Anna van den Boogaard

Woordvoerder Werk & Inkomen en Financiën
Wijk Stevenshof
Kandidaat Tweede Kamerlid #44

De PvdA is een partij die er is voor iedereen, die niemand buiten sluit en opkomt voor de mensen die dat nodig hebben. Ook in de komende periode zal ik mij in blijven zetten om in Leiden een sterk en sociaal beleid in stand te houden. De tendens naar zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nauwlettend in de gaten houden en zorgen dat zij die het niet redden in deze maatschappij kunnen terugvallen op het vangnet van de overheid.

In 1999 ben ik in Leiden komen wonen en uiteindelijk ook gaan studeren. Na mijn studie Politicologie ben ik gaan werken op het gebied van communicatie, events en marketing en uiteraard nooit meer weg gegaan uit deze mooie stad! Momenteel werk ik als Kwartiermaker voor de Stichting Lezen & Schrijven.

Volg mij op Twitter of Facebook!

‘Mag ik uw stem op 15 maart?’

door Anna van den Boogaard op 14 maart 2017

Beste PvdA’ers, Leidenaren, vrienden en bekenden, In 2010 ben ik de gemeenteraad in Leiden in gegaan om te strijden voor een sociale stad. Als raadslid zet ik mij in voor armoedebestrijding, goede schuldhulpverlening en werk. Voor gelijke kansen voor iedereen en een extra steuntje in de rug als het nodig is. De kansenongelijkheid in Nederland

lees verder »

Schriftelijke vragen: minimabeleid ook voor ZZP’ers

door Anna van den Boogaard op 31 januari 2017

1 miljoen Nederlanders werkt, al dan niet gedwongen door economische omstandigheden, als Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’er). Dit staat gelijk aan 12% van de totale beroepsbevolking. Onder deze groep bevindt zich een groeiend aandeel werkende armen. Door prijsconcurrentie of simpelweg te weinig opdrachten bevindt deze groep zich op of rond de armoedegrens. Over het algemeen verdienen zij 10% minder dan mensen die in gewone loondienst werken.

lees verder »

Schriftelijke vragen: geen kind in armoede

door Anna van den Boogaard op 13 oktober 2016

Op Prinsjesdag werd officieel bekend gemaakt dat er vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen extra komt om armoede onder kinderen te bestrijden. Onze fractie heeft vragen gesteld over hoe kinderarmoede in Leiden kan worden teruggedrongen.

lees verder »

Pilot Jongeren en schulden

door Anna van den Boogaard op 4 oktober 2016

Leiden gaat starten met een unieke pilot: Debt? To no debt! Een pilot die in eerste instantie speciaal gericht is op 25 jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Schulden vormen nog steeds een groot probleem. In Leiden had in 2015 bijvoorbeeld 4% van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden. Over jongeren zijn geen Leidse cijfers bekend, maar uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 27 jaar in het laatste jaar een schuld heeft gehad.

lees verder »

PvdA presenteert Minimabrochure

door Anna van den Boogaard op 1 juli 2016

In Leiden maken nog onvoldoende mensen gebruik van de regelingen uit het minimabeleid. Daarom lanceerde de PvdA tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad een brochure over het minimabeleid. De fractie van de PvdA zal deze brochure de komende periode in de stad verspreiden om zo meer Leidenaren te informeren.

lees verder »

Tentoonstelling: Raad staat voor Leiden

door Anna van den Boogaard op 16 mei 2016

Op 9 mei werd de fototentoonstelling ‘Raad staat voor Leiden’ geopend in het atrium van het Stadhuis in Leiden. Fotograaf Hans van Egdom (oud raadslid) vroeg aan 14 raadsleden van verschillende Leidse politieke partijen voor een plek te gaan staan die hun politieke gedrevenheid symboliseert.

lees verder »

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag

door Anna van den Boogaard op 2 mei 2016

Vanaf 1 mei is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gratis voor vrijwilligers in Leiden die met kwetsbare mensen werken. Eind 2015 constateerde de PvdA dat de verklaring per 2016 weer veel duurder zou worden. Omdat de kosten voor de aanvraag van een VOG er niet voor mogen zorgen dat mensen niet gescreend worden of dat

lees verder »

Zorgen om ontslagen

door Anna van den Boogaard op 31 maart 2016

Op donderdag 25 maart 2016 kwam via het Leidsch Dagblad een artikel naar buiten over het verdwijnen van persoonlijke bewaking bij een aantal fietsenstallingen in Leiden. Dit zou tien medewerkers van de DZB hun baan kosten. De gemeente zou de bewaking uit kostenoverwegingen voortaan met camera’s willen doen (lees hier het gehele artikel). Wat betreft

lees verder »

Ondersteuning op maat

door Anna van den Boogaard op 2 maart 2016

Onze raadsleden Anna van den Boogaard en Rald Schalkwijk stelden vandaag deze vragen: Op donderdag 25 februari 2016 kwam via de media een artikel naar buiten over een succesvolle proef in de gemeente Zaanstad. Kern is dat iets dat een inwoner beperkt in zijn mogelijkheden wordt aangepakt op de manier zodat deze echt geholpen wordt,

lees verder »

VOG voor meer vrijwilligers gratis!

door Anna van den Boogaard op 17 december 2015

In 2015 berekende het CBS dat 49% van de Nederlanders minimaal een keer per jaar vrijwilligerswerk verricht. De groep die dat structureel doet is uiteraard kleiner maar van essentieel belang voor onze samenleving. De kosten die vrijwilligers in sommige gevallen moeten maken voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mag dan ook niet drempelverhogend werken!

lees verder »

Hulp bij invullen formulieren en vergroten bekendheid minimabeleid

door Anna van den Boogaard op 23 november 2015

Tijdens de laatste raadsvergadering diende de PvdA succesvol een motie in die het college oproept een oplossing te zoeken voor het gebrek aan ondersteuning voor mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren en daarbij ook de bekendheid van het minimabeleid te vergroten.

lees verder »

Kansen en perspectief voor iedereen – Actieplan Werk

door Anna van den Boogaard op 8 oktober 2015

Het is de ambitie van de gemeente Leiden om zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. In tijden van hoge werkloosheid en de taak meer mensen aan het werk te helpen, zal de gemeente daarom hard aan de slag moeten! Met deze woorden spoorden wij het college eind 2014 aan om met een Actieplan Werk te komen.

lees verder »

Renovatie winkelcentrum Stevensbloem is gestart!

door Anna van den Boogaard op 1 juli 2015

Afgelopen dinsdag 30 juni was het dan eindelijk zover. De renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem is officieel gestart. De PvdA heeft zich hier jaren voor ingezet en om dit feestelijke moment te vieren en de buurt te feliciteren waren wij aanwezig met een heuse PvdA ijskar!

lees verder »

Een leefbaar loon voor jongeren

door Anna van den Boogaard op 15 juni 2015

Al enkele weken voert ‘Young and United’ actie tegen het jeugdloon. Gisteren is aan de minister van Sociale Zaken ook een petitie aangeboden waarin zij strijden voor leefbare lonen in plaats van halve lonen. De PvdA Leiden stelde afgelopen week daarom schriftelijke vragen aan het college.

lees verder »

Meer aandacht voor discriminatie op arbeidsmarkt

door Anna van den Boogaard op 2 juni 2015

Recentelijk stelde Raadslid Anna van den Boogaard schriftelijke vragen over discriminatie op de arbeidsmarkt van allochtonen. Cijfers lieten eerder zien dat allochtonen in Nederland het slechtst af zijn. De PvdA wilde van de wethouder weten hoe wij er in Leiden voor staan en wat de gemeente doet om discriminatie tegen te gaan en de arbeidsparticipatie te verhogen.

lees verder »