Nieuws

Vragen over deurbeleid in Leidse horeca

door Abdelhaq Jermoumi op 5 december 2016

Tijdens de laatste raadsvergadering stelde ik mede namens Groen Links, SP en de VVD, vragen aan de burgemeester over de trieste constatering dat ook in Leiden horeca gasten aan de deur worden geweigerd. In de uitzending was te zien dat een groep blanke jongeren wel naar binnen mocht, maar een groep Marokkaanse en donkere jongeren niet.

lees verder »

GroenLinks en PvdA Leiden organiseren Open Debatavond over Basisinkomen

door Bestuur op 28 november 2016

De Leidse afdelingen van GroenLinks en de PvdA slaan de handen ineen. Samen organiseren zij op vrijdag 2 december een open debatavond over het basisinkomen. Gemeenten mogen sinds kort experimenteren met het basisinkomen. Moet Leiden dit ook gaan doen? De debatavond vindt plaats tussen 20 en 22 uur in De Nieuwe Energie aan de 3e Binnenvestgracht, waar een panel van deskundigen over dit thema met elkaar en de zaal in gesprek gaat.

lees verder »

Zorgen om faillissement van het Bureau Discriminatiezaken Hollands-Midden

door Abdelhaq Jermoumi op 28 november 2016

Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan

De fractie van de PvdA heeft vaak specifiek aandacht gevraagd voor de groep mensen met een niet-westerse achtergrond die moeite heeft om aan een baan te komen. Net zoals er specifiek aandacht moet zijn voor discriminatie van LHBT’ers en mensen met een arbeidsbeperking. Bewuste of onbewuste discriminatie speelt helaas vaak nog een grote rol.

lees verder »

Algemene Ledenvergadering 14 december

door Bestuur op 24 november 2016

Hieronder vindt u de stukken voor de algemene ledenvergadering van 14 december. begroting-2016_-2017_realisatie-2015 eindrapport-pec jaarplan-2017-pvda-afdeling-leiden-1

lees verder »

Zorg en ondersteuning moet betaalbaar blijven

door Rald Schalkwijk op 24 november 2016

Voor de zomer heeft onze fractie gevraagd om nog eens goed te kijken naar hoeveel eigen bijdragen mensen moeten betalen voor hulp die ze van de gemeente vragen. Wij maakten en maken ons zorgen of mensen die hulp nodig hebben dat wel kunnen betalen. Dan gaat het bijvoorbeeld om huishoudelijke ondersteuning, begeleiding of een vervoersvergoeding. De eigen bijdragen mogen niet te hoog worden vinden wij, die hulp moet betaalbaar blijven.

lees verder »

Samsom bezoekt zijn thuisstad: ‘iedereen moet met de bus mee’

door Mees ten Hooven op 17 november 2016

Diederik Samsom was afgelopen woensdag in te gast in Leiden tijdens de Town hall meeting-reeks die we samen hebben georganiseerd met de Jonge Socialisten Den Haag Leiden. Hij had het over de doelen waarmee hij de lijsttrekkersverkiezingen in gaat. Zijn sociaaldemocratische missie is nog lang niet klaar en daarom wil hij graag door als lijsttrekker en partijleider.

lees verder »

Inbreng Gijs Holla begroting 2017

door Gijs Holla op 10 november 2016

Hieronder leest u de inbreng van fractievoorzitter Gijs Holla bij de raadsvergadering over de begroting van 2017.

lees verder »

Town hall meeting met Lodewijk Asscher

4 november 2016

Samen met de Jonge Socialisten Den Haag Leiden organiseren we een reeks, waarin we elke kandidaat-lijsttrekker hebben uitgenodigd om te spreken en zijn kandidatuur toe te lichten. Met veel trots kunnen we aankondigen dat de volgende lijsttrekkerskandidaat naar Leiden komt: Lodewijk Asscher.

lees verder »

Wijkinitiatieven subsidie verruiming en nieuwe Leidse wijkaanpak

door Abdelhaq Jermoumi op 30 oktober 2016

In het bestuursakkoord is er budget gereserveerd voor investeringen de leefbaarheid van wijken. De wijkvisies Meerburg, Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt zijn hier een deel van. De uitwerking van deze visies worden betaald van dit budget. Het andere gedeelte houdt een fonds in waaruit leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en partners uit betaald kunnen worden. Afspraak was dat we op de helft van de rit, deze subsidie zouden evalueren.

lees verder »

Town hall meeting met Diederik Samsom

26 oktober 2016

Het land is in rep en roer. De verkiezingen lijken ver weg, maar komen dichtbij. De PvdA maakt het weer spannend: onze lijsttrekker wordt verkozen door de leden. De Leidse leden mogen natuurlijk niet achterblijven. Daarom organiseren de PvdA Leiden en de JS Den Haag-Leiden een town hall meeting met Diederik Samsom.

lees verder »

Schriftelijke vragen: geen kind in armoede

door Anna van den Boogaard op 13 oktober 2016

Op Prinsjesdag werd officieel bekend gemaakt dat er vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen extra komt om armoede onder kinderen te bestrijden. Onze fractie heeft vragen gesteld over hoe kinderarmoede in Leiden kan worden teruggedrongen.

lees verder »

Winkels als hart en ziel van de wijk

door Abdelhaq Jermoumi op 13 oktober 2016

Afgelopen dinsdag 11 oktober was de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen bij de begrotingsbesprekingen 2017. Gijs Holla en Anna van den Boogaaard waren vanwege werkzaamheden verhinderd. De inbreng werd namens ons fractie verzorgd door Abdelhaq.

lees verder »

Geen ontheffing voor Portaal in Leidse woningmarktregio

door Elwin Wolters op 6 oktober 2016

Na vele problemen met verschillende woningcorporaties komt minister Blok van Wonen en Rijksdienst met woningmarktregio’s waarbij kleinere en meer betrokken woningcorporaties in actief zullen zijn. Woningcorporatie Portaal valt hierdoor buiten de Leidse woningmarktregio en heeft hiervoor bij de minister ontheffing aangevraagd. De PvdA Leiden vindt dat Portaal deze ontheffing voor de Leidse woningmarktregio niet moet krijgen. Woningcorporaties dienen kleinschalig te zijn en binding te hebben met de regio. Portaal, met woningen door het hele land, voldoet hier geenszins aan, aldus de PvdA.

lees verder »

Vacature Bestuurslid Ombudsteam

5 oktober 2016

Het bestuur van de afdeling Leiden zoekt een bestuurslid Ombudsteam. Het ombudsteam is een actief team van vrijwilligers, zij geven iedereen die vastloopt in de wirwar van wet- en regelgeving een steuntje in de rug. De bestuursfunctie is daarom een uitdagende, die de kern bekleed van de Sociaaldemocratie: je inzetten voor zij die het moeilijk hebben. Het bestuur, de fractie en de partij hechten daarom groot belang aan deze functie. Ga jij dit op je nemen?

lees verder »

Pilot Jongeren en schulden

door Anna van den Boogaard op 4 oktober 2016

Leiden gaat starten met een unieke pilot: Debt? To no debt! Een pilot die in eerste instantie speciaal gericht is op 25 jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Schulden vormen nog steeds een groot probleem. In Leiden had in 2015 bijvoorbeeld 4% van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden. Over jongeren zijn geen Leidse cijfers bekend, maar uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 27 jaar in het laatste jaar een schuld heeft gehad.

lees verder »