Anna van den Boogaard

Woordvoerder Werk & Inkomen en Financiën
Wijk Stevenshof
Kandidaat Tweede Kamerlid #44

De PvdA is een partij die er is voor iedereen, die niemand buiten sluit en opkomt voor de mensen die dat nodig hebben. Ook in de komende periode zal ik mij in blijven zetten om in Leiden een sterk en sociaal beleid in stand te houden. De tendens naar zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid nauwlettend in de gaten houden en zorgen dat zij die het niet redden in deze maatschappij kunnen terugvallen op het vangnet van de overheid.

In 1999 ben ik in Leiden komen wonen en uiteindelijk ook gaan studeren. Na mijn studie Politicologie ben ik gaan werken op het gebied van communicatie, events en marketing en uiteraard nooit meer weg gegaan uit deze mooie stad! Momenteel werk ik als Kwartiermaker voor de Stichting Lezen & Schrijven.

Volg mij op Twitter of Facebook!

Hulp bij invullen formulieren en vergroten bekendheid minimabeleid

door Anna van den Boogaard op 23 november 2015

Tijdens de laatste raadsvergadering diende de PvdA succesvol een motie in die het college oproept een oplossing te zoeken voor het gebrek aan ondersteuning voor mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren en daarbij ook de bekendheid van het minimabeleid te vergroten.

lees verder »

Kansen en perspectief voor iedereen – Actieplan Werk

door Anna van den Boogaard op 8 oktober 2015

Het is de ambitie van de gemeente Leiden om zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. In tijden van hoge werkloosheid en de taak meer mensen aan het werk te helpen, zal de gemeente daarom hard aan de slag moeten! Met deze woorden spoorden wij het college eind 2014 aan om met een Actieplan Werk te komen.

lees verder »

Renovatie winkelcentrum Stevensbloem is gestart!

door Anna van den Boogaard op 1 juli 2015

Afgelopen dinsdag 30 juni was het dan eindelijk zover. De renovatie van winkelcentrum de Stevensbloem is officieel gestart. De PvdA heeft zich hier jaren voor ingezet en om dit feestelijke moment te vieren en de buurt te feliciteren waren wij aanwezig met een heuse PvdA ijskar!

lees verder »

Een leefbaar loon voor jongeren

door Anna van den Boogaard op 15 juni 2015

Al enkele weken voert ‘Young and United’ actie tegen het jeugdloon. Gisteren is aan de minister van Sociale Zaken ook een petitie aangeboden waarin zij strijden voor leefbare lonen in plaats van halve lonen. De PvdA Leiden stelde afgelopen week daarom schriftelijke vragen aan het college.

lees verder »

Meer aandacht voor discriminatie op arbeidsmarkt

door Anna van den Boogaard op 2 juni 2015

Recentelijk stelde Raadslid Anna van den Boogaard schriftelijke vragen over discriminatie op de arbeidsmarkt van allochtonen. Cijfers lieten eerder zien dat allochtonen in Nederland het slechtst af zijn. De PvdA wilde van de wethouder weten hoe wij er in Leiden voor staan en wat de gemeente doet om discriminatie tegen te gaan en de arbeidsparticipatie te verhogen.

lees verder »

Start renovatie winkelcentrum Stevensbloem dichtbij

door Anna van den Boogaard op 23 april 2015

Opnieuw is er vertraging ontstaan in de planning voor het opknappen van winkelcentrum de Stevensbloem in de Stevenshof. De fractie van de PvdA houdt zich al jaren bezig met dit (hoofdpijn)dossier en stelde afgelopen commissievergadering daarom enkele vragen aan het college.

lees verder »

PvdA stelt vragen over discriminatie op arbeidsmarkt van allochtonen  

door Anna van den Boogaard op 23 maart 2015

Raadslid Anna van den Boogaard heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over discriminatie op de arbeidsmarkt van allochtonen. De cijfers die het OESO afgelopen weekend presenteerde, laat zien dat allochtonen in Nederland het slechtst af zijn. Anna wil van de wethouder weten hoe wij er in Leiden voor staan en wat wij doen om dit tegen te gaan. Op

lees verder »

PvdA Leiden wil eenvoudiger taalgebruik gemeente

door Anna van den Boogaard op 9 maart 2015

Afgelopen vergadering van de Commissie Werk & Middelen besprak de commissie het fraudebeleid van de gemeente. Uit onderzoek bleek dat maximaal 25 a 30 procent van de fraude bewuste fraude is en de rest onbewuste fraude. Het vermoeden van de PvdA Leiden is dat er nog veel onbewuste fraude voorkomen kan worden door de communicatie vanuit de gemeente te vereenvoudigen.

lees verder »

Extra miljoenen voor bestrijding jeugdwerkloosheid

door Anna van den Boogaard op 2 maart 2015

Er komt dit jaar nog 17,8 miljoen euro extra beschikbaar voor de nu lopende acties die gericht zijn op de bestrijding van jeugdwerkloosheid in ons land. Het gaat om Europees geld dat op verzoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog dit jaar kan worden ingezet bij 35 centrumgemeenten, waar Leiden er één van is.

lees verder »

Schriftelijke vragen – Bijstandsregeling ondernemers bevorderen

door Anna van den Boogaard op 19 december 2014

De PvdA heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De PvdA wil graag dat deze bijstandsregeling voor ondernemers extra onder de aandacht wordt gebracht.

lees verder »

Tegenprestatie alleen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

door Anna van den Boogaard op 8 december 2014

De tegenprestatie vraagt van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen een tegenprestatie naar vermogen. Deze tegenprestatie is een onderdeel van de nieuwe Participatiewet die per 1 januari aanstaande ingaat en in elke gemeente moet er beleid worden vastgesteld over hoe deze wordt uitgevoerd. In de raadsvergadering van eind november stond het voorstel op de agenda van de gemeenteraad en heeft de PvdA succesvol gepleit voor het alleen invoeren van een tegenprestatie voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

lees verder »

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

door Anna van den Boogaard op 21 november 2014

Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente. Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen mensen met een inkomen tot maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm eenmalig extra geld. Dat staat in de Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens.

lees verder »

Leiden krijgt Actieplan Werkgelegenheid

door Anna van den Boogaard op 12 november 2014

Het is de ambitie van de gemeente Leiden om zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. In tijden van hoge werkloosheid en de taak meer mensen aan het werk te helpen, zal de gemeente daarom hard aan de slag moeten.

lees verder »

Zo veel mogelijk mensen aan het werk

door Anna van den Boogaard op 7 november 2014

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Participatiewet in werking. Taken rondom werk en inkomen worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Daarbij moeten ook de afspraken uit het sociaal akkoord worden uitgevoerd, zoals het realiseren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De wettelijke kaders zijn inmiddels duidelijk, het is nu aan

lees verder »

Werk maken van stages!

door Anna van den Boogaard op 18 juli 2014

De PvdA pleit al jaren voor meer stageplaatsen bij de gemeente. In de laatste vergadering voor het reces diende de PvdA dan ook een motie in die het college oproept voortvarend aan de slag te gaan met het realiseren van 120 stageplaatsen per jaar. Eerder deed wethouder Damen al de toezegging zelf het goede voorbeeld

lees verder »