Sport

Sporten is gezond en zorgt voor plezier en ontspanning. Iedereen moet gestimuleerd worden om te sporten.

Ons standpunt

We geven voorrang aan breedtesport, vooral voor kinderen, en de gemeente Leiden blijft lid van het Jeugdsportfonds. Topsport zien we als aanjager van de breedtesport. We voeren het schoolzwemmen weer in als gezamenlijke sport. Alle kinderen komen zo – naast schoolgym – in contact met een vorm van sport.

Onze sportaccommodaties houden we zo veel als mogelijk overeind. Zwembad De Vliet blijft open. We stimuleren medegebruik van accommodaties en velden, zodat deze optimaal worden gebruikt. Intensievere samenwerking tussen sportclubs, ROC’s, basisscholen en Universiteit is daarvoor nodig. In elke wijk is er een trapveldje. We onderzoeken of er bij het station een nieuw sportcomplex kan komen met gezamenlijk te gebruiken zalen en faciliteiten. Dit steunen we als het uit particuliere middelen kan worden betaald. De ijsbaan renoveren we.

Onze voorstellen in 2014:

  1. Breedtesport boven topsport.
  2. Herinvoering schoolzwemmen.
  3. Steun voor een nieuw – particulier gefinancierd – sportcomplex.
  4. Zwembad De Vliet blijft open.
  5. Renovatie van de ijsbaan.

 

Update januari 2017:

  1. Op ons initiatief is het Sportstimuleringsfonds opgericht. Dit fonds richt zich op versterking van de breedtesport.
  2. Op ons initiatief wordt er op dit moment een onderzoek gedaan naar de invoering van diplomazwemmen voor schoolgaande kinderen.
  3. Het particuliere initiatief voor een nieuwe evenementenhal bij station Lammenschans heeft onze steun.
  4. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten dat zwembad De Vliet open blijft, wordt gerenoveerd en uitgebreid met een nieuw binnenbad. Wij hebben voorgesteld om het binnenbad niet te dicht tegen het buitenbad aan te bouwen, zodat de buitenfaciliteiten en de ligweide niet bebouwd worden.
  5. Op dit moment wordt er onderzocht op welke wijze een nieuwe schaatsbaan kan worden gebouwd.
Nieuwsberichten over Sport

Huiswerk nieuw zwembad De Vliet moet beter

door Martijn Otten op 18 november 2014

De PvdA Leiden maakt zich zorgen over de ontwikkelingen van het nieuwe combizwembad De Vliet. Komende donderdag wordt de stand van zaken besproken in de commissievergadering, maar volgens de PvdA heeft de gemeente haar huiswerk niet goed gedaan. Het huidige voorstel is om voor 14,7 miljoen een binnenzwembad te bouwen naast het al bestaande buitenbad De Vliet. Hiervoor is nu pas 11,5 miljoen beschikbaar.

lees verder »

Het zindert in Leiden…

door Gijs Holla op 19 oktober 2014

Afgelopen donderdag hield de Leidse gemeenteraad de algemene beschouwingen voor 2015. Hierin werd de begroting besproken die door onze wethouder Marleen Damen was gemaakt. In mijn bijdrage heb ik aangegeven dat het zindert in Leiden, omdat er de komende jaren veel te gebeuren staat. Ik heb daarin de nadruk gelegd op onze drie speerpunten: investeren in alle wijken van Leiden, het behouden van ons sociale gezicht en het versterken van de sportverenigingen.

lees verder »

Schriftelijke Vragen: Jongerenwerk

door Martijn Otten op 14 oktober 2014

Het jongerenwerk is een belangrijke organisatie in verschillende wijken in Leiden. Ze verzorgen voor vele jongeren naschoolse activiteiten, vaak sport-gerelateerd, ze geven informatie aan jongeren en ze kunnen jongeren daardoor ook makkelijker aanspreken op slecht gedrag. Vanuit mijn sport-portefeuille heb ik ook te maken met het Jongerenwerk, want ze leveren ook een aantal combinatiefunctionarissen die werken bij de voetbalclubs VV Leiden, FC Boshuizen en Roodenburg. Ik vind het dus erg belangrijk dat het jongerenwerk zijn functies goed kan uitvoeren en het baart me dus zorgen dat er veel problemen zijn binnen het jongerenwerk. Daarom heb ik vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie binnen het jongerenwerk.

lees verder »

Sporten in het Houtkwartier

door Boerhaavedistr. op 13 september 2014

Donderdagavond 11 september werd het Bestemmingsplan Kikkerpolder en Da Vinci besproken in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling. Omdat het ook gaat om Onderwijs en Sport heb ik dit onderwerp in nauw overleg met Martijn Otten, Commissielid Onderwijs en Samenleving voorbereid.

lees verder »

Sporten in het Houtkwartier

door Martijn Otten op 13 september 2014

Donderdagavond 11 september werd het Bestemmingsplan Kikkerpolder en Da Vinci besproken in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling. Omdat het ook gaat om Onderwijs en Sport heeft Helma dit onderwerp in nauw overleg met Martijn Otten, Commissielid Onderwijs en Samenleving voorbereid.

lees verder »

Investeren in een sociale stad

door Gijs Holla op 9 juli 2014

De kaderbrief 2014-2018 is de uitwerking van het afgesloten beleidsakkoord van D66, SP, VVD en PvdA. Gisteren is het debat over deze kaderbrief gehouden in de gemeenteraad. Namens de fractie heb ik aangegeven dat wij tevreden zijn met de uitwerking. Met name het investeren om van Leiden een nog socialere stad te maken, stemt ons tevreden. Lees verder voor mijn bijdrage.

lees verder »

Help ZVL Europa in

door Martijn Otten op 23 mei 2014

De onderhandelingen zijn over, onze wethouder geïnstalleerd en ik ben vorige week donderdag officieel beëdigd. Dan verwacht je: alles kan beginnen. Toch laat het raadswerk nog even op zich wachten; 19 juni hebben we pas de eerste inhoudelijke commissievergadering. Voor die tijd zijn we bezig met iets belangrijkers: actief zijn in de stad. Op mijn portefeuille onderwijs, jeugd, studenten en sport, heb ik al vele debatten, bijeenkomsten en wedstrijden bijgewoond. Dat is ook het mooiste aan het raadswerk; om te mogen zien wat er allemaal gebeurt in onze mooie stad.

lees verder »

Niemand buitenspel; onze visie op de Leidse sport

door Abdelhaq Jermoumi op 11 maart 2014

Leiden is genomineerd als topsportgemeente van Nederland. Wij zijn daar heel trots op. Zeker ook omdat ons raadslid Tjeerd Scheffer zich hier heel hard voor heeft ingezet. Vele kinderen worden nu gestimuleerd om basketbal of waterpolo te gaan spelen. Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk Leidenaren gaan sporten en zetten ons in om nog meer steun te bieden aan sportverenigingen, hun vrijwilligers en de combinatiefunctionarissen.

lees verder »

Een sportieve ochtend in de Leidse Schaatshal

door Aloys van Rest op 2 maart 2014

Vandaag heeft een delegatie van de PvdA Leiden een bezoek gebracht aan het bestuur van de schaatshal Leiden aan de Vondellaan. En natuurlijk is er daarna ook geschaatst. Het gesprek met het stichtingsbestuur (met appelgebak met slagroom) van de schaatshal was leuk en informatief.

lees verder »

Tjeerd Scheffer stopt met de raad: “Ik ga voor de sport”

door Henny Keereweer op 11 oktober 2013

De gemeenteraad heeft gisteravond besloten tot verlenging van de subsidie aan de stichting Topsport Leiden. Het eerstvolgende evaluatiemoment zal in september 2017 zijn. Dat betekent dat het stichtingsbestuur en de topsportcoördinator weer aan lange-termijndoelen kunnen gaan werken.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft Tjeerd Scheffer achter de schermen verzocht een keuze te maken tussen zijn twee functies: De functie van topsportcoördinator en die van raadslid voor de PvdA. Scheffer: “Het was een lastige. Maar ik heb besloten me daarom niet beschikbaar stellen voor een tweede termijn in de gemeenteraad. Ik ga voor de sport”.

lees verder »

Op bezoek bij Jongerenwerk

door Arjen Liemburg op 6 januari 2013

De leden van de fractie leggen heel wat werkbezoeken af. Vaak gebeurt dit individueel aan een locatie die te maken heeft met de eigen portefeuille. Minstens één keer per maand probeert de fractie ook gezamenlijk een bezoek te brengen aan personen, organisaties of instanties die van belang zijn voor deze stad. In december is er daarom een bezoek gebracht aan jongerenwerk.

lees verder »

Voorstel PvdA en VVD om ijshal aan Vondellaan te redden

door Henny Keereweer op 4 december 2012

De IJshal aan de Vondellaan is hoognodig aan een opknapbeurt toe. Het college trekt nu maximaal 1.5 miljoen euro hiervoor uit, terwijl de totale kosten van deze renovatie 4 miljoen euro bedragen . Het college hoopt dat de overige benodigde 2.5 miljoen euro door de regiogemeenten bijeengebracht worden. Dit laatste nu lijkt een utopie. De

lees verder »

Keuzes voor Stadsvisie, wijken en sport

door Arjen Liemburg op 30 november 2012

Eerder werd er op deze site al bericht over de belangrijke discussie die er op dit moment gevoerd wordt over de Ruimtelijke Investeringsagenda; over in welke ruimtelijke projecten de gemeente de komende jaren al dan niet in moet investeren. Vanavond lag de vraag bij de gemeenteraad voor op basis van welke criteria in het voorjaar van 2013

lees verder »

Inbreng PvdA fractie bij begrotingsbehandeling 2013

door Henny Keereweer op 6 november 2012

Deze week debatteert de Leidse Raad over de gemeentelijke begroting voor het jaar 2013. Lees hier de bijdrage van Henny over werk en inkomen, de wijken en sport:

lees verder »