Anna van den Boogaard

Woordvoerder Werk & Inkomen en Financiën
Wijk Stevenshof
Kandidaat Tweede Kamerlid #44

De PvdA is een partij die er is voor iedereen, die niemand buiten sluit en opkomt voor de mensen die dat nodig hebben. Ook in de komende periode zal ik mij in blijven zetten om in Leiden een sterk en sociaal beleid in stand te houden. De tendens naar zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nauwlettend in de gaten houden en zorgen dat zij die het niet redden in deze maatschappij kunnen terugvallen op het vangnet van de overheid.

In 1999 ben ik in Leiden komen wonen en uiteindelijk ook gaan studeren. Na mijn studie Politicologie ben ik gaan werken op het gebied van communicatie, events en marketing en uiteraard nooit meer weg gegaan uit deze mooie stad! Momenteel werk ik als Kwartiermaker voor de Stichting Lezen & Schrijven.

Volg mij op Twitter of Facebook!

Huiswerkbegeleiding voor alle kinderen

door Anna van den Boogaard op 8 september 2017

Op de middelbare school worstelde ik vreselijk met wiskunde. Wat een moeilijk vak vond ik dat! Ik had de mazzel dat mijn vader de huiswerkbegeleiding kon betalen. Hoewel het er niet voor zorgde dat ik echt glorieuze cijfers op de middelbare school haalde, hielpen de extra lessen wiskunde tijdens mijn studie, toen statistiek op het

lees verder »

We Are Leiden: op pad met Shadi uit Syrië

door Anna van den Boogaard op 28 augustus 2017

Afgelopen zaterdag vond een bijzonder evenement plaats: We Are Leiden. 150 Leidenaren ontmoette 150 nieuwkomers om hen een korte en persoonlijke rondleiding te geven. Zelf ben ik op pad geweest met Shadi Mousa uit Syrië. We Are Leiden is een initiatief van Stichting Stadsprogrammering, Stadslab, Studio Kordaat en enkele betrokken Leidenaren. Het doel is simpel:

lees verder »

Schulden: beter voorkomen dan genezen

door Anna van den Boogaard op 2 juli 2017

Schulden is een van de grootste maatschappelijke problemen aan het worden. De PvdA is dan ook erg blij dat het college meer gaat investeren in schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden.

lees verder »

Zelfredzaamheid burgers wordt overschat

door Anna van den Boogaard op 17 mei 2017

De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. Tussen deze verwachting en wat burgers daadwerkelijk aankunnen ligt, volgens een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR) een groot verschil.

lees verder »

Begeleiding statushouders in Leiden

door Anna van den Boogaard op 5 mei 2017

Je opnieuw ergens thuis gaan voelen, een nieuw bestaan opbouwen. Voor veel vluchtelingen met een status in Leiden een hele uitdaging. Gelukkig laat de gemeente deze mensen niet aan hun lot over maar heeft een intensief programma ontwikkeld zodat mensen zo snel mogelijk integreren in de Nederlandse samenleving. Een bestaan opbouwen en mee kunnen doen in Leiden.

lees verder »

‘Mag ik uw stem op 15 maart?’

door Anna van den Boogaard op 14 maart 2017

Beste PvdA’ers, Leidenaren, vrienden en bekenden, In 2010 ben ik de gemeenteraad in Leiden in gegaan om te strijden voor een sociale stad. Als raadslid zet ik mij in voor armoedebestrijding, goede schuldhulpverlening en werk. Voor gelijke kansen voor iedereen en een extra steuntje in de rug als het nodig is. De kansenongelijkheid in Nederland

lees verder »

Schriftelijke vragen: minimabeleid ook voor ZZP’ers

door Anna van den Boogaard op 31 januari 2017

1 miljoen Nederlanders werkt, al dan niet gedwongen door economische omstandigheden, als Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’er). Dit staat gelijk aan 12% van de totale beroepsbevolking. Onder deze groep bevindt zich een groeiend aandeel werkende armen. Door prijsconcurrentie of simpelweg te weinig opdrachten bevindt deze groep zich op of rond de armoedegrens. Over het algemeen verdienen zij 10% minder dan mensen die in gewone loondienst werken.

lees verder »

Schriftelijke vragen: geen kind in armoede

door Anna van den Boogaard op 13 oktober 2016

Op Prinsjesdag werd officieel bekend gemaakt dat er vanaf 2017 jaarlijks structureel 100 miljoen extra komt om armoede onder kinderen te bestrijden. Onze fractie heeft vragen gesteld over hoe kinderarmoede in Leiden kan worden teruggedrongen.

lees verder »

Pilot Jongeren en schulden

door Anna van den Boogaard op 4 oktober 2016

Leiden gaat starten met een unieke pilot: Debt? To no debt! Een pilot die in eerste instantie speciaal gericht is op 25 jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Schulden vormen nog steeds een groot probleem. In Leiden had in 2015 bijvoorbeeld 4% van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden. Over jongeren zijn geen Leidse cijfers bekend, maar uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 27 jaar in het laatste jaar een schuld heeft gehad.

lees verder »

PvdA presenteert Minimabrochure

door Anna van den Boogaard op 1 juli 2016

In Leiden maken nog onvoldoende mensen gebruik van de regelingen uit het minimabeleid. Daarom lanceerde de PvdA tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad een brochure over het minimabeleid. De fractie van de PvdA zal deze brochure de komende periode in de stad verspreiden om zo meer Leidenaren te informeren.

lees verder »

Tentoonstelling: Raad staat voor Leiden

door Anna van den Boogaard op 16 mei 2016

Op 9 mei werd de fototentoonstelling ‘Raad staat voor Leiden’ geopend in het atrium van het Stadhuis in Leiden. Fotograaf Hans van Egdom (oud raadslid) vroeg aan 14 raadsleden van verschillende Leidse politieke partijen voor een plek te gaan staan die hun politieke gedrevenheid symboliseert.

lees verder »

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag

door Anna van den Boogaard op 2 mei 2016

Vanaf 1 mei is de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gratis voor vrijwilligers in Leiden die met kwetsbare mensen werken. Eind 2015 constateerde de PvdA dat de verklaring per 2016 weer veel duurder zou worden. Omdat de kosten voor de aanvraag van een VOG er niet voor mogen zorgen dat mensen niet gescreend worden of dat

lees verder »

Zorgen om ontslagen

door Anna van den Boogaard op 31 maart 2016

Op donderdag 25 maart 2016 kwam via het Leidsch Dagblad een artikel naar buiten over het verdwijnen van persoonlijke bewaking bij een aantal fietsenstallingen in Leiden. Dit zou tien medewerkers van de DZB hun baan kosten. De gemeente zou de bewaking uit kostenoverwegingen voortaan met camera’s willen doen (lees hier het gehele artikel). Wat betreft

lees verder »

Ondersteuning op maat

door Anna van den Boogaard op 2 maart 2016

Onze raadsleden Anna van den Boogaard en Rald Schalkwijk stelden vandaag deze vragen: Op donderdag 25 februari 2016 kwam via de media een artikel naar buiten over een succesvolle proef in de gemeente Zaanstad. Kern is dat iets dat een inwoner beperkt in zijn mogelijkheden wordt aangepakt op de manier zodat deze echt geholpen wordt,

lees verder »

VOG voor meer vrijwilligers gratis!

door Anna van den Boogaard op 17 december 2015

In 2015 berekende het CBS dat 49% van de Nederlanders minimaal een keer per jaar vrijwilligerswerk verricht. De groep die dat structureel doet is uiteraard kleiner maar van essentieel belang voor onze samenleving. De kosten die vrijwilligers in sommige gevallen moeten maken voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) mag dan ook niet drempelverhogend werken!

lees verder »