Sport

Sporten is gezond en zorgt voor plezier en ontspanning. Iedereen moet gestimuleerd worden om te sporten.

Ons standpunt

We geven voorrang aan breedtesport, vooral voor kinderen, en de gemeente Leiden blijft lid van het Jeugdsportfonds. Topsport zien we als aanjager van de breedtesport. We voeren het schoolzwemmen weer in als gezamenlijke sport. Alle kinderen komen zo – naast schoolgym – in contact met een vorm van sport.

Onze sportaccommodaties houden we zo veel als mogelijk overeind. Zwembad De Vliet blijft open. We stimuleren medegebruik van accommodaties en velden, zodat deze optimaal worden gebruikt. Intensievere samenwerking tussen sportclubs, ROC’s, basisscholen en Universiteit is daarvoor nodig. In elke wijk is er een trapveldje. We onderzoeken of er bij het station een nieuw sportcomplex kan komen met gezamenlijk te gebruiken zalen en faciliteiten. Dit steunen we als het uit particuliere middelen kan worden betaald. De ijsbaan renoveren we.

Onze voorstellen in 2014:

  1. Breedtesport boven topsport.
  2. Herinvoering schoolzwemmen.
  3. Steun voor een nieuw – particulier gefinancierd – sportcomplex.
  4. Zwembad De Vliet blijft open.
  5. Renovatie van de ijsbaan.

 

Update januari 2017:

  1. Op ons initiatief is het Sportstimuleringsfonds opgericht. Dit fonds richt zich op versterking van de breedtesport.
  2. Op ons initiatief wordt er op dit moment een onderzoek gedaan naar de invoering van diplomazwemmen voor schoolgaande kinderen.
  3. Het particuliere initiatief voor een nieuwe evenementenhal bij station Lammenschans heeft onze steun.
  4. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten dat zwembad De Vliet open blijft, wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuw binnenbad. Wij hebben voorgesteld om het binnenbad niet te dicht tegen het buitenbad aan te bouwen, zodat de buitenfaciliteiten en de ligweide niet bebouwd worden.
  5. Op dit moment wordt er onderzocht op welke wijze een nieuwe schaatsbaan kan worden gebouwd.
Nieuwsberichten over Sport

PvdA kiest voor drie volwaardige sportvoorzieningen

door Martijn Otten op 23 juni 2017

Deze week bespraken we de sportbesluiten in de Leidse raad. Op dinsdagavond kwamen de sporters inspreken in de commissie en donderdagavond bespraken het voorstel van het college in de gemeenteraad. Hieronder de inbreng van de Partij van de Arbeid bij die discussie. Wij steunen het voorstel van het college, maar onze ambitie blijft om naast een mooi nieuw zwembad en topsporthal, uiteindelijk ook, samen met de regio, een volwaardige ijshal te bouwen.

lees verder »

Slecht onderhoud Vijf Meihal zorgt voor hoge vervangingskosten

door Martijn Otten op 13 april 2017

Afgelopen winter is de vloer van de Vijf Meihal gerepareerd, omdat er schade was ontstaan. Wij hebben nu echter vanuit sporters en zaalbeheerders vernomen dat de vloer daarbij zo veel schade is aangedaan dat de hele vloer nu vervangen dient te worden. De gemeente zou al hebben berekend dat een vervanging van de vloer circa twee ton zou gaan kosten.

lees verder »

PvdA-inbreng bij Voetbal Vitaal

door Martijn Otten op 27 februari 2017

Op 16 februari werd Voetbal Vitaal besproken in de Leidse gemeenteraad. Gijs Holla deed toen het woord (omdat ik als duo-raadslid niet mag spreken in de gemeenteraad). Het lukte ons om met het CDA een uitzonderingspositie te regelen voor LSVV, maar we kregen geen meerderheid voor een voorstel om goed gedrag bij voetbalclubs te belonen

lees verder »

Raad stemt in met Sportstimuleringsfonds!

door Martijn Otten op 20 december 2016

Vanavond stemde de Leidse raad in met de kaders van het sportstimuleringsfonds! In februari had ik samen met mijn collega’s Aad van der Luit (D66) en Yvonne van Delft (GroenLinks) een Leidse Sportvisie geschreven en een motie ingediend om een half miljoen vrij te maken voor een sportstimuleringsfonds. Die €500.000 wordt nu uitgetrokken voor dit sportstimuleringsfonds en vanaf 2017 gaan we dat geld inzetten. Een heel mooi succes en een beloning voor de goede ontwikkeling van de Leidse sport.

lees verder »

De IJshal leeft in Leiden!

door Martijn Otten op 17 december 2016

Afgelopen avond was veruit de meest bizarre commissievergadering die ik als duo-raadslid heb meegemaakt. Voor het stadhuis stond een dweilorkest, een zamboni en meer dan honderd mensen! Allemaal gekomen voor de toekomst van de Leidse IJshal! Een mooi bewijs hoe betrokken alle sporters en vrijwilligers zijn!

lees verder »

Onderzoek naar diplomazwemmen!

door Martijn Otten op 13 november 2016

Wij maken ons al een tijdje zorgen om de kinderen in Leiden die niet leren zwemmen. Hoewel er regelingen, zoals het Jeugdsportfonds zijn, worden die te vaak niet gevonden of zijn er andere problemen waardoor kinderen niet gaan zwemmen. Daarom is er ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat wij eigenlijk schoolzwemmen weer zouden willen herinvoeren.

lees verder »

Leiden krijgt een Sportstimuleringsfonds

door Martijn Otten op 10 juni 2016

Verheugend nieuws bij de presentatie van de Kaderbrief vandaag! In februari had ik samen met mijn collega’s Aad van der Luit (D66) en Yvonne van Delft (GroenLinks) een Leidse Sportvisie geschreven en een motie ingediend om een half miljoen vrij te maken voor een sportstimuleringsfonds. Vandaag werd bekend dat er €500.000 wordt uitgetrokken voor dit sportstimuleringsfonds en dat dit dit jaar al kan worden ingezet. Een heel mooi succes en een beloning voor de goede ontwikkeling van de Leidse sport.

lees verder »

PvdA presenteert Leidse Sportvisie

door Martijn Otten op 3 februari 2016

Vandaag presenteert de PvdA samen met D66 en GL een eigen sportvisie en een amendement om een half miljoen te reserveren voor kleine sportsubsidies. De afgelopen jaren zijn we bijna alleen maar bezig geweest met onze sportaccommodaties en te weinig met de sport zelf, dus daarom willen wij dat de gemeente zich weer actiever gaat bemoeien met de sport en dat we hier dan ook financiële middelen voor hebben.

lees verder »

Gezocht: voetballers en supporters!

door Mees ten Hooven op 22 oktober 2015
Foto Deze foto is gemaakt bij VV Leiden. We zullen zaterdag niet in PvdA-shirts voetballen.

Vanaf vrijdag zullen er weer tijdelijk vluchtelingen worden opgevangen in Leiden, ditmaal in het Universitair Sportcentrum. We waren blij verrast met alle steun die de vluchtelingen vorige week hebben gekregen in de Drie Octoberhal en hoeveel Leidenaren een steentje wilden bijdragen. Voor mensen die vanuit een oorlogssituatie hier naartoe zijn gevlucht, kan het fijn zijn

lees verder »

PvdA blij met grotere basketbalhal Kikkerpolder

door Martijn Otten op 22 mei 2015
Foto http://www.bsleiden.nl/

In september 2014 heeft de gemeente besloten dat er twee nieuwe sporthallen komen bij het Da Vinci Kagerstraat en één nieuwe hal in de Kikkerpolder (bij UVS en Lugdunum). De PvdA had in die vergadering aan wethouder De Wit (sport) gevraagd om de hal in de Kikkerpolder groter te maken, zodat er niet alleen getraind kon worden, maar dat er ook basketbalwedstrijden in gespeeld konden worden.

lees verder »

Werkgroep Sport op 27 mei over nieuwe Vijf Meihal

door Martijn Otten op 30 april 2015
Foto Sportbedrijf Leiden

Sport is één van de speerpunten van onze PvdA-fractie, dus ik vind het, als raadslid, belangrijk om me daar heel actief mee bezig te houden. Ik ben wekelijks bij het sportcafé, probeer vaak naar sportwedstrijden te gaan en spreek met veel mensen uit de Leidse sportwereld. Daarnaast is er echter nog een groep die belangrijk voor mij is: de werkgroep Sport. Dit is een werkgroep met PvdA-leden die de Leidse sport interessant vinden en daar graag over meepraten. Het onderwerp voor volgende vergadering is de nieuwe Vijf Meihal en we zijn daarvoor te gast bij het Leonardo College.

lees verder »

Topsportcoördinator Tjeerd Scheffer wint oeuvreprijs

door Martijn Otten op 19 februari 2015

Afgelopen maandag werd bekend dat Leiden behoort tot de vijf genomineerden om topsportgemeente van Nederland te worden. De andere genomineerden zijn Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Bunschoten. Van deze vijf genomineerden is Leiden de enige die al twee jaar op rij genomineerd is. Maar ook zonder deze nominatie kan iedereen in Leiden zien dat het geweldig gaat met de Leidse topsport. Daarom was het ook een begrijpelijke keuze van de jury voor de Leidse Sportprijzen dat zij afgelopen vrijdag ons oud-raadslid Tjeerd Scheffer een oeuvreprijs gaven voor al zijn werk dat hij heeft gedaan voor de Leidse Marathon en de Leidse topsport.

lees verder »

Schriftelijke vragen Vijfmeihal

door Martijn Otten op 9 december 2014

De PvdA heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkelingen rondom de Vijfmeihal. Er zou een nieuwe hal gebouwd gaan worden die in 2017 klaar moest zijn, maar tot op heden zijn we hier als gemeenteraad nog niet geïnformeerd. Gezien er al decennia wordt geroepen dat er nieuwbouw gaat komen voor de Vijfmeihal en gezien onze traditie van net-niet sportfaciliteiten, vindt de PvdA het belangrijk hier heel goed naar te kijken en te zorgen dat er dit keer wél een goede hal gebouwd gaat worden.

lees verder »

Hashtag Sportpartij

door Martijn Otten op 8 december 2014

Toen we in juni besloten Sport als ons derde speerpunt te kiezen, was ik erg verheugd. Omdat de Leidse sport dat verdient, omdat er de komende jaren veel te gebeuren staat en omdat dat binnen mijn portefeuille valt. Ik begreep toen ook dat ik hard zou moeten werken om de Leidse sportwereld nog beter te leren kennen. De hashtag sportpartij is leuk om te gebruiken, maar ik moet nog wel bewijzen dat we dat waar kunnen maken. Daarom wil ik ook op de websites regelmatig updates plaatsen over de dingen die wij als fractie doen.

lees verder »

Werkgroep Sport op 2 december

door Martijn Otten op 24 november 2014

Als duo-raadslid heb ik de eer om de portefeuillehouder te zijn op één van onze drie speerpunten: sport. Ik heb ook het geluk dat daar in de PvdA enorm veel kennis over is, zo is ons oud-raadslid Tjeerd Scheffer de topsportcoördinator van de gemeente. En dan zitten we ook nog eens op een moment waarin er grote veranderingen gepland staan voor de sportwereld: een sportnota met meer dan 30 miljoen voorziet in de bouw van een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal en de renovatie van de IJshal. Genoeg te bespreken dus op de eerste vergadering van de nieuw opgezette werkgroep Sport. Kom jij ook langs?

lees verder »