Marleen Damen

Wethouder
Werk & Inkomen, Wijken en Financiën

Sinds mei 2014 ben ik wethouder van de prachtige stad Leiden, waar ik al weer 23 jaar met veel plezier woon met man en drie dochters. Ik wil me de komende jaren inzetten voor een stad waar het voor iedereen fijn wonen, werken en leven is. Ook voor de mensen voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Er staan nog te veel mensen aan de kant dus we zullen volop moeten inzetten op werk. Als dat niet lukt, moeten de mensen in Leiden de kans krijgen op een andere manier mee te doen. Daarnaast ga ik aan de slag met de leefbaarheid in wijken waarbij ik de betrokkenheid van burgers bij hun eigen omgeving wil vergroten. Veel ambities waar ik graag samen met partners en inwoners van de stad aan wil werken.

‘Waarom ik voor die nieuwe banen in de publieke sector ben!’

door Marleen Damen op 14 februari 2017

Goed idee die (extra) banen in de publieke sector. En nee geen nieuwe Melkert-banen, gesubsidieerde banen of wat voor banen dan ook met een etiketje. Gewoon echte banen in het publieke domein op plekken waar mensen van waarde kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij de gemeente zelf op een school, sportclub of in de buurt.

lees verder »

De laatste loodjes

door Marleen Damen op 20 juni 2016

Nog drie weken te gaan en dan breekt het reces aan. Maar voor die tijd hebben we met de collega’s in college en raad nog van alles te besluiten. Vooral over de financiën van de stad.

lees verder »

Perspectief op een (schuld)vrije toekomst

door Marleen Damen op 29 mei 2016

Elke dag aanmaningen, incasso’s en telefoontjes van schuldeisers: wie eenmaal diep in de schulden zit, komt daar erg moeilijk uit. Als PvdA’ers willen wij mensen altijd perspectief blijven geven op een schuldvrije toekomst. Wij willen gezinnen bescherming bieden tegen deurwaarders en incassobureaus die meedogenloos doorgaan met incasseren. Om weer schuldvrij te worden hebben mensen rust en perspectief nodig.

lees verder »

De week van een wethouder

door Marleen Damen op 21 maart 2016

Vaak wordt mij gevraagd ‘wat doe je nu eigenlijk als wethouder?’. Daarom eens een korte impressie van zomaar een week in maart.Want hoe ziet zo’n week er nou gemiddeld uit? Om te beginnen, gemiddeld bestaat niet, geen week is hetzelfde. Dat maakt het ook zo leuk om wethouder te zijn. Een paar constanten zijn er wel.

lees verder »

Inkoopkracht gebruiken om mensen aan het werk te helpen

door Marleen Damen op 17 december 2015

In beleidstermen noemen we het SROI (social return on investments) oftewel sociale winst bij aanbesteden.
Vanaf mei 2012 heeft Leiden SROI formeel opgenomen in zijn inkoop- een aanbestedingsbeleid met als doel werk te creëren voor mensen die in de uitkering zitten of om afspraken te maken voor leer-werktrajecten voor jongeren.

lees verder »

Begroting 2016-2019: een begroting van voorzichtigheid en optimisme

door Marleen Damen op 5 oktober 2015

Voorzichtigheid omdat er ook de komende jaren de nodige risico’s blijven.
Zo hebben we in toenemende mate te maken met externe invloeden die van invloed zijn op de voorspelbaarheid van de begroting. Actueel is de vluchtelingencrisis en de wens van Leiden om extra in te zetten op het opnemen van statushouders in onze stad. Dit brengt kosten met zich mee die nog niet in de begroting zijn verwerkt.
Voorzichtigheid ook omdat we met de drie decentralisaties nog maar net onderweg zijn. We lijken dit jaar binnen budget te blijven, maar de eindafrekening moet nog komen en we weten dat het rijk de komende jaren verder bezuinigt. We gaan de komende jaren flink te investeren in een nieuwe manier van werken zodat we de mensen in onze stad de zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden die ze nodig hebben met het geld dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt.

lees verder »

De Leidse financiën vorig jaar, dit jaar en de komende vier jaar.

door Marleen Damen op 23 juni 2015

De laatste weken voor het zomerreces staan voor mij in het teken van de gemeentefinanciën: jaarstukken 2014, eerste bestuursrapportage 2015 en de kaderbrief 2016-2019. We kijken terug naar wat we het afgelopen jaar met ons geld hebben gedaan, hoe het gaat in 2015 en wat de verwachtingen zijn voor de komende vier jaar. Ik moet

lees verder »

De week van de wijken

door Marleen Damen op 31 maart 2015

Dinsdag 24 maart vond de wijkentop plaats onder de titel “Samen maken we stad”. Voor mij een bijzonder moment omdat de nieuwe wijkaanpak werd gepresenteerd en de wijkregisseurs werden geïntroduceerd. Het moment om aan de stad te laten zien wat we als college willen met de wijken.

lees verder »

“Laten we dat gevoel van verbondenheid vasthouden!”

door Marleen Damen op 16 januari 2015

De dagen na de afschuwelijke en laffe aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo staat de discussie in het teken van het belang van de vrijheid van meningsuiting en de democratische rechtstaat. Op vele plekken in de wereld waren er demonstraties en bijeenkomsten. Ook in Leiden was er op initiatief van onze burgemeester een mooie bijeenkomst op het Stadhuisplein die mij ontroerde en zorgde voor een gevoel van verbondenheid dat we hopelijk blijven vasthouden in onze stad.

lees verder »

Begroting 2015 en de wijken

door Marleen Damen op 17 oktober 2014

Deze week was de week van de algemene beschouwingen over de begroting 2015. Een begroting waar ik blij mee ben, omdat we hierin laten zien hoe we de ambities uit het beleidsakkoord “samenwerken en innoveren” gaan uitvoeren en waaruit blijkt dat we de uitdagingen met vertrouwen aan kunnen gaan. Een begroting waarin een mooie balans zit tussen zowel fysieke als sociale investeringen in de stad.

lees verder »

Meer dan ooit kan de PvdA in de gemeente het verschil maken

door Marleen Damen op 1 maart 2014

Waarom ik PvdA stem? Omdat eerlijk delen, sterkste schouders zwaarste lasten en sterk en sociaal ook anno 2014 van waarde zijn. En meer dan ooit doet de lokale politiek er toe en kan de PvdA in de gemeente het verschil maken. Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor een groot aantal taken die van wezenlijk belang zijn in het dagelijks leven van mensen. Het gaat onder andere om werk, participatie en (jeugd)zorg. Gemeenten krijgen tegelijkertijd minder geld voor die taken. De leus die je tegenwoordig veel hoort ‘meer voor minder’ is mij dan te gemakkelijk.

lees verder »