Wijken

De stad en haar bewoners staan bij ons centraal. Daarom proberen we zoveel mogelijk contact te hebben met alle inwoners van de stad. Zodat we precies weten wat er speelt en zo problemen in de stad op kunnen lossen.

Ons standpunt

Om zoveel mogelijk geluiden uit de stad te kunnen opvangen, richten al onze raadsleden zich op een deel van de stad en proberen daar in contact te komen met bewoners, wijkverenigingen en andere organisaties. Ons doel is om hierdoor alle inwoners beter bij de besluiten te betrekken en zo een college voor de hele stad te hebben. Kijk hier voor onze standpunten en onze wijkvertegenwoordigers.

Nieuwsberichten over Wijken

Geld voor Maximapleintje in Noord

door Abdelhaq Jermoumi op 2 december 2015

In juli 2014 stelde ik schriftelijke vragen over de slechte staat van het Maximaplein in de Bernhardstraat. Ruim een halfjaar daarvoor waren een aantal bewoners van de Bernhardstraat en Willem de Zwijgerlaan in contact met Libertas, De Sleutels en projectontwikkelaar Heijmans om te praten over de mogelijkheid om een speeltuin en verblijfplek te realiseren op deze locatie. Van een speelplein is nooit sprake geweest omdat het omringd werd door een hek en het vol stond met onkruid.

lees verder »

Aanpak verkamering; eerste succes is binnen!

door Gijs Holla op 9 oktober 2015

In de nieuw, door de gemeenteraad, vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) krijgt de burgemeester meer mogelijkheden om in te grijpen bij woonoverlast door verkamering. De burgemeester kan in deze nieuwe APV straks ook een gedragsaanwijzing geven aan een bewoner van een pand indien de openbare orde wordt verstoord. In de huidige APV is alleen het sluiten van een woning mogelijk, een zeer ingrijpend en daarom maar weinig gebruikt middel.

lees verder »

Extra geld voor winkelcentrum Kopermolen

door Erica Linger op 8 juli 2015

Nadat de PvdA zich jaren heeft ingezet voor de renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem, en daar nu eindelijk een start mee is gemaakt, willen wij ons nu gaan inzetten voor de Kopermolen. Ik ben daarom ook erg blij dat gisteravond mijn motie is aangenomen (met brede steun uit de raad), waardoor er alvast een eerste aanzet kan worden gegeven voor het opknappen van de Kopermolen.

lees verder »

Wijkwinkelcentra? Dat is twee.

door Erica Linger op 7 juli 2015

Vorige week is de renovatie van de Stevensbloem gestart (raadslid Anna deelde daar ijsjes uit!) en vanavond heeft de gemeenteraad de motie van duo-raadslid Erica gesteund om €30.000 te gebruiken om de Kopermolen op te knappen. Dit is nog niet genoeg geld, maar een belangrijke eerste stap. De PvdA Leiden maakt werk van wijkwinkelcentra!

lees verder »

Renovatie winkelcentrum Stevensbloem is gestart!

door Stevenshof op 1 juli 2015

Afgelopen dinsdag 30 juni was het dan eindelijk zover. De renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem is officieel gestart. De PvdA heeft zich hier jaren voor ingezet en om dit feestelijke moment te vieren en de buurt te feliciteren waren wij aanwezig met een heuse PvdA ijskar!

lees verder »

Renovatie winkelcentrum Stevensbloem is gestart!

door Anna van den Boogaard op 1 juli 2015

Afgelopen dinsdag 30 juni was het dan eindelijk zover. De renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem is officieel gestart. De PvdA heeft zich hier jaren voor ingezet en om dit feestelijke moment te vieren en de buurt te feliciteren waren wij aanwezig met een heuse PvdA ijskar!

lees verder »

Aanpak Parkzicht in de Merenwijk en de nieuwe wijkaanpak

door Abdelhaq Jermoumi op 12 juni 2015

Buiten alle verordeningen, raadsvoorstellen en nota’s behandelen in het stadhuis, is vraagbaak zijn voor bewoners één van de leuke dingen van het raadslid zijn. Vaak zijn het kleine dingen die veel plezier en woongenot kunnen bezorgen bij mensen. Als wijkvertegenwoordiger Merenwijk kreeg ik een melding over het straatwerk bij Parkzicht in de Merenwijk en of

lees verder »

Professionals versus vrijwilligers in speeltuin ‘t Zonnestraaltje

door Erica Linger op 27 mei 2015

Als PvdA wijkcontactpersoon voor Leiden Zuidwest ben ik al sinds de gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2014, in gesprek met een groep bewoners uit Leiden Zuidwest die graag vrijwilligerswerk zouden willen doen in de speeltuin in de wijk waar ze wonen.

lees verder »

Start renovatie winkelcentrum Stevensbloem dichtbij

door Anna van den Boogaard op 23 april 2015

Opnieuw is er vertraging ontstaan in de planning voor het opknappen van winkelcentrum de Stevensbloem in de Stevenshof. De fractie van de PvdA houdt zich al jaren bezig met dit (hoofdpijn)dossier en stelde afgelopen commissievergadering daarom enkele vragen aan het college.

lees verder »

Start renovatie winkelcentrum Stevensbloem dichtbij

door Stevenshof op 23 april 2015

Opnieuw is er vertraging ontstaan in de planning voor het opknappen van winkelcentrum de Stevensbloem in de Stevenshof. De fractie van de PvdA houdt zich al jaren bezig met dit (hoofdpijn)dossier en stelde afgelopen commissie de volgende vragen aan de wethouder: “De renovatie van winkelcentrum Stevenshof is opnieuw uitgesteld. Wij hebben vernomen dat dit komt

lees verder »

De week van de wijken

door Marleen Damen op 31 maart 2015

Dinsdag 24 maart vond de wijkentop plaats onder de titel “Samen maken we stad”. Voor mij een bijzonder moment omdat de nieuwe wijkaanpak werd gepresenteerd en de wijkregisseurs werden geïntroduceerd. Het moment om aan de stad te laten zien wat we als college willen met de wijken.

lees verder »

Meer aandacht voor leefbaarheid Meerburg hard nodig

door Arjen Liemburg op 25 maart 2015

De nabijheid van winkels is belangrijk voor de leefbaarheid van wijken, zo is ook opgetekend in het Collegeakkoord ‘Samenwerken en Innoveren’. Enkele jaren geleden koos de gemeenteraad ervoor om een aantal gebieden in de stad aan te wijzen als woonservicezones. In deze gebieden moet wonen, winkelen, welzijn en zorg op zo’n manier samengebracht worden dat ouderen zo lang mogelijk en zo makkelijk mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De wijk Meerburg is een van deze gebieden. Afgelopen week sprak de gemeenteraad over een overeenkomst die Leiden en Zoeterwoude gesloten hebben om een aantal lopende zaken eindelijk af te sluiten. De PvdA was echter niet tevreden over de overeenkomst, omdat door de afspraken het winkelgebied in Meerburg in gevaar komt en daarmee ook de leefbaarheid in de wijk en de ambities op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

lees verder »

Maidenspeech in de raad rond interpellatiedebat Haagwegkwartier

door Abdelhaq Jermoumi op 20 maart 2015

Als woordvoerder veiligheid van onze fractie mocht ik mijn bijdrage inbrengen n.a.v. het door Groep Kok aangevraagde spoeddebat over de situatie in het Haagwegkwartier. Uiteraard konden bij Dhr Kok termen als terreur, Marokkaans straattuig, Islam, Shariawijk niet achterblijven. De raad stemde unaniem in met het interpellatiedebat en op de Groep Kok na, stemde niemand in

lees verder »

Wijkbijeenkomst Zuidwest onderwijs en leefbaarheid

door Erica Linger op 19 maart 2015

Afgelopen zondag organiseerden wij vanuit de PvdA Leiden onze eerste wijkbijeenkomst. We wilden naar de mensen toe, in gesprek, informeren en geïnformeerd worden. Vanuit de fractie waren Abdelhaq, Martijn en ik aanwezig. Er waren ongeveer 35 buurtbewoners aanwezig, een goede groep om op een leuke manier te kunnen discussiëren over onderwijs en leefbaarheid. Helaas was er toch te weinig tijd………..en teveel te bespreken.

lees verder »

Thema avond ‘De Hollandse Droom’ goed bezocht

door Abdelhaq Jermoumi op 22 februari 2015
Foto Foto Weblog Leidse Glibber

Vrijdagavond organiseerde de Pvda Leiden en de Jonge Socialisten een themavond over de zgn Hollandse Droom. Hoofdgast was burgemeester Ahmed Aboutaleb. Zijn deelname was nog even spannend, omdat hij die week in de VS te gast was op een conferentie over aanpak radicalisering in het Witte Huis. Als locatie was het Gebouw gekozen in Leiden-Noord.

lees verder »