Nieuws

De 1 mei viering 2017

door Aloys van Rest op 21 april 2017

Varen door de grachten van Leiden en een avondprogramma in Het Koetshuis, te Leiden.

Beste partijgenoten,

De jaarlijkse 1 mei-viering belooft een mooi programma te worden.
Het overall thema is: arbeid.
Varen door de Leidse grachten:
Wij stappen om 18:45 uur op de rondvaartboot bij de aanlegsteiger op het Stadhuisplein. We maken een mooie ronde door Leiden en komen langs verschillende historische plaatsen, waarbij we elementen van de geschiedenis van Leiden en haar arbeiders en de sociaaldemocratie zullen passeren.
Vanaf 20:00 uur ( inloop vanaf 19:30 uur) zijn we in het Koetshuis in de bovenzaal.
In het avondprogramma hebben we een variërend programma samengesteld bestaande uit:
– Mooie volksmuziek
– Een interessant debat waarin we het hebben over de arbeid in de hedendaagse context.
– Een gedicht
– De uitreiking van speldjes aan jubilarissen
– En afsluitende natuurlijk: de Internationale”.
Wij nodigen u van harte uit om deze mooie avond te bezoeken.
Mocht u gebruik willen maken van de PvdA Rode taxi, laat u ons dat dan even via een email weten. Wij rijden dan keurig bij u voor.
Geef dan ook even aan of u wel of niet wilt meevaren.
Wij rekenen op u.

Met hartelijke partijgroet namens de organisatie,

Aloys van Rest
Hilde Janssen
Ton Kohlbeck
Hans van Dam
Jeroen Visser

12 Responses to “De 1 mei viering 2017”

 1. E. Meijer schreef:

  Requiem voor de Nederlandse sociaaldemocratie?

 2. Floor schreef:

  1 mei viering? Dag van de Arbeid? Vroeger was de PvdA er nog voor de Arbeider. Maar voor de Abeiders van tegenwoordig met een laag flexloontje valt er weinig te “vieren” hoor. Die hebben de PvdA al verworpen. Desalniettemin wens ik de salonsocialisten een mooie rondvaart toe met de salonboot en het zingen over de “verworpenen der aarde”.

 3. albert simonis schreef:

  Die boot, de speldjes en dat gezang geloof ik allemaal wel, maar ik wil wel wat meer info over dat debat: wie bereiden dat voor, gastsprekers, titel?

 4. ton kohlbeck schreef:

  Dag Albert,
  Er is een inleiding van Gerard van Hees, als FNVbesstuurder en daarna debat met de zaal, waarbij allerlei aspecten van arbeid, kosten, diversiteit, verschil arbeid-uitkering e.d. aan de orde komen.
  En wie zich niet ‘in de boot laat nemen ‘ is vanaf half acht in het Koetshuis welkom.
  Iedereen, met welk humeur dan ook, dat zijn we wel gewend!

  Ton

 5. E. Meijer schreef:

  Is “Hoe nu verder met de partij en de Nederlandse sociaaldemocratie”, of iets dergelijks, een te pijnlijk onderwerp? Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat “allerlei aspecten van arbeid”, “verschil arbeid-uitkering e.d.” opeens relevante thema’s zijn geworden voor veel partijleden, nu er de komende tijd nauwelijks nog glanzende carrières in het openbaar bestuur zullen zijn weggelegd voor PvdA’ers.

 6. albert simonis schreef:

  Pijnlijk of niet, het onderwerp kwam niet aan de orde. Welnee, wij maken ons vol goede moed op voor de op handen zijnde gemeenteraadsverkiezingen, alsof niets een gouden toekomst van de sociaaldemocratie in de weg staat. Dat ging zelfs zover dat de aanwezige leden niet zozeer bezorgd waren over de toenemende rechteloosheid en onzekere vooruitzichten van de werkenden, maar zich vooral bekommerden om de problemen die werkgevers hebben met sociale voorzieningen als ontslagrecht, doorbetalen bij ziekte etc.
  Maar zoals gewoonlijk werd weer uit volle borst couplet 1 van de International aangeheven. Het zal nog wel even duren voordat het doordringt dat couplet 2 steeds actueler aan het worden is: “De staat verdrukt, de wet is logen.” Hopelijk helpt een paar jaar achterin de oppositiebankjes om weer enig besef te kweken waartoe wij op aarde zijn.

 7. Floor schreef:

  “…dat de aanwezige leden niet zozeer bezorgd waren over de toenemende rechteloosheid en onzekere vooruitzichten van de werkenden, maar zich vooral bekommerden om de problemen die werkgevers hebben met sociale voorzieningen als ontslagrecht, doorbetalen bij ziekte e.d. ”

  Dat men zich ook bij de PvdA zorgen maakt om loondoorbetaling bij ziekte e.d. door kleine zelfstandigen met weinig personeel is goed te begrijpen en daar is niets mis mee.
  Maar juist van een PvdA zou men toch mogen verwachten dat die zich toch méér zorgen maakt over de positie van de werknemer.[ zie reactie 2 hierboven.]

  “alsof niets een gouden toekomst van de sociaaldemocratie in de weg staat.”
  Bij de Partij van de Achteruitgang kijkt men toch alleen maar vooruit?

 8. Floor schreef:

  De staat verdrukt; de wet is logen
  de rijkaard leeft zelfzuchtig voort
  Tot ’t merg wordt d’arme uitgezogen
  en zijn recht is een ijdel woord
  Wij zijn ’t moe naar and’rer wil te leven
  Broeders! hoort hoe gelijkheid spreekt:
  Geen recht waar plicht is opgeheven
  geen plicht leert zij waar recht ontbreekt.

 9. E. Meijer schreef:

  “…de aanwezige leden niet zozeer bezorgd waren over de toenemende rechteloosheid en onzekere vooruitzichten van de werkenden, maar zich vooral bekommerden om de problemen die werkgevers hebben…”

  Nou, heer Simonis, dan staat toch niets meer een fusie met de VVD, of opheffing wegens overbodigheid, in de weg?

 10. E. Meijer schreef:

  De statenfractie van de PvdA in Zuid-Holland heeft de politieke prioriteiten geheel op orde: “Buitenseks moet mogen”, althans van de PvdA, zo staat op de website van het LD (over gemeenten die af willen van “buitenseksplekken”). Het komt misschien toch wel goed met de gemoderniseerde PvdA, wellicht als nichepartij voor natuurmensen en buitenstaanders…

 11. albert simonis schreef:

  nichtepartij?
  buitenstaanders?
  hoe dubbelzinnig kun je zijn, Eltjo!

 12. E. Meijer schreef:

  Nichepartij, heer Simonis, nichepartij…

  Mijnheer Van Dale:

  ni·che
  de niche
  1 de niches
  (biologie) geheel van omgevingsfactoren die van belang zijn voor
  handhaving van een planten- of diersoort
  2 de niches, het nicheje/nichetje
  (handel) groep afnemers met specialistische wensen