Studenten en Onderwijs

Onderwijs speelt een belangrijke rol in Leiden. 58.000 kinderen, jongeren en studenten volgen onderwijs in Leiden, en meer dan de helft daarvan woont in Leiden zelf.

Ons standpunt

Voor goed onderwijs zijn goede scholen nodig. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om ervoor te zorgen dat basis- en middelbare scholen goede gebouwen hebben om les in te geven. Rijksgeld dat voor onderwijshuisvesting bedoeld is, wordt ook daaraan uitgegeven. Onze onderwijsinstellingen ondersteunen we bij het bouwen van nieuwe onderwijshuisvesting. Voor jongeren en studenten heeft Leiden veel te bieden: in onze stad is het prettig wonen, sporten en uitgaan. Dat prettige leefklimaat houden we overeind en versterken we. We ondersteunen initiatieven om het uitgaansleven in Leiden nog bruisender te maken.

Voor de mbo-, hbo- en universitaire studenten is het belangrijk dat er voldoende en goede kamers zijn. We maken ons sterk om problemen met huisjesmelkers, slecht onderhouden panden en overlast aan te pakken. We zetten ons in om samen met jongeren oplossingen te vinden die het beste bij de verschillende wijken passen. We betrekken jongeren en studenten uitdrukkelijk bij de toekomst van de stad. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen die dat wil na zijn of haar opleiding in Leiden kan blijven wonen en werken.

Scholen hebben een brede verantwoordelijkheid om voor hun leerlingen te zorgen. Het onderwijs moet ruimte bieden aan kinderen met beperkingen. De scholen in Leiden nemen hiervoor al initiatieven. Scholen worden gesteund én aangemoedigd om partner van de ouders te zijn bij de opvoeding van en zorg voor hun kind. Ook kunnen scholen en jeugdhulp hun kennis en ervaring nog beter op elkaar afstemmen. Scholen werken meer samen met bewoners en andere instellingen in de wijk, om een veilig en stimulerend opvoedingsklimaat te creëren. De formule van de Brede School is een van de manieren waarop deze samenwerking gestalte krijgt.

Als centrumgemeente van Holland-Rijnland heeft Leiden een extra verantwoordelijkheid om scholen te steunen bij het overeind houden van een breed aanbod, bijvoorbeeld als het gaat om speciaal onderwijs of een bijzonder profiel. De bibliotheek (BplusC) blijft belangrijk voor de leesbevordering van kinderen.


Onze voorstellen in 2014:

  1. Uitbreiden van het aantal studentenwoningen.
  2. Behouden van de gemeentelijke kwaliteitsgids voor het voortgezet onderwijs.
  3. Scholen vormen een ontmoetingspunt in de wijk.
  4. Inzetten op verruiming van de openingstijden van speeltuinvoorzieningen.

 

Update januari 2017:

  1. Sinds 2014 zijn er honderden nieuwe studentenkamers bijgekomen in Leiden onder andere naast de Rechtenfaculteit en bij station Lammenschans.
  2. De bezuinigingen op de gids zijn niet doorgegaan. Alle Leidse kinderen die in groep 8 zitten krijgen de gids uitgereikt.
  3. Steeds meer scholen zoals het Gebouw in Leiden-Noord en de nieuwe Telderschool in Zuidwest krijgen een wijkontmoetingsfunctie.
  4. Inmiddels zijn sommige speeltuinen vaker open dan in 2014. We zijn echter nog niet tevreden en blijven hier aandacht voor vragen.
Nieuwsberichten over Studenten en Onderwijs

PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing wil een B-route voor mbo studenten

14 maart 2014

Op vrijdag 14 maart heeft Tweede Kamerlid van de PvdA Tanja Jadnanansing een werkbezoek gebracht aan het ID College in Leiden om in gesprek te kunnen gaan met studenten, docenten en management over zaken als stage, de kans op werk, het voorkomen van schooluitval en over de B-route.

lees verder »

PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing bezoekt Leidse scholen

10 maart 2014

Op vrijdag 14 maart brengt Tweede Kamerlid van de PvdA Tanja Jadnanansing een werkbezoek aan Leiden. Jadnanansing is verantwoordelijk voor de portefeuille Voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs in de Tweede Kamer.

lees verder »

Even kort terug naar school

10 maart 2014

Zo rond de verkiezingen besteden ook de scholen veel aandacht aan de gemeentelijke politiek. En vragen daarbij hulp van raadsleden en kandidaten. De scholierendebatten en –projecten gebeuren vaak overdag en dat maakt het wel lastig om deel te nemen. Maar omdat ik het belangrijk vind om hieraan mee te doen, probeer ik meestal wel iets te plooien.

lees verder »

door Martijn Otten op 1 maart 2014

PvdA al maanden roept en waarom we Lodewijk Asscher ook naar Leiden hebben gehaald. Ik schrok van de uitspraken van VVD-lijsttrekker Paul Laudy. Hij zag geen reden voor zorgen: “Grote stijging of niet, het is in absolute cijfers een kleine groep. Leiden kent al vele programma’s die de jeugdwerkloosheid moeten terugdringen. Wat ons betreft zijn die toereikend.” Dit thema staat bovenaan mijn persoonlijke prioriteitenlijstje en ik ben dus erg blij dat onze lijsttrekker Gijs Holla vandaag samen met 134 andere lokale lijsttrekkers een PvdA-actieplan jeugdwerkloosheid ondertekend heeft. Juist op lokaal niveau kunnen we het verschil maken.

lees verder »

Meer en betere huisvesting voor studenten

door Gijs Holla op 28 februari 2014

De PvdA wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten. De partij wil daarom dat belemmeringen om langdurig leegstaande kantoren om te bouwen naar studentenwoningen worden weggenomen. Daarnaast moeten foute huisjesmelkers steviger worden aangepakt, de overheid moet particuliere investeringen in studentenwoningen stimuleren en de positie van de student-huurder moet worden versterkt. Gijs Holla, lijsttrekker van

lees verder »

Meer werk maken van bestrijding jeugdwerkloosheid

door Gijs Holla op 5 februari 2014

Het afgelopen jaar is de werkloosheid onder jongeren in Leiden met ruim 80% toegenomen. Daarmee stijgen we nog harder dan het landelijk gemiddelde. Deze cijfers vragen om actie want elke jongere zonder baan is er één te veel. En hoewel er goede stappen worden gezet, is er veel meer ambitie nodig. Met de PvdA in

lees verder »

Aanmelding Leidse Jeugdlintjes geopend

door Esther Karsch-Spiro op 18 juli 2013

Ook dit jaar worden weer de Leidse jeugdlintjes uitgereikt. Het jeugdlintje is een blijk van waardering voor jongeren tussen 6-17 die zich vrijwillig ingezet hebben voor de samenleving. Nomineren kan tot 18 oktober.

lees verder »

Op bezoek bij de Leidse Instrumentmakers

door Arjen Liemburg op 26 april 2013

Met haar vele verschillende onderwijsinstellingen is Leiden een echte onderwijsstad. Vandaag was de fractie op bezoek bij een van de pareltjes onder deze instellingen: de Leidse Instrumentmakersschool (LIS). Verkozen tot beste vakschool 2013 in de MBO-keuzegids, was de fractie benieuwd naar het geheim van het succes van deze school.

lees verder »

Goed nieuws: 217 studentenwoningen erbij!

door Binnenstad op 22 maart 2013

5500 Woningen zijn er nodig om het tekort aan studentenwoningen op te lossen. Eind 2009 kocht SLS Wonen de grond en panden aan de Langebrug van de gemeente om daar een bijdrage te leveren aan het terugbrengen van dit tekort. Vanavond sprak de raadscommissie Ruimte en Regio over de bouwplannen. Plannen die op ruime steun in de raad konden rekenen.

lees verder »

Op bezoek bij het ROC

door Arjen Liemburg op 2 februari 2013

Vorige week vrijdag bracht een afvaardiging uit de Leidse raad een bezoek aan het ROC, in de nieuwe locatie bij station Lammenschans. Omdat de fractie deze instelling hoog op het lijstje had staan voor een werkbezoek, was zij in groten getale aanwezig. Het bezoek bracht het ROC-bestuur in de gelegenheid de raad een beeld te geven van hun visie op onderwijs, de stand van zaken wat betreft de bedrijfsvoering en meer.

lees verder »