Nieuws

Hulp bij invullen formulieren en vergroten bekendheid minimabeleid

door Anna van den Boogaard op 23 november 2015

Tijdens de laatste raadsvergadering diende de PvdA succesvol een motie in die het college oproept een oplossing te zoeken voor het gebrek aan ondersteuning voor mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren en daarbij ook de bekendheid van het minimabeleid te vergroten.

lees verder »

‘Dit is ook de Merenwijk’, inzameling voedselbank groot succes

door Jelte Liemburg op 22 november 2015

Omdat er nog steeds een grote groep Leidenaren is die moeite heeft om elke maand rond te komen, organiseerde de PvdA-fractie afgelopen zaterdag een inzameling voor de voedselbank in winkelcentrum De Kopermolen. De vrijgevigheid van de Merenwijkers zorgde ervoor dat de actie een groot succes werd. Van jong tot oud, van student tot groepjes ouderen, allen namen extra boodschappen mee om te kunnen doneren aan de voedselbank.

lees verder »

PvdA Leiden zamelt boodschappen in voor voedselbank

door Jelte Liemburg op 19 november 2015

Door de financiële crisis is de druk op de voedselbank de afgelopen jaren flink toegenomen. Om die reden organiseert de Leidse PvdA-fractie op zaterdag 21 november een inzameling voor de voedselbank bij de Albert Heijn in de Kopermolen (Merenwijk). Vrijwilligers van de PvdA zullen tussen 11:00 en 15:00 uur klaarstaan om producten in ontvangst te nemen.

lees verder »

Wonen, huren, bouwen; wat vindt u?

door Helma Baart op 15 november 2015

Ik ben in de Raad gekomen als vertegenwoordiger van de Leidse burger en heb uw input nodig. Niet omdat ik zelf geen mening heb of kan vormen maar gewoon omdat ik op zoek ben, naar ideeën, gedachten, feiten en meningen. Ik wil dus graag positieve input, meedenken, aanreiken van oplossingsrichtingen.

lees verder »

Antwoorden op schriftelijke vragen waterspeelplek en skatebaan Tuin van Noord

door Abdelhaq Jermoumi op 13 november 2015

De Tuin van Noord is aangelegd om Leiden-Noord en de Merenwijk beter met het centrum te verbinden. Verschillende projecten zijn gerealiseerd, waaronder een educatieve waterspeeltuin in combinatie met een skatebaan. Oktober 2012 was de opening van deze nieuwe plek die een meerwaarde zou moeten betekenen voor de wijk Leiden Noord. Mooie ideeën als het beheer ook op orde zou zijn, want de staat van de waterspeelplek en de skatebaan is troosteloos en niet op het niveau dat dit college en de fractie van de PvdA voorstaat onder het motto: Schoon, heel en veilig.

lees verder »

Bijdrage begroting PvdA Leiden

door Gijs Holla op 10 november 2015

Vanavond debatteerde de Leidse gemeenteraad over de begroting voor 2016. Lees hier in de bijdrage van fractievoorzitter Gijs Holla.

lees verder »

20 november: Masterclass met de burgemeester over Leiden in de toekomst!

door Mees ten Hooven op 4 november 2015
Foto Omroep West

Noteer in je agenda: op vrijdag 20 november is de tweede masterclass. Onze burgemeester, Henri Lenferink, gaat met ons in gesprek over de stad in de toekomst. Onderwerpen als de Leidse economie, de stad van kunst en kennis, maar ook de veranderende Leidse bevolking en andere sociale vraagstukken komen aan de orde. Wat is de

lees verder »

Welke Leidse jongere zet zich vrijwillig in voor anderen?

door Martijn Otten op 3 november 2015

In Leiden hebben we al vijf jaar een mooie traditie: het Leidse Jeugdlintje. En ik heb het geluk dat ik daar sinds de afgelopen verkiezingen jurylid van ben. Elk jaar kunnen jongeren (6-18) worden voorgedragen die iets speciaals hebben gedaan voor anderen in hun omgeving. Als jury beoordelen we of deze aanmeldingen inderdaad geschikt zijn.

lees verder »

Leiden Duurzaam 2030 en Duurzaamheidsagenda 2016-2020

door Abdelhaq Jermoumi op 1 november 2015

Tijdens de laatste commissie vergadering Leefbaarheid hebben wij 5 insprekers gehad op het ambitiedocument ‘Leiden duurzaam 2030’ en de bijbehorende Duurzaamheidsagenda 2016-2020. Het college geeft met dit raadsvoorstel  aan hoe vorm wordt gegeven aan de duurzaamheids doelen die wij hebben gesteld in het Beleidsakkoord 2014-2018. In de quick-scan duurzaamheid die wij eerder dit jaar hebben

lees verder »

Opvang voor 250 vluchtelingen in Leiden

door Gijs Holla op 28 oktober 2015

“Ons college heeft vandaag besloten om het pand Wassenaarseweg 56-58 te Leiden (voormalig TNO-pand) voor een periode van 1 jaar te huren en beschikbaar te stellen aan het COA voor noodopvang van 250 vluchtelingen, in eerste instantie voor mensen die nu in het Universitair Sportcentrum en Sporthal De Bloemerd verblijven. De kosten voor de noodopvang

lees verder »

Gezocht: voetballers en supporters!

door Mees ten Hooven op 22 oktober 2015
Foto Deze foto is gemaakt bij VV Leiden. We zullen zaterdag niet in PvdA-shirts voetballen.

Vanaf vrijdag zullen er weer tijdelijk vluchtelingen worden opgevangen in Leiden, ditmaal in het Universitair Sportcentrum. We waren blij verrast met alle steun die de vluchtelingen vorige week hebben gekregen in de Drie Octoberhal en hoeveel Leidenaren een steentje wilden bijdragen. Voor mensen die vanuit een oorlogssituatie hier naartoe zijn gevlucht, kan het fijn zijn

lees verder »

30 oktober; PvdA klaverjastoernooi

door Sophie Heuves op 12 oktober 2015

Neem deel aan het PvdA-klaverjastoernooi! Op 30 oktober krijg je de gelegenheid om je klaverjas-skills te meten aan die van je partijgenoten. De het beste duo ontvangt aan het eind van de avond de eretitel ‘beste troef van de PvdA‘. Meld je aan in duo’s op het volgende mailadres: activiteitenpvdaleiden@gmail.com Wanneer je nog geen duo bent, kun

lees verder »

Cohen roept bij masterclass op tot gesprek

door Mees ten Hooven op 12 oktober 2015

Job Cohen roept op om mensen in hun waarde te laten. “Het vreemde vinden wij vreemd. Praat over dat vreemde om het te leren kennen.” Dat zei Cohen tijdens een masterclass van de PvdA Leiden, afgelopen vrijdag in De Regentenkamer.

lees verder »

Fractie steunt noodopvang in Leiden

door Gijs Holla op 9 oktober 2015

Leiden heeft per vanavond crisisopvang voor vluchtelingen, dit betreft 120 bedden in de 3 Octoberhal. De fractie van de PvdA-Leiden steunt dit besluit helemaal. 

lees verder »

Aanpak verkamering; eerste succes is binnen!

door Gijs Holla op 9 oktober 2015

In de nieuw, door de gemeenteraad, vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) krijgt de burgemeester meer mogelijkheden om in te grijpen bij woonoverlast door verkamering. De burgemeester kan in deze nieuwe APV straks ook een gedragsaanwijzing geven aan een bewoner van een pand indien de openbare orde wordt verstoord. In de huidige APV is alleen het sluiten van een woning mogelijk, een zeer ingrijpend en daarom maar weinig gebruikt middel.

lees verder »