Gijs Holla

Fractievoorzitter, woordvoerder Bereikbaarheid
Wijken Binnenstad en Stationsgebied

Wie is er nou niet trots op Leiden en haar inwoners? Ik wel in elk geval. Maar hoewel het over het algemeen in Leiden goed gaat, zijn er zeker nog verbeteringen mogelijk. Wijken kunnen nog schoner en groener zijn, bewoners kunnen nog beter worden ondersteund indien nodig en onze prachtige binnenstad kan nog veel mooier.

De afgelopen jaren heb ik mij als raadslid ingezet voor een rechtvaardige verdeling van aandacht, geld en interesse tussen alle Leidse wijken, inwoners en ondernemers. Leiden is zoveel meer dan de binnenstad, studenten en bioscience. Zij leveren absoluut een belangrijke bijdrage aan de Leidse samenleving, maar dat geldt net zo goed voor het Houtkwartier, Merenwijk, Zuid-west en voor MBO-leerlingen en lokale ondernemers.

Resultaten waar ik met veel plezier op terugkijk, zijn bijvoorbeeld het opknappen van het wijkwinkelcentrum in de Stevenshof (ik hou me nu bezig met de Kopermolen en het Diamantplein), het verruimen van het minimabeleid, een betere samenwerking tussen de gemeente en bewoners, wijkverenigingen en andere groepen die zich voor Leiden inzetten, maar ook zoiets als de renovatie van de historische Doelenpoort in de Academiewijk waar ik het geld voor geregeld heb.

Ik ben sinds 1994 lid van de PvdA. Dat was een gemakkelijke keuze. Ik doe namelijk graag iets voor mensen die het niet zo makkelijk hebben als ik. De PvdA was toen, en is nog steeds, de partij die daar voor staat. Solidariteit, daar geloof ik helemaal in!

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Aarzel niet en neem contact met mij op.

‘Een stad maak je niet alleen, dat doe je samen’

door Gijs Holla op 15 juni 2017

De afgelopen veertig jaar is Leiden een totaal andere stad geworden. Wie nu naar Leiden kijkt ziet een stad die trots is op zichzelf. We hebben iets heel goeds gedaan de afgelopen jaren. Dat heeft de politiek niet alleen gedaan. Dat is samen met de stad gebeurd: met heel veel Leidenaren, wijkverenigingen, actiecomités, het MBO,

lees verder »

Aad van der Luit overleden

door Gijs Holla op 11 mei 2017

Vandaag bereikte ons het zeer trieste bericht dat D66-raadslid Aad van der Luit is overleden. Hij overleed na een kort ziekbed nadat hij maandag een hartaanval had gekregen. Aad was een zeer gewaardeerd raadscollega, een rasechte Leidenaar en een echte volksvertegenwoordiger. Hij had grote verdiensten voor de stad met name op het gebied van sport.

Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Rust zacht Aad. We zullen je missen.

Namens de PvdA Leiden,

Gijs Holla, fractievoorzitter
Marleen Damen, wethouder
Aloys van Rest, afdelingsvoorzitter

lees verder »

Meer geld voor opknappen openbare ruimte Noorderkwartier

door Gijs Holla op 16 februari 2017

Gelukt! Er wordt weer extra geld uitgetrokken om de openbare ruimte van het Noorderkwartier op te knappen. Dus kunnen er weer meer straten opnieuw ingericht worden dan in eerste instantie de bedoeling was. In 2015 is er op initiatief van de PvdA al eens extra geld voor uitgetrokken en vanavond is dat weer besloten door de gemeenteraad.

lees verder »

Goed nieuws voor de Leidse woningzoekende

door Gijs Holla op 9 februari 2017

Leiden is een populaire stad om in te wonen. Daar zijn we natuurlijk trots op, maar het zorgt ook voor lange wachtlijsten voor woningzoekenden. We werken er als stad hard aan om daar wat aan te doen. Zo was Leiden in 2015 na Amsterdam en Utrecht de stad waar de meeste nieuwe woningen zijn opgeleverd in ons land. En ook de komende jaren komen er veel huurwoningen en woningen veelal voor starters bij. Zo is afgelopen maand de bouw begonnen van ruim 310 huurwoningen bij Leiden Centraal en station Lammenschans.

lees verder »

Afscheid van Erica Linger

door Gijs Holla op 23 december 2016

Na meer dan twee jaar in deze geweldige fractie te hebben gezeten, heb ik vorige week aan de fractie laten weten dat ik als duo-raadslid voor de PvdA ga stoppen. Iets meer dan een jaar geleden ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf en daar heb ik het enorm druk mee. Volgend jaar ga ik uitbreiden en wordt het (hopelijk) alleen maar drukker. Daarnaast heb ik een parttime baan aangeboden gekregen bij Welzijn Voor Elkaar in Voorschoten.

lees verder »

Marc Newsome nieuw duoraadslid

door Gijs Holla op 23 december 2016

Marc Newsome volgt Erica op als duoraadslid cultuur en economie. Hieronder stelt hij zich kort voor.

lees verder »

Een linksere koers? In Leiden doen we dat al!

door Gijs Holla op 21 december 2016

Vandaag kreeg ik een brief van Lodewijk Asscher dat hij graag een linksere koers wil voor de PvdA. Hij wil daarom het verkiezingsprogramma op drie punten aanscherpen. Van dergelijke ambities word ik altijd blij. Wie dat ook zegt. Ik zal het maar bekennen: ik ben op sociaaleconomisch vlak een vrij linkse PvdA’er. Lees hier de hele brief van Lodewijk Asscher.

lees verder »

Wij geloven in het belang van sociale cohesie binnen een wijk

door Gijs Holla op 10 november 2016

Hieronder leest u de inbreng van fractievoorzitter Gijs Holla bij de raadsvergadering over de begroting van 2017.

lees verder »

Schriftelijke vragen: Bestrijding illegale reclameborden

door Gijs Holla op 23 augustus 2016

De Partij van de Arbeid zet zich al enkele jaren in om de kwaliteit van de Leidse openbare ruimte te verbeteren door kritisch te kijken naar het aantal borden in de openbare ruimte. Daarbij is ons uitgangspunt dat alle overbodige en illegale verkeers- of reclameborden uiteindelijk van straat verdwijnen.

lees verder »

Samen werken aan de hele stad!

door Gijs Holla op 8 juli 2016

Afgelopen avond was de laatste vergadering van het politieke jaar. Er werd terug geblikt op de begroting van 2015 en vooruitgekeken naar de plannen voor de komende jaren. Het centrale thema van het PvdA-verhaal was dat de politiek er moet zijn voor de hele stad. “Juist door de balans terug te brengen tussen wijk en binnenstad, tussen vakmanschap en kennisstad en tussen wijkeconomie en kenniseconomie, werken we samen met de hele stad aan de toekomst van Leiden.”

lees verder »

Brief aan COA over plotselinge overplaatsing

door Gijs Holla op 26 mei 2016

Naar aanleiding van het bericht dat 250 mensen plotseling worden overgeplaatst naar reguliere AZC’s hebben een aantal partijen besloten onderstaande brief naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te sturen.

lees verder »

Grijp die kans: maak een passender ontwerp voor de Lakenhal

door Gijs Holla op 11 mei 2016

Vandaag is bekend geworden dat het door de gemeenteraad gereserveerde budget voor de restauratie en uitbreiding van de Lakenhal niet toereikend is. De aanbesteding is daarom stopgezet. Het college heeft aangekondigd om te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden om het toch binnen budget te kunnen realiseren. De fractie van de PvdA vindt dat daarbij ook gekeken moet worden naar een passender, goedkoper ontwerp van de Lakenhal aan de Lammermarkt.

lees verder »

Nieuwe integrale afweging locatie busstation Leiden CS

door Gijs Holla op 16 maart 2016

Samen met de SP heb ik vandaag voorgesteld om als gemeenteraad een nieuwe integrale afweging te maken over de toekomstige locatie van het busstation bij Leiden Centraal. De gemeenteraad heeft enkele jaren geleden besloten om het busstation naar de zeezijde te verplaatsen. Onze fractie staat nog steeds achter die gemaakte keuze, maar het lijkt ons wel verstandig om die keuze te toetsen aan alle informatie die de afgelopen jaren naar voren is gekomen.

lees verder »

Voorgestelde herinrichting Haarlemmerstraat historische vergissing

door Gijs Holla op 12 februari 2016

Het afgelopen week door het college gepresenteerde ontwerp van de Haarlemmerstraat bevat naast veel goede punten ook een historische vergissing. De voorgestelde inrichting van het achterste deel van de Haarlemmerstraat is zeer verkeersonveilig, ontkent de malaise in de retail en benadrukt het zwakste aspect van de Haarlemmerstraat. Hieronder een uitgebreidere uiteenzetting.

lees verder »

Fijne kerstdagen en een gezond 2016

door Gijs Holla op 18 december 2015

Namens het bestuur en de fractie van de Leidse Partij van de Arbeid wensen wij u hele fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016! Graag nodigen wij u via deze weg ook uit voor onze nieuwjaarsborrel: deze zal plaatsvinden op 9 januari tussen 15:00 uur en 18:00 uur in Koetshuis de Burcht. Tijdens deze borrel zal Tweede Kamerlid Marit Maij spreken over het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Hopelijk tot 9 januari!

lees verder »