Henny Keereweer

Fractievoorzitter
Raadscommissie Onderwijs en Samenleving, Wijkcontactpersoon Binnenstad Noord en Binnenstad Zuid

Waarom de gemeenteraad? 

Ik vind dat het vertrouwen in de politiek en in de overheid hersteld moet worden.
Dat kan op termijn lukken als we nog meer gaan luisteren naar de wensen van de mensen in wijk, buurt en straat. Samen durven investeren in de kwaliteit van hun huizen, hun woonomgeving, in groen, recreatiemogelijkheden, veiligheid, zorg en openbaarvervoer. Bovendien is Leiden m’n geboortestad. De stad waar ik al m’n hele leven woon. De stad waaraan ik m’n hart verpand heb. De stad waar ik trots op ben. De stad die ik iets wil teruggeven; Waar ik me voor wil inzetten.

Lid sinds?

Enkele dagen na de aanslagen van 11 september 2001

Waarom ben je lid geworden? 

Ik sympathiseerde al vanaf m’n studietijd met de PvdA. Juist door die aanslagen in Amerika vond ik dat ik iets moest doen aan het toenemende wantrouwen in de overheid en in de politiek. Het herstel van dat vertrouwen begint volgens mij zo dicht mogelijk bij de mensen thuis. Op lokaal niveau dus.

Meer over mezelf

Ik ben een echte “Leienaar” In januari 1957 geboren in het oude AZL. Opgegroeid in Zuid West. Mijn ouders hebben 50 jaar aan de Churchilllaan gewoond. Ook tijdens en na mijn rechtenstudie ben ik altijd in Leiden blijven wonen. Ik heb twee geweldige dochters: Janneke (1990) en Marleen (1993). Janneke is na afronding van haar studie logistics aan de Hogeschool van Amsterdam (eind 2012) werkzaam op Schiphol en “doet daar aan” crowd management en Marleen studeert vrijetijdsmanagement in Rotterdam. Sinds eind september 2010 wonen mijn lieve vriedin en ik samen aan de Hogewoerd. Daarvoor heb ik jarenlang in de Stevenshof gewoond.

Alleen op vakanties wil het nog wel eens lukken een boek uit te lezen. Ik ben erg gecharmeerd van de liedjes van Paul de Leeuw. Verder probeer ik regelmatig forse wandelingen te maken. In Nederland of in het buitenland en dan in de bergen. Het helpt dat wij een ontzettend lieve Pointer hebben, die veel en lang moeten worden uitgelaten. Of het nu hondenweer is of niet.

Ik ben al sinds begin 1981 advocaat, waarbij ik me met name richt op het familierecht en mediation. Ook houd ik me bezig met de afwikkeling van faillissementen en surseances van betaling, Voorheen ben ik o.a. actief geweest bij de Leidse Rechtswinkel, Centraal Wonen, Wijkraad Stevenshof en Buurtbemiddeling.

Vrijwel direct nadat ik lid van de PvdA geworden ben, werd ik actief in de Leidse Afdeling. Eerst alleen in de Werkgroep Onderwijs en Cultuur en vanaf januari 2003 (na de problemen met oud & nieuw) tot maart 2006 ook als Wijkambassadeur in de Stevenshof. Eind 2003/ begin 2004 ben ik lid geweest van de Programma Evaluatie Commissie. Van eind maart 2004 tot maart 2006 ben ik lid van het Afdelingsbestuur geweest. Binnen het bestuur was ik een van de twee “fractievolgers” die regelmatig de fractievergaderingen bijwoonden. Wij hadden een hartstikke leuk bestuur. We komen nog steeds 1 a 2 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast begeleidde ik de Werkgroep Samen. Ik ben een van de opstellers van het verkiezingsprogramma 2006 – 2010. In 2006 waren Marije van den Berg en ik de twee kandidaat – lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen. Marije heeft die ledenraadpleging van me gewonnen. Op advies van de kandidaatstellingscommissie werd ik door de leden op nummer 2 van de kandidatenlijst voor die verkiezingen gezet. Medio november 2007 ben ik Marije als fractievoorzitter opgevolgd.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 stond ik wederom op plaats 2. Ook toen was ik daar heel blij mee!  Na het vertrek van Gerda van den Berg naar woningcorporatie de Sleutels (februari 2011) ben ik weer fractievoorzitter. In het begin was het wel wennen in de oppositie. Dat was voor de Leidse PvdA tientallen jaren geleden voor het laatst gebeurd. We hebben daar onze weg in gevonden. We slagen er in om veel van onze punten binnen te halen. Ik heb de indruk dat onze constructieve manier van oppositie-voeren gewaardeerd wordt; Dat het ons stukje bij beetje lukt om ons te verlossen van het imago van de arrogante bedweters.

Ik ben nu lid van de Commissie Onderwijs en Samenleving en woordvoerder cultuur en sport. Daarnaast zit ik sinds maart 2010 in het Presidium van de gemeenteraad en mag ik de Commissie Ruimte en Regio voorzitten. Ook dat geeft veel voldoening!

Leiden maken we nog steeds samen !
Zo wordt Leiden nog socialer, nog groener, beter bereikbaar en nog sportiever!

Omdat ik een groot, maar ook rood hart heb!

door Henny Keereweer op 9 maart 2014

Ik stem 19 maart op de PvdA omdat ik een groot, maar ook rood hart heb! De PvdA is de partij die opkomt voor mensen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld omdat ze zorg nodig hebben, het financieel moeilijk hebben of vluchteling zijn.

lees verder »

Debat Benno L.: inbreng van de PvdA

door Henny Keereweer op 27 februari 2014

Vanavond spreekt de gemeenteraad over Benno L. Lees hier de inbreng van de PvdA in dit debat: Mevrouw de voorzitter! We praten hier vanavond met elkaar over een belangrijke en ingewikkelde zaak, die vele kanten heeft. De PvdA-fractie wil vanavond beginnen met aandacht te vragen voor de belangen van een groep ouders en kinderen, die

lees verder »

Het is mooi geweest!

door Henny Keereweer op 1 januari 2014

Na 8 jaar wordt het tijd dat ik weer meer aandacht aan mijn partner , kinderen, familie, vrienden en mijn kantoor en mijn collega’s daar ga geven.
Dat zijn ook de eersten die ik wil bedanken, omdat met name zij het mij gegund en mogelijk gemaakt hebben, dat ik mij die 8 jaar voor mijn prachtige geboortestad Leiden, heb kunnen inzetten.

lees verder »

De gemeente Zoeterwoude is laaiend op Leiden; Terecht?

door Henny Keereweer op 22 december 2013

In het Leidsch Dagblad van zaterdag 21 december jongstleden stond op pagina 8 bovenaan van het regionale deel het artikel” Grensconflict laait op” met als subtitel “Over winkels en verkeersafwikkeling in de Meerburgerpolder, waarin Leiden en uw College o.a. als onnozel, onkundig en dwars wordt weggezet en wethouder Ates van Zoeterwoude aangeeft dat zij zeer verbolgen is over de Leidse houding en gemeentes zo niet met elkaar om zouden moeten gaan.

lees verder »

Tjeerd Scheffer stopt met de raad: “Ik ga voor de sport”

door Henny Keereweer op 11 oktober 2013

De gemeenteraad heeft gisteravond besloten tot verlenging van de subsidie aan de stichting Topsport Leiden. Het eerstvolgende evaluatiemoment zal in september 2017 zijn. Dat betekent dat het stichtingsbestuur en de topsportcoördinator weer aan lange-termijndoelen kunnen gaan werken.

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft Tjeerd Scheffer achter de schermen verzocht een keuze te maken tussen zijn twee functies: De functie van topsportcoördinator en die van raadslid voor de PvdA. Scheffer: “Het was een lastige. Maar ik heb besloten me daarom niet beschikbaar stellen voor een tweede termijn in de gemeenteraad. Ik ga voor de sport”.

lees verder »

Inbreng PvdA debat financiële omissies

door Henny Keereweer op 20 september 2013

Na een jaar werk presenteerde de commissie voor de rekeningen het rapport ‘Er Bovenop’ met daarin haar bevindingen uit het onderzoek naar de financiële omissies die in de huidige raadsperiode voorgekomen zijn. Gisteren debateerde de raad over dit rapport. Lees hier de inbreng aan het debat van de PvdA fractie

lees verder »

PvdA verdrietig over Perspectiefnota

door Henny Keereweer op 11 juli 2013

Zoals gebruikelijk presenteert het College vlak voor het zomerreces de Perspectiefnota. Hierin wordt vooruitgekeken op de gemeentelijke financiën voor de komende jaren. De Perspectiefnota 2014-2017 stemt de fractie verdrietig. Lees hier de bijdrage van Henny:

lees verder »

PvdA gaat ook voor groene Oostvlietpolder

door Henny Keereweer op 27 juni 2013

Nadat in de regio overeenstemming bereikt is over een alternatieve locatie voor het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder besloot de Provincie eind mei het bedrijventerrein in Leidens laatste groene polder te schrappen. Daarmee is er voor de Leidse PvdA geen bezwaar meer tegen een groene bestemming voor de Oostvlietpolder. Henny Keereweer, fractievoorzitter: “De fractie heeft dan ook besloten haar standpunt te wijzigen en een constructieve bijdrage te willen leveren aan de concrete invulling van de groene plannen voor de polder”. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) is zeer verheugd met dit nieuws.

lees verder »

Inbreng PvdA bij Perspectiefnota 2014-2017

door Henny Keereweer op 13 juni 2013

Vanmiddag vergadert de gemeenteraad voor de eerste keer over de Perspectiefnota 2014-2017. In deze nota wordt de financiële stand van zaken van de gemeente voor de komende vier jaar uiteen gezet en wordt duidelijk wat dit voor de begroting betekent. Lees hier de inbreng van de fractie:

Meneer de voorzitter!
De PvdA is heel blij dat uw college het geld heeft gevonden om de wateroverlast in de Oude Kooi op te lossen. Eindelijk doet dit college van de binnenstad iets voor bewoners buiten de singels. De PvdA heeft daar jarenlang met het mes tussen de tanden voor gevochten en vindt nu gehoor. Wel willen wij nog van het college weten, wanneer de werkzaamheden starten en wanneer die afgerond zullen zijn.

Voorzitter, bij de presentatie van de perspectiefnota hoorde ik de wethouder Strijk zeggen dat dit de laatste Perspectiefnota van dit college was. Het eerste wat in me opkwam was :” Gelukkig! De laatste!”.

lees verder »

Eindelijk droge voeten voor de Kooi

door Henny Keereweer op 31 mei 2013

Na jaren aandringen door de Partij van de Arbeid werd vandaag duidelijk dat er voldoende geld beschikbaar is voor het oplossen van de wateroverlast in de Kooi. Henny Keereweer, fractievoorzitter: “Na al die jaren is er eindelijk zicht op droge voeten voor de bewoners van de Kooi”

lees verder »

Voorstel PvdA en VVD om ijshal aan Vondellaan te redden

door Henny Keereweer op 4 december 2012

De IJshal aan de Vondellaan is hoognodig aan een opknapbeurt toe. Het college trekt nu maximaal 1.5 miljoen euro hiervoor uit, terwijl de totale kosten van deze renovatie 4 miljoen euro bedragen . Het college hoopt dat de overige benodigde 2.5 miljoen euro door de regiogemeenten bijeengebracht worden. Dit laatste nu lijkt een utopie. De

lees verder »

Inbreng PvdA fractie bij begrotingsbehandeling 2013

door Henny Keereweer op 6 november 2012

Deze week debatteert de Leidse Raad over de gemeentelijke begroting voor het jaar 2013. Lees hier de bijdrage van Henny over werk en inkomen, de wijken en sport:

lees verder »