Algemene beschouwingen

Hier vind je onze inbreng bij de besprekingen van de begroting, jaarrekening en kaderbrief.

Nieuwsberichten over Algemene beschouwingen

‘Een stad maak je niet alleen, dat doe je samen’

door Gijs Holla op 15 juni 2017

De afgelopen veertig jaar is Leiden een totaal andere stad geworden. Wie nu naar Leiden kijkt ziet een stad die trots is op zichzelf. We hebben iets heel goeds gedaan de afgelopen jaren. Dat heeft de politiek niet alleen gedaan. Dat is samen met de stad gebeurd: met heel veel Leidenaren, wijkverenigingen, actiecomités, het MBO,

lees verder »

Wij geloven in het belang van sociale cohesie binnen een wijk

door Gijs Holla op 10 november 2016

Hieronder leest u de inbreng van fractievoorzitter Gijs Holla bij de raadsvergadering over de begroting van 2017.

lees verder »

Winkels als hart en ziel van de wijk

door Abdelhaq Jermoumi op 13 oktober 2016

Afgelopen dinsdag 11 oktober was de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen bij de begrotingsbesprekingen 2017. Gijs Holla en Anna van den Boogaaard waren vanwege werkzaamheden verhinderd. De inbreng werd namens ons fractie verzorgd door Abdelhaq.

lees verder »

Samen werken aan de hele stad!

door Gijs Holla op 8 juli 2016

Afgelopen avond was de laatste vergadering van het politieke jaar. Er werd terug geblikt op de begroting van 2015 en vooruitgekeken naar de plannen voor de komende jaren. Het centrale thema van het PvdA-verhaal was dat de politiek er moet zijn voor de hele stad. “Juist door de balans terug te brengen tussen wijk en binnenstad, tussen vakmanschap en kennisstad en tussen wijkeconomie en kenniseconomie, werken we samen met de hele stad aan de toekomst van Leiden.”

lees verder »

Leiden heeft bewezen dat het echt die Stad van Vluchtelingen is

door Gijs Holla op 10 november 2015

Vanavond debatteerde de Leidse gemeenteraad over de begroting voor 2016. Lees hier in de bijdrage van fractievoorzitter Gijs Holla.

lees verder »

Wijkbibliotheek Merenwijk gered

door Gijs Holla op 13 juli 2015

De afgelopen week was alweer de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Belangrijkste onderwerp op de agenda was de Meerjarenbegroting van 2016 tot en met 2019. We hebben die avond een paar mooiste successen bereikt waarvan het openhouden van de bibliotheek in de Merenwijk de belangrijkste was. Maar ook het openstellen van het Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds voor meer kinderen en extra ondersteuning voor huiswerkbegeleiding mogen niet onvermeld blijven. In de bijlage vind je mijn volledige inbreng in de tweede termijn.

lees verder »

We moeten altijd voor ogen houden dat de medaille twee zijden heeft

door Gijs Holla op 18 juni 2015

Fractievoorzitter Gijs Holla vertelde vanavond in het begrotingsdebat “het verhaal dat mij en mijn fractie motiveert om elke dag weer, met de stad Leiden, bezig te zijn.” In zijn betoog benadrukte hij dat Leiden niet alleen een stad voor de welbedeelden moet worden. “We moeten er als stad voor blijven knokken dat iedereen kan blijven meedoen. Geen bruisende binnenstad, zonder leefbare wijken. Geen universitaire kennisstad, zonder hoogwaardige vakscholen. Geen ambitieuze kenniseconomie, zonder het MKB en de wijkeconomie.”

lees verder »

Gelukt! Het hele Noorderkwartier wordt opnieuw ingericht

door Gijs Holla op 11 november 2014

Deze dinsdagavond stond in het teken van de begrotingsbehandeling. Wij kwamen met twee moties. Allereerst zijn we al maanden bezig met het Noorderkwartier. Deze wijk heeft jarenlang geleden onder alle renovaties in de Kooi, de Willem de Zwijgerlaan en Nieuw Leyden. Nu zijn zij eindelijk aan de beurt om betere bestrating en groen te krijgen. Wij kwamen er echter achter dat op dit moment slecht een deel van die wijk wordt aangepakt en zijn wij dus op zoek gegaan naar twee miljoen euro om ook het andere deel op te knappen. Onze motie om het college op te roepen daar geld voor te vinden kon op een nipte meerderheid van één stem rekenen. Onze tweede motie ging over de accountmanagers. Ook deze is aangenomen.

lees verder »

Het zindert in Leiden…

door Gijs Holla op 19 oktober 2014

Afgelopen donderdag hield de Leidse gemeenteraad de algemene beschouwingen voor 2015. Hierin werd de begroting besproken die door onze wethouder Marleen Damen was gemaakt. In mijn bijdrage heb ik aangegeven dat het zindert in Leiden, omdat er de komende jaren veel te gebeuren staat. Ik heb daarin de nadruk gelegd op onze drie speerpunten: investeren in alle wijken van Leiden, het behouden van ons sociale gezicht en het versterken van de sportverenigingen.

lees verder »

Leiden als sociale stad en investeren in wijken

door Gijs Holla op 9 juli 2014

Gisteren heeft de gemeenteraad de jaarrekening over het jaar 2013 besproken. Bij de bespreking daarvan hebben we 3 moties ingediend waarin in we aan het college gevraagd hebben enkele onderwerpen op te pakken: het realiseren van 120 stageplaatsen bij de gemeente, het verkeersveiliger maken van de Diamantlaan en de aanleg van een pinautomaat in Meerburg. De eerste 2 moties hebben het gehaald, de laatste hebben we uiteindelijk ingetrokken na de toezegging van het college dit onderwerp mee te nemen in de gespreken met de bewoners over de toekomst van de wijk.

lees verder »

Investeren in een sociale stad

door Gijs Holla op 9 juli 2014

De kaderbrief 2014-2018 is de uitwerking van het afgesloten beleidsakkoord van D66, SP, VVD en PvdA. Gisteren is het debat over deze kaderbrief gehouden in de gemeenteraad. Namens de fractie heb ik aangegeven dat wij tevreden zijn met de uitwerking. Met name het investeren om van Leiden een nog socialere stad te maken, stemt ons tevreden. Lees verder voor mijn bijdrage.

lees verder »

Inbreng fractievoorzitter Gijs Holla bij debat over beleidsakkoord

door Gijs Holla op 7 mei 2014

Tijdens een bijzondere raadsvergadering is gisteren het nieuwe college geinstalleerd met bijbehorend beleidsakkoord. In dat debat verdedigden de 4 fractievoorzitters van de collegepartijen het beleidsakkoord en de nieuwe wethoudersploeg. Lees hier de bijdrage van Gijs Holla in dat debat.

lees verder »

Nieuw college van Leiden gaat voor Samenwerken en Innoveren

door Gijs Holla op 17 april 2014

Op 17 april 2014 hebben onderhandelaars van D66, SP, VVD en PvdA het beleidsakkoord Samenwerken en Innoveren 2014-2018 gepresenteerd. Ook is de portefeuilleverdeling van het nieuwe college bekendgemaakt.

lees verder »

Inbreng PvdA bij Perspectiefnota 2014-2017

door Henny Keereweer op 13 juni 2013

Vanmiddag vergadert de gemeenteraad voor de eerste keer over de Perspectiefnota 2014-2017. In deze nota wordt de financiële stand van zaken van de gemeente voor de komende vier jaar uiteen gezet en wordt duidelijk wat dit voor de begroting betekent. Lees hier de inbreng van de fractie:

Meneer de voorzitter!
De PvdA is heel blij dat uw college het geld heeft gevonden om de wateroverlast in de Oude Kooi op te lossen. Eindelijk doet dit college van de binnenstad iets voor bewoners buiten de singels. De PvdA heeft daar jarenlang met het mes tussen de tanden voor gevochten en vindt nu gehoor. Wel willen wij nog van het college weten, wanneer de werkzaamheden starten en wanneer die afgerond zullen zijn.

Voorzitter, bij de presentatie van de perspectiefnota hoorde ik de wethouder Strijk zeggen dat dit de laatste Perspectiefnota van dit college was. Het eerste wat in me opkwam was :” Gelukkig! De laatste!”.

lees verder »