Nieuws

Zorgen over de Willem de Zwijgerlaan

door Gijs Holla op 23 mei 2015

De gemeenteraad bespreekt op dit moment de nieuwe Nota Mobiliteit. Wat ik sterk aan deze nota vind is dat deze een integraal en regionaal karakter heeft. De fractie van de PvdA Leiden steunt de nota. Wel hebben wij enkele zorgen. De meeste zorgen gaan over de Willem de Zwijgerlaan en de omliggende wijken.

lees verder »

Onderwijskwaliteit ROC Leiden moet omhoog

door Martijn Otten op 22 mei 2015

De afgelopen weken heb ik veelvuldig contact gehad met Tanja Jadnanansing, PvdA-kamerlid beroepsonderwijs, om te praten over het ROC Leiden. Uiteindelijk gaat de Tweede Kamer op 11 juni een belangrijke beslissing nemen over de toekomst van het ROC en daar wil ik als Leids duo-raadslid onderwijs natuurlijk over meedenken. ‘Daar ga ik niet over’; je hoort het zo vaak in de politiek, maar ik begrijp het niet. Natuurlijk gaat de Tweede Kamer uiteindelijk over het mbo-onderwijs in Nederland, maar dat weerhoudt mij er toch niet van om op te komen voor de 11.000 jongeren wiens studie bij het ROC Leiden op de tocht staat? De gemeente zou zich ook zo moeten opstellen: ook al gaan we er wettelijk niet altijd over, probeer je op elk front in te zetten voor beter onderwijs!

lees verder »

PvdA blij met grotere basketbalhal Kikkerpolder

door Martijn Otten op 22 mei 2015
Foto http://www.bsleiden.nl/

In september 2014 heeft de gemeente besloten dat er twee nieuwe sporthallen komen bij het Da Vinci Kagerstraat en één nieuwe hal in de Kikkerpolder (bij UVS en Lugdunum). De PvdA had in die vergadering aan wethouder De Wit (sport) gevraagd om de hal in de Kikkerpolder groter te maken, zodat er niet alleen getraind kon worden, maar dat er ook basketbalwedstrijden in gespeeld konden worden.

lees verder »

Breng eens een bloemetje…

door Bestuur op 6 mei 2015

Veel partijgenoten worden ouder en kunnen niet altijd meer een actieve bijdrage leveren aan de Partij van de Arbeid. Ziektes, handicaps of andere ongemakken maken dat zij het contact verliezen met de Partij. Dit terwijl ze zich vaak nog wel verbonden voelen met onze “Rode Familie”. Daarom bezorgd de PvdA op 1 mei vaak rozen bij deze

lees verder »

De 1 mei-viering in Leiden: één groot succes!

door Aloys van Rest op 3 mei 2015

Op vrijdag 1 mei hebben de Partij van de Arbeid, de Oude en Jonge Socialisten, de Dag van de Arbeid groots gevierd. Rondwandeling door Leiden Het Leidse organisatieteam heeft een interessant programma samengesteld met voor ieder wat wils. Zo’n 200 PvdA-leden wisten de weg naar Leiden te vinden. Velen startten met de rondwandeling door Leiden. Historicus

lees verder »

PvdA strijdt voor betaalbare sociale huurwoningen

door Helma Baart op 3 mei 2015

Uitgaand van de concept prestatieafspraken 2015-2020 zullen de huren van ongeveer 3200 sociale huurwoningen van de 16000 in Leiden boven de aftoppingsgrens komen te liggen. Dit houdt voor de mensen met de laagste inkomens in dat zij door middel van huurtoeslag niet worden gecompenseerd voor het bedrag van de huur dat boven de aftoppingsgrens ligt.

lees verder »

Zorgen om Leidse woningmarkt vanwege vele doelgroepen urgente woningzoekenden

door Helma Baart op 2 mei 2015

Al langere tijd kent de Leidse huurwoningmarkt knelpunten. De wachttijden nemen toe, starters moeten vele jaren wachten. Daar komt nu het signaal bij dat de wachttijden steeds verder oplopen voor een sociale woning, omdat er steeds meer mensen voorrang krijgen op de wachtlijst. Het percentage statushouders neemt daarbij toe (landelijk van 40 naar tegen de 60

lees verder »

Werkgroep Sport op 27 mei over nieuwe Vijf Meihal

door Martijn Otten op 30 april 2015
Foto Sportbedrijf Leiden

Sport is één van de speerpunten van onze PvdA-fractie, dus ik vind het, als raadslid, belangrijk om me daar heel actief mee bezig te houden. Ik ben wekelijks bij het sportcafé, probeer vaak naar sportwedstrijden te gaan en spreek met veel mensen uit de Leidse sportwereld. Daarnaast is er echter nog een groep die belangrijk voor mij is: de werkgroep Sport. Dit is een werkgroep met PvdA-leden die de Leidse sport interessant vinden en daar graag over meepraten. Het onderwerp voor volgende vergadering is de nieuwe Vijf Meihal en we zijn daarvoor te gast bij het Leonardo College.

lees verder »

Young & United; eerlijk werk voor jongeren

door Sophie Heuves op 28 april 2015

Young & United zet zich in voor een eerlijk loon en meer vaste contracten voor jongeren. Eén van hun speerpunten: af van het minimum jeugdloon. Het minimum jeugdloon voor een 18-jarige die voltijd (36 uur) werkt is Eur 4,38 per uur. Dit is de helft van het ‘reguliere’ minimum loon. Hier kun je niet van leven, geen huur van betalen en niet van investeren in je toekomst. Dit initiatief van onder andere de Jonge Socialisten, Dwars (Groenlinks), Rood (SP) en FNV Jong heeft inmiddels zo’n 60.000 handtekeningen verzameld.

lees verder »

Niemand hoeft in Leiden op straat te slapen

door Gijs Holla op 23 april 2015

Niemand hoeft in Leiden op straat te slapen. De PvdA Leiden maakt daarbij geen onderscheid tussen mensen. Dat standpunt is met het gisteren in Den Haag gesloten akkoord niet veranderd. Indien nodig willen wij in Leiden een minimale opvang blijven bieden voor iedereen die op straat staat.

lees verder »

Start renovatie winkelcentrum Stevensbloem dichtbij

door Anna van den Boogaard op 23 april 2015

Opnieuw is er vertraging ontstaan in de planning voor het opknappen van winkelcentrum de Stevensbloem in de Stevenshof. De fractie van de PvdA houdt zich al jaren bezig met dit (hoofdpijn)dossier en stelde afgelopen commissievergadering daarom enkele vragen aan het college.

lees verder »

Start renovatie winkelcentrum Stevensbloem dichtbij

door Stevenshof op 23 april 2015

Opnieuw is er vertraging ontstaan in de planning voor het opknappen van winkelcentrum de Stevensbloem in de Stevenshof. De fractie van de PvdA houdt zich al jaren bezig met dit (hoofdpijn)dossier en stelde afgelopen commissie de volgende vragen aan de wethouder: “De renovatie van winkelcentrum Stevenshof is opnieuw uitgesteld. Wij hebben vernomen dat dit komt

lees verder »

1 mei-viering in Leiden

door Bestuur op 20 april 2015

Dit jaar zal de landelijke 1 mei-viering in Leiden plaatsvinden. In aanwezigheid van Diederik Samsom, Hans Spekman en vele anderen zullen we praten over eerlijk werk. We kijken uit naar een mooie dag en nodigen u graag van harte uit aanwezig te zijn op deze bijzondere 1 mei-viering. Aanmelden kan via deze link: u kunt zich voor verschillende onderdelen van de dag inschrijven óf voor de hele dag.

lees verder »

Op naar 1 mei!

door Christiaan van de Griend op 13 april 2015

Met de provinciale statenverkiezingen en de politieke ledenraad over de resultaten van die verkiezingen achter de rug, kijken we weer naar voren. Op 1 mei organiseert onze afdeling de landelijke viering in het Scheltema Complex. Met de Oude Socialisten, de Jonge Socialisten en het bestuur werken we in samenwerking met het partijbureau aan een mooi programma. Dat belooft zeker te gaan lukken. Op de Dag van de Arbeid zullen we spreken over eerlijk en goed werk. Daarbij zullen we zowel politici uit Leiden, als Den Haag als uit Brussel aanwezig zijn. Op al die niveaus leveren onze politici een bijdrage aan dat belangrijke onderwerp.

lees verder »

Werkgroep Zorg en Welzijn

door Ingezonden op 13 april 2015

De afdeling vraagt jullie medewerking voor een onderzoek naar de gevolgen van de hervorming op de terreinen van zorg, welzijn, jeugdhulp en arbeidsintegratie.

lees verder »