Nieuws

Gelukt! Extra handhaving om woonoverlast verkamering aan te pakken

door Elwin Wolters op 2 juni 2017

De gemeenteraad heeft op 30 mei op initiatief van de PvdA & D66, ingestemd met de oproep aan het college voor meer handhavers tegen woonoverlast door verkamering.Uit de stad krijgt de PvdA veel signalen dat er weinig tot niets met meldingen van overlast wordt gedaan. Extra handhaving is daarom ook hard nodig. Daarom zijn we blij dat de gemeenteraad instemde met ons initiatief.

Al lange tijd zetten we ons in om de overlast door verkamering aan te pakken. Verkamering is het opsplitsen van woningen in verschillende kamers voor de verhuur aan bijvoorbeeld studenten of expats. Het is één van de nadelen van een aantrekkelijke stad. Wijken als Transvaal, het Haagwegkwartier en de omgeving van de Burggravenlaan hebben veel last van overlast door verkamering. Bovendien betalen de kamerbewoners van de opgesplitste panden vaak een hoge prijs voor hun woonruimte en wonen ze vaak in onveilige omstandigheden. 

Daarom zijn we blij dat naast de extra handhaving ook extra maatregelen worden genomen om nieuwe verkamerde huizen te isoleren en brandveiliger te maken. Deze maatregelen zijn 3x winst voor de stad. Studenten en arbeidsmigranten krijgen veiligere en stillere kamers, omwonenden minder overlast en de gemeente krijgt minder meldingen.

De PvdA vindt dit winstpunten en hoopt dat de woonoverlast hiermee grotendeels verdwijnt. Als na de evaluatie komend jaar geen verbeteringen zichtbaar zijn dan zal de PvdA opnieuw een voorstel doen om in bepaalde wijken of straten het aantal verkamerde woningen te maximeren. Zo´n soort maatregel is inmiddels al in meer studentensteden, Utrecht, Eindhoven en Maastricht, succesvol ingevoerd

4 Responses to “Gelukt! Extra handhaving om woonoverlast verkamering aan te pakken”

 1. Theo Peterbroers schreef:

  Het gaat om dit beleid, nietwaar?

  “Concept-beleid om overlast verkamering tegen te gaan 17.0161
  Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept-beleid verkamering vastgesteld. Het voorstel is om hinder door verkamering tegen te gaan door bouwtechnische maatregelen te koppelen aan de onttrekkingsvergunning”

  Ik ben blij, dat de de gemeente en, als ik het goed lees, PvdA nu af zijn van het ten koste van alles bestrijden van kamergewijze verhuur.

  Pak ‘m beet 25 jaar geleden voerden steden als Delft een soort keurmerk in voor kamerpanden. Ik ga niet opzoeken wanneer precies, en hoe dat ook al weer heette. Hoera, Leiden sluit nu aan. X jaar te laat, zullen we maar zeggen.

  Uw dreigement om maximering te vragen, indien niet binnen één jaar resultaat meetbaar is, is hypocriet. Zolang de PvdA aan de macht was, zijn NUL maatregelen genomen om ook maar iets positiefs te doen aan de kamermarkt.
  Verbieden en tegenwerken (uw laatste oprisping: landelijke campagne tegen “verkamering”), is alles waar u toe in staat was. Vijfentwintig jaar na Delft een kamerbeleid, en de PvdA wil zowat onmiddellijk resultaat zien.

  Dat werkt niet op die manier! Zowiezo geldt het beleid enkel voor NIEUWE onttrekkingen. Dat hebt u vast wel gelezen. Logischerwijze kunt u het College dus alleen daarop aanspreken. Omdat aan BESTAANDE situaties niets verandert, is uw hoop (ik citeer) “dat de woonoverlast hiermee grotendeels verdwijnt” ijdel.

  Ik wacht uw voorstel om ook BESTAANDE gevallen te verbeteren (b.v. Steenschuur 7, waar ik gewoond heb) met belangstelling af.

  En als u denkt, dat ik ongelijk heb met mijn stelling, dat onder PvdA-wethouders NUL maatregelen genomen zijn om de situatie op de kamermarkt (in den brede, dus niet alleen overlast) te verbeteren, hoor ik dat ook graag van u.

  Met vriendelijke groet,
  Theo Peterbroers

 2. Elwin schreef:

  Geachte heer Peterbroers,
  Allereerst dank voor uw reactie. Het beleid gaat inderdaad over hetgeen in Raadsvoorstel 17.0161. Graag zou ik een aantal misvattingen willen wegnemen.
  Allereerst is de PvdA niet tegen verkameren an sich. Verkamering levert extra woningen op en dat is positief. Deze woningen moeten echter wel goed geïsoleerd en brandveilig zijn. Ook moeten niet hele straten of wijken veranderen door verkamering. De PvdA is voor gemixte wijken.

  Echter het is enkele jaren duidelijk zichtbaar dat, met name een aantal wijken zoals Haagwegkwartier en Transvaal, de overlast door verkamering de spuigaten uitloopt. Om die reden is de PvdA sinds ongeveer 2012 al aan de slag om deze woonoverlast door verkamering te bestrijden.

  Waarom pas in 2012? De reden hiervoor is dat er toen sprake was van het dereguleren van het verkameren van woningen, waardoor het verkrijgen van een onttrekkingsvergunning (nodig voor het verkameren van woningen) zeer eenvoudig werd. Na de deregulering is het aantal verkamerde woningen toegenomen en daarmee vaak de overlast.

  Het punt dat u maakt over dat dit beleid vrijwel alleen maar gaat over nieuwe onttrekkingen is helemaal juist en wat ons betreft ook een gemiste kans. Om die reden hebben wij in de gemeenteraad gepleit, en voor elkaar gekregen, dat er meer handhaving komt op woonoverlast bij bestaande verkamerde woningen. Hiermee kan de gemeente bij meldingen vaker langs gaan om zodoende de overlast te beperken. Hopelijk leidt dit er toe dat de handhavers deze maatregelen ook gaan opleggen bij bestaande verkamerde panden.

  Ons, in uw woorden ‘Dreigement’, om na een jaar over te gaan tot maximering is gebaseerd op het feit dat wij hopen dat door extra handhaving dit niet nodig gaat zijn. Indien de overlast blijft dan is maximering een serieuze optie om weer voor te leggen.

  Als laatste de reden dat dit allemaal zo lang heeft geduurd, is vanwege het simpele feit dat tot op heden vrijwel geen enkele andere partij iets aan de overlast door verkamering wilde doen. En om iets te kunnen veranderen, is (gelukkig) een meerderheid nodig in de gemeenteraad. Vanwege het jarenlang agenderen van dit onderwerp (zoek op verkamering op deze website) door de PvdA is nu eindelijk en eerste stap gezet. Dat is toch mooi nieuws.
  Ik hoop u hiermee voldoende informatie gegeven te hebben.
  Vriendelijke groet,

 3. Theo Peterbroers schreef:

  Dank je wel, Elwin, voor de reactie.

  “De PvdA is voor gemixte wijken.” Mooi zo. Hoeveel studentenwoningen / -kamers zijn gerealiseerd in Roomburg, Stevenshof, Merenwijk, Waardeiland? En indien niet gerealiseerd: hoeveel studenten vinden daar nu onderdak?

  OK: minder verkamering in de oude stad, zullen we maar zeggen. Hoeveel woningen is de PvdA bereid te verkameren in de wijken die ik genoemd heb? Zo kom je ook daar aan een mix van woonculturen. Stel eens een actief beleid voor? “Is het college bereid, de verkamering te bevorderen in A, B, C?”

  Het verkeerde beleid uit het verleden, discriminatie op afkomst door PvdA-wethouders, ettert nog jaren door. En de toenmalige raad had ook weinig sjoege.
  Ik weet wel, ik zit vast in het verleden, maar het zal je maar overkomen. Emancipeer, ga studeren. En dan is daar een “progressieve”, sommigen menen zelfs “linkse” partij die doodleuk xenofoob beleid tegen je voert. Dat heeft me op zijn minst tonnen gekost.

  Dick Tesselaar en Tjeerd van Rij zijn nog steeds lid? Dan heeft de PvdA mijns inziens onvoldoende afstand genomen van hun verfoeilijke beleid. Als je serieus politiek bedrijft, valt er af en toe iemand in ongenade. Daarom begrijp ik Paul Depla niet: “laten we het vooral gezellig houden”. Ik lees de krant wel, maar beschik niet over zijn rapport. Voorzover ik kan beoordelen, is ome Harry altijd ingepakt, en is het de bedoeling dat hij nu helemaal zijn mond houdt. Een keer raden, waarom Wilders succes heeft: “hij zegt het toch maar mooi”. Maar als de PvdA officieel een biljartclub wil worden hou ik je niet tegen. Anders: eruit met Dick en Tjeerd.

  Terug naar het onderwerp. Op welke gegevens baseerde de gemeente haar beleid al die tijd? Blijkbaar is er een druk op de woningmarkt, die zich sinds 2012 uit in een ongelofelijke toename van, hoe noem je dat, irregulier wonen. Heeft niemand dat zien aankomen, zijn alle WoningBehoefteOnderzoeken en wat dies meer zij, voor Jan Doedel geweest? Was er sprake van fact-free politics: rust in de tent en blind voor de gevolgen?

  Als ik vriendelijk ben, heb ik er begrip voor ik dat u iets wilt doen aan de negatieve bijverschijnselen van de correctie op eerder foutief beleid. Overlast door verkamering is, in mijn ogen, een bijverschijnsel. De echte opgave is, het snel bereiken van evenwicht tussen de verschillende typen woningvraag. Blijkbaar is dat evenwicht er nog niet en treedt er een verschuiving op naar kamerverhuur. Waar wil de PvdA die verschuiving faciliteren; al het andere is dweilen met de kraan open.

  Suggesties:
  – de gemeente heeft in principe de bevoegdheid, woonruimte te vorderen. Als u dat doet ten behoeve van kamerverhuur treedt de gewenste evenwichtstoestand eerder in.
  – de woningbouwverenigingen verhuren, geloof ik, weer eens niet aan woongroepen. Die zijn dus aangewezen op de irreguliere (= kamer-) markt. Verplicht ze, een X-percentage toe te wijzen aan alternatieve woonvormen. Laat ze daarmee adverteren. Alles wat druk van de kamermarkt haalt, helpt.

  Met vriendelijke groeten,
  Theo Peterbroers

 4. Henry schreef:

  Het is tekenend dat de PvdA Leiden zich druk maakt over verkamering maar geen laars geeft om de 58 sociale huurwoningen die zullen verdwijnen als de nieuwe campus van de Universiteit Leiden gebouwd wordt. Het onderstreept maar weer eens het feit dat de PvdA het contact met de achterban totaal is verloren. Jullie geven geen ruk om de arbeider en fungeren slechts als jaknikkers voor het grote geld.