Studenten en Onderwijs

Onderwijs speelt een belangrijke rol in Leiden. 58.000 kinderen, jongeren en studenten volgen onderwijs in Leiden, en meer dan de helft daarvan woont in Leiden zelf.

Ons standpunt

Voor goed onderwijs zijn goede scholen nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om ervoor te zorgen dat basis- en middelbare scholen goede gebouwen hebben om les in te geven. Rijksgeld dat voor onderwijshuisvesting bedoeld is, wordt ook daaraan uitgegeven. Onze onderwijsinstellingen ondersteunen we bij het bouwen van nieuwe onderwijshuisvesting. Voor jongeren en studenten heeft Leiden veel te bieden: in onze stad is het prettig wonen, sporten en uitgaan. Dat prettige leefklimaat houden we overeind en versterken we. We ondersteunen initiatieven om het uitgaansleven in Leiden nog bruisender te maken.

Voor de mbo-, hbo- en universitaire studenten is het belangrijk dat er voldoende en goede kamers zijn. We maken ons sterk om problemen met huisjesmelkers, slecht onderhouden panden en overlast aan te pakken. We zetten ons in om samen met jongeren oplossingen te vinden die het beste bij de verschillende wijken passen. We betrekken jongeren en studenten uitdrukkelijk bij de toekomst van de stad. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen die dat wil na zijn of haar opleiding in Leiden kan blijven wonen en werken.

Scholen hebben een brede verantwoordelijkheid om voor hun leerlingen te zorgen. Het onderwijs moet ruimte bieden aan kinderen met beperkingen. De scholen in Leiden nemen hiervoor al initiatieven. Scholen worden gesteund én aangemoedigd om partner van de ouders te zijn bij de opvoeding van en zorg voor hun kind. Ook kunnen scholen en jeugdhulp hun kennis en ervaring nog beter op elkaar afstemmen. Scholen werken meer samen met bewoners en andere instellingen in de wijk, om een veilig en stimulerend opvoedingsklimaat te creëren. De formule van de Brede School is een van de manieren waarop deze samenwerking gestalte krijgt.

Als centrumgemeente van Holland-Rijnland heeft Leiden een extra verantwoordelijkheid om scholen te steunen bij het overeind houden van een breed aanbod, bijvoorbeeld als het gaat om speciaal onderwijs of een bijzonder profiel. De bibliotheek (BplusC) blijft belangrijk voor de leesbevordering van kinderen.


Onze voorstellen in 2014:

  1. Uitbreiden van het aantal studentenwoningen.
  2. Behouden van de gemeentelijke kwaliteitsgids voor het voortgezet onderwijs.
  3. Scholen vormen een ontmoetingspunt in de wijk.
  4. Inzetten op verruiming van de openingstijden van speeltuinvoorzieningen.

 

Update januari 2017:

  1. Sinds 2014 zijn er honderden nieuwe studentenkamers bijgekomen in Leiden onder andere naast de Rechtenfaculteit en bij station Lammenschans.
  2. De bezuinigingen op de gids zijn niet doorgegaan. Alle Leidse kinderen die in groep 8 zitten krijgen de gids uitgereikt.
  3. Steeds meer scholen zoals het Gebouw in Leiden-Noord en de nieuwe Telderschool in Zuidwest krijgen een wijkontmoetingsfunctie.
  4. Inmiddels zijn sommige speeltuinen vaker open dan in 2014. We zijn echter nog niet tevreden en blijven hier aandacht voor vragen.
Nieuwsberichten over Studenten en Onderwijs

Huiswerkbegeleiding voor alle kinderen

door Anna van den Boogaard op 8 september 2017

Op de middelbare school worstelde ik vreselijk met wiskunde. Wat een moeilijk vak vond ik dat! Ik had de mazzel dat mijn vader de huiswerkbegeleiding kon betalen. Hoewel het er niet voor zorgde dat ik echt glorieuze cijfers op de middelbare school haalde, hielpen de extra lessen wiskunde tijdens mijn studie, toen statistiek op het

lees verder »

Benut de talenten van jongeren!

door Martijn Otten op 19 mei 2017

Gisteravond sprak de commissie Onderwijs en Samenleving over de lokale aanpak van vroegtijdig schoolverlaten (VSV). Een enorm belangrijk onderwerp, want elke jongere die thuiszit zonder startkwalificatie en niet het maximale uit zijn talenten heeft kunnen halen, is er natuurlijk één teveel. Ik heb daarom ook vooral vanuit het PvdA-ideaal van gelijke kansen naar dit onderwerp gekeken en de onderwerpen benoemd die mijns inziens nog beter kunnen.

lees verder »

Nieuw schoolgebouw voor Teldersschool en De Sleutelbloem

door Martijn Otten op 14 november 2016

De PvdA heeft op 10 november extra geld voor een nieuw schoolgebouw van de Teldersschool en De Sleutelbloem geregeld. Al enkele jaren geleden is besloten op de Teldersschool een nieuw schoolgebouw te geven. Dit plan ligt al jaren op de plank, maar was tot op heden mislukt door een tekort aan geld. De PvdA heeft

lees verder »

Goede kinderopvang voor iedereen bereikbaar en betaalbaar

door Martijn Otten op 30 mei 2016

In Leiden komt nu een algemeen stelsel voor zowel VVE als kinderopvang die zo goed mogelijk is afgestemd met basisschool en wijk. Ook wordt het voor gezinnen die minder verdienen dan €80.000 goedkoper.

lees verder »

Welke Leidse jongere zet zich vrijwillig in voor anderen?

door Martijn Otten op 3 november 2015

In Leiden hebben we al vijf jaar een mooie traditie: het Leidse Jeugdlintje. En ik heb het geluk dat ik daar sinds de afgelopen verkiezingen jurylid van ben. Elk jaar kunnen jongeren (6-18) worden voorgedragen die iets speciaals hebben gedaan voor anderen in hun omgeving. Als jury beoordelen we of deze aanmeldingen inderdaad geschikt zijn.

lees verder »

De scholen zijn weer begonnen!

door Martijn Otten op 26 augustus 2015

Deze schriftelijke vragen heb ik vandaag gesteld, o.a het Leidsch Dagblad en Unity besteden er al aandacht aan. Deze week zijn voor de meeste kinderen en jongeren de scholen weer begonnen. Veel brugklassers gaan hun eerste fietsrit naar de nieuwe school maken en een aantal wijken zal weer volstromen met fietsende kinderen. Om hen veilig

lees verder »

PvdA presenteert Jeugd Elftal

door Martijn Otten op 18 juni 2015

De PvdA Leiden wil dat er de komende jaren een nieuw jeugdbeleid voor Leiden geschreven gaat worden. De PvdA heeft een Elftal samengesteld met elf plannen waar de gemeente jongeren de komende jaren mee kan helpen. Duo-raadslid Martijn Otten en raadslid Rald Schalkwijk overhandigden bij de raadsvergadering van 18 juni de ideeën van de PvdA aan wethouder Roos van Gelderen.

lees verder »

Onderwijskwaliteit ROC Leiden moet omhoog

door Martijn Otten op 22 mei 2015

De afgelopen weken heb ik veelvuldig contact gehad met Tanja Jadnanansing, PvdA-kamerlid beroepsonderwijs, om te praten over het ROC Leiden. Uiteindelijk gaat de Tweede Kamer op 11 juni een belangrijke beslissing nemen over de toekomst van het ROC en daar wil ik als Leids duo-raadslid onderwijs natuurlijk over meedenken. ‘Daar ga ik niet over’; je hoort het zo vaak in de politiek, maar ik begrijp het niet. Natuurlijk gaat de Tweede Kamer uiteindelijk over het mbo-onderwijs in Nederland, maar dat weerhoudt mij er toch niet van om op te komen voor de 11.000 jongeren wiens studie bij het ROC Leiden op de tocht staat? De gemeente zou zich ook zo moeten opstellen: ook al gaan we er wettelijk niet altijd over, probeer je op elk front in te zetten voor beter onderwijs!

lees verder »

Wijkbijeenkomst Zuidwest onderwijs en leefbaarheid

door Erica Linger op 19 maart 2015

Afgelopen zondag organiseerden wij vanuit de PvdA Leiden onze eerste wijkbijeenkomst. We wilden naar de mensen toe, in gesprek, informeren en geïnformeerd worden. Vanuit de fractie waren Abdelhaq, Martijn en ik aanwezig. Er waren ongeveer 35 buurtbewoners aanwezig, een goede groep om op een leuke manier te kunnen discussiëren over onderwijs en leefbaarheid. Helaas was er toch te weinig tijd………..en teveel te bespreken.

lees verder »

PvdA organiseert wijkbijeenkomst in Zuidwest over onderwijs en leefbaarheid

door Erica Linger op 2 maart 2015

Op zondag 15 maart organiseert de PvdA Leiden een bijeenkomst over onderwijs en leefbaarheid in Leiden Zuidwest. Alle wijkbewoners zijn welkom. De bijeenkomst gaat over onderwijs in Nederland, de overgang van basisschool naar middelbare school en de rol die ouders kunnen spelen bij het begeleiden van hun kinderen tijdens de schoolloopbaan.

lees verder »

Schriftelijke Vragen: Jongerenwerk

door Martijn Otten op 14 oktober 2014

Het jongerenwerk is een belangrijke organisatie in verschillende wijken in Leiden. Ze verzorgen voor vele jongeren naschoolse activiteiten, vaak sport-gerelateerd, ze geven informatie aan jongeren en ze kunnen jongeren daardoor ook makkelijker aanspreken op slecht gedrag. Vanuit mijn sport-portefeuille heb ik ook te maken met het Jongerenwerk, want ze leveren ook een aantal combinatiefunctionarissen die werken bij de voetbalclubs VV Leiden, FC Boshuizen en Roodenburg. Ik vind het dus erg belangrijk dat het jongerenwerk zijn functies goed kan uitvoeren en het baart me dus zorgen dat er veel problemen zijn binnen het jongerenwerk. Daarom heb ik vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie binnen het jongerenwerk.

lees verder »

Sporten in het Houtkwartier

door Boerhaavedistr. op 13 september 2014

Donderdagavond 11 september werd het Bestemmingsplan Kikkerpolder en Da Vinci besproken in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling. Omdat het ook gaat om Onderwijs en Sport heb ik dit onderwerp in nauw overleg met Martijn Otten, Commissielid Onderwijs en Samenleving voorbereid.

lees verder »

Sporten in het Houtkwartier

door Martijn Otten op 13 september 2014

Donderdagavond 11 september werd het Bestemmingsplan Kikkerpolder en Da Vinci besproken in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling. Omdat het ook gaat om Onderwijs en Sport heeft Helma dit onderwerp in nauw overleg met Martijn Otten, Commissielid Onderwijs en Samenleving voorbereid.

lees verder »

Geniet van de EL CID!

door Martijn Otten op 10 augustus 2014

Toen ik vier jaar geleden zelf over de EL CID wandelde, had ik natuurlijk nooit kunnen voorspellen dat ik nu studentenwoordvoerder van de PvdA Leiden zou mogen zijn. Voor mij was die week mijn eerste ervaring met de PvdA en haar jongerenorganisatie, de Jonge Socialisten. Maar het was ook mijn eerste ervaring met het studentenleven. De vele studie- en studentenverenigingen. Het nachtje doorhalen op vrijdagavond en dan ’s morgens bij SSR ontbijten. Met onze mentoren Vincent en Niels werden we het terechte groepje van de week. Aan alle studenten die morgen beginnen met hun EL CID de taak om zich ook in dat illustere lijstje te voegen.

lees verder »

Werk maken van stages!

door Anna van den Boogaard op 18 juli 2014

De PvdA pleit al jaren voor meer stageplaatsen bij de gemeente. In de laatste vergadering voor het reces diende de PvdA dan ook een motie in die het college oproept voortvarend aan de slag te gaan met het realiseren van 120 stageplaatsen per jaar. Eerder deed wethouder Damen al de toezegging zelf het goede voorbeeld

lees verder »