Elwin Wolters

Woordvoerder Stedelijke Ontwikkeling
Wijk Roodenburgerdistrict

Als duo-raadslid wil ik via de gemeentelijke politiek een steentje bij dragen aan een mooiere en betere stad voor de inwoners. Via de commissie stedelijke ontwikkeling hoop ik dit te kunnen bereiken door zorg te dragen van het peil houden van de kwaliteit van voorzieningen, zoals bijv. winkels en sportfaciliteiten, en dat deze ook aanwezig blijven in de wijken. Ook zet ik mij in om via ruimtelijke ordening de leefbaarheid van de stad en met name de wijken te verbeteren. Dit zijn uiteindelijk vaak de meest zichtbare wijzigingen in een stad.

Zelf ben ik in 2003 in Leiden de studie geschiedenis gaan studeren en sindsdien wil en ben ik niet meer weggegaan uit deze mooie stad. Op dit moment ben ik als beleidsmedewerker werkzaam bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP), na FNV & CNV de 3e vakcentrale, waar ik op kom voor de rechten van werknemers op de terreinen sociale zekerheid, arbeidsmarkt en onderwijs. Ook ben ik betrokken bij het netwerk VCP Young Professionals waar jonge werknemers invloed kunnen uitoefenen op sociaal-economische thema’s. Binnen de PvdA-afdeling heb ik mij afgelopen jaren ingezet in o.a. de Programma Evaluatie Commissie , de Programmacommissie en als congresafgevaardigde.

Voor meer informatie over mij kijk gerust op mijn LinkedIn-pagina.

Ontheffing Portaal voor Leiden

door Elwin Wolters op 23 februari 2017

Woningcorporatie Portaal heeft, ondanks bezwaren van de PvdA, ontheffing van de minister gekregen om in Leiden actief te blijven. De PvdA vreest namelijk dat een grote woningcorporatie te veel invloed kan hebben op de gemeente en dus de huurders. Immers een woningcorporatie die over het hele land zit, heeft minder binding met de stad en kan dus opeens bepalen niet meer te investeren in woningen in Leiden.

lees verder »

Leids beleid rond woonoverlast nu wettelijk vastgelegd

door Elwin Wolters op 30 december 2016

In de Leidse wijken, zoals o.a. Transvaal en Haagwegkwartier, wordt veel woonoverlast, van geluids- en stankoverlast tot vele fietsen op de stoep, ervaren. De PvdA is al enige tijd actief om deze woonoverlast te bestrijden en is blij dat het Leidse beleid nu wettelijk wordt vastgelegd. Echter dat is niet voldoende, beter is om de woonoverlast bij de wortel aan te pakken, namelijk de ongecontoleerde groei van verkamering in de Leidse wijken.

lees verder »

Geen ontheffing voor Portaal in Leidse woningmarktregio

door Elwin Wolters op 6 oktober 2016

Na vele problemen met verschillende woningcorporaties komt minister Blok van Wonen en Rijksdienst met woningmarktregio’s waarbij kleinere en meer betrokken woningcorporaties in actief zullen zijn. Woningcorporatie Portaal valt hierdoor buiten de Leidse woningmarktregio en heeft hiervoor bij de minister ontheffing aangevraagd. De PvdA Leiden vindt dat Portaal deze ontheffing voor de Leidse woningmarktregio niet moet krijgen. Woningcorporaties dienen kleinschalig te zijn en binding te hebben met de regio. Portaal, met woningen door het hele land, voldoet hier geenszins aan, aldus de PvdA.

lees verder »

Schriftelijke vragen vertrek Jacobs

door Elwin Wolters op 2 september 2016

Op 23 augustus kondigde de gemeente Den Haag vol trots aan dat technische dienstverlener Jacobs van Leiden naar Den Haag verhuist. Deze Amerikaanse multinationaal, nu nog gevestigd aan de Plesmanlaan, heeft in Leiden 1100 werknemers in dienst. Volgens de PvdA Leiden is het vertrek van Jacobs een klap voor de Leidse werkgelegenheid en de leefbaarheid van het gebied

lees verder »

Omgevingswet: de volgende grootschalige decentralisatie?

door Elwin Wolters op 29 augustus 2016

Vanaf 1 januari 2019 vindt een grootscheepse wijziging in de ruimtelijke ordening plaats. Op dat moment wordt, naar alle waarschijnlijkheid, de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet gaat 26 wetten, zoals op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, bundelen en verschillende regelingen samenvoegen. Dit met het idee de regelgeving in de ruimtelijk ordening eenvoudiger en duidelijker te maken. Er wordt al gesproken dat dit de vierde decentralisatie, na de jeugdzorg, WMO en Participatiewet, is. De gemeente neemt immers taken over van de landelijke en provinciale overheden.

lees verder »

Eerste actie tegen verkamering is een feit, maar niet genoeg

door Elwin Wolters op 2 april 2016

De PvdA vindt het positief dat er na de vele binnengekregen meldingen en klachten uit de wijken eindelijk de eerste maatregel tegen woonoverlast door verkamering wordt genomen. Een meerderheid van de gemeenteraad (GL en VVD stemden tegen) wil dat bij bestaande en nieuwe verkamerde panden bouwtechnische aanpassingen, zoals isolerende en/of brandwerende maatregelen, worden genomen.

lees verder »

Bewoners Doelencomplex eindelijk serieuze gesprekspartner rond Humanities Campus

door Elwin Wolters op 2 februari 2016

In de Raadsvergadering van 21 februari jl. heeft de PvdA, in samenwerking met de SP, ervoor gezorgd dat bewoners van Doelencomplex eindelijk serieus worden genomen door Universiteit Leiden bij de bouw van Humanities Campus. Ook is de universiteit nu bereid om met woningcooperatie De Sleutels en de bewoners van het Doelencomplex serieus te kijken naar alternatieven waarbij sloop van de 58 sociale huurwoningen niet nodig is.

lees verder »

PvdA Leiden richt meldpunt verkamering op

door Elwin Wolters op 23 september 2015

Schreeuwende buren ’s nachts, stapels fietsen op de stoep en verpauperde woningen. Dit zijn maar een paar voorbeelden die bewoners uit Leiden ervaren als zij naast een verkamerde woning wonen. De PvdA vindt dat deze overlast dient te worden aangepakt en pleit daarom voor maatregelen zoals een maximaal aantal verkamerde panden in een straat en dat de gemeente optreedt tegen pandjesbazen als er overlast is. Om het college daartoe te bewegen, roept de PvdA bewoners op om hun ervaringen van woonoverlast door verkamering te melden bij het Meldpunt Verkamering via woonoverlastleiden@gmail.com.

lees verder »