Nieuws

Fijne kerstdagen en een gezond 2015

door Gijs Holla op 19 december 2014

Namens het bestuur en de fractie van de Leidse Partij van de Arbeid wensen wij u hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2015! Ook willen wij u van harte uitnodigen voor de nieuwjaarsborrel van onze afdeling. De borrel is op zaterdag 10 januari, vanaf 16.00 uur, in Café-Restaurant ‘Koetshuis de Burcht’ te Leiden. Graag kijken we die middag met u vooruit (en terug) onder het genot van een drankje. We hopen u dan te mogen begroeten!

lees verder »

Schriftelijke vragen – Bijstandsregeling ondernemers bevorderen

door Anna van den Boogaard op 19 december 2014

De PvdA heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De PvdA wil graag dat deze bijstandsregeling voor ondernemers extra onder de aandacht wordt gebracht.

lees verder »

Aan de slag met nieuwe wijkregisseurs

door Abdelhaq Jermoumi op 17 december 2014
Foto Maximapleintje, Bernhardstraat

Ik ben blij dat onze wethouder Wijken Marleen Damen aan de slag gaat met de nieuwe wijkregisseurs. Er komen 4 wijkregisseurs voor de 4 stadsdelen: Midden, Noord, Zuid en West. Begin januari 2015 moeten deze 4 regisseurs aan de hand van op te stellen wijk en buurtprofielen en in gesprek met wijkorganisaties en bewoners, initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren coördineren, stimuleren en aanjagen. Door onder meer gebruik te maken van stimuleringsmaatregelen wijkinitiatieven van 1 miljoen, worden projecten geholpen in de opstartfase. Wat belangrijk is, is dat de voorstellen gedragen worden door de wijk en voor de wijk.

lees verder »

Hoe en waar winkelen we in 2025?

door Erica de Leeuw op 12 december 2014

Iedereen die door de stad loopt valt het op: leegstaande winkelpanden. In Leiden valt de leegstand relatief mee als het wordt vergeleken met andere steden in Nederland, maar toch is er wat aan de hand. Winkeliers hebben last gehad van de crisis, maar dat is niet de enige reden. Het winkelgedrag van consumenten is veranderd door de komst van internet. Daarnaast zit er door de vergrijzing een grote groep ouderen aan te komen die als consument een andere vraag zullen hebben. Iemand van 70+ zal bijvoorbeeld niet zo snel meer een nieuwe keuken aanschaffen of een nieuwe bank voor de woonkamer. Hierdoor zal de vraag van de consument veranderen en ook het aanbod van winkels.

lees verder »

Zorgelijke ontwikkeling: steeds minder bussen vanuit de wijken naar Breestraat

door Merenwijk op 12 december 2014

Vanaf 14 december gaat de nieuwe busdienstregeling van Arriva in. Een belangrijke wijziging is dat lijn 3 vanuit de Merenwijk via de Witte Singel gaat rijden. Dit is na lijn 1 vanuit de Stevenshof de tweede stadslijn binnen een paar jaar die niet meer via de Breestraat rijdt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. De Breestraat

lees verder »

Zorgelijke ontwikkeling: steeds minder bussen vanuit de wijken naar Breestraat

door Stevenshof op 12 december 2014

Vanaf 14 december gaat de nieuwe busdienstregeling van Arriva in. Een belangrijke wijziging is dat lijn 3 vanuit de Merenwijk via de Witte Singel gaat rijden. Dit is na lijn 1 vanuit de Stevenshof de tweede stadslijn binnen een paar jaar die niet meer via de Breestraat rijdt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. De Breestraat

lees verder »

Zorgelijke ontwikkeling: steeds minder bussen vanuit de wijken naar Breestraat

door Gijs Holla op 11 december 2014

Vanaf 14 december gaat de nieuwe busdienstregeling van Arriva in. Een belangrijke wijziging is dat lijn 3 vanuit de Merenwijk via de Witte Singel gaat rijden. Dit is na lijn 1 vanuit de Stevenshof de tweede stadslijn binnen een paar jaar die niet meer naar hartje centrum rijdt. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. De Breestraat dient vanuit alle Leidse wijken rechtstreeks te bereiken zijn.

lees verder »

Schriftelijke vragen Vijfmeihal

door Martijn Otten op 9 december 2014

De PvdA heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen rondom de Vijfmeihal. Er zou een nieuwe hal gebouwd gaan worden die in 2017 klaar moest zijn, maar tot op heden zijn we hier als gemeenteraad nog niet geïnformeerd. Gezien er al decennia wordt geroepen dat er nieuwbouw gaat komen voor de Vijfmeihal en gezien onze traditie van net-niet sportfaciliteiten, vindt de PvdA het belangrijk hier heel goed naar te kijken en te zorgen dat er dit keer wél een goede hal gebouwd gaat worden.

lees verder »

Tegenprestatie alleen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

door Anna van den Boogaard op 8 december 2014

De tegenprestatie vraagt van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen een tegenprestatie naar vermogen. Deze tegenprestatie is een onderdeel van de nieuwe Participatiewet die per 1 januari aanstaande ingaat en in elke gemeente moet er beleid worden vastgesteld over hoe deze wordt uitgevoerd. In de raadsvergadering van eind november stond het voorstel op de agenda van de gemeenteraad en heeft de PvdA succesvol gepleit voor het alleen invoeren van een tegenprestatie voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

lees verder »

Hashtag Sportpartij

door Martijn Otten op 8 december 2014

Toen we in juni besloten Sport als ons derde speerpunt te kiezen, was ik erg verheugd. Omdat de Leidse sport dat verdient, omdat er de komende jaren veel te gebeuren staat en omdat dat binnen mijn portefeuille valt. Ik begreep toen ook dat ik hard zou moeten werken om de Leidse sportwereld nog beter te leren kennen. De hashtag sportpartij is leuk om te gebruiken, maar ik moet nog wel bewijzen dat we dat waar kunnen maken. Daarom wil ik ook op de websites regelmatig updates plaatsen over de dingen die wij als fractie doen.

lees verder »

PvdA wil direct aanpak verkamering

door Arjen Liemburg op 3 december 2014

Het ombouwen van huizen tot apart verhuurde kamers, het zogenoemde verkameren, leidt in steeds meer delen van de stad tot steeds grotere overlast. Wat de PvdA betreft kan er niet langer gewacht worden met ingrijpen, daarom legt zij zelf twee voorstellen aan de Gemeenteraad voor waarmee bestaande en toekomstige overlast voorkomen en tegengegaan kan worden.

lees verder »

De PvdA was in het Jacques Urlusplantsoen: dit zijn de resultaten!

door Jelte Liemburg op 2 december 2014

Afgelopen 15 november is onze afdeling in het Jacques Urlusplantsoen geweest om met bewoners in gesprek te gaan over wat men van de wijk vindt. Eerder verscheen al een bericht op deze website over deze middag, nu hebben we de definitieve resultaten en wat wij daarmee willen gaan doen. De meeste mensen geven aan dat het prettig wonen is hun buurt. Men is in het bijzonder erg tevreden met de woningen.

lees verder »

Leiden-Brussel-Leiden

door Christiaan van de Griend op 1 december 2014

In het eerste weekend van november werd ik uitgenodigd in Brussel tezamen met 40 andere actieve leden van verschillende afdelingen van de PvdA. We traden met elkaar en het PvdA-smaldeel van de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement in gesprek, over de relatie van de Europarlementariërs tot de lokale afdelingen van de PvdA. De nieuwe

lees verder »

17-12 ALV en in gesprek met Marleen Damen en Bas van Drooge

door Bestuur op 30 november 2014

Op deze algemene ledenvergadering spreekt het bestuur graag met u over het werkplan en de begroting die het bestuur heeft opgesteld en doen we een voorstel voor afgevaardigden in diverse geledingen van de PvdA, o.a. de congresafgevaardigden. Direct na afloop van de ALV gaan we in gesprek met onze wethouder Marleen Damen over haar portefeuille Financiën, Wijken, Werk en Inkomen. Ook is Bas Drooge aanwezig, lid van de commissie Melkert, die het rapport Linksom uit de crisis schreef. Dit rapport wordt op het eerstvolgende congres van de PvdA besproken.

lees verder »

De Nederlandse Droom; Illusie of werkelijkheid?

door Bestuur op 28 november 2014

Op donderdag 11 december organiseren FNV Abvakabo Leiden en PvdA Leiden een thema-avond over Nederlandse vluchtelingen. De avond staat in het teken van vier verschillende aspecten: opvang, begeleiding, uitsluiting en succes. Hoe gaan we in Nederland om met vluchtelingen en hoe zouden we om moeten gaan met deze groep mensen. Bed bad en brood? Of hebben ze nog meer nodig? Er zal een discussie plaats vinden onder leiding van Illias Mahtab, regisseur en adviseur vreemdelingenbeleid in Amsterdam. En met ondersteuning van Abassin Nessar, politicoloog en adviseur bij BMC groep, die op basis van zijn persoonlijke ervaringen spreekt.

lees verder »