Nieuws

Hoofdpijndossier Stevensbloem. PvdA gaat vragen stellen.

door Erica de Leeuw op 31 oktober 2014

Deze week kregen wij een brief van wethouder Strijk waarin hij aangeeft dat de zo vurig door de wijk en ons gewenste opknapbeurt van het winkelcentrum Stevensbloem weer vertraging heeft opgelopen. De wethouder verwacht nu dat de werkzaamheden zullen starten in maart 2015 en dat de bewoners van de Stevenshof voor Kerst 2015 een nieuw winkelcentrum zullen hebben. In de commissie van 4 november zal ik de wethouder op deze nieuwe vertraging bevragen. Want hoe kan het zijn dat Strijk in september nog aangaf dat de verbouwing in oktober zou beginnen?

lees verder »

Wie wil vanuit de PvdA Leiden de landelijke politiek beïnvloeden?

door Aloys van Rest op 30 oktober 2014

De afdeling Leiden kan binnen de Partij van de Arbeid op verschillende niveaus invloed uitoefenen. Zowel binnen het gewest (op het niveau van de provincie), als op het congres en de politieke ledenraad (landelijk) mogen wij als afdeling ons geluid laten horen. Het geluid van de afdeling wordt vertolkt door afgevaardigden.

lees verder »

Maandag afdelingsborrel

24 oktober 2014

27 oktober is er weer een afdelingsborrel. De borrel is het moment om op informele manier kennis te maken met het bestuur, de fractie en andere leden. Onder het genot van een drankje kun je al je vragen, opmerkingen of suggesties aan hen kwijt. De borrel is bij Meneer Jansen en begint om 21:00 uur. Iedereen is welkom. Tot dan!

lees verder »

Eerlijk en gezond vastgoedbeheer

door Arjen Liemburg op 22 oktober 2014

Een van de hoofdpijndossiers uit de Leidse politiek de afgelopen jaren is het op orde brengen van het gemeentelijke vastgoedbeheer. Het is een onderwerp waar weinigen direct warm van zullen worden, maar omdat er de afgelopen jaren telkens weer miljoenentekorten waren op verhuur en onderhoud van gemeentelijke panden, is het een onderwerp dat de komende jaren extra aandacht verdient. De tekorten op vastgoed kunnen ten slotte elders beter besteed worden. Afgelopen week zette de gemeenteraad een belangrijke stap in het op orde brengen van het vastgoedbeheer.

lees verder »

Fietsen langs de Kennisas van Zuid-Holland met: Het ‘Sciencepad’

door Ingezonden op 22 oktober 2014

De PvdA Zuid-Holland heeft gedeputeerde De Bondt en de commissie Verkeer en Milieu uitgenodigd om samen de mogelijkheden te verkennen voor een thematische fietsroute, die kennisinstellingen van Zuid-Holland met elkaar verbindt, het ‘Sciencepad’. Hierbij worden geidentificeerde fietsknelpunten op de route opgelost en wordt de Kennisas extra op de kaart gezet. De route is daarmee ook bedoeld als een toeristische trekpleister voor Zuid-Holland en kan via een app op te vragen zijn.

lees verder »

Hoe sociaal wordt Europa

21 oktober 2014

Het WBS Europafonds en de PvdA Werkgroep Europa organiseren op 29 oktober 2014 ’s avonds in Studio Dudok Den Haag een debat over een Europese Sociale Unie. Veel burgers zien in het huidige functioneren van de Europese Unie en de Euro een belangrijke oorzaak van afnemende sociale zekerheid die zij ervaren. In de politiek neemt

lees verder »

‘Het zindert in Leiden…’

door Gijs Holla op 19 oktober 2014

Afgelopen donderdag hield de Leidse gemeenteraad de algemene beschouwingen voor 2015. Hierin werd de begroting besproken die door onze wethouder Marleen Damen was gemaakt. In mijn bijdrage heb ik aangegeven dat het zindert in Leiden, omdat er de komende jaren veel te gebeuren staat. Ik heb daarin de nadruk gelegd op onze drie speerpunten: investeren in alle wijken van Leiden, het behouden van ons sociale gezicht en het versterken van de sportverenigingen.

lees verder »

Begroting 2015 en de wijken

door Marleen Damen op 17 oktober 2014

Deze week was de week van de algemene beschouwingen over de begroting 2015. Een begroting waar ik blij mee ben, omdat we hierin laten zien hoe we de ambities uit het beleidsakkoord “samenwerken en innoveren” gaan uitvoeren en waaruit blijkt dat we de uitdagingen met vertrouwen aan kunnen gaan. Een begroting waarin een mooie balans zit tussen zowel fysieke als sociale investeringen in de stad.

lees verder »

Schriftelijke Vragen: Jongerenwerk

door Martijn Otten op 14 oktober 2014

Het jongerenwerk is een belangrijke organisatie in verschillende wijken in Leiden. Ze verzorgen voor vele jongeren naschoolse activiteiten, vaak sport-gerelateerd, ze geven informatie aan jongeren en ze kunnen jongeren daardoor ook makkelijker aanspreken op slecht gedrag. Vanuit mijn sport-portefeuille heb ik ook te maken met het Jongerenwerk, want ze leveren ook een aantal combinatiefunctionarissen die werken bij de voetbalclubs VV Leiden, FC Boshuizen en Roodenburg. Ik vind het dus erg belangrijk dat het jongerenwerk zijn functies goed kan uitvoeren en het baart me dus zorgen dat er veel problemen zijn binnen het jongerenwerk. Daarom heb ik vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie binnen het jongerenwerk.

lees verder »

Welkom op de nieuwe website!

11 oktober 2014

Dit is de nieuwe website van de PvdA Leiden. Hierop hopen we een beter beeld te geven van onze activiteiten, standpunten en wijkenbeleid. We kijken uit naar al uw inspirerende reacties.

lees verder »

PvdA Leiden zoekt enthousiaste leden campagnecommissie

door Jelte Liemburg op 7 oktober 2014

Het bestuur van PvdA Leiden wil graag een permanente campagne commissie in het leven roepen en is op zoek naar mensen die zich hiervoor in willen zetten. De commissie zal zich bezighouden met het organiseren van de verschillende campagneactiviteiten door het jaar heen. Wil je graag deze commissie versterken of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar Jelte Liemburg.

lees verder »

Vragen over bestrijding van kantoorleegstand

door Erica de Leeuw op 5 oktober 2014

Deze week heb ik schriftelijke vragen gesteld over de transformatie van kantoorpanden en de flexibiliteit van de gemeente Leiden bij zulke initiatieven. Wij hebben het idee dat de gemeente Leiden zich niet flexibel genoeg opstelt bij initiatieven om kantoren om te bouwen tot wonen of andere functies. Flexibiliteit hierbij vinden wij belangrijk, omdat er steeds meer kantoren leegstaan en leegstand zorgt voor verloedering.

lees verder »

Mooi Zuidwest

door Zuidwest op 1 oktober 2014

Namens de fractie is Erica de Leeuw wijkwoordvoerder voor Leiden Zuidwest en daar is ze trots op. “Ik vind het een prachtige wijk! Ik ken Leiden Zuidwest goed omdat ik daar zes jaar heb gewerkt als buurtopbouwwerker.”

lees verder »

Mooi Zuidwest

door Erica de Leeuw op 1 oktober 2014

Namens de fractie is Erica de Leeuw wijkwoordvoerder voor Leiden Zuidwest en daar is ze trots op. “Ik vind het een prachtige wijk! Ik ken Leiden Zuidwest goed omdat ik daar zes jaar heb gewerkt als buurtopbouwwerker.”

lees verder »

Vragen over bebouwen van Oostvlietpolder

door Gijs Holla op 30 september 2014

Sinds korte tijd staan er nieuw te bouwen recreatiewoningen te koop in de Oostvlietpolder. Het desbetreffende terrein heeft echter een bestemming als Volkstuincomplex. Aangezien een recreatiewoning echt iets anders is dan een tuinhuisje hebben wij samen met de Partij voor de Dieren en GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college.

lees verder »