Nieuws

Schriftelijke vragen: pas parkeernormen aan

door Elwin Wolters op 2 juni 2017

Door strenge gemeentelijke parkeernormen worden nieuwbouwprojecten gefrustreerd, zo stond enige tijd geleden in veel kranten te lezen. Vaak eist een gemeente dat er per nieuwe woning minimaal één of soms zelfs meerdere parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Maar in verstedelijkte gebieden, zoals Leiden, levert dat vaak problemen op: de ruimte is er niet en de kosten lopen op. Daardoor blijft de woningbouw in de Randstad achter, zo concludeerde de Provincie Zuid-Holland naar aanleiding van hun onderzoek “Parkeren en Verstedelijking”. De PvdA en GroenLinks vrezen dat ook de Leidse parkeernormen een oorzaak zijn voor minder woningbouwprojecten en dat de betaalbaarheid van nieuwe woningen in het geding komt

In een dicht bebouwde stad zoals Leiden is de grond beperkt. Er moet dan goed gekeken worden wat er met die grond gebeurt: komt er een woning, maak je er een parkeerplek van of zorg je voor extra groen of extra speelplekken in de wijk? De PvdA en GroenLinks maken duidelijk de keuze voor een fijne leefomgeving en betaalbare woningen en roepen het college dan ook op om ervoor te zorgen dat parkeernormen dit niet in de weg zitten. Daarbij willen ze graag dat het college een onderzoek uitvoert naar of bij nieuwbouwprojecten de parkeernorm afgeschaft kan worden en naar Amsterdams voorbeeld een maximum parkeernorm in te voeren is.

Omdat inmiddels in bijna heel Leiden betaald parkeren is ingevoerd, ontstaat volgens GroenLinks en de PvdA bovendien de mogelijkheid om op postcode-adressen van nieuwbouwprojecten geen of minder parkeervergunningen uit te geven.

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stellen GroenLinks en de PvdA het college de volgende vragen:

 1. Is de gemeente op de hoogte van het onderzoek “Parkeren en Verstedelijking”?
 2. Zijn er bij de gemeente recente projecten bekend die niet zijn doorgegaan door gemeentelijke parkeernormen? Zo ja, welke?
 3. Zijn er bij de gemeente recente projecten bekend waarbij de kosten zijn opgelopen door gemeentelijke parkeernormen? Zo ja, welke?
 4. Wat heeft volgens het college voorrang bij een nieuwbouwproject: goede parkeervoorzieningen of een fijne leefomgeving met genoeg groen en genoeg speelplekken?
 5. Wanneer zijn de gemeentelijke parkeernormen voor het laatst herzien?
 6. Is de wethouder bereid om een onderzoek uit te voeren om bij nieuwbouwprojecten de parkeernorm af te schaffen en eventueel, naar Amsterdams voorbeeld, een maximum parkeernorm in te voeren?
 7. Heeft de gemeente, nu of in de toekomst, de mogelijkheid om op postcode-adressen van nieuwbouwprojecten geen of minder parkeervergunningen uit te geven?
 8. Wordt er bij de Leidse parkeernorm rekening gehouden met parkeerplaatsen voor elektrische auto’s en deelauto’s?

2 Responses to “Schriftelijke vragen: pas parkeernormen aan”

 1. Emile de Heer schreef:

  Ik zou het goed idee vinden, wanneer bewoners van het centrum, die al beschikken over een parkeervergunning voor zone A, hun auto gratis mogen parkeren in een van de twee ondergrondse parkeergarages. Daarmee zouden een aantal doelstellingen worden gerealiseerd.

  1. Het zou het centrum van de binnenstad meer autoluw maken.
  2. De bewoners van het centrum zouden hun auto in het centrum kunnen parkeren. Dat is nu steeds minder mogelijk.
  3. Die parkeergarages zou rendabeler kunnen worden geëxploiteerd.
  4. Er is geen extra verplichting om te voldoen aan een parkeernorm bij nieuwbouw projecten in het centrum.

  vr.groet, Emile de Heer

 2. Kees Walle schreef:

  Als binnenstadbewoner (Academiewijk) ben ik het grotendeels eens met Emile de Heer. De parkeersituatie dreigt hier onhoudbaar te worden. Een van de oorzaken is dat steeds meer parkeerplaatsen door de plaatsing van straatmeubilair en fietsenrekken verdwijnen, waardoor de parkeerdruk steeds groter wordt.
  En wat gaat er straks gebeuren wanneer de bouw aan de Sterrewachtlaan voltooid is? Weliswaar is er een (exclusieve) parkeergarage onder de torenflat aan de Kaiserstraat gebouwd – maar wat gebeurt er wanneer de toekomstige bewoners er straks twee of zelfs drie auto’s op nahouden? Zeker weten doe ik dat niet, maar mijn indruk is dat er willens en wetens nu al teveel parkeervergunningen worden uitgegeven.

  Verder is het zo dat bouwprojecten (zoals die aan de Kaiserstraat, maar ook de al jarenlang durende renovatie van het De Vethgebouw aan de Nonnensteeg) veel parkeergelegenheid opslokken door werkverkeer en het plaatsen van steigers. Ja – natuurlijk moet er gewerkt worden. Maar van compensatiemaatregelen is geen sprake, terwijl de gemeente wel ieder kwartaal 50 euro opstrijkt voor een niet gegarandeerde parkeerplaats. Of anders gezegd: het parkeerbeleid is – althans in de binnenstad – ontaard in een soort loterij. Vooral bewoners die op vrijdagavond met hun auto vertrekken, kunnen het een paar uur later bij terugkeer schudden.

  Wel denk ik dat de voorgestelde maatregel van Emile alleen kans van slagen heeft wanneer binnenstadbewoners tegen hetzelfde parkeertarief hun heilige koeien in een garage kunnen stallen. Dat lijkt mij uit een oogpunt van gelijkheid ook billijk, want nu betalen binnenstadbewoners aanzienlijk meer dan autobezitters buiten de singelgordel. Een mogelijkheid is ook om na 18 uur het parkeren door bezoekers (incl. van buiten af komende kroegtijgers!) te verbieden. Behoudens invaliden moeten die hun auto maar op de Haagweg of in de grot bij molen De Valk stallen.
  Toegegeven: dat is geen echte oplossing, maar het zou de parkeerdruk wel verlichten.