Nieuws

Marleen Damen: ‘Waarom ik lijsttrekker wil worden’

12 juli 2017

Ik vind het een grote eer dat ik lijsttrekker mag zijn voor de PvdA Leiden. Dat ik de komende verkiezingen het gezicht mag zijn van de partij, die zo sterk geworteld is in deze mooie stad. Een partij die actief heeft bijgedragen aan de ontwikkeling die Leiden de afgelopen decennia heeft doorgemaakt.

Leiden is de stad waar ik van hou. Waar ik ben gaan studeren, mijn horizon heb verbreed, me heb kunnen ontplooien. De stad waar ik mijn man heb ontmoet en waar mijn drie dochters zijn geboren. Ik ben dan wel geen geboren Leidenaar, maar na 27 jaar voelt dit echt als mijn thuis.

Ik heb me de afgelopen drie jaar ingezet om de stad socialer, sterker en leefbaarder te maken. Samen met de collega’s in het college, de raad en ambtenaren. Samen met onze maatschappelijke partners, de bedrijven in en om de stad en natuurlijk samen met de inwoners!

De mensen voor wie het ’t moeilijkste is, hebben we werk geboden. We hebben ervoor gezorgd dat juist de mensen met weinig inkomen, tóch kunnen meedoen. En ik heb me hard gemaakt om mensen weer uit de schulden te helpen.

Ik heb daarbij altijd het perspectief van de inwoners centraal gesteld. Dat komt ook terug in de wijkaanpak. Ook daarin staan de mensen, de wijkbewoners centraal in plaats van de gemeentelijke organisatie of de ‘systemen’. Ik heb gezien dat mensen zich hierdoor weer en eigenaar voelen van hun eigen straat, buurt, wijk of stad.

Want Leiden maken we samen sterker, socialer en groener!

foto: Buro JP

Mijn ambities voor Leiden
Ik sta en ga voor een stad met echte kansen voor iedereen. Een sociale stad. Leiden is weliswaar een welvarende stad met een sterke economie die weer in de lift zit, maar niet iedereen profiteert hiervan. Meer dan 10 procent van onze kinderen groeit op in armoede en heeft daarom minder kans op een succesvolle toekomst! Dat vind ik onaanvaardbaar in een stad met zoveel potentie en rijkdom als de onze.

Échte kansen betekent voor mij dat iedereen in onze stad kan wonen in groene een veilige wijk met voldoende ruimte voor alle kinderen om te kunnen spelen. Buurten waar mensen elkaar ontmoeten. We moeten en willen daarom de komende jaren voldoende betaalbare woningen bouwen, op een duurzame manier en eerlijk verdeeld over de stad en de regio.
Echte kansen betekent voor mij ook dat alle kinderen naar een goede school gaan, dat achterstanden zo jong mogelijk worden aangepakt. En dat we niet alleen investeren in onze universiteit, maar juist ook in het MBO. Daar bereiden nog steeds de meeste van onze kinderen zich voor op hun (en onze) toekomst. Gelukkig maar want wat zouden we moeten zonder mensen die in onze stad kunnen bouwen, de stad veilig schoon en heel kunnen houden of onze kinderen kunnen passen.

Ook in Leiden zien we een toenemende tweedeling tussen de mensen die het goed gaat en de mensen die niet van de vooruitgang weten te profiteren. Deze kloof lijkt veel hardnekkiger dan die van de vorige eeuw: de jaren van het vooruitgangsgeloof. Van het idee dat je van een dubbeltje een kwartje kon worden. Dat is ook het verhaal van mijn familie en dus van mij. Dat is waarom ik ooit naar Leiden ben gekomen en hier heb kunnen studeren. Dat is de reden dat ik hier nu wethouder mag en kan zijn.

Foto: Buro JP

Dat is wat ik al onze kinderen in de stad gun. Dat iedereen de kans krijgt én pakt om zijn of haar talenten tot volle bloei te laten komen en te worden wie hij of zij wil zijn.
Daar sta ik voor, daar staat mijn partij voor en dat is meer dan ooit nodig!

Leiden maken we samen sterker, socialer en groener!

11 Responses to “Marleen Damen: ‘Waarom ik lijsttrekker wil worden’”

 1. Henny Keereweer schreef:

  De beste vrouw op de mooiste plek!
  Super!

 2. Kees Walle schreef:

  Marleen Damen schrijft: ‘Échte kansen betekent voor mij dat iedereen in onze stad kan wonen in […] buurten waar mensen elkaar ontmoeten. We moeten en willen daarom de komende jaren voldoende betaalbare woningen bouwen, op een duurzame manier en eerlijk verdeeld over de stad en de regio.’

  Buurten waar mensen elkaar ontmoeten? Voldoende betaalbare woningen bouwen en eerlijk verdeeld over de stad en de regio? Terwijl dame Damen zich voor 100% inzet voor de afbraak van het Doelencomplex?
  De conclusie kan niet anders zijn dat zij de hypocrisie van Holla dreigt te overklassen. Het zijn dit soort ‘volksvertegenwoordigers’ die zowel lokaal als landelijk de sociaal-democratie in de vernieling hebben geholpen. Hoelang nog?

 3. Floor schreef:

  Dat ook een PvdA-wethouder|lijsttrekker accoord gaat met sloop van het Doelencomplex t.b.v. uitbreidingsplannen van de universiteit is nog te begrijpen.

  Maar van (garantie op ) compensatie elders van voldoende nieuwe betaalbare, dus niet veel duurdere, huurwoningen voor de bewoners die daar dan weg moeten heb ik helaas nog niets gehoord.

  Eerder hebben de bewoners de aanbiedingen van de universiteit verworpen en het is niet waarschijnlijk dat de universiteit nu met een bod zou (kunnen) komen dat voor hen wel acceptabel zou zijn. Het gevaar bestaat dus dat de bewoners die daar tezijnertijd moeten vertrekken zijn aangewezen op de huidige voorraad sociale huurwoningen waar nu al een groot tekort aan is. Er is al jaren een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen.

  Ongeacht wie de nieuwe lijsttrekker is zou de PvdA zou zich dus een stuk geloofwaardiger maken als ze ook daadwerkelijk boter bij de vis gaat leveren. Anders blijft zoiets als “voldoende betaalbare woningen bouwen” toch ook dit keer weer een holle kreet.

 4. Ron Hillebrand schreef:

  Ha Marleen, wat een goed nieuws! Van harte gefeliciteerd. Ik wens je heel veel succes met je missie om Leiden nog mooier en vooral ook nog socialer te maken!

 5. E. Meijer schreef:

  Nou ja, als lijsttrekker zal mevrouw Damen nog wel een zetel kunnen bemachtigen. Daaronder wordt het echter heel lastig.

  Aan de reactie van Walle heb ik inhoudelijk niets toe te voegen. Het verjagen van gewone Leidse burgers in een sociale huurwoning ten gunste van het “universitaire imperialisme” is een grof schandaal en, wat mij betreft, een belangrijk onderwerp in de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

  Van mevrouw Damen zou ik graag een verklaring van de discrepantie tussen haar woorden en haar daden willen lezen of horen. Waaraan ik dan weer moet toevoegen dat zij op dit punt geen uitzondering is in het (helaas) perfide wereldje van politiek en openbaar bestuur.

 6. Kees Walle schreef:

  @ Meijer

  Ik vrees dat mevrouw Damen ook deze keer niets inhoudelijk heeft toe te voegen, zeker niet op kritische berichten van mij, jou en anderen . In die houding wordt zij ongetwijfeld gesterkt door de felicitaties van de heren Keereweer en Hillebrand die al jaren weten dat je lastige burgers nooit te woord moet staan. Dat wordt nog lachen in de aanloop naar de raadsverkiezingen. ‘Super!’ om met Henny te spreken.

 7. albert simonis schreef:

  In hoeverre Marleen Damen persoonlijk verantwoordelijk moet worden geacht voor het treurigstemmende standpunt van de partij inzake het Doelencomplex weet ik niet, maar als lijsttrekker zal ze hierover toch een verhaal moeten hebben. En, als wethouder van financiën, ook over de minstens zo treurig stemmende conclusie uit het ambtelijke rapport ’Strategische verkenningen 2018-2022’ :”Maar het geld is op” En dat terwijl de gemeente Leiden de komende jaren forse investeringen moet doen in onderhoud aan infrastructuur en allerlei duurzame beleidsvoornemens. Het is te hopen dat tegen de tijd dat de campagnes op gang komen de megagarage bij molen De Valk eindelijk een beetje behoorlijk bezet is (de Garenmarkt is dan nog niet klaar) anders gaan de burgers vragen waarom het (Nuon)geld aan dit soort zaken is besteed. Of aan de vervanging van de straatnaambordjes in de binnenstad ad € 170.000 om maar eens wat te noemen. Ik wens Marleen alle succes toe, maar als de landelijk trend doorzet naar de gemeentelijke verkiezingen mag ze blij zijn als ze een fractie van meer dan twee zetels mag leiden.

 8. Floor schreef:

  ’Strategische verkenningen 2018-2022’ :”Maar het geld is op”

  Op de Sleutelstad-site onder de titel “Gemeente Leiden op hete kolen door uitblijven accountantsverklaring jaarrekening” reageerde Gijs op 7 juli 2017 met o.a. : “Qua financiën staat Leiden er uitstekend voor. Vandaar ook dat de OZB de afgelopen jaren verlaagd is.”
  Dat zal iedereen vast geruststellen toch?………

  Verder denk ik dat dat het niet veel zal uitmaken wie er nu bij de PvdA in Leiden lijsttrekker is.

 9. E. Meijer schreef:

  @Simonis. Het college, incl. vrouwe Damen, heeft “het treurigstemmende standpunt (…) inzake het Doelencomplex” ingenomen, samen met bijna alle raadsfracties, incl. die van de PvdA. Vrouwe Damen en de fractie hadden ook een andere keuze kunnen maken, daarmee wellicht een nuttige collegecrisis kunnen forceren en met een prachtig thema (“de stad is van en voor de burgers, niet van en voor de universiteit en haar arrogante bestuurders” of iets dergelijks) de verkiezingen kunnen ingaan. Vrouwe Damen en de fractie hebben echter tegen de burgers gekozen, net als andere raadsleden en wethouders.

  Maar wat kun je als eenvoudige kiezer nu nog, wat valt er in Leiden nog te kiezen? Wanneer mensen moeten oprotten van degenen die hier collectief de dienst uitmaken wordt het in ieder geval tijd voor een grote verandering.
  Heeft iemand al pek en veren besteld?

 10. albert simonis schreef:

  “Op 25 september besluiten de Leidse PvdA-leden op een afdelingsvergadering of zij de voordracht van het bestuur bekrachtigen.” Zouden er nog leden opstaan die andere standpunten huldigen dan de huidige nomenclatura? Daar ben ik toch benieuwd…..

 11. Kees Walle schreef:

  Ik mag de columns van Paul Bordewijk graag lezen. Omdat deze site problemen heeft met het plaatsen van linkjes waardoor ieder bericht eindeloos in de wacht wordt gezet, volsta ik met de vermelding van paulbordewijk.nl en wie daar www. aan vooraf laat gaan, komt moeiteloos op zijn site terecht.
  Paul is gewend om in klare taal te schrijven. Bovendien komt hij steeds te voorschijn als een analyserende, klassieke en rechtlijnige sociaal-democraat die niets moet hebben van het verraad, de politieke onbenulligheid en de praatjes voor de vaak van het PvdA-establishment .
  Zo schrijft Bordewijk in zijn recente column (‘de pasokificatie van de PvdA’) dat hij de reacties op de recente verkiezingsnederlaag erg laconiek vindt. Met een goed gevoel voor understatement schrijf hij: Natuurlijk, we hebben een tik gehad, en we gaan niet in het kabinet zitten, althans voorlopig. Maar we komen er wel weer bovenop, Feijenoord is er immers ook bovenop gekomen. In plaats van ons af te vragen hoe dit alles heeft kunnen gebeuren, moeten we vooruit kijken. En dus gaan we hard werken voor de gemeenteraadsverkiezingen.’

  Vervolgens neemt hij Jacqueline Kalk, secretaris van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA op de korrel. Die wijt de nederlaag aan de verrechtsing van de kiezers: ‘‘Solidariteit tussen jong en oud, arm en rijk, laag- en hoogopgeleid en nieuwkomer en autochtoon is niet meer vanzelfsprekend’. Paul reageert daar droogjes op door te zeggen dat het hem eerder andersom lijkt: veel mensen hebben de PvdA niet vaarwel gezegd omdat ze geen belang hechten aan bestaanszekerheid, goede zorg en rechtvaardige inkomensverhoudingen, maar omdat ze daar te weinig van terecht zagen komen.

  Interessant is zijn oordeel over zijn partijgenoten: ‘De meeste mensen die actief zijn in de PvdA doen dat uit respectabele motieven. Het zijn heel vaak ook aardige mensen. Maar als collectief lukt het de PvdA om heel veel ergernis op te wekken. Ik denk dat dat vooral komt door het gevoel van morele superioriteit dat de club uitdraagt, zoals Jacqueline Kalk dat ook vertoont. De PvdA is sterk vatbaar voor groepsdenken. Daarom heeft het PvdA-kader zich ook als makke schapen naar de ondergang laten leiden.’

  Mogelijk dat Paul geen trek heeft in Leids gekrakeel – dus zal ik het maar zeggen. Het wekken van ergernis blijkt een eigenschap te zijn waarin vooral zijn partijgenoten Damen en Holla uitblinken. Dat zijn niet alleen hun van cliché’s aaneengeregen verhalen op deze site, maar ook hun consequente weigering om op kritiek in te gaan. Zouden zij ook last hebben van morele superioriteit? Dat is niet best voor de stad, temeer omdat de kans groot is dat het tweetal na de komende raadsverkiezingen de volledige PvdA-fractie zal vormen.

Geef een reactie

* = verplicht, e-mailadres wordt niet gepubliceerd.