bereiken, pleit hij er in het beste geval voor om statushouders jarenlang in COA-kampen te interneren – hoewel hij liever zou zien dat ze massaal over de grens worden gejaagd. Over ‘joods-christelijke beschaving’ gesproken.

  In een opzicht geef ik Floor wel gelijk. Inderdaad blijf ik ‘in het verleden steken’, zeker nu 4 en 5 mei weer snel naderen. Waarmee ik maar wil zeggen dat Floor exact dezelfde argumenten gebruikt die in de jaren dertig werden aangevoerd om joodse vluchtelingen buiten de deur te houden. Als dat niet zo is, hoor ik graag waarom ik het mis heb.

  Overigens mis ik nog steeds het antwoord op mijn vraag wat de komst van immigranten heeft te maken met het al zeventig jaar bestaande woningtekort. Het enige juiste en voor de hand liggende antwoord is natuurlijk meer en betaalbouw bouwen. Dat wordt wel door een kleuter, maar niet door Floor begrepen. Ik stel vast dat het beledigen en marginaliseren van minderheidsgroepen de ‘bezorgde burger’ Pleyte een stuk makkelijker af gaat.

 26. Floor schreef:

  De zich als een NSB-er gedragende Kees Walle komt ook nu weer met vele valse verdachtmakingen en valse beweringen over mij.

  Zelf typte Walle eerder:” Ook al weet ik dat Nederland onmogelijk in staat is om miljoenen oorlogslachtoffers op te vangen…….”
  Daarop reageer ik toch ook niet met te zeggen dat Walle zou willen dat degenen die we dan niet opvangen hij die dan maar liever wil “laten rotten in de Syrische hel”? Dàt zijn nu juist steeds de smerige verdraaiïngen en valse isinuaties van Kees Walle.

  Als Kees Walle met zijn KWallest(r)eken nu eens goed had gelezen had hij kunnen zien dat ik zei (no.24): “Hoe sociaal men ook wil zijn, men kan niet iedereen hier opvangen en binnenpamperen. Sociaal zijn betekent juist ook dat je bijvoorbeeld mensen met huurwoning niet de dupe laat worden van het ‘slinkse immigratiebeleid.” In tegenstelling dus wat Walle beweert kiest Floor dus helemaal niet er voor om asielzoekers te “laten rotten in de Syrische hel”, maar zegt Floor dat we gewoonweg niet iedereen kunnen opvangen. Dat wordt wel door een kleuter, maar niet door Kees Walle begrepen.

  Nederland heeft in het verleden veel vluchtelingen opgevangen. Dat was over het algemeen geen probleem omdat deze zich na verloop van tijd aanpasten en goed integreerden maar helaas zijn er ook immigranten zijn die zich niet willen aanpassen. Daarom vind ik dus dat immigranten die niet bereid zijn zich aan te passen aan de algemene Nederlandse normen en waarden niet toegelaten moeten worden.

  Maar dat is toch héél wat anders dan te beweren dat ik er voor zou kiezen om alle asielzoekers maar te “laten rotten in de Syrische hel” of ze massaal over de grens jagen.

  Wat de komst van immigranten heeft te maken met het al zeventig jaar bestaande woningtekort?
  Die komst heeft te maken, zoals eerder uitgelegd…., met de VOORRANG voor statushouders en daardoor veel langere WACHTTIJD voor reguliere woningzoekenden. Zoals ik eerder zei: “Ondanks dat er een schreeuwend tekort is aan sociale huurwoningen is de wachttijd voor de statushouders Mohammed
  & Fatima juist t.g.v. selectief links pamperbeleid (lees:voorrangsbeleid) maar een half jaar terwijl Henk & Ingrid 6 jaar moeten wachten.[ zie no.21]
  Natuurlijk zouden er meer sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. Maar zolang de voorrangsregeling voor statushouders van kracht blijft hebben Henk& Ingrid daar dan niets aan omdat statushouders Mohammed &Fatima dan toch steeds voorgaan.

  Het probleem met salonsocialisten is dat ze vaak sociaal willen zijn maar anderen voor de kosten of gevolgen laten opdraaien en niet zijzelf.

  Nog zo’n valse beweringen van Kees Walle: “hoewel hij liever zou zien dat ze massaal over de grens worden gejaagd.”
  Dat is dus helemaal onjuist en onzin natuurlijk. Bovendien te generaliserend. Maar met eisen stellen aan nieuwkomers is niets mis hoor. Dat is toch wat anders dan ze massaal de grens overjagen. Dat wordt wel door een kleuter, maar uiteraard niet door Kees Walle begrepen.

  “pleit hij er in het beste geval voor om statushouders jarenlang in COA-kampen te interneren ” Met een dergelijke redenering zou ik ook kunnen zeggen dat Walle wil dat jonge reguliere woningzoekenden nog maar jarenlang bij mammie’s pappot moeten blijven. Het gaat erom dat de wachttijden voor statushouders en reguliere woningzoekenden meer gelijk worden getrokken en de statushouders geen voorrang meer krijgen.

  Terechte kritiek op bepaalde minderheidsgroepen is niet hetzelfde als marginaliseren, hoewel ik me wel kan voorstellen dat die kritiek als beledigen kan worden ervaren. De vergelijking met WO II is natuurlijk helemaal absurd en daar zal ik dan ook niet op ingaan.

  conclusie: Ik stel vast dat Walle eerst maar eens moet leren begrijpend te lezen voordat hij reageert met zijn dwaas geleuter. Bovendien is hij behoorlijk hardleers. Met dat soort figuren als Kees Walle die steeds mijn woorden verdraaien is geen zinnige discussie mogelijk.

 27. Kees Walle schreef:

  Wanneer migrantenhaters worden gewezen op hun geneuzel, tegenspraak en andere xenofobe onzin gaan ze vaak schelden, grof en beledigend worden. Voor fijnbesnaarde mensen kan dat reden zijn om zich verschrikt terug te trekken – maar dat geldt dus niet voor mij. Het slechtste waartoe je kan besluiten is om er het zwijgen toe te doen. Pak ze aan die hele en halve racisten die onder het mom van ‘bezorgde burgers’ alles aangrijpen om hun leugens en verdachtmakingen te verspreiden.
  In mijn vorige reactie (zie hierboven bericht 25) zeg ik dat Pleyte exact dezelfde argumenten tegen asielzoekers gebruikt die in de jaren dertig werden aangevoerd om joodse vluchtelingen buiten de deur te houden. Vervolgens vroeg ik hem om als hij het mij oneens is, aan te geven waarom ik het mis heb.

  En wat is zijn reactie? Ja hoor: ‘De vergelijking met WO II is natuurlijk helemaal absurd en daar zal ik dan ook niet op ingaan’. Wat krijgen we nou Floor? Waarom zou jij daar niet op ingaan? Je prietpraat mag dan absurd zijn, maar je standpunten kunnen een vergelijking met die van de Nederlandse nazi’s in de jaren dertig glansrijk doorstaan.
  Ik heb wat gegoogeld en kwam uit bij het Eerste Kamerlid voor de NSB, mr. A.J. van Vessem. Over de joodse vluchtelingen zegt hij in zijn brochure ‘Het standpunt der NSB’ (1939): ‘In de politiek moet men zich niet laten leiden door gevoelens van antipathie of sympathie ten opzichte van vreemde volkeren. Te zeer wordt dan ook door een aantal Nederlanders uit het oog verloren, dat men zich dus in zijn Nederlandsche politiek ook niet moet laten leiden door sympathie voor het joodsche volk’. http://www.hinkepink.nl/1565995.htm Volgens Van Vessem (na de oorlog werd hij tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld) was het aantal joodse immigranten dat sinds 1933 in ons land werd toegelaten, veel te hoog. In 1939 hamerde de NSB-pers voortdurend op het volgens haar bestaande verschil tussen de zorg voor joodse vluchtelingen enerzijds en de verwaarlozing van de eigen ‘volksgenoten’ anderzijds.
  Dat is dus precies dezelfde argumentatie die we van Pleyte gewend zijn. Dat ging er bij velen toen ook al in als koek. Hoewel de NSB bij verkiezingen lager scoorde dan nu Wilders en Baudet, waren er toen ook heel wat ‘bezorgde burgers’ van het type-Floor die vonden dat grenzen dicht moesten.

  Vervang in het verhaal van Van Vessem het woord ‘Joden’ door Marokkanen, moslims en asielzoekers. En doordenk nog eens goed wat hij en Pleyte over de verwaarlozing van de eigen ‘volksgenoten’ schrijft. De conclusie kan slechts zijn dat er tussen de xenofobe opvattingen van beiden nauwelijks ruimte bestaat – hooguit met het verschil dat Pleyte zich in de regel een flink stuk platter uitdrukt.
  Desondanks is het taboe om parallellen te trekken tussen toen en nu. Dat komt omdat het getoeter van Pleyte c.s. onbeduidend is in vergelijking met de latere, onvergelijkbare nazimisdaden. Dat is precies de reden waarom ik niet aan WO II herinner, maar aan het daaraan voorafgaande tijdvak toen Duits-Joodse vluchtelingen door (oorlogsmisdadiger) Colijn over de grens werden gezet en aan hun nazibeulen werden overgeleverd. De conclusie is dat de sneue opvattingen van sneue mannen altijd moeten worden bestreden. Ook als ze gaan schelden, grof en beledigend worden.

 28. Kees Walle schreef:

  Wanneer men migrantenhaters wijst op hun geneuzel, tegenspraak en andere xenofobe onzin worden ze grof en beledigend. Voor fijnbesnaarde mensen kan dat reden zijn om zich verschrikt terug te trekken – maar dat geldt niet voor mij. Het slechtste waartoe je kan besluiten is om er het zwijgen toe te doen. Pak ze aan die hele en halve racisten die onder het mom van ‘bezorgde burgers’ alles aangrijpen om hun leugens en verdachtmakingen te verspreiden.
  In mijn vorige reactie (zie hierboven bericht 25) zeg ik dat Pleyte exact dezelfde argumenten tegen asielzoekers gebruikt die in de jaren dertig werden aangevoerd om joodse vluchtelingen buiten de deur te houden. Vervolgens vroeg ik hem om als hij het mij oneens is, aan te geven waarom ik het mis heb.

  En wat is zijn reactie? Ja hoor: ‘De vergelijking met WO II is natuurlijk helemaal absurd en daar zal ik dan ook niet op ingaan’. Wat krijgen we nou Floor? Waarom zou jij daar niet op ingaan? Je prietpraat mag dan absurd zijn, maar je standpunten kunnen een vergelijking met die van de Nederlandse nazi’s in de jaren dertig glansrijk doorstaan.
  Ik heb wat gegoogeld en kwam uit bij het Eerste Kamerlid voor de NSB, mr. A.J. van Vessem. Over de joodse vluchtelingen zegt hij in 1939 in zijn brochure ‘Het standpunt der NSB’: ‘In de politiek moet men zich niet laten leiden door gevoelens van antipathie of sympathie ten opzichte van vreemde volkeren. Te zeer wordt dan ook door een aantal Nederlanders uit het oog verloren, dat men zich dus in zijn Nederlandsche politiek ook niet moet laten leiden door sympathie voor het joodsche volk’ (zie de website Hinkepink, spottend vernoemd naar de manke Seyss Inquart).

  Volgens Van Vessem (na de oorlog werd hij tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld) was het aantal joodse immigranten dat sinds 1933 in ons land werd toegelaten, veel te hoog. In 1939 hamerde de NSB-pers voortdurend op het volgens haar bestaande verschil tussen de zorg voor joodse vluchtelingen enerzijds en de verwaarlozing van de eigen ‘volksgenoten’ anderzijds. Let op: dat is precies dezelfde argumentatie die we van Pleyte gewend zijn. Dat ging er destijds bij velen in als koek. Hoewel de NSB bij verkiezingen beduidend lager scoorde dan nu Wilders en Baudet, waren er toen ook heel wat ‘bezorgde burgers’ van het type-Floor die vonden dat grenzen dicht moesten.

  Vervang in de uitspraken van Van Vessem het woord ‘joden’ door Marokkanen, moslims en asielzoekers. En doordenk nog eens goed wat hij en Pleyte over de verwaarlozing van de eigen ‘volksgenoten’ schrijft. De conclusie kan slechts zijn dat er tussen de xenofobe opvattingen van beiden nauwelijks ruimte bestaat – wel met het verschil dat Pleyte zich doorgaans platter uitdrukt.
  Niettemin is het taboe om parallellen te trekken tussen toen en nu. Dat komt omdat het getoeter van Pleyte c.s. onbeduidend is wanneer je ze afzet tegen de latere, onvergelijkbare nazimisdaden. Daarom herinner ik niet aan WO II, maar aan Nederland in het voorafgaande tijdvak toen gevluchte Duitse joden door (Atjeh en Lombok-oorlogsmisdadiger) Colijn massaal over de grens werden gezet en aan hun beulen werden overgeleverd. En daarom ben ik er van overtuigd dat de foute opvattingen van sneue mannen als Floor altijd bestreden moeten worden. Ook als ze gaan schelden, grof en beledigend worden.

 29. Floor schreef:

  Het CDA hoef ik er niet bij te halen om mijn gelijk te halen hoor. Wat weer een dwaas geleuter van Kees Walle.
  De oplettende lezer, voorzover die nog niet is afgehaakt, had al lang gezien dat ook met de 52 zetels van de combinatie VVD en PVV deze al meer zetels hebben dan de 37 van het linkse blok Pvda,SP en GL. Rechts heeft gewonnen, hoe vervelend dat ook voor sommigen is.
  ———————————————————————————————–
  Niemand hoeft er het zwijgen toe te doen, maar wie de opvattingen van iemand meent te moeten bestrijden moet eerst maar eens goed kennis nemen wat die opvattingen dan precies zijn alvorens met onterechte verwijten te komen van racisme en een vergelijking met NSB-ers. Dàt is niet alleen beledigend maar bovendien onjuist en vals. Het is juist Walle die zich keer op keer schuldig maakt aan valse verdachtmakingen en beweringen.

  Dat de opvang van vluchtelingen tenkoste gaat van de eigen bevolking is gewoon een feit. Een voorbeeld heb ik daarvan reeds eerder gegeven en zo zijn er meer. Iedereen die dat ook constateert is daarmee nog geen NSB-er omdat er vroeger ook een NSB-ers was die iets dergelijks zei.Maar men kan niet iedereen hier opvangen. Er zijn grenzen dus. Maar om dat in te zien moet je wel over een paar functionerende hersenen beschikken i.p.v. een kop vol anti-neoliberale rotte tomatensap.

  Anders dan Walle beweert is Floor helemaal NIET van “het type-Floor die vonden dat grenzen dicht moesten.” of van “buiten de deur houden”. Dat vonden de NSB-ers voor joden nu juist wel. Daarom is de vergelijking met de NSB vlak voor WOII dan ook onjuist.
  —-
  Ik heb immers altijd gezegd, ook op deze site, dat èchte vluchtelingen welkom zijn MITS zij zich aanpassen (aan de algemene Nederlandse normen en waarden). Daarom gaan die
  absurde vergelijkingen van Walle mank.
  —-

  De komst van veel niet-westerse immigranten uit een andere cultuur met bijvoorbeeld een islamitische achtergrond wordt door velen als bedreigend ervaren. En dat heeft alles te maken met onaangepast gedrag. ProbleemWegkijkers zoals Walle doen dat vaak af met termen als xenofobie, populisme, migrantenhaters,vergelijkingen met NSB-ers e.d. Fortuin en eerder al Janmaat hebben die problemen nu juist op de politieke agenda gezet. Ook de Arbeiders met een flexloontje die in wijken wonen waar veel van deze immigranten worden gedumpt (lees:gehuisvest) en niet in wijken waar de salonsocialisten zelf wonen en vroeger nog op de PvdA stemden hebben dat goed begrepen.
  —————————————————————————————-

  Maar een strenger integratie- en immigratiebeleid willen is niet hetzelfde als beweren dat ik “liever zou zien dat ze massaal over de grens worden gejaagd” of zou willen “laten rotten in de Syrische hel” of dat “grenzen dicht moeten”. Allemaal valse beweringen van Walle die ik nooit heb gedaan.

 30. Kees Walle schreef:

  Floor Pleyte: ‘Niemand hoeft er het zwijgen toe te doen, maar wie de opvattingen van iemand meent te moeten bestrijden moet eerst maar eens goed kennis nemen wat die opvattingen dan precies zijn alvorens met onterechte verwijten te komen van racisme en een vergelijking met NSB-ers. Dat is niet alleen beledigend maar bovendien onjuist en vals.’

  O ja Floor? Ga je nu ook al beweren dat ik niet weet wat je opvattingen zijn? Kom op zeg, je doet niet anders dan Wilders napraten, je zeikt al jarenlang over de komst en aanwezigheid van migranten, over moslims en eigen volk eerst – dus inmiddels heeft iedereen ruimschoots kennis kunnen nemen van je sneue denkbeelden.
  En natuurlijk vergelijk ik je met een NSB-er als Van Vessem. Wat hij heeft gezegd over joodse vluchtelingen komt geheel overeen met jouw uitspraken over asielzoekers anno 2017. Ik vraag het je nu voor de derde maal: wanneer jij vindt dat mijn vergelijking iedere grond mist, dan moet je dat maar eens uitleggen. Dat is wat anders door steeds zonder argumenten te herhalen dat mijn constatering vals en onjuist is. Vergeet dan ook niet om duidelijk te maken wat het verschil is tussen de positie en de bejegening van de voormalige joodse vluchtelingen en die van Syrische asielzoekers.

  Ik ben benieuwd hoe je je hier weer vergeefs uit probeert draaien, prietprater. Je maakt het alleen maar erger door steeds te beweren ‘dat de opvang van vluchtelingen ten koste gaat van de eigen bevolking gewoon een feit is’. Los van de vraag of en in hoeverre dit klopt, geef je hiermee te kennen dat wat jou betreft vluchtelingen niet welkom zijn. Een andere conclusie is niet mogelijk – of heeft iedereen je verkeerd begrepen en zijn statushoudende vluchtelingen wel welkom?
  En nee – natuurlijk heb je niet letterlijk gezegd dat vluchtelingen massaal over de grens moeten worden gejaagd – dat zou er nog bij moeten komen. Dat schreef Van Vessem trouwens ook niet. Maar wie onophoudelijk fulmineert tegen immigranten, moslims, asielzoekers, ‘(s)’links’ en ‘probleemwegkijkers’ maakt voor 200 % duidelijk waar hij voor staat. De ‘bezorgde burger’ Pleyte ontmaskert zichzelf keer op keer.

 31. Floor schreef:

  Als Walle nu eens goed begrijpend gelezen had hij kunnen zien dat zijn vragen al beantwoord waren. Maar eigenlijk wil hij helemaal geen antwoorden want hij heeft zijn oordeel al klaar……

  Wat bestreden en ontmaskerd moet worden zijn de onophoudelijke valse constateringen van Kees Walle. Welke dat zijn en waarom die onjuist zijn had ik juist mèt argumenten al aangegeven in mijn reactie van no.26 en ook in de laatste alinea van mijn reactie van 22-4-2017 19:06. Nee Walle, je denkt te weten wat mijn opvattngen zijn maar je hebt er weinig van begrepen. Je trekt in ieder geval de verkeerde conclusies dus.

  In mijn reactie van 29-4-2017 had ik al aangegeven waarom de vergelijking met de NSB (en dus ook van Vessem) onjuist is. Nog 1 keer dan: Dat de opvang van vluchtelingen ten koste gaat van de eigen bevolking is een feit. Een voorbeeld daarvan had ik al genoemd in mijn reacties 26 en 21.
  Iedereen die dat ook constateert is daarmee nog geen NSB-er omdat er vroeger ook een NSB-ers was(van Vessem) die iets dergelijks zei.
  Het gedachtengoed van de NSB in de jaren dertig was veel omvangrijker en bleef bovendien niet bij die constatering maar leidde er juist toe dat voor joodse vluchtelingen de grenzen helemaal dicht moesten. Het verschil met de NSB-ers van toen is natuurlijk dat ik er helemaal NIET voor pleit om dat voor syrische asielzoekers ook te gaan doen. Dàt is nu juist het valse verwijt. Wel vind ik dat men niet onbeperkte aantallen (syrische) vluchtelingen kan opvangen. Daar zitten dus wel grenzen aan. Maar dat is wat anders dan beweren dat ik zou vinden dat voor hen totaal ” grenzen dicht moesten” en ze “niet welkom zijn”. Dat vond de NSB voor joodse vluchtelingen nu juist wel. Daarom gaat die vergelijking mank.

  Terechte kritiek op asielzoekers, moslims e.d. en een strenger integratie- en immigratiebeleid willen is niet hetzelfde als een immigratieverbod of de grenzen sluiten.

  “dat wat jou betreft vluchtelingen niet welkom zijn.”
  Onjuist dat heb ik dus nooit gezegd!
  “of heeft iedereen je verkeerd begrepen en zijn statushoudende vluchtelingen wel welkom?”
  Daarover had ik al gezegd in mijn reactie van 29-4-2017 19:06:
  dat èchte vluchtelingen welkom zijn MITS zij zich aanpassen (aan de algemene Nederlandse normen en waarden). Lees maar na!
  Maar als je niet wil horen en je oordeel al klaar hebt houdt het op natuurlijk.

 32. Kees Walle schreef:

  Floor zegt: ‘Iedereen die dat ook constateert is daarmee nog geen NSB-er omdat er vroeger ook een NSB-er was (van Vessem) die iets dergelijks zei’.
  Mis Floor: ik heb nooit gezegd dat je een NSB-er bent, het is verre van mij om je als een fascist af te schilderen. Maar ik zeg wel dat je bejegening van migranten en bijbehorende argumentatie veel gelijkenis vertoont met wat vooroorlogse NSB-ers over de komst van joodse vluchtelingen beweerden. Je kunt het nog zo met elkaar oneens zijn, maar dat gaat te ver.

  Dat de opvang van vluchtelingen geld kost en dus ten koste gaat van ‘ons eigen volk’ (zijn dat degenen die hier, mits geen moslim, toevallig zijn geboren?) is een dooddoener. Alles kost geld en een euro kan je maar een keer uitgeven. Zo lap ik als belastingbetaler voor jouw zorgtoeslag, terwijl ik zelf de volle mep betaal – en wanneer we jouw gedachtegang volgen gaat dat strikt genomen ten koste van mijn portemonnee. En nu niet je schouders ophalen Floor, want er zijn genoeg PVV, VVD- en Baudetstemmers die niet alleen met minachting over allochtonen spreken, maar ook over ‘gesubsidieerden’ zoals jij en miljoenen andere Nederlanders. Toch is dat geen reden om mij af te zetten tegen de ontvangers van toeslagen, ook niet wanneer ze mijn normen en waarden niet delen.

  Helaas heb je me niet overtuigd wanneer je na veel vijven en zessen toegeeft dat wat jou betreft de grenzen niet voor Syrische asielzoekers gesloten hoeven te worden. Maar of dat nu wel of niet gemeend is, het klinkt mij als muziek in de oren. In ieder geval een stuk beter dan de eindeloze uithalen tegen alles en iedereen die zich in jouw belevingswereld onvoldoende aanpast en integreert, voor Allah buigt of door jou als (s)links en probleemwegkijker wordt weggezet.
  Zo doorgaan Floor, dan bespaar je mij de moeite om in Andere Tijden opnieuw naar oude en boosaardige geestverwanten te speuren. Over en sluiten maar – tot het moment dat je artikel 1 van onze zwaar bevochten Grondwet weer op de korrel neemt.

 33. Floor schreef:

  – Dat ik Walle zou kunnen overtuigen had ik ook helemaal niet verwacht maar dat zou geen reden moeten zijn om valse beweringen te doen dat ik “liever zou zien dat ze massaal over de grens worden gejaagd” of zou willen “laten rotten in de Syrische hel” of dat “grenzen dicht moeten”. Allemaal valse beweringen en vele andere van Walle die ik nooit heb gedaan ondanks mijn kritiek op veel migranten. En iemand zoals hij die selectief wijst op 1
  overeenkomst met een NSB-er maar de verschillen weglaat is wel degelijk bezig om mij in de NSB-hoek te plaatsen en een verkeerd beeld te geven. Daarmee wordt dan toch impliciet gesuggereerd dat ik een zelfde soort beleid zouden willen als de NSB destijds. Dáár keerde ik mij tegen. Daarom heb ik mijn vorige reactie nog maar eens aangegeven wat de verschillen dan zijn.

  – Punt was niet dat zeer grote aantallen vluchtelingen geld kosten en je een euro maar 1 keer kunt uitgeven – ja, dat is inderdaad een open deur- maar wie dat gaat betalen. Daar draaien juist de mensen voor op die daardoor langer moeten wachten op een huurwoning door de voorrangsregeling voor statushouders en straks mogelijk minder huurtoeslag krijgen. En niet de “gesubsidieerde” salontafelsocialisten met AOW èn een 2e huisje elders. Die kunnen alles makkelijk betalen, ook voor anderen, en hebben inderdaad geen reden tot klagen. Bij de eerste groep ligt dat dus anders.

  – Daar komt ook nog bij dat de statushouders en eerdere niet-westerse immigranten meestal niet terechtkomen in wijken waar de salonsocialisten wonen maar vooral in wijken waar veel mensen met een laag inkomen wonen. Toch denk ik dat ook deze mensen best solidair willen zijn met vluchtelingen. Maar solidair zijn moet wel van 2 kanten komen. De komst van veel niet-westerse immigranten uit een andere cultuur met bijvoorbeeld een islamitische achtergrond wordt door velen als bedreigend ervaren. En dat heeft alles te maken met onaangepast gedrag.
  Kortom:de integratie is véél belangrijker. En dat is echt niet alleen in mijn belevingswereld zo hoor……
  Maar zolang er nog mensen zijn die dat niet serieus nemen zullen er nog veel “eindeloze uithalen” nodig zijn.

  -“na veel vijven en zessen toegeeft dat wat jou betreft de grenzen niet voor Syrische asielzoekers gesloten hoeven te worden.”?
  Dat is geen kwestie van “na veel vijven en zessen” iets toegeven. Immers ik heb altijd al gezegd dat èchte vluchtelingen welkom zijn MITS zij zich aanpassen (aan de algemene Nederlandse normen en waarden) of woorden van gelijke strekking.

  – “artikel van de grondwet op de korrel nemen”? Lijkt me niet nodig hoor. Bij het gelijkheidsbeginsel gaat het erom dat in gelijke gevallen gelijk gehandeld moet worden. Bij ongelijke gevallen hoeft dit dus niet. En verder is “mijn artikel 1”: Wie gelijke rechten wil moet ook voldoen aan gelijke plichten!

 34. Floor schreef:

  Tenslotte merk ik op dat Walle mij eerder al tenonrechte meende te moeten aanduiden als PVV-stemmer. Juist hij is het die met onophoudelijk valse beweringen te ver gaat en zich afzet tegen mensen als ik die terechte maar hem onwelgevallige kritiek leveren.

 35. Freek schreef:

  Er bestaan geen ‘immigranten’ wel veroveraars en asielshoppers (daar neerstrijken waar het meest valt te halen) die binnengesluisd worden door criminele organisaties waaronder socialistische partijen die in moslims hun bondgenoten hebben gevonden wegens de haat tegen de westerse civilisatie van beiden.

  Kees Walle kan niet lezen en bovendien geldt: eigen volk eerst, net zoals geldt eigen kinderen, dus eigen volk eerst en niet eerst een jihadist die slechts uit is om te moorden. Overigens leeft ruim 80% van het geïmporteerde volk van de bijstand omdat zij te beroerd zijn te werken.

  Walle moet de asielshoppers in eigen woning opnemen, hij heeft blijkbaar geld genoeg.

 36. Kees Walle schreef:

  Volgens de website The Post Online ontvangt 7,9 % van de allochtone bevolking in Nederland een bijstanduitkering. In dat percentage is ook nog een deel ‘westerse allochtonen’ begrepen; geen moslims dus. Bovendien kan je er gif op innemen dat veel van die bijstandontvangers dwangarbeid onder een fatsoenlijk minimumloon verrichten (je moet maar eens opletten hoeveel mensen in Leiden met een getinte huidskleur in de weer zijn als straatveger of verkeersregelaar). Het is eveneens algemeen bekend dat veel Ali’s en Mohammeds het bij voorbaat kunnen schudden bij sollicitaties.

  Maar 7,9% is geen 80% Freek. Kennelijk heb je de basisschool niet afgemaakt, want je bent slecht in cijfers. De lezers van deze site begrijpen nu beter waarom lachwekkende losers zoals jij niet onder hun volledige naam reageren.

 37. Floor schreef:

  Freek heeft in ieder geval onderstaande 2 citaten van hem goed begrepen:

  1.”Walle moet de asielshoppers in eigen woning opnemen, hij heeft blijkbaar geld genoeg.”
  2.”Kees Walle kan niet lezen…” [d.w.z. niet goed begrijpend lezen.]

  Bij die “80% van het geïmporteerde volk” gaat het waarschijnlijk vooral om syrische statushouders. Niet om alle allochtonen. Zo vermelde het CBS al in het eerste kwartaal 2016:”Van de Syriërs die in de periode 2013-2015 in de bevolking zijn ingeschreven, ontvangt nu ongeveer drie kwart[=75% dus] bijstand.”

  Juist op Postonline(The Post) staat een artikel met de veelzeggende titel:”bonusquote ‘De verzorgingsstaat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar’.”
  Bovendien kan onaangepast gedrag kan juist een oorzaak zijn van discriminatie op de arbeidsmarkt bij allochtonen (en al wat daaruit komt voortgesproten). Dat de coalitieonderhandelingen zijn mislukt op het onderwerp immigratie geeft al aan hoe belangrijk dat onderwerp is.

  Lachwekkend is nu juist die hypocriete salonsocialist die enerzijds Freek de maat meent te moeten nemen m.b.t. cijfers maar anderzijds zelf met verkeerde cijfers kwam……
  [zie reactie no.22 hierboven]