Nieuws

Het Zomerfestival voor ouderen en de dagopvang , hoe staat het daar nu mee?

door Rald Schalkwijk op 29 augustus 2015

De afgelopen tijd heb ik werkbezoeken afgelegd bij activiteiten die aangeboden worden aan ouderen. Zo ben ik bij een bingo geweest in de Zijloevers aan de Lage Rijndijk tijdens het Zomerfestival, heb een internetcafé van Libertas bezocht en ben bij de dagopvang in de Parelvissers aan het Bizetpad in Zuidwest geweest. Ik was benieuwd hoe

lees verder »

De scholen zijn weer begonnen!

door Martijn Otten op 26 augustus 2015

Deze schriftelijke vragen heb ik vandaag gesteld, o.a het Leidsch Dagblad en Unity besteden er al aandacht aan. Deze week zijn voor de meeste kinderen en jongeren de scholen weer begonnen. Veel brugklassers gaan hun eerste fietsrit naar de nieuwe school maken en een aantal wijken zal weer volstromen met fietsende kinderen. Om hen veilig

lees verder »

Schriftelijke vragen over gegraai bij Netbeheerder Alliander

door Abdelhaq Jermoumi op 18 augustus 2015

Vandaag stelde ik schriftelijke vragen aan het college van B&W over het onacceptabele gegraai van bestuurders van Alliander. In het AD van maandag 17 augustus stond een artikel over de beloningsstructuur bij Alliander, Nederlands grootste bedrijf voor het onderhoud van het energienetwerk. Alliander ontduikt de wet die topsalarissen beknot. Het wil zelf de beloning bepalen

lees verder »

Fijne zomervakantie!

door Gijs Holla op 13 juli 2015

De fractie en het bestuur van de PvdA Leiden wenst iedereen een fijne zomervakantie! Geniet!

lees verder »

Inbreng tweede termijn kaderbrief

door Gijs Holla op 13 juli 2015

De afgelopen week was alweer de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Belangrijkste onderwerp op de agenda was de Meerjarenbegroting van 2016 tot en met 2019. We hebben die avond een paar mooiste successen bereikt waarvan het openhouden van de bibliotheek in de Merenwijk de belangrijkste was. Maar ook het openstellen van het Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds voor meer kinderen en extra ondersteuning voor huiswerkbegeleiding mogen niet onvermeld blijven. In de bijlage vind je mijn volledige inbreng in de tweede termijn.

lees verder »

Extra geld voor winkelcentrum Kopermolen

door Erica de Leeuw op 8 juli 2015

Nadat de PvdA zich jaren heeft ingezet voor de renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem, en daar nu eindelijk een start mee is gemaakt, willen wij ons nu gaan inzetten voor de Kopermolen. Ik ben daarom ook erg blij dat gisteravond mijn motie is aangenomen (met brede steun uit de raad), waardoor er alvast een eerste aanzet kan worden gegeven voor het opknappen van de Kopermolen.

lees verder »

Wijkwinkelcentra? Dat is twee.

door Erica de Leeuw op 7 juli 2015

Vorige week is de renovatie van de Stevensbloem gestart (raadslid Anna deelde daar ijsjes uit!) en vanavond heeft de gemeenteraad de motie van duo-raadslid Erica gesteund om €30.000 te gebruiken om de Kopermolen op te knappen. Dit is nog niet genoeg geld, maar een belangrijke eerste stap. De PvdA Leiden maakt werk van wijkwinkelcentra!

lees verder »

Jelte Liemburg nieuwe fractiemedewerker

door Jelte Liemburg op 6 juli 2015

Vanaf september zal ik, Jelte Liemburg, aan de slag gaan als de nieuwe fractiemedewerker van de PvdA Leiden. Ik ben zeer blij en verheugd dat ik de fractie mag gaan ondersteunen en een bescheiden bijdrage kan leveren aan een nog mooier Leiden.

lees verder »

Renovatie winkelcentrum Stevensbloem is gestart!

door Stevenshof op 1 juli 2015

Afgelopen dinsdag 30 juni was het dan eindelijk zover. De renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem is officieel gestart. De PvdA heeft zich hier jaren voor ingezet en om dit feestelijke moment te vieren en de buurt te feliciteren waren wij aanwezig met een heuse PvdA ijskar!

lees verder »

Renovatie winkelcentrum Stevensbloem is gestart!

door Anna van den Boogaard op 1 juli 2015

Afgelopen dinsdag 30 juni was het dan eindelijk zover. De renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem is officieel gestart. De PvdA heeft zich hier jaren voor ingezet en om dit feestelijke moment te vieren en de buurt te feliciteren waren wij aanwezig met een heuse PvdA ijskar!

lees verder »

De Leidse financiën vorig jaar, dit jaar en de komende vier jaar.

door Marleen Damen op 23 juni 2015

De laatste weken voor het zomerreces staan voor mij in het teken van de gemeentefinanciën: jaarstukken 2014, eerste bestuursrapportage 2015 en de kaderbrief 2016-2019. We kijken terug naar wat we het afgelopen jaar met ons geld hebben gedaan, hoe het gaat in 2015 en wat de verwachtingen zijn voor de komende vier jaar. Ik moet

lees verder »

Waarom we tegen de Prestatieafspraken 2015-2020 hebben gestemd

door Helma Baart op 22 juni 2015

Op 18 juni jl. stonden de Prestatieafspraken (onderhandelaarsakkoord tussen Gemeente en de Leidse Corporaties) op de agenda van de Gemeenteraad om te bespreken en uiteindelijk ter stemming door de Raad. Na een lastige vergadering, lange discussie en zelfs een schorsing van onze fractie hebben wij besloten hier tegen te stemmen. We konden het niet aan onszelf verkopen om onze handtekening te zetten onder een akkoord waar niets werd gedaan aan de alsmaar oplopende huurverhogingen in Leiden.

lees verder »

PvdA presenteert Jeugd Elftal

door Martijn Otten op 18 juni 2015

De PvdA Leiden wil dat er de komende jaren een nieuw jeugdbeleid voor Leiden geschreven gaat worden. De PvdA heeft een Elftal samengesteld met elf plannen waar de gemeente jongeren de komende jaren mee kan helpen. Duo-raadslid Martijn Otten en raadslid Rald Schalkwijk overhandigden bij de raadsvergadering van 18 juni de ideeën van de PvdA aan wethouder Roos van Gelderen.

lees verder »

“We moeten altijd voor ogen blijven houden dat de medaille twee zijden heeft.”

door Gijs Holla op 18 juni 2015

Fractievoorzitter Gijs Holla vertelde vanavond in het begrotingsdebat “het verhaal dat mij en mijn fractie motiveert om elke dag weer, met de stad Leiden, bezig te zijn.” In zijn betoog benadrukte hij dat Leiden niet alleen een stad voor de welbedeelden moet worden. “We moeten er als stad voor blijven knokken dat iedereen kan blijven meedoen. Geen bruisende binnenstad, zonder leefbare wijken. Geen universitaire kennisstad, zonder hoogwaardige vakscholen. Geen ambitieuze kenniseconomie, zonder het MKB en de wijkeconomie.”

lees verder »

Een leefbaar loon voor jongeren

door Anna van den Boogaard op 15 juni 2015

Al enkele weken voert ‘Young and United’ actie tegen het jeugdloon. Gisteren is aan de minister van Sociale Zaken ook een petitie aangeboden waarin zij strijden voor leefbare lonen in plaats van halve lonen. De PvdA Leiden stelde afgelopen week daarom schriftelijke vragen aan het college.

lees verder »