Nieuws

Slecht onderhoud Vijf Meihal zorgt voor hoge vervangingskosten

door Martijn Otten op 13 april 2017

Afgelopen winter is de vloer van de Vijf Meihal gerepareerd, omdat er schade was ontstaan. Wij hebben nu echter vanuit sporters en zaalbeheerders vernomen dat de vloer daarbij zo veel schade is aangedaan dat de hele vloer nu vervangen dient te worden. De gemeente zou al hebben berekend dat een vervanging van de vloer circa twee ton zou gaan kosten.

In januari 2017 heb ik al (technische) vragen gesteld over het onderhoud van de Vijf Meihal dat afgelopen winter is uitgevoerd, omdat de sporters veel last ondervonden van de verslechterde kwaliteit van de vloer. De gemeente gaf toen aan dat het gebruik van de mobiele basketbaltorens en de mobiele tribunes tijdens de wedstrijden van ZZ Leiden de extra schade hadden veroorzaakt en dat er in de zomer extra reparaties nodig zouden zijn. Het was toen echter niet duidelijk dat de noodreparatie de situatie zo had verslechterd dat de vloer haast onbespeelbaar was geworden. Deze extra kostenpost van twee ton is extra pijnlijk nu we miljoenen extra nodig hebben voor de grote sportprojecten (zwembad, sporthal en ijshal).

De fractie van de PvdA Leiden is dus geschrokken van deze informatie. Daarom heb ik vandaag het college de volgende vragen gesteld:

 1. Hoe kan het gebeuren dat er bij de reparatiewerkzaamheden zulke schade is aangericht en welke acties heeft het college sindsdien genomen?
 2. Had het college al eerder samengewerkt met het bedrijf dat nu deze fouten heeft gemaakt? Zo ja, was dat destijds wel bevallen?
 3. Is het mogelijk om de schade te verhalen op het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd?
 4. Wat zijn de verschillende opties die de gemeente heeft om de schade te herstellen? Moet er per se een nieuwe vloer in of zijn er nog alternatieven denkbaar?
 5. Heeft deze ontwikkeling gevolgen voor de plannen voor een nieuwe sporthal en gaat deze ontwikkeling zorgen voor extra vertraging?

7 Responses to “Slecht onderhoud Vijf Meihal zorgt voor hoge vervangingskosten”

 1. albert simonis schreef:

  Verkeerd aanbesteed? Slecht gebudgetteerd? Onvoldoend toezicht op de uitvoering? Geen know how binnen de ambtelijke organisatie?
  Ben benieuwd wat het nu weer is.

 2. Floor schreef:

  Slecht onderhoud schijnt de oorzaak te zijn.
  En dan te bedenken dat men eerder ook nog een nieuwe ijshal wilde. Stop die dan voorlopig maar in de ijskast zou ik zeggen.
  En onderhoud het bestaande goed.

 3. albert simonis schreef:

  Slecht onderhoud heeft doorgaans dieperliggende oorzaken. Als je vastgoed beheert moet je ook een budget hebben voor onderhoud, regelmatige controles uitvoeren, groot onderhoud goed omschrijven en aanbesteden enz. enz. Dat vergt een kennis van zaken die niet altijd in voldoende mate voorhanden is. Afgezien nog van anderen die je onderhoudspotjes plunderen voor andere doeleinden.

 4. E. Meijer schreef:

  Goed beheer en onderhoud van het bestaande is zo saai en je komt er als publiciteitsgeile wethouder of eerzuchtig raadslid nauwelijks of niet mee in het nieuws. Het bedenken van grote nieuwe plannen, die met leugens en bedrog door de gemeenteraad loodsen en het smijten met miljoenen euro’s is veel spannender. Misschien mag je dan als politicus dan zelfs wel eens een lint doorknippen en kom je ermee in de krant, bijkans orgasmische ervaringen voor menig wethoudertje. Slecht onderhoud en beheer van het bestaande en budgetoverschrijdingen en andere tegenvallers bij het nieuwe zijn voor de opvolger (m/v).
  Los hiervan rijst de vraag waarom een (onderlinge) zorgverzekeraar geld uitgeeft aan een basketbalploegje, met zijn schade veroorzakende “mobiele basketbaltorens en de mobiele tribunes”.

 5. Martijn Otten schreef:

  Heren,

  Ik heb deze vragen gesteld, omdat ik zelf ook het antwoord nog niet weet, dus wat er precies is misgegaan moeten we even afwachten. Wat ik wel begreep uit de antwoorden van januari (zie ook de link in de tekst), is dat dit ‘grote onderhoud’ niet wordt gedaan door de vaste beheerders, maar dat hier dus een apart bedrijf voor wordt ingehuurd. Het is wel zo dat er de afgelopen jaren is bezuinigd op zaalbeheerders en dat de zaal tegelijkertijd intensiever is gebruikt, maar of dat nu tot deze problemen heeft geleid, durf ik niet te zeggen.

  En Eltjo, als jouw theorie zou kloppen, zou ik hier toch juist geen vragen over moeten stellen? Als raadslid hoor je je volgens mij gewoon met alle onderdelen bezig te houden, ook als dat niet ‘nieuwswaardig’ is. De vraag over ZZ is wel een terechte; naar wat ik heb begrepen vinden zij het belangrijk dat mensen meer sporten (want dan zijn mensen gezonder en hoeven zij minder uit te keren) en daarom stimuleren ze sportgebruik door het sponsoren van dit basketbalteam. Door de successen van ZZ Leiden is BS Leiden (de amateurtak van het basketbal) ook enorm gegroeid en nu de grootste basketbalvereniging van Nederland.

 6. Floor schreef:

  Premiegeld van verzekerden zou niet via zorgverzekeraars mogen worden gebruikt voor sponsoren van basketbalclubs e.d. maar zou
  moeten worden gebruikt voor vergoedingen aan de verzekerden. Maar dat terzijde.

  Natuurlijk heeft slecht onderhoud zijn oorzaak of oorzaken. Welke dat zijn blijft voorlopig gissen. Daarom is het goed dat de PvdA
  vragen stelt. Maar als ik het woord NOODreparatie lees vraag ik mij toch onmiddellijk af: waarom geen èchte afdoende reparatie
  i.p.v. een noodreparatie? Van een noodreparatie kan je niet verwachten dat die voor lange tijd afdoende is. Al lijkt enkele
  maanden ook wel wat kort.

  Het lijkt er dan toch op dat men uit kostenoverwegingen (onvoldoende budget?) voor een dubbeltje op de 1e reparatierij heeft willen zitten en goedkoop dus nu duurkoop lijkt te worden.
  En verder maar goed nagaan WAAROM die “mobiele basketbaltorens en de mobiele tribunes” schade hebben veroorzaakt zodat dit in de toekomst kan worden voorkomen. Anders blijft het dweilen met basketbalgeldkraan open.

 7. albert simonis schreef:

  Martijn,
  uiteraard huren de beheerders bedrijven in om het daadwerkelijke onderhoud te verrichten dat uitgaat boven het indraaien van een nieuwe lamp en het smeren van de scharnieren. Wat er wel moet zijn is een beheers/onderhoudsplan waarin voor de komende 10 of 20 jaar wordt gepland èn gebudgetteerd wanneer schilderwerk, vervanging van dakbedekking en installaties etc. plaats moet vinden om de gebouwen in vorm te houden. De zaalbeheerders zullen hooguit incidenteel onderhoud als acute lekkages of kapotte deuren rapporteren. Het structurele onderhoud moet worden geregisseerd door de eigenaar c.q. gebruiker van het pand. En daar schort het nog al eens aan in de praktijk. Vastgoedbeheer is een vak.