Nieuws

We komen terug!

door Aloys van Rest op 16 maart 2017

Beste partijgenoten,

Gisteren heeft de PvdA een dramatische verkiezingsuitslag behaald. Van 38 zetels naar 9 zetels. Het is ongelooflijk, dat onze partij zo’n hoge prijs moet betalen voor het nemen van zoveel verantwoordelijkheid. En we weten natuurlijk allemaal, dat een belangrijke reden ligt in de samenwerking in de afgelopen kabinetsperiode met de VVD.

We hebben niet alleen veel pijnlijke maatregelen moeten treffen om Nederland weer gezond te maken, maar we hebben daarbij alle doelgroepen geraakt, en met name die doelgroepen, die vanuit de sociaaldemocratie altijd zo dicht bij ons stonden.

Het is ons niet gelukt om vanuit onze positie een duidelijke kernboodschap te formuleren. Het is ons ook niet gelukt om met onze toppolitici (zoals Lodewijk Asscher, Jeroen Dijsselbloem en Bert Koenders) te scoren. Hun successen werden niet door de kiezer gewaardeerd als een PvdA succes. Er zal een stevige evaluatie moeten plaatsvinden. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en welke lessen trekken we hieruit?

Maar nu wil ik hierbij even stilstaan bij de enorme inzet, die alle PvdA campagnemedewerkers en vrijwilligers hebben verricht. Dank aan alle leden en niet-leden voor jullie steun. Dankzij jullie inzet hebben heel veel mensen nog wél op de PvdA gestemd. Kiezers bedankt!

Maar ik wil ook mijn dank, waardering en respect uitspreken voor onze leider, Lodewijk Asscher. Hij heeft binnen zijn vermogen alles gedaan wat mogelijk was. Het ging natuurlijk al mis bij de lijstrekkersverkiezing. Bij een strijd tussen twee kanjers, wisten we vooraf dat we minimaal 1 kanjer zouden verliezen. Doodzonde. Daarom ook dank aan Diederik Samson, die de lijstrekkersverkiezing verloor, maar die strijdvaardig en gepassioneerd en vol overtuiging zijn werk gedaan heeft.

Woensdag a.s. hebben we onze eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar. In deze vergadering zetten we de eerste stappen richting de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik begrijp ook, dat we samen even willen terugkijken naar deze uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Daarvoor maken we ruimte in de agenda.

Ik hoop u allen woensdag a.s. te ontmoeten, 20:00 uur bij Buddhas, Botermarkt 20, in de bovenzaal.

We moeten ons even herpakken. We moeten even deze pijn verwerken. Maar we komen terug, zoals we ook in 2012 terugkwamen.

Een warme groet,

Aloys van Rest
Voorzitter PvdA afdeling leiden

17 Responses to “We komen terug!”

 1. E. Meijer schreef:

  Maar eerst: “Op vrijdag 17 maart komen de Oude Socialisten weer bijeen. Ditmaal om de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen te bespreken. Zij worden daarin voorgegaan door Gijs van Dijk, die als nummer 5 op de PvdA lijst een nieuwkomer in de kamer is. Gijs is afkomstig uit de FNV en herstelt daarmee de nauwe band die partij en vakbeweging van oudsher hadden.”
  Waar/wanneer: “in de Commissiekamer van het Leidse Stadhuis, ingang Breestraat. Dus Oude en minder oude Socialisten zijn daar op vrijdag 17maart tussen half twee en half vier weer van harte welkom.”

  Troostjenever zelf meenemen, want daar is geen geld meer voor 😉

 2. Floor schreef:

  “hoge prijs moet betalen voor het nemen van zoveel verantwoordelijkheid”
  De PvdA kan zich beter afvragen waarom juist zij een veel hogere prijs heeft moeten betalen voor de coalitie VVD&PvdA dan de VVD.
  Iedereen weet dat bij coalitievorming compromissen moeten worden gesloten maar dat is nog wat anders dan zo’n beetje alles inleveren bij de VVD. Anders gezegd:je kunt ook TE ver gaan met compromissen en men moet zich nu ook weer niet de Hollandse Kaas van het turkse brood laten eten. Als je dan als PvdA toch kiest voor een coalitie met de VDD moet je goed duidelijk kunnen maken wat je dan bereikt hebt. Als je dat onvoldoende of niet kan gaat de andere partij er met de buit vandoor.

  Hoe heeft dit kunnen gebeuren en welke lessen trekken we hieruit?
  De PvdA is geen Partij voor de (belangen van de) Arbeider meer, maar zou dat weer moeten worden.

  Of de Partij van de Arbeid terugkomt? Nee, niet als belangenbehartiger voor de Arbeider DENK ik. Toch zou de PvdA wel kunnen terugkomen:een coalitie VVD,CDA, D66 met
  toch weer PvdA acht ik niet uitgesloten als de onderhandelingen met andere partijen zouden mislukken.

  Onderwerpen als Zorg(SP) en Klimaat(GL en PvdD) zijn belangrijk maar ook het leefklimaat…..
  Niet alleen heeft de PvdA verloren maar Links(PvdA+SP+GL) als geheel. GL heeft weliswaar flink wat zetels gewonnen maar het totale
  linkse blok blijft toch steken op zo’n 9+14+14= 37 zetels terwijl dat bij het Rechtse blok(VVD+PVV +CDA) 33+20+19=72 zetels is.

  De uitslag van de verkiezingen, waarbij de VVD 1e en zelfs een partij als de PVV 2e is geworden, maakt nog weer eens duidelijk dat
  veel mensen toch meer vertrouwen hebben in “rechts-” dan in “links”-beleid om de vooral door links deels ontkende of door hen op zijn minst gebagatelliseerde problemen in dit land aan te pakken.

 3. Floor schreef:

  correctie: VDD moet uiteraard VVD zijn.

 4. I. Keur schreef:

  Geen zelfreflectie, dus help ik waarom de partij vernietigd werd:
  Lodewijk Asscher loog over de arbeidsmigratie, Jeroen Dijsselbloem speelde voor Sinterklaas in Griekenland, Bert Koenders loog over migranten uit Mali. Dit is 1 voorbeeld, er zijn tientallen. En dan is er natuurlijk het probleem Klijnsma

 5. albert simonis schreef:

  Voordat we een strategie voor de gemeenteraadsverkiezingen verzinnen, lijkt het me essentieel om eerst eens te bedenken hoe de nieuwe / vernieuwde lijn van de partij als geheel eruit gaat zien. Dat we met 9 zetels zijn overgebleven vraagt niet meer om wat oplapwerk maar om een grondige verbouwing.
  Om te beginnen moeten we af van het idee dat we het de afgelopen 4 jaar zo goed hebben gedaan. Dat wij (=Dijsselbloem) NL uit de crisis hebben gehaald: het tegendeel ligt eerder voor de hand. Met hervorming en opsplitsing van de banken is nauwelijks een begin gemaakt, de salarissen en bonussen rijzen weer de pan uit. De wet Werk en Zekerheid was een fiasco, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Klijnsma sloot sociale werkplaatsen en raadde aan een moestuintje te beginnen, Van Rijn kon niet eens zijn eigen vader helpen in het verzorgingstehuis. Alleen Dijksma begon er iets van te begrijpen toen ze opperde de spoorwegen weer onder regie van de staat te plaatsen. Too little, too late.
  Voor onze doelgroep hebben we het helemaal niet zo goed gedaan: er zijn steeds minder behoorlijke banen, betaalbare woningen en plaatsen voor gehandicapten en zorgbehoevenden. Nu ongegeneerd rechts aan de macht komt, wordt dat alleen maar erger: lagere uitkeringen en grotere ongelijkheid zijn ons al in het vooruitzicht gesteld. Dáár is nog een wereld te winnen voor links, tegelijk met het gelijk behandelen van minderheden, migranten etc. zonder dat we daar moreel verheven speerpunten van maken.
  We kunnen ons druk gaan maken over teveel verkeersborden, gemeentelijke extraatjes voor de laagste inkomens, goed gedrag van voetbalclubs of een opknapbeurt voor de Teldersschool (die m.i. beter gediend zou zijn met volledige vervanging, 20 jaar geleden al), maar zolang we onze landelijke geloofwaardigheid niet hervinden is het boter aan de galg. Wat gaan we dáár aan doen vanuit Leiden?

 6. albert simonis schreef:

  Ik zie net dat de ALV van woensdag a.s. van de agenda is verdwenen. Gaat-ie nu niet meer door vanwege de rouwperiode?

 7. Floor schreef:

  Dat het beter gaat met de economie is niet te danken aan politici.
  Niet aan Dijsselbloem en niet aan Rutte.

  Als de uitslag van de verkiezingen gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn geweest zou de PVV in Leiden nu 5 zetels hebben gehad. (De derde partij op D66 en GL na.)
  Bij een enkel stembureau in Leiden schijnt ook DENK goede zaken te hebben gedaan. Zeer bedenkelijk dus.

  Zolang de probleemwegkijkers bij linkse partijen(zoals o.a. de PvdA) de kritiek van “rechts” niet serieus neemt zal van een “”terugkomen” voorlopig geen sprake kunnen zijn.
  landelijk gezien heeft Links als geheel verloren.

 8. Floor schreef:

  correctie: De PVV zou dan de 4e partij zijn op D66,GL en VVD na.

 9. Marco schreef:

  Als ik dit bericht lees dan bekruipt mij het gevoel dat de PVDA niets geleerd heeft. Om trots te zijn op de afgelopen periode is een enorme misser, om te spreken van toppolitici idem dito. Begin met echt verantwoordelijkheid te nemen, en te erkennen dat in de drang om maar mee te kunnen regeren allerlei beginsels en idealen overboord zijn gegooid, en dat er niet is “afgeremd” maar mede gas is gegeven. De ambities van de leiding van de PVDA heeft voor dit drama gezorgd, en dat gaat met Ascher onverminderd verder. En dan Spekman offeren als zondebok, ik vind het laag.

 10. E. Meijer schreef:

  PvdA’er Paul Bordewijk vandaag op publieketribune.net (“Hoe verder met de PvdA?”):

  “(…) de PvdA had na zijn ideologische ook zijn Keynesiaanse veren afgeschud. De PvdA oogstte daarmee ook veel lof in neoliberale kranten als de NRC en de Volkskrant, en van de coalitiepartner. Rutte en Zijlstra rouwen nu met ons mee.(…)
  Ten onrechte heeft de leiding van de PvdA verwacht dat het electorale verlies wel mee zou vallen als het weer goed kwam met de economie. Volgens veel economen trad het herstel eerder op ondanks het beleid dan dankzij het beleid. Ik denk dat ze gelijk hebben. Je kunt ook niet eerst doen alsof de ontwikkeling van de economie een natuurverschijnsel is waaraan je je alleen maar kunt aanpassen, en wanneer het ineens goed gaat dat als vrucht van het beleid claimen.
  Veel nieuwe banen zijn ook tijdelijk. Het is Asscher niet gelukt de arbeidsrelaties bevredigend te regelen, zoals het Van Rijn niet lukte om de uitbetaling van de PGB’s goed te laten verlopen. De uitkleding van de verzorgingsstaat is gebleven ook nu het beter gaat: later AOW, korter WW, en minder betaalbare huizen door de verhuurdersheffing. Voor wie bestaanszekerheid centraal stelt is er dus weinig reden tot dankbaarheid aan de PvdA. Nu heeft de PvdA het behoud van de vakantie-uitkering aan bijstandscliënten tot speerpunt gemaakt, maar wie zegt dat de PvdA daarbij ook geen draai gaat maken.(…)”

  Misschien moeten alle voorstanders van het PVVDA-kabinet en het asociale regeringsbeleid uit de partij worden gezet. Dan kan de miniscule sociaaldemocratische rest opnieuw beginnen.

 11. albert simonis schreef:

  Goed plan. Geeft meteen ook eens wat inzicht hoe dat voelt, een massa-ontslag.

 12. Floor schreef:

  “Voor wie bestaanszekerheid centraal stelt is er dus weinig reden tot dankbaarheid aan de PvdA.” en “Nu heeft de PvdA het behoud van de vakantie-uitkering aan bijstandscliënten tot speerpunt gemaakt, maar wie zegt dat de PvdA daarbij ook geen draai gaat maken.…”
  Ja ja, nu opeens mooie sier gaan maken. Natuurlijk zal het met straks een rechts beleid er ook voor die mensen niet beter op worden, maar als de huidige coalitie van VVD-PvdA voortgezet zou zijn is het maar zeer de vraag of de PvdA dan op dit punt wel voet bij stuk zou hebben gehouden:waarschijnlijk ook niet. En dat geldt helaas voor vele andere zaken ook. De kiezers zijn niet gek hoor en laten zich geen bedorven roosjes voor rotte tomaten meer verkopen of omgekeerd.

  Een rechts kabinet zou nu wel de problemen kunnen aanpakken die door de sLinkse probleemwegkijkers al TE lang (sinds Fortuin) worden genegeerd.

  De vraag bij de verkiezingen was: willen jullie nu meer of minder PvdA. Het antwoord was, zoals te verwachten was, dus uiteraard ook hier: Minder!, MINDER!

  Ook Marco heeft een punt als hij zegt:”En dan Spekman offeren als zondebok, ik vind het laag.” Inderdaad de verliezingsleus van de PvdA was toch: samen achteruit? En bij de PvdA is toch iedereen “gelijk” en moet toch iedereen “gelijkwaardig” behandeld worden? Waarom dan Spekman dan later moet aftreden en Asscher niet is mij niet duidelijk. Ik zou zeggen:Samen uit, samen thuis en samen achteruit.

 13. Emile de Heer schreef:

  Ik ben het eens met Floor,

  Ik vind ook dat Asscher moet aftreden.

 14. E. Meijer schreef:

  @E de Heer.
  Aftreden als wat? Demissionaire vicepremier, demissionaire minister van SZW, fractievoorzitter, kamerlid?

 15. Emile de Heer schreef:

  #Meijer, als fractievoorzitter. Als kamerlid is hij democratisch gekozen.

 16. Marion schreef:

  Hoewel mijn stem nog altijd naar de pvda gaat kan ik mezelf steeds minder goed uitleggen waarom. Dat is dan iets van de waarde van de sociaal democratie vooral in de jaren voor ons. Wat suggesties voor de toekomst: werk aan structurele verjonging in alle gremia, heb een innovatieve visie op duurzaamheid, spreek niet alleen met hoog opgeleiden waar de partij zo rijk aan is, voer exit gesprekken met opzeggende leden, heb een haalbare visie op de zorg en luister, luister, luister, zonder direct een mening te hebben want daar zijn we goed in.

 17. Freek schreef:

  ‘k Heb zo mijn twijfels. Alleen Jezus en Lazarus lukten het.

  http://i.imgur.com/OQ19Vzh.jpg

Geef een reactie

* = verplicht, e-mailadres wordt niet gepubliceerd.