Martijn Otten

Woordvoerder Onderwijs, Jeugd, Studenten en Sport
Wijk Boerhaavedistrict

Ik ben 23 jaar, geboren en getogen Leidenaar en sinds 2014 duo-raadslid van de PvdA. Ik ben in 2010 lid geworden bij de Jonge Socialisten in de PvdA en via de JS ook bij de PvdA actief geworden. Ik heb me gekandideerd voor de raad, omdat ik het belangrijk vind dat Leidenaren zelf ook worden betrokken bij de besluiten die wij nemen. Het is daarvoor niet genoeg dat mensen kunnen ‘inspreken’ in de commissie of ons informatie kunnen sturen. Nee, ik zie het als mijn taak om zelf veel de stad in te gaan en zelf te kijken hoe het zit en met betrokkenen te spreken. Daarom ben ik meestal bij de sportcafés, ga ik regelmatig langs bij de wijkverenigingen Houtkwartier, Vogelwijk en Raadsherenbuurt of voetbal ik mee met het Jeugd- en Jongerenwerk. Ik geloof er in dat dat de beste manier is om als raadslid de brug te zijn tussen gemeente en de stad.

Mijn portefeuilles geven me gelukkig ook de ruimte om veel in de stad actief te zijn en met sportverenigingen, scholen en jongeren te praten. Ik sport zelf graag (handbal bij Saturnus, tennis bij TC Roomburg en schaken bij DD in Den Haag) en je merkt dan hoe belangrijk sport is voor veel mensen. Het verbindt mensen vanuit allerlei verschillende achtergronden, je leert er veel van en houdt je ook nog eens gezond. Juist om alle sporters in Leiden beter te steunen, schreef ik een eigen sportvisie en kwam ik met het voorstel voor een sportstimuleringsfonds, waar de gemeente nu een half miljoen euro in heeft gestopt.

Ook onderwijs en jeugd, zijn belangrijke peilers voor de PvdA. Leiden ziet zichzelf als kennisstad, maar als PvdA blijven wij het college wel scherp houden dat een kennisstad zich niet alleen moet richten op het gymnasium en de universiteit. Daarom ben ik in 2015 meerdere malen naar de Tweede Kamer geweest om te spreken over het overeind houden van het ROC Leiden en heb ik ook in de commissie gezorgd voor meer geld voor een mooi project bij het VMBO Boerhaave, mijn zorgen geuit over de stijging van het aantal vroegtijdig schoolverlaters en geld geregeld voor de nieuwbouw van de Teldersschool en de Sleutelbloem.

Heb je nog vragen of ideeën, mail of bel me gerust. Ik werk naast mijn raadswerk nog voor het landelijk bestuur van de Jonge Socialisten en ik ben ook nog masterstudent politieke filosofie aan de universiteit Leiden.

PvdA-inbreng bij Voetbal Vitaal

door Martijn Otten op 27 februari 2017

Op 16 februari werd Voetbal Vitaal besproken in de Leidse gemeenteraad. Gijs Holla deed toen het woord (omdat ik als duo-raadslid niet mag spreken in de gemeenteraad). Het lukte ons om met het CDA een uitzonderingspositie te regelen voor LSVV, maar we kregen geen meerderheid voor een voorstel om goed gedrag bij voetbalclubs te belonen

lees verder »

Raad stemt in met Sportstimuleringsfonds!

door Martijn Otten op 20 december 2016

Vanavond stemde de Leidse raad in met de kaders van het sportstimuleringsfonds! In februari had ik samen met mijn collega’s Aad van der Luit (D66) en Yvonne van Delft (GroenLinks) een Leidse Sportvisie geschreven en een motie ingediend om een half miljoen vrij te maken voor een sportstimuleringsfonds. Die €500.000 wordt nu uitgetrokken voor dit sportstimuleringsfonds en vanaf 2017 gaan we dat geld inzetten. Een heel mooi succes en een beloning voor de goede ontwikkeling van de Leidse sport.

lees verder »

De IJshal leeft in Leiden!

door Martijn Otten op 17 december 2016

Afgelopen avond was veruit de meest bizarre commissievergadering die ik als duo-raadslid heb meegemaakt. Voor het stadhuis stond een dweilorkest, een zamboni en meer dan honderd mensen! Allemaal gekomen voor de toekomst van de Leidse IJshal! Een mooi bewijs hoe betrokken alle sporters en vrijwilligers zijn!

lees verder »

Nieuw schoolgebouw voor Teldersschool en De Sleutelbloem

door Martijn Otten op 14 november 2016

De PvdA heeft op 10 november extra geld voor een nieuw schoolgebouw van de Teldersschool en De Sleutelbloem geregeld. Al enkele jaren geleden is besloten op de Teldersschool een nieuw schoolgebouw te geven. Dit plan ligt al jaren op de plank, maar was tot op heden mislukt door een tekort aan geld. De PvdA heeft

lees verder »

Onderzoek naar diplomazwemmen!

door Martijn Otten op 13 november 2016

Wij maken ons al een tijdje zorgen om de kinderen in Leiden die niet leren zwemmen. Hoewel er regelingen, zoals het Jeugdsportfonds zijn, worden die te vaak niet gevonden of zijn er andere problemen waardoor kinderen niet gaan zwemmen. Daarom is er ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen dat wij eigenlijk schoolzwemmen weer zouden willen herinvoeren.

lees verder »

Leiden krijgt een Sportstimuleringsfonds

door Martijn Otten op 10 juni 2016

Verheugend nieuws bij de presentatie van de Kaderbrief vandaag! In februari had ik samen met mijn collega’s Aad van der Luit (D66) en Yvonne van Delft (GroenLinks) een Leidse Sportvisie geschreven en een motie ingediend om een half miljoen vrij te maken voor een sportstimuleringsfonds. Vandaag werd bekend dat er €500.000 wordt uitgetrokken voor dit sportstimuleringsfonds en dat dit dit jaar al kan worden ingezet. Een heel mooi succes en een beloning voor de goede ontwikkeling van de Leidse sport.

lees verder »

Goede kinderopvang voor iedereen bereikbaar en betaalbaar

door Martijn Otten op 30 mei 2016

In Leiden komt nu een algemeen stelsel voor zowel VVE als kinderopvang die zo goed mogelijk is afgestemd met basisschool en wijk. Ook wordt het voor gezinnen die minder verdienen dan €80.000 goedkoper.

lees verder »

Werkgroep Sport spreekt vrijdag over nieuwe IJshal

door Martijn Otten op 26 april 2016

Op 12 mei wordt er in de gemeenteraadscommissie gesproken over de plannen voor een nieuwe IJshal. De gemeente heeft voorgesteld een nieuwe 250-meterbaan aan te leggen aan de Vliet (op de velden van GHC). De schaatsverenigingen zijn erg blij met deze plannen maar zouden liever een 333-meterbaan zien verschijnen. De werkgroep Sport van de PvdA

lees verder »

PvdA presenteert Leidse Sportvisie

door Martijn Otten op 3 februari 2016

Vandaag presenteert de PvdA samen met D66 en GL een eigen sportvisie en een amendement om een half miljoen te reserveren voor kleine sportsubsidies. De afgelopen jaren zijn we bijna alleen maar bezig geweest met onze sportaccommodaties en te weinig met de sport zelf, dus daarom willen wij dat de gemeente zich weer actiever gaat bemoeien met de sport en dat we hier dan ook financiële middelen voor hebben.

lees verder »

Welke Leidse jongere zet zich vrijwillig in voor anderen?

door Martijn Otten op 3 november 2015

In Leiden hebben we al vijf jaar een mooie traditie: het Leidse Jeugdlintje. En ik heb het geluk dat ik daar sinds de afgelopen verkiezingen jurylid van ben. Elk jaar kunnen jongeren (6-18) worden voorgedragen die iets speciaals hebben gedaan voor anderen in hun omgeving. Als jury beoordelen we of deze aanmeldingen inderdaad geschikt zijn.

lees verder »

De scholen zijn weer begonnen!

door Martijn Otten op 26 augustus 2015

Deze schriftelijke vragen heb ik vandaag gesteld, o.a het Leidsch Dagblad en Unity besteden er al aandacht aan. Deze week zijn voor de meeste kinderen en jongeren de scholen weer begonnen. Veel brugklassers gaan hun eerste fietsrit naar de nieuwe school maken en een aantal wijken zal weer volstromen met fietsende kinderen. Om hen veilig

lees verder »

PvdA presenteert Jeugd Elftal

door Martijn Otten op 18 juni 2015

De PvdA Leiden wil dat er de komende jaren een nieuw jeugdbeleid voor Leiden geschreven gaat worden. De PvdA heeft een Elftal samengesteld met elf plannen waar de gemeente jongeren de komende jaren mee kan helpen. Duo-raadslid Martijn Otten en raadslid Rald Schalkwijk overhandigden bij de raadsvergadering van 18 juni de ideeën van de PvdA aan wethouder Roos van Gelderen.

lees verder »

Onderwijskwaliteit ROC Leiden moet omhoog

door Martijn Otten op 22 mei 2015

De afgelopen weken heb ik veelvuldig contact gehad met Tanja Jadnanansing, PvdA-kamerlid beroepsonderwijs, om te praten over het ROC Leiden. Uiteindelijk gaat de Tweede Kamer op 11 juni een belangrijke beslissing nemen over de toekomst van het ROC en daar wil ik als Leids duo-raadslid onderwijs natuurlijk over meedenken. ‘Daar ga ik niet over’; je hoort het zo vaak in de politiek, maar ik begrijp het niet. Natuurlijk gaat de Tweede Kamer uiteindelijk over het mbo-onderwijs in Nederland, maar dat weerhoudt mij er toch niet van om op te komen voor de 11.000 jongeren wiens studie bij het ROC Leiden op de tocht staat? De gemeente zou zich ook zo moeten opstellen: ook al gaan we er wettelijk niet altijd over, probeer je op elk front in te zetten voor beter onderwijs!

lees verder »

PvdA blij met grotere basketbalhal Kikkerpolder

door Martijn Otten op 22 mei 2015
Foto http://www.bsleiden.nl/

In september 2014 heeft de gemeente besloten dat er twee nieuwe sporthallen komen bij het Da Vinci Kagerstraat en één nieuwe hal in de Kikkerpolder (bij UVS en Lugdunum). De PvdA had in die vergadering aan wethouder De Wit (sport) gevraagd om de hal in de Kikkerpolder groter te maken, zodat er niet alleen getraind kon worden, maar dat er ook basketbalwedstrijden in gespeeld konden worden.

lees verder »

Werkgroep Sport op 27 mei over nieuwe Vijf Meihal

door Martijn Otten op 30 april 2015
Foto Sportbedrijf Leiden

Sport is één van de speerpunten van onze PvdA-fractie, dus ik vind het, als raadslid, belangrijk om me daar heel actief mee bezig te houden. Ik ben wekelijks bij het sportcafé, probeer vaak naar sportwedstrijden te gaan en spreek met veel mensen uit de Leidse sportwereld. Daarnaast is er echter nog een groep die belangrijk voor mij is: de werkgroep Sport. Dit is een werkgroep met PvdA-leden die de Leidse sport interessant vinden en daar graag over meepraten. Het onderwerp voor volgende vergadering is de nieuwe Vijf Meihal en we zijn daarvoor te gast bij het Leonardo College.

lees verder »