Wijken

De stad en haar bewoners staan bij ons centraal. Daarom proberen we zoveel mogelijk contact te hebben met alle inwoners van de stad. Zodat we precies weten wat er speelt en zo problemen in de stad op kunnen lossen.

Ons standpunt

Om zoveel mogelijk geluiden uit de stad te kunnen opvangen, richten al onze raadsleden zich op een deel van de stad en proberen daar in contact te komen met bewoners, wijkverenigingen en andere organisaties. Ons doel is om hierdoor alle inwoners beter bij de besluiten te betrekken en zo een college voor de hele stad te hebben. Kijk hier voor onze standpunten en onze wijkvertegenwoordigers.

Nieuwsberichten over Wijken

Tentoonstelling: Raad staat voor Leiden

door Anna van den Boogaard op 16 mei 2016

Op 9 mei werd de fototentoonstelling ‘Raad staat voor Leiden’ geopend in het atrium van het Stadhuis in Leiden. Fotograaf Hans van Egdom (oud raadslid) vroeg aan 14 raadsleden van verschillende Leidse politieke partijen voor een plek te gaan staan die hun politieke gedrevenheid symboliseert.

lees verder »

College omarmt PvdA standpunt: Wijkbibliotheken belangrijk in toekomstvisie BplusC

door Erica Linger op 25 maart 2016

Afgelopen week heeft het college in een persbericht laten weten dat ze de nieuwe toekomstvisie van BpusC ondersteunen. Daarin staat dat BplusC een knooppunt voor kennis, kunst en contact op twee locaties in de binnenstad en in de wijkvestigingen moet worden. Vanuit de PvdA werden wij hier heel blij van, omdat dat betekent dat het college het standpunt van de PvdA over het belang van wijkvestigingen ondersteunt en omarmt.

lees verder »

Wijkbijeenkomst Slaaghwijk: samen moeten we het doen

door op 7 februari 2016

Op zaterdagavond 6 februari organiseerde de PvdA Leiden samen met de stichting Jongeren in Nood een wijkbijeenkomst in de Slaaghwijk over jongeren in de wijk. Centraal hierbij stonden de problemen die jongeren in de wijk veroorzaken en ervaren. Een hoofdrol was hierbij weggelegd voor Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West.

lees verder »

Wijkbijeenkomst over jongeren in Slaaghwijk

door Abdelhaq Jermoumi op 20 januari 2016

Op zaterdag 6 februari 19:00 uur organiseren wij samen met stichting jongeren in nood, een bijeenkomst in de Slaaghwijk met als hoofdthema jongeren. Binnen dit thema gaan we het hebben over werk, studie, perspectief op de toekomst, overlast vraagstukken en vooral het voorkomen van overlast. Iedereen is welkom.

lees verder »

Werkbezoek Merenwijk – de wijkbibliotheek in de toekomst

door Erica Linger op 16 januari 2016

In 2015 werd de wijkbibliotheek in de Merenwijk bijna gesloten. Er kwam veel protest uit de wijk en vanuit de PvdA hebben wij ons ook ingezet om de bibliotheek open te houden. Met succes, want de bibliotheek blijft open, maar wijkbewoners vragen zich af voor hoe lang. Dat was een reden voor de PvdA werkgroep cultuur om een werkbezoek te brengen aan de Merenwijk.

lees verder »

Vasthouden aan renovatie centrale blokken Kooi

door Helma Baart op 8 december 2015

In 2009 is een akkoord gesloten tussen woningbouwcorporatie De Sleutels en bewoners van de Oude Kooi om de Centrale Blokken van de Oude Kooi te gaan renoveren. Dat besluit is vervolgens overgenomen door de gemeenteraad op basis van een initiatief raadsvoorstel van de toenmalige fractie van de PvdA. Eerder dit jaar heeft De Sleutels laten weten opnieuw te onderzoeken wat sloop/nieuwbouw kost t.o.v. de afgesproken renovatie. Uit dat onderzoek blijkt dat renovatie duurder is dan sloop/nieuwbouw. Daarom stelt De Sleutels nu voor om de woningen alsnog te slopen.

lees verder »

Geld voor Maximapleintje in Noord

door Abdelhaq Jermoumi op 2 december 2015

In juli 2014 stelde ik schriftelijke vragen over de slechte staat van het Maximaplein in de Bernhardstraat. Ruim een halfjaar daarvoor waren een aantal bewoners van de Bernhardstraat en Willem de Zwijgerlaan in contact met Libertas, De Sleutels en projectontwikkelaar Heijmans om te praten over de mogelijkheid om een speeltuin en verblijfplek te realiseren op deze locatie. Van een speelplein is nooit sprake geweest omdat het omringd werd door een hek en het vol stond met onkruid.

lees verder »

Aanpak verkamering; eerste succes is binnen!

door Gijs Holla op 9 oktober 2015

In de nieuw, door de gemeenteraad, vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) krijgt de burgemeester meer mogelijkheden om in te grijpen bij woonoverlast door verkamering. De burgemeester kan in deze nieuwe APV straks ook een gedragsaanwijzing geven aan een bewoner van een pand indien de openbare orde wordt verstoord. In de huidige APV is alleen het sluiten van een woning mogelijk, een zeer ingrijpend en daarom maar weinig gebruikt middel.

lees verder »

Extra geld voor winkelcentrum Kopermolen

door Erica Linger op 8 juli 2015

Nadat de PvdA zich jaren heeft ingezet voor de renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem, en daar nu eindelijk een start mee is gemaakt, willen wij ons nu gaan inzetten voor de Kopermolen. Ik ben daarom ook erg blij dat gisteravond mijn motie is aangenomen (met brede steun uit de raad), waardoor er alvast een eerste aanzet kan worden gegeven voor het opknappen van de Kopermolen.

lees verder »

Wijkwinkelcentra? Dat is twee.

door Erica Linger op 7 juli 2015

Vorige week is de renovatie van de Stevensbloem gestart (raadslid Anna deelde daar ijsjes uit!) en vanavond heeft de gemeenteraad de motie van duo-raadslid Erica gesteund om €30.000 te gebruiken om de Kopermolen op te knappen. Dit is nog niet genoeg geld, maar een belangrijke eerste stap. De PvdA Leiden maakt werk van wijkwinkelcentra!

lees verder »

Renovatie winkelcentrum Stevensbloem is gestart!

door Stevenshof op 1 juli 2015

Afgelopen dinsdag 30 juni was het dan eindelijk zover. De renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem is officieel gestart. De PvdA heeft zich hier jaren voor ingezet en om dit feestelijke moment te vieren en de buurt te feliciteren waren wij aanwezig met een heuse PvdA ijskar!

lees verder »

Renovatie winkelcentrum Stevensbloem is gestart!

door Anna van den Boogaard op 1 juli 2015

Afgelopen dinsdag 30 juni was het dan eindelijk zover. De renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem is officieel gestart. De PvdA heeft zich hier jaren voor ingezet en om dit feestelijke moment te vieren en de buurt te feliciteren waren wij aanwezig met een heuse PvdA ijskar!

lees verder »

Aanpak Parkzicht in de Merenwijk en de nieuwe wijkaanpak

door Abdelhaq Jermoumi op 12 juni 2015

Buiten alle verordeningen, raadsvoorstellen en nota’s behandelen in het stadhuis, is vraagbaak zijn voor bewoners één van de leuke dingen van het raadslid zijn. Vaak zijn het kleine dingen die veel plezier en woongenot kunnen bezorgen bij mensen. Als wijkvertegenwoordiger Merenwijk kreeg ik een melding over het straatwerk bij Parkzicht in de Merenwijk en of

lees verder »

Professionals versus vrijwilligers in speeltuin ‘t Zonnestraaltje

door Erica Linger op 27 mei 2015

Als PvdA wijkcontactpersoon voor Leiden Zuidwest ben ik al sinds de gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2014, in gesprek met een groep bewoners uit Leiden Zuidwest die graag vrijwilligerswerk zouden willen doen in de speeltuin in de wijk waar ze wonen.

lees verder »

Start renovatie winkelcentrum Stevensbloem dichtbij

door Anna van den Boogaard op 23 april 2015

Opnieuw is er vertraging ontstaan in de planning voor het opknappen van winkelcentrum de Stevensbloem in de Stevenshof. De fractie van de PvdA houdt zich al jaren bezig met dit (hoofdpijn)dossier en stelde afgelopen commissievergadering daarom enkele vragen aan het college.

lees verder »