Nieuws

Helma Baart is actief in Leiden Noord

door Noord op 27 november 2014

Raadslid Helma Baart heeft zich de laatste maanden al veel ingespannen voor Leiden Noord en heel al met veel wijkbewoners gesproken. Zij vertelt graag wat ze tot nu toe al heeft gedaan. “Ik ben woordvoerder Stedelijke Ontwikkeling en Wonen en vanuit de fractie is Leiden Noord mijn aandachtswijk. Hieronder vallen De Kooi, Noorderkwartier, Groenoord en Maredijkbuurt en

lees verder »

Actief in Leiden Noord

door Helma Baart op 27 november 2014

Ik ben woordvoerder Stedelijke Ontwikkeling en Wonen en vanuit de fractie is Leiden Noord mijn aandachtswijk. Hieronder vallen De Kooi, Noorderkwartier, Groenoord en Maredijkbuurt en daar wil ik me hard voor inzetten. Ik heb onze PvdA-leden in Leiden Noord aangeschreven en gevraagd of ze met mij mee willen denken over de toekomst van Leiden Noord. Ik wil zo goed mogelijk weten wat er in Leiden Noord leeft, speelt, goed en fout gaat en ik wil bewoners graag betrekken bij de Leidse politiek. Dat is uiteindelijk waar we het voor doen.

lees verder »

Kansen in de Kooi

door Stefan Glasbergen op 26 november 2014

Niet zo lang geleden ging Free Record Shop failliet. Decennia lang had deze winkelketen, die zich specialiseerde in de verkoop van vooral muziek en films, de Nederlandse markt gedomineerd. Rond 2008 waren er 182 filialen in Nederland en 66 in België; niemand kon toen vermoeden dat er binnen een paar jaar een faillissement aan zat te komen. Al is het een compleet andere tak van sport, dit faillissement deed me op een bepaalde manier denken aan de positie van de PvdA in Leiden.

lees verder »

Werkgroep Sport op 2 december

door Martijn Otten op 24 november 2014

Als duo-raadslid heb ik de eer om de portefeuillehouder te zijn op één van onze drie speerpunten: sport. Ik heb ook het geluk dat daar in de PvdA enorm veel kennis over is, zo is ons oud-raadslid Tjeerd Scheffer de topsportcoördinator van de gemeente. En dan zitten we ook nog eens op een moment waarin er grote veranderingen gepland staan voor de sportwereld: een sportnota met meer dan 30 miljoen voorziet in de bouw van een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal en de renovatie van de IJshal. Genoeg te bespreken dus op de eerste vergadering van de nieuw opgezette werkgroep Sport. Kom jij ook langs?

lees verder »

Motie vluchtelingen in de Leidse Gemeenteraad

door Rald Schalkwijk op 24 november 2014

In de laatste raadsvergadering is gesproken over de problematiek van de zogenoemde ongedocumenteerde vluchtelingen. Deze mensen zouden volgens de regels terug moeten keren naar hun land van herkomst, maar kunnen dit niet omdat ze geen identiteitspapieren hebben. Een aantal grote steden heeft het initiatief genomen een voorziening te regelen voor deze vluchtelingen.

lees verder »

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

door Anna van den Boogaard op 21 november 2014

Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente. Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen mensen met een inkomen tot maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm eenmalig extra geld. Dat staat in de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens.

lees verder »

Maandag 24/11 is weer de afdelingsborrel

door Bestuur op 20 november 2014

De afdelingsborrel is het moment om op informele manier kennis te maken met het bestuur, de fractie en andere leden. Onder het genot van een drankje kun je al je vragen, opmerkingen of suggesties aan hen kwijt. De borrel is bij Meneer Jansen en begint om 21:00 uur. Iedereen is welkom. Tot dan!

lees verder »

De Nederlandse Droom; Illusie of werkelijkheid?

20 november 2014

Op donderdag 11 december organiseren FNV Abvakabo Leiden en PvdA Leiden een thema-avond over Nederlandse vluchtelingen. De avond staat in het teken van vier verschillende aspecten: opvang, begeleiding, uitsluiting en succes. Hoe gaan we in Nederland om met vluchtelingen en hoe zouden we om moeten gaan met deze groep mensen. Bed bad en brood? Of hebben ze nog meer nodig? Er zal een discussie plaats vinden onder leiding van Illias Mahtab, regisseur en adviseur vreemdelingenbeleid in Amsterdam. En met ondersteuning van Abassin Nessar, politicoloog en adviseur bij BMC groep, die op basis van zijn persoonlijke ervaringen spreekt.

lees verder »

Huiswerk nieuw zwembad De Vliet moet beter

door Martijn Otten op 18 november 2014

De PvdA Leiden maakt zich zorgen over de ontwikkelingen van het nieuwe combizwembad De Vliet. Komende donderdag wordt de stand van zaken besproken in de commissievergadering, maar volgens de PvdA heeft de gemeente haar huiswerk niet goed gedaan. Het huidige voorstel is om voor 14,7 miljoen een binnenzwembad te bouwen naast het al bestaande buitenbad De Vliet. Hiervoor is nu pas 11,5 miljoen beschikbaar.

lees verder »

Het gaat beter met het Jacques Urlusplantsoen

door Gijs Holla op 17 november 2014

Een paar weken geleden hebben Erica en Abdelhaq gesproken met een bewoner van het Jacques Urlusplantsoen. Dit nav een brief over overlast in de buurt. Het was een prettig gesprek waarin naast overlast ook werd gesproken over de vele kansen die er liggen voor de wijk. Tijdens dat gesprek hebben wij toegezegd om de volgende canvasactie in die buurt te houden. Zaterdag was het zover. Met 16 PvdA’ers trokken we de wijk in.

lees verder »

Schriftelijke vragen over veiligheid station

door Gijs Holla op 15 november 2014

Via de sociale media hebben wij enkele berichten ontvangen dat sinds iedereen moet in- en uitchecken bij de stationspoortjes de drukte in de hal flink is toegenomen doordat er lange rijen ontstaan voor de poortjes. De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over deze situatie. Het feit dat de NS geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor de poortjes vergroot onze zorgen. Daardoor is het voor onze fractie onduidelijk of de gemeente heeft beoordeeld of de veiligheid, met name bij grote drukte, wel gewaarborgd is.

lees verder »

Leefbare wijken zijn veilige wijken

door Abdelhaq Jermoumi op 13 november 2014

Ook in Leiden staan wij voor een veilige samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving en je stad is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is voor een betere leefbaarheid in de wijk een prioriteit van de PvdA. Zowel door preventie als daarna repressie willen we ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen.

lees verder »

Leiden krijgt Actieplan Werkgelegenheid

door Anna van den Boogaard op 12 november 2014

Het is de ambitie van de gemeente Leiden om zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. In tijden van hoge werkloosheid en de taak meer mensen aan het werk te helpen, zal de gemeente daarom hard aan de slag moeten.

lees verder »

PvdA-motie Noorderkwartier aangenomen

door Gijs Holla op 11 november 2014

Deze dinsdagavond stond in het teken van de begrotingsbehandeling. Wij kwamen met twee moties. Allereerst zijn we al maanden bezig met het Noorderkwartier. Deze wijk heeft jarenlang geleden onder alle renovaties in de Kooi, de Willem de Zwijgerlaan en Nieuw Leyden. Nu zijn zij eindelijk aan de beurt om betere bestrating en groen te krijgen. Wij kwamen er echter achter dat op dit moment slecht een deel van die wijk wordt aangepakt en zijn wij dus op zoek gegaan naar twee miljoen euro om ook het andere deel op te knappen. Onze motie om het college op te roepen daar geld voor te vinden kon op een nipte meerderheid van één stem rekenen. Onze tweede motie ging over de accountmanagers. Ook deze is aangenomen.

lees verder »

Bloemen voor de Smeltkroes

door Stevenshof op 10 november 2014

Afgelopen vrijdag vierde de Smeltkroes haar éénjarig bestaan. De Smeltkroes is een sociaal burgerinitiatief uit de Stevenshof. Gijs Holla was er tijdens de campagne geweest en nu ze hun eerste verjaardag vierden is hij wederom langs gegaan met een mooie bos bloemen. Hij schreef er een stukje over.

lees verder »