Mors

Hoge Mors, Lage Mors en Transvaal
Woordvoerder Rald Schalkwijk

De Mors is het gebied tussen de Plesmanlaan aan de Noordkant, de Haagsche Schouwweg aan de westkant en de Oude Rijn aan de zuid- en oostkant. In de Mors wonen ongeveer 11.000 Leidenaren. De wijk bestaat uit drie buurten: de Lage Mors, de Hoge Mors en Transvaal. De eerste twee buurten liggen ten westen van de spoorlijn naar Den Haag, de laatste ten oosten. Het Diamantplein is het wijkwinkelcentrum.


Onze voorstellen uit 2014:

  1. Tegengaan verkamering.
  2. Betaald parkeren invoeren om de parkeerdruk af te laten nemen.
  3. Beter onderhoud van het groen en opruimen zwervuil.


Update januari 2017:

  1. De eerste maatregelen tegen de overlast zijn genomen. Helaas is er (nog) weinig steun vanuit andere partijen om hier wat aan te doen. We blijven ons de komende jaren inzetten om verkamering nog meer tegen te gaan.
  2. Betaald parkeren is inmiddels ingevoerd in de Lage Mors en de Bockhorst. Met name uit de Bockhorst en langs het spoor bij de Lage Mors is het aantal klachten significant afgenomen.
  3. Samen met de wijk wordt er op dit moment een wijkagenda opgesteld waarin speciale aandacht is voor deze problemen. Daarnaast zijn in een deel van de Mors ondergrondse containers voor huisvuil geplaatst waardoor er midner zwerfvuil op straat terecht kan komen. Alle plastic-, papier-, glas- en kledingcontainers verdwijnen de komende jaren ook onder de grond

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze wijk? Neem dan contact met ons op.

Eerste stap aanpak verkamering een feit

door Mors op 31 maart 2017

Na jarenlange actie door de PvdA heeft het college maatregelen aangekondigd tegen woonoverlast door verkamering. Het aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen en het opstellen van leefregels bij bestaande en nieuwe verkamerde woningen kan overlast en ergernis voorkomen. De PvdA is voor het bouwen van extra woningen en studentenkamers, maar niet ten koste van alles. ‘Deze maatregelen gaan

lees verder »

Schriftelijke vragen bezuinigingen gastheren en gastvrouwen in Leidse buurthuizen

door Mors op 20 januari 2017

In het Leidsch Dagblad van donderdag 9 februari werd melding gedaan van het wegbezuinigen van de gastheren en gastvrouwen in de Leidse buurthuizen. De gastheren en gastvrouwen van Libertas zorgen ervoor dat er regelmatig iemand aanwezig is in het buurthuis en verwelkomen bezoekers.
Libertas vervult op deze en vele andere manieren al jarenlang een belangrijke rol in de wijken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Slaaghwijk. Door de gastheren en gastvrouwen weg te bezuinigen worden de buurthuizen minder toegankelijk en verliezen buurten mensen die een belangrijke rol in het sociale leven in de wijken vervullen.

lees verder »

Leids beleid rond woonoverlast nu wettelijk vastgelegd

door Mors op 30 december 2016

In de Leidse wijken, zoals o.a. Transvaal en Haagwegkwartier, wordt veel woonoverlast, van geluids- en stankoverlast tot vele fietsen op de stoep, ervaren. De PvdA is al enige tijd actief om deze woonoverlast te bestrijden en is blij dat het Leidse beleid nu wettelijk wordt vastgelegd. Echter dat is niet voldoende, beter is om de

lees verder »

De IJshal leeft in Leiden!

door Mors op 17 december 2016

Afgelopen avond was veruit de meest bizarre commissievergadering die ik als duo-raadslid heb meegemaakt. Ik was van tevoren nog even wat gaan eten met Jos Arts, voorzitter van de Stichting IJshal Leiden, om even de laatste informatie te krijgen en te overleggen over de kansen voor de schaatshal. Toen wij om kwart voor acht aankwamen bij het stadhuis, stond daar een dweilorkest, een zamboni en meer dan honderd mensen! Ook hingen er vlaggen en spandoeken en hadden mensen bordjes meegenomen.

lees verder »

Wijkinitiatieven subsidieverruiming en nieuwe Leidse wijkaanpak

door Mors op 30 oktober 2016

In het bestuursakkoord is er budget gereserveerd voor investeringen de leefbaarheid van wijken. De wijkvisies Meerburg, Zeeheldenbuurt en de Prinsessenbuurt zijn hier een deel van. De uitwerking van deze visies worden betaald van dit budget. Het andere gedeelte houdt een fonds in waaruit leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en partners uit betaald kunnen worden. Afspraak was dat we op de helft van de rit, deze subsidie zouden evalueren.
Het college geeft aan dat de subsidie nog niet goed gevonden wordt en dat de initiatieven achterblijven bij de doelstelling. Een schepje erboven op dus.

lees verder »

Slechte uitvoering van onderhoud bestrating Morsweg

door Mors op 23 september 2016

Sinds een aantal weken wordt de Morsweg, tussen spoorwegovergang en viaduct Lage Morsweg op sommige plekken herbestraat. Verschillende stukken worden op verschillende dagen, naar het lijkt geheel willekeurig, (her)bestraat. Delen van het wegdek worden overgeslagen, omdat deze nog wel aan de normen voldoen. Zelfs na het werk liggen stenen los en erg hobbelig. Sommige delen zijn inmiddels 3 keer herbestraat.

lees verder »

Schriftelijke vragen vertrek Jacobs

door Mors op 2 september 2016

De PvdA Leiden stelde de volgende schriftelijke vragen naar aanleiding van technisch dienstverlener Jacobs van Leiden naar Den Haag: Vertrek Jacobs klap voor Leidse werkgelegenheid & leefbaarbeid Op 23 augustus kondigde de gemeente Den Haag vol trots aan dat technische dienstverlener Jacobs van Leiden naar Den Haag verhuist. Deze Amerikaanse multinationaal, nu nog gevestigd aan de

lees verder »

De week van de wijken

door Mors op 31 maart 2015

Dinsdag 24 maart vond de wijkentop plaats onder de titel “Samen maken we stad”. Voor mij een bijzonder moment omdat de nieuwe wijkaanpak werd gepresenteerd en de wijkregisseurs werden geïntroduceerd. Het moment om aan de stad te laten zien wat we als college willen met de wijken. Ook collega’s Roos van Gelderen en Paul Laudy waren aanwezig want zowel op het terrein van (jeugd)zorg en welzijn (portefeuille

lees verder »

De PvdA was in de Mors: de resultaten!

door Mors op 11 maart 2014

Onlangs waren we in de Mors om te vragen wat bewoners van hun buurt vinden. De meeste mensen hebben het naar hun zin in de wijk. Toch zijn er ook nog zorgen en verbeterpunten in de buurt.

lees verder »

Aandacht voor verkamering

door Mors op 18 februari 2013

Rond de zomer van vorig jaar is door de fractie, op initiatief van Roelof, een Meldpunt Verkamering opgezet na enkele klachten in of rondom verkamerde woningen. Dit heeft met name klachten opgeleverd uit de wijk Transvaal. Bij de bespreking van de nieuwe Nota Wonen heb ik deze kwestie opnieuw ter sprake gebracht.

lees verder »

Eerste stap verlichting parkeerdruk Transvaal II en III genomen

door Mors op 23 januari 2013

In december heb ik mij samen met enkele andere partijen bezig gehouden met de onaanvaardbare hoge parkeerdruk in Transvaal II en III. Dit heeft geleid tot in een motie waarin we het college opgeroepen hebben om een aantal acties te nemen om de parkeerdruk te verlichten. Gisteren heeft het college de eerste stap genomen door het parkeerterrein langs het spoor in Transvaal I tijdelijk te onttrekken aan het parkeerrestrictiegebied. Hierdoor is er voor bewoners van Transvaal II en III en bezoekers meer ruimte ontstaan om hun auto te parkeren.

lees verder »