Nieuws

Eerste burgertop een succes!

door Marc Newsome op 24 maart 2017

Samen ideeën ontwikkelen voor onze stad. Dat was de gedachte achter de burgertop die afgelopen woensdag georganiseerd werd in de Stadsgehoorzaal Leiden. Verbinding zoeken door met elkaar te praten over de plek waar je woont en te bedenken hoe we leuker, duurzamer en mooier kunnen wonen en werken. Dat bleek verrassend leuk en effectief: een website om buren met elkaar in contact te brengen, plannen om de stad echt duurzaam te maken, een ideeënmarktplaats en een Leidse markthal. De opbrengst was ruim en divers.

Ruim 300 mensen deden mee aan de avond, verspreid over ruim veertig tafels. We spraken in thema’s en aan de hand van ideeën die waren besproken via van te voren georganiseerde huiskamergesprekken. Ik nam deel aan een tafel waar gesproken werd over ‘de Gemeente als partner’. Al pratend ontdekten wat dat de gemeente de ene keer een logische en fijne partner is om mee te werken (bijvoorbeeld voor het Singelpark) en de andere keer moeilijk te bereiken is door taal-, stijl- of cultuurverschillen (bijvoorbeeld voor nieuwe Nederlanders). Daar zochten we een oplossing voor en mijn tafel kwam op het idee een marktplaats te maken waar vraag en aanbod van de gemeente beter met elkaar gematcht kunnen worden.

De komende maanden worden worden de beste ideeën, twaalf in totaal, verder uitgewerkt in burgerpanels, door de deelnemers zelf. In september worden ze dan gepresenteerd in een Leids manifest en festival!

We zijn natuurlijk benieuwd naar september, maar nu al heeft de burgertop laten zien dat Leiden veel betrokken inwoners heeft die graag bereid zijn wat te doen voor hun eigen stad. Dat maakt de burgertop en de opbrengsten ervan nu al tot een succes!

12 Responses to “Eerste burgertop een succes!”

 1. Kees Walle schreef:

  Marc Newsome: ‘Samen ideeën ontwikkelen voor onze stad. Dat was de gedachte achter de burgertop die afgelopen woensdag georganiseerd werd in de Stadsgehoorzaal Leiden. Verbinding zoeken door met elkaar te praten over de plek waar je woont…’

  Wanneer ik dit lees denk ik bij mezelf: was het maar waar. Regelmatig heb ik de indruk dat er wel ideeën worden ontwikkeld en uitgevoerd – maar dan door ambtenaren, waarbij de inbreng van burgers ontbreekt en zelfs ongewenst is.
  Een recent voorbeeld is het idee om de zeshonderd straatnaamborden in de binnenstad te vervangen en van een ‘historische’ naamsverklaring te voorzien. Dus nu weten we eindelijk dat de Vismarkt vroeger een zeevismarkt was. Ook stond ik werkelijk versteld toen ik op het nieuwe bord van het Pieterskerkhof las: ‘kerkhof bij de Pieterskerk’. En wat zou je zeggen van ‘koor Pieterskerk’ als uitleg bij Pieterskerkchoorsteeg? Jazeker, dat is in het kader van ‘cityhospitality’ ( zie https://gemeente.leiden.nl/fileadmin/user_upload/Uitvoeringsprogramma_Binnenstad.pdf
  belangrijke, zo niet onmisbare informatie voor de bezoekers van onze stad. Wie verzint zoiets?

  Nu en dan fantaseert men er ook rijkelijk op los zoals bij de 5e Binnenvestgracht. Het onderschrift vermeldt: ‘gracht binnenzijde vestwal’. Hoewel deze uitleg weinigzeggend is (alle Leidse grachten liggen immers binnen de singels) gaat dat historisch nog wel op voor de 1e, 2e, 3e en 4e Binnenvestgracht – maar niet voor de voor 5e. Eeuwenlang was dat de Doelenachtergracht, tot men in 1894 besloot om de naam te veranderen. Maar de nieuwe naam was foutief en daar is al in 1929 door Driessen (auteur van ‘Leidsche straatnamen’) op gewezen. De binnenvestgracht was in dat stadsdeel immers tot de 19e eeuw gelegen achter de Witte Singel in wat nu de Hortus is.

  ‘Samen ideeën ontwikkelen voor onze stad en verbinding zoeken’. Dus nam ik de moeite om B.& W. en de dienstdoende ambtenaar er van te overtuigen dat de naamverklaring foutief was. Daarbij stelde ik voor om het onderschrift te veranderen in: ‘voorheen Doelenachtergracht’. In plaats van een beleefd bedankje en een gecorrigeerd straatnaambord werd er afwijzend gereageerd. Men gaf toe dat ik historisch gezien volkomen gelijk had, maar het ging uitsluitend om een verklaring van de naam. Toen ik daarop repliceerde dat je een historische fout niet herstelt door daar een a-historische uitleg aan toe te voegen, kreeg ik opnieuw nul op rekest.

  Je zou bij dit alles nog lachend je schouders kunnen ophalen – ware het niet dat deze grappenmakerij maar liefst € 170.000 euro kost – dat is ruim € 283 per bord. In dat verband vroeg ik mij af of Marc als PvdA-blokhoofd voor Leiden Zuid-West niet een beetje heeft zitten dutten? Wij hebben immers tot vervelends toe van zijn partij moeten vernemen dat zij een eind wil maken aan de dure kostbare cosmetische operaties van de binnenstad. En dat het nu eindelijk-eindelijk eens om ‘de wijken’ moet gaan. Ik heb berekend dat je voor € 170.000 minstens 1.700 bloembakken kan laten plaatsen. Als je dan toch wat wilt doen aan het Leidse straatbeeld, kan je daarmee heel Zuid West volplempen en elders in de stad een hoop geldverkwisting voorkomen.

 2. E. Meijer schreef:

  Wat is dit nu weer? Een soort parallelle, maar niet democratisch gekozen, gemeenteraad?
  “een website om buren met elkaar in contact te brengen”? Komen naar contact hunkerende buren elkaar dan niet op straat, in het portiek of elders tegen? Of zijn ze bang voor elkaar?
  Er is een website waar (nog?) niet-uitverkorenen een e-mailadres kunnen opgeven (leideningesprek.nl), onvoldoende beveiligd (geen https) en alleen functionerend met javascript geactiveerd. Dat doen denkende burgers dus niet, zou je denken.

 3. Kees Walle schreef:

  Ik had over hetzelfde onderwerp ook een bericht verzonden, maar dat is (nog?) niet geplaatst. Vreemd.

 4. E, Meijer schreef:

  Als dhr. Newsome daadwerkelijk betrokken was bij Leiden Zuid-West, door de wijk was gewandeld en goed had gekeken (of op zijn gezicht was gevallen of omver was gereden), dan had hij kunnen zien dat er nogal wat achterstallig onderhoud is, bijv. in de vorm van schots en scheef zittende of ontbrekende stoeptegels, dat er niet of nauwelijks wordt gehandhaafd, bijv. het verbod om door voetgangerszones te (brom)fietsen, enz. In andere wijken zal het niet beter zijn. Voor genoemde 170.000 euro kan dus gemakkelijk een zinvollere bestemming worden gevonden, net als trouwens voor de miljoenen die naar die malle hondenuitlaatstrook (ook wel Singelpark genoemd) worden gegooid of aan VVD-parkeergarages worden verspild. Maar ja, het dure, grote, nieuwe is natuurlijk veel ego-strelender, althans voor de middelmatigen van geest in het openbaar bestuur, dan zorgvuldig beheer en onderhoud van het bestaande en het centrum is veel hipper, met al die kapsalons en zo.

 5. Marc Newsome schreef:

  Dank heren Walle en Meijer voor uw uitgebreide reactie. Ik heb met interesse uw beider reactie gelezen. Dat de burgertop – georganiseerd door mensen van buiten de politiek – een succes was, betekent nog niet dat Leiden perfect is. Met de fractie van de PvdA Leiden proberen we daar ons steentje aan bij te dragen. Mail me gerust (msomenews@gmail.com) met meer ideeën, opmerkingen en / of plannen voor Zuid-West.

 6. Floor schreef:

  Ach aan ideeën geen gebrek hoor.

  Natuurlijk is Leiden niet perfect en met de PvdA in het college zal het dat ook nooit worden ook. Al organiseer je elke dag een burgertop.

  Het succes dient niet afgemeten te worden aan het aantal mensen wat op zo’n burgertop afkomt, het aantal ideeën of het aantal “likes” op asocial media, maar op het percentage van al die ideeën wat uiteindelijk ook daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.

  Er is al een fonds voor sportinitiatieven en ook voor wijkinitiatieven. En nu alweer zo’n participatiemogelijkheid dus. In 2006, zo’n 10 jaar geleden dus, is er al eens een onderzoek gedaan naar inspraakmogelijkheden en initiatieven van burgers. De conclusie was toen dat burgers best tevreden waren over de inspraakmogelijkheden, mogelijkheid tot initiatieven e.d. maar er te weinig van terug zagen in de uiteindelijke besluitvorming. Dàt laatste zou te DENKen moeten geven…..

 7. Kees Walle schreef:

  Wat mij betreft gaat het niet zozeer over de vraag of € 170.000 voor de straatnaamborden goed besteed geld is. Zelf vind ik dat niet, maar er zijn vast mensen die het prachtig vinden. Dat geldt ook voor het Singelpark; ik vind het een mooi project – maar Meijer noemt het een hondenuitlaatstrook. Dat zal je altijd blijven houden: wat de een mooi vindt, vindt een ander niks.

  Maar wat mij bezighoudt is de vraag wie al die projecten (zoals b.v. vermeld in het Uitvoeringsprogramma Binnenstad) verzinnen en bepalen of en hoe die gestalte krijgen. En of dat dezelfde mensen zijn die in deze stad aan de knoppen draaien. Zo ja, wie zijn deze mensen dan? En als het bij ideeënmakers en beleidsuitvoerders toch om verschillende groepen gaat, hoe slagen de eersten er dan om de anderen te overtuigen? Hoe lopen de hazen? En hoe komt het dat andere ideeën, die minder geld kosten of waarvan de uitvoering meer voor de hand ligt, niet worden bedacht of gehonoreerd? Of om concreet te zijn: hoe komt het dat er wel € 170.000 voor straatnaamborden wordt uitgegeven, terwijl de beglazing van veel historische straatlantaarns in de binnenstad is vervuild en al jarenlang wacht op een schoonmaakbeurt? Zou het zo kunnen zijn dat overwegingen van nut en noodzaak hier geen rol spelen? Omdat je meent dat met nieuwe straatnaamborden meer goede sier kan worden gemaakt dan met schone straatlantaarns (of met de losliggende straattegels van Meijer)?
  En ook: hoeveel hebben die beslissingen met bestaande netwerken van ambtelijke en commerciële professionals te maken die – niets menselijks is ons vreemd – elkaar de bal toespelen? Ik heb mij suf gegoogled, maar niet kunnen ontdekken op welke wijze en langs welke weg het tamelijke kostbare straatnaambordenproject van idee tot uitvoering is gekomen. Maar wel heb ik ervaren dat je daar als (individuele) burger(s) weinig of geen invloed op hebt, zelfs niet wanneer je beargumenteerd voorstelt om één straatnaambordje aan te passen. Sterker nog: de telefoniste van de gemeente weigerde mij met de dienstdoende ambtenaar door te verbinden.

  Nu heb ik begrepen dat de Burgertop een voorganger had, te weten de Leidse Doetank. Daarbij ging het van 2013 tot 2015 om ‘….een initiatief van betrokken inwoners die er naar streven dat Leidenaren meer invloed krijgen op hun directe omgeving en bereid zijn om daaraan een bijdrage te leveren, zodat de kans op succes van maatschappelijk initiatieven zo groot mogelijk wordt, de gemeente maatschappelijke initiatieven ruimte geeft waar dat mogelijk is en ondersteunt en aanjaagt waar dat nuttig is, en gemeente en politiek inwoners vaker en eerder betrekken bij ontwikkelingen en daarbij aansluiten bij de wensen van de samenleving.’ http://www.burococon.nl/de-leidse-doetank/
  Maar wie bepaalt wat ‘mogelijk’ en ‘nuttig’ is? Kennelijk zijn dat de gemeente en de politiek waarbij impliciet wordt vermeld dat onder ‘de gemeente’ het ambtelijk bestuurs- en uitvoeringsapparaat moet worden verstaan. Dat de politiek beleidsbepalend is en verantwoordelijk is voor de uitvoering door het ambtelijk apparaat mag formeel waar zijn – maar vaak heb ik het idee dat de bedrijfsvoering van de BV Leiden haar eigen weg gaat.

  Over de Burgertop lees ik via http://sleutelstad.nl/2017/03/23/driehonderd-mensen-vormen-leidse-l750-burgertop/
  ‘Een Burgertop zet je niet in één keer goed neer. Het zal een kwestie van wennen zijn; het idee hebben dat meedoen ook werkelijk er toe doet wat we in decennia afbraken door naar de overheid te kijken, herstel je niet met één burgertop’. Maar wacht eens even: wat wordt bedoeld met een kreet als ‘wat we in decennia afbraken door naar de overheid te kijken, herstel je niet met één Burgertop’? Dat laatste geloof ik graag, maar wie zijn ‘we’ en wat hebben ‘we’ dan precies ‘afgebroken’? Met de toevoeging ‘door naar de overheid te kijken’; kennelijk worden hier de burgers bedoeld. Het wordt nog ongeloofwaardiger wanneer er wordt gezegd dat diezelfde burgers de macht ‘weer’ in handen moeten krijgen. In zo’n uitspraak ligt besloten dat ze die macht vroeger wel bezaten.

  Dat laatste betwijfel ik zeer, ofschoon ik wel denk dat in het tijdvak van pakweg 1975 tot 1990 de lijntjes tussen bestuurders en bestuurders korter waren. In die tijd hoorde je nog nauwelijks over consultancy, teambuilding, change- en developmanagement, executive coaching, pitches en challenges. Hetzelfde gold voor hippe stadlabs en hubspots.
  Zo herinner ik mij uit die periode de wijkgroepen waar (uitvoerende) ambtenaren, bewoners, politie en welzijnswerkers nauw en vruchtbaar samenwerkten. Soms leidde dat tot mooie en relatief goedkope projecten als Sleuteldrop, maar ook tot succesvolle initiatieven op het gebied van buurtonderhoud en overlastbestrijding. Maar die wijkgroepen werden, ondanks protesten, met de komst van de zoveelste ambtelijke reorganisatie opgedoekt – evenals de succesvolle Raad en Daadwinkels en de Burgerraadslieden. Alles moest weer ‘anders en beter’ en ‘nieuwe uitdagingen’ dienden zich aan. Burgers hadden en hebben daar niets over te vertellen, want die wisten en weten niet wat ‘nuttig’ en ‘mogelijk’ was.

  Hiermee is gezegd dat je ideeën kan verzamelen tot je een ons weegt. Maar dat wil nog niet zeggen dat wie betaalt ook bepaalt – en omgekeerd. Een gesprekspunt voor de Burgertop?

 8. Floor schreef:

  Zo’n burgertop dient slechts om de burger de illusie te geven dat hij of zij invloed zou hebben op het beleid.
  Die invloed moet vooral niet overschat worden. Van al die ideeën is vaak maar weinig terug te vinden in de uiteindelijke besluitvorming.

 9. E. Meijer schreef:

  Een korte verduidelijking: zo lang de middelen voor zorgvuldig beheer en onderhoud van het bestaande en voor handhaving van belangrijke regelgeving overduidelijk ontoereikend zijn, moeten geen grote bedragen worden uitgegeven aan het het dure, nieuwe en prestigieuze, doch niet noodzakelijke; hoe “leuk” de projecten ook zijn voor bestuurders, raadsleden en beleidsambtenaren en hoe lucratief ook voor adviseurs en aannemers. Dat is naar mijn mening een (!) verstandig en solide uitgangspunt voor behoorlijk bestuur.

 10. Floor schreef:

  En één van die “niet noodzakelijke projecten” is bijvoorbeeld die voorgestelde onzinnige verplaatsing van het huidige busstation naar de achterzijde van het station bij het Terwee-park. Dat niet doen lijkt me belangrijker dan gezeur over een losliggend tegeltje of naambordje.

 11. albert simonis schreef:

  Eltjo: er wordt nu wèl iets gedaan met stoeptegels: http://sleutelstad.nl/2017/03/29/gemeente-wil-minstens-40-000-tegels-omruilen-gratis-tuinplanten/ ……

 12. Emile de Heer schreef:

  Ja ALbert,

  Dat klopt. Dat was een motie van Jos Olsthoorn van GroenLinks in 2014. Ik ga ervan uit dat de PvdA die motie heeft gesteund.

  Groeten, Emile de Heer