Gijs Holla

Fractievoorzitter, woordvoerder Bereikbaarheid
Wijken Binnenstad en Stationsgebied

Sinds 1995 woon ik in Leiden. Net als vele anderen ben ik naar Leiden gekomen om te studeren. En net als vele anderen ben ik helemaal verslingerd geraakt aan deze prachtige stad en haar inwoners. Via de gemeenteraad (sinds 2006) wil ik mijn stad nog socialer, leefbaarder en beter bereikbaar maken. De reden dat ik lid ben van de PvdA? Ik doe graag iets voor mensen die het niet zo gemakkelijk hebben als ik. Solidariteit, daar geloof ik helemaal in.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Neem dan contact met mij op.

Inbreng Gijs Holla begroting 2017

door Gijs Holla op 10 november 2016

Hieronder leest u de inbreng van fractievoorzitter Gijs Holla bij de raadsvergadering over de begroting van 2017.

lees verder »

Schriftelijke vragen: Bestrijding illegale reclameborden

door Gijs Holla op 23 augustus 2016

De Partij van de Arbeid zet zich al enkele jaren in om de kwaliteit van de Leidse openbare ruimte te verbeteren door kritisch te kijken naar het aantal borden in de openbare ruimte. Daarbij is ons uitgangspunt dat alle overbodige en illegale verkeers- of reclameborden uiteindelijk van straat verdwijnen.

lees verder »

Samen werken aan de hele stad!

door Gijs Holla op 8 juli 2016

Afgelopen avond was de laatste vergadering van het politieke jaar. Er werd terug geblikt op de begroting van 2015 en vooruitgekeken naar de plannen voor de komende jaren. Het centrale thema van het PvdA-verhaal was dat de politiek er moet zijn voor de hele stad. “Juist door de balans terug te brengen tussen wijk en binnenstad, tussen vakmanschap en kennisstad en tussen wijkeconomie en kenniseconomie, werken we samen met de hele stad aan de toekomst van Leiden.”

lees verder »

Brief aan COA over plotselinge overplaatsing

door Gijs Holla op 26 mei 2016

Naar aanleiding van het bericht dat 250 mensen plotseling worden overgeplaatst naar reguliere AZC’s hebben een aantal partijen besloten onderstaande brief naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te sturen.

lees verder »

Grijp die kans: maak een passender ontwerp voor de Lakenhal

door Gijs Holla op 11 mei 2016

Vandaag is bekend geworden dat het door de gemeenteraad gereserveerde budget voor de restauratie en uitbreiding van de Lakenhal niet toereikend is. De aanbesteding is daarom stopgezet. Het college heeft aangekondigd om te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden om het toch binnen budget te kunnen realiseren. De fractie van de PvdA vindt dat daarbij ook gekeken moet worden naar een passender, goedkoper ontwerp van de Lakenhal aan de Lammermarkt.

lees verder »

Nieuwe integrale afweging locatie busstation Leiden CS

door Gijs Holla op 16 maart 2016

Samen met de SP heb ik vandaag voorgesteld om als gemeenteraad een nieuwe integrale afweging te maken over de toekomstige locatie van het busstation bij Leiden Centraal. De gemeenteraad heeft enkele jaren geleden besloten om het busstation naar de zeezijde te verplaatsen. Onze fractie staat nog steeds achter die gemaakte keuze, maar het lijkt ons wel verstandig om die keuze te toetsen aan alle informatie die de afgelopen jaren naar voren is gekomen.

lees verder »

PvdA Leiden: voorgestelde herinrichting Haarlemmerstraat historische vergissing

door Gijs Holla op 12 februari 2016

Het afgelopen week door het college gepresenteerde ontwerp van de Haarlemmerstraat bevat naast veel goede punten ook een historische vergissing. De voorgestelde inrichting van het achterste deel van de Haarlemmerstraat is zeer verkeersonveilig, ontkent de malaise in de retail en benadrukt het zwakste aspect van de Haarlemmerstraat. Hieronder een uitgebreidere uiteenzetting.

lees verder »

Fijne kerstdagen en een gezond 2016

door Gijs Holla op 18 december 2015

Namens het bestuur en de fractie van de Leidse Partij van de Arbeid wensen wij u hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016! Graag nodigen wij u via deze weg ook uit voor onze nieuwjaarsborrel: deze zal plaatsvinden op 9 januari tussen 15:00 uur en 18:00 uur in Koetshuis de Burcht. Tijdens deze borrel zal Tweede Kamerlid Marit Maij spreken over het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Hopelijk tot 9 januari!

lees verder »

Bijdrage begroting PvdA Leiden

door Gijs Holla op 10 november 2015

Vanavond debatteerde de Leidse gemeenteraad over de begroting voor 2016. Lees hier in de bijdrage van fractievoorzitter Gijs Holla.

lees verder »

Opvang voor 250 vluchtelingen in Leiden

door Gijs Holla op 28 oktober 2015

“Ons college heeft vandaag besloten om het pand Wassenaarseweg 56-58 te Leiden (voormalig TNO-pand) voor een periode van 1 jaar te huren en beschikbaar te stellen aan het COA voor noodopvang van 250 vluchtelingen, in eerste instantie voor mensen die nu in het Universitair Sportcentrum en Sporthal De Bloemerd verblijven. De kosten voor de noodopvang

lees verder »

Fractie steunt noodopvang in Leiden

door Gijs Holla op 9 oktober 2015

Leiden heeft per vanavond crisisopvang voor vluchtelingen, dit betreft 120 bedden in de 3 Octoberhal. De fractie van de PvdA-Leiden steunt dit besluit helemaal. 

lees verder »

Aanpak verkamering; eerste succes is binnen!

door Gijs Holla op 9 oktober 2015

In de nieuw, door de gemeenteraad, vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) krijgt de burgemeester meer mogelijkheden om in te grijpen bij woonoverlast door verkamering. De burgemeester kan in deze nieuwe APV straks ook een gedragsaanwijzing geven aan een bewoner van een pand indien de openbare orde wordt verstoord. In de huidige APV is alleen het sluiten van een woning mogelijk, een zeer ingrijpend en daarom maar weinig gebruikt middel.

lees verder »

Fijne zomervakantie!

door Gijs Holla op 13 juli 2015

De fractie en het bestuur van de PvdA Leiden wenst iedereen een fijne zomervakantie! Geniet!

lees verder »

Inbreng tweede termijn kaderbrief

door Gijs Holla op 13 juli 2015

De afgelopen week was alweer de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Belangrijkste onderwerp op de agenda was de Meerjarenbegroting van 2016 tot en met 2019. We hebben die avond een paar mooiste successen bereikt waarvan het openhouden van de bibliotheek in de Merenwijk de belangrijkste was. Maar ook het openstellen van het Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds voor meer kinderen en extra ondersteuning voor huiswerkbegeleiding mogen niet onvermeld blijven. In de bijlage vind je mijn volledige inbreng in de tweede termijn.

lees verder »

“We moeten altijd voor ogen blijven houden dat de medaille twee zijden heeft.”

door Gijs Holla op 18 juni 2015

Fractievoorzitter Gijs Holla vertelde vanavond in het begrotingsdebat “het verhaal dat mij en mijn fractie motiveert om elke dag weer, met de stad Leiden, bezig te zijn.” In zijn betoog benadrukte hij dat Leiden niet alleen een stad voor de welbedeelden moet worden. “We moeten er als stad voor blijven knokken dat iedereen kan blijven meedoen. Geen bruisende binnenstad, zonder leefbare wijken. Geen universitaire kennisstad, zonder hoogwaardige vakscholen. Geen ambitieuze kenniseconomie, zonder het MKB en de wijkeconomie.”

lees verder »