Boerhaavedistr.

Vogelwijk, Raadsherenbuurt, Houtkwartier en Bio Science Park
Woordvoerder Martijn Otten

Wat in bestuurstermen het Boerhaavedistrict heet, is het gebied tussen het spoor, de Plesmanlaan en de grens met Oegstgeest en het bestaat uit vijf wijken: Vogelwijk, Raadsherenbuurt, Houtkwartier, Pesthuiswijk (LUMC) en Leeuwenhoek (Bio Science Park en Bèta-campus van de Universiteit Leiden). Dit district is op het Stationsdistrict na, het district met de minste inwoners (4500), maar tegelijkertijd is het ook de wijk met de meeste banen (19.000) en het hoogste gemiddelde besteedbaar inkomen (€49.000 per jaar). Met het Leidse Hout heeft de wijk ook een mooi bos om de hoek.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. We steunen de bouwplannen in het Houtkwartier, maar vinden het wel belangrijk dat er zekerheid komt dat wateroverlast, verkeersproblematiek en verkeersveiligheid goed worden bekeken.
  2. Het is belangrijk dat het Bio Science Park goed wordt ontsloten en we denken mee met mogelijkheden om de Plesmanlaan te herinrichten.
  3. Er moet een kennislijn komen, een buslijn die het centrum verbindt met Naturalis, het Bio Science Park en de Bèta-campus.
  4. Door middel van betaald parkeren in de Vogelwijk, de Raadsherenbuurt en het Houtkwartier, hopen we de parkeerproblematiek aan te pakken en niet door te schuiven. De kosten voor een vergunning zijn €12,50 per kwartaal.
  5. We willen dat de NS de speakers op het station zachter zet op late tijdstippen om overlast te verminderen.


Update januari 2017:

  1. De meeste nieuwbouw in het Houtkwartier is inmiddels gebouwd. De verkeersontsluiting van de wijk is nog wel een zorgpunt. Ook zijn we al meerdere keren bij bewoners van het Houtkwartier geweest om te spreken over de waterprobleematiek. Hier zijn we nog mee bezig.
  2. Inmiddels is een van de belangrijkste ontsluitingen van het Bio Science Park, de Ehrenfestweg, aangepakt. Doordat het kruispunt Ehrenfestweg – Haagse Schouwweg – Plesmanlaan ongelijkvloers is geworden, is het Bio Science Park in één keer een stuk beter bereikbaar geworden. Tevens zijn er plannen ontwikkeld om ook het kruispunt Plesmanlaan – Einsteinweg ongelijkvloers te maken.
  3. Vanaf december 2016 rijden er veel meer buslijnen over het Bio Science Park waarvan een deel door rijdt naar de universiteitsgebouwen in de binnenstad.
  4. Betaald parkeren is inmiddels ingevoerd in de Vogelwijk, de Raadsherenbuurt en het Houtkwartier. Het aantal klachten over parkeeroverlast is hierdoor significant afgenomen.
  5. De Raad van State heeft in 2016 in hoger beroep besloten dat de geluidsinstallatie niet te hard staat. Daarom kunnen wij daar als gemeente nu weinig meer aan doen.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.

Schriftelijke vragen bezuinigingen gastheren en gastvrouwen in Leidse buurthuizen

door Boerhaavedistr. op 20 januari 2017

In het Leidsch Dagblad van donderdag 9 februari werd melding gedaan van het wegbezuinigen van de gastheren en gastvrouwen in de Leidse buurthuizen. De gastheren en gastvrouwen van Libertas zorgen ervoor dat er regelmatig iemand aanwezig is in het buurthuis en verwelkomen bezoekers.
Libertas vervult op deze en vele andere manieren al jarenlang een belangrijke rol in de wijken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Slaaghwijk. Door de gastheren en gastvrouwen weg te bezuinigen worden de buurthuizen minder toegankelijk en verliezen buurten mensen die een belangrijke rol in het sociale leven in de wijken vervullen.

lees verder »

Verspreid het beschermd wonen over de wijken!

door Boerhaavedistr. op 20 december 2016

Dit is mijn spreektekst bij het debat vanavond over het beschermd wonen: Voorzitter, In onze stad hebben we al lange tijd de noodopvang van de Binnenvest en allerlei woonvoorzieningen voor beschermd wonen. Niet alleen mensen uit Leiden maakten en maken daar gebruik van, maar mensen uit heel de regio. Dat laatste gaat nu veranderen. Over

lees verder »

Wijkinitiatieven subsidieverruiming en nieuwe Leidse wijkaanpak

door Boerhaavedistr. op 30 oktober 2016

In het bestuursakkoord is er budget gereserveerd voor investeringen de leefbaarheid van wijken. De wijkvisies Meerburg, Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt zijn hier een deel van. De uitwerking van deze visies worden betaald van dit budget. Het andere gedeelte houdt een fonds in waaruit leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en partners uit betaald kunnen worden. Afspraak was dat we op de helft van de rit, deze subsidie zouden evalueren.
Het college geeft aan dat de subsidie nog niet goed gevonden wordt en dat de initiatieven achterblijven bij de doelstelling. Een schepje erboven op dus.

lees verder »

Brief aan COA over plotselinge overplaatsing

door Boerhaavedistr. op 26 mei 2016

Naar aanleiding van het bericht dat 250 mensen plotseling worden overgeplaatst naar reguliere AZC’s hebben een aantal partijen besloten onderstaande brief naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te sturen.

lees verder »

De week van de wijken

door Boerhaavedistr. op 31 maart 2015

Dinsdag 24 maart vond de wijkentop plaats onder de titel “Samen maken we stad”. Voor mij een bijzonder moment omdat de nieuwe wijkaanpak werd gepresenteerd en de wijkregisseurs werden geïntroduceerd. Het moment om aan de stad te laten zien wat we als college willen met de wijken. Ook collega’s Roos van Gelderen en Paul Laudy waren aanwezig want zowel op het terrein van (jeugd)zorg en welzijn (portefeuille

lees verder »

Sporten in het Houtkwartier

door Boerhaavedistr. op 13 september 2014

Donderdagavond 11 september werd het Bestemmingsplan Kikkerpolder en Da Vinci besproken in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling. Omdat het ook gaat om Onderwijs en Sport heb ik dit onderwerp in nauw overleg met Martijn Otten, Commissielid Onderwijs en Samenleving voorbereid.

lees verder »

Sociale woningbouw Dieperhout onzeker

door Boerhaavedistr. op 10 november 2013

Een half jaar geleden, vlak voor het zomerreces, konden we hier nog verheugd melden dat er een ruime meerderheid in de raad was die vast wilde houden aan de norm van minimaal 20% sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten. In afgelopen raadsvergadering, bij het bespreken van de nieuwbouw op de Agneslocatie in Dieperhout, bleek dat voor sommige partijen deze norm helaas toch niet zo keihard was.

lees verder »