Rald Schalkwijk

Woordvoerder Zorg & Welzijn
Wijken Lage Mors, Hoge Mors en Transvaal

Ik ben Rald Schalkwijk, werkzaam in het onderwijs als (aankomend) docent wiskunde. In het verleden heb ik bestuurskunde gestudeerd in Leiden, ben ik verpleegkundige geweest in de Verstandelijk Gehandicaptensector en Geestelijke Gezondheidszorg en heb ik bij twee gemeenten gewerkt als leidinggevende op het terrein van de dienstverlening. Ik ben getrouwd, en heb een zoon van 3 jaar.

Schriftelijke vragen bezuinigingen gastheren en gastvrouwen in Leidse buurthuizen

door Rald Schalkwijk op 20 februari 2017

In het Leidsch Dagblad van donderdag 9 februari werd melding gedaan van het wegbezuinigen van de gastheren en gastvrouwen in de Leidse buurthuizen. De gastheren en gastvrouwen van Libertas zorgen ervoor dat er regelmatig iemand aanwezig is in het buurthuis en verwelkomen bezoekers.
Libertas vervult op deze en vele andere manieren al jarenlang een belangrijke rol in de wijken, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Slaaghwijk. Door de gastheren en gastvrouwen weg te bezuinigen worden de buurthuizen minder toegankelijk en verliezen buurten mensen die een belangrijke rol in het sociale leven in de wijken vervullen.

lees verder »

Verspreid het beschermd wonen over de wijken!

door Rald Schalkwijk op 20 december 2016

Vanavond sprak de gemeente over een nieuw plan voor beschermd wonen. Raadslid Rald Schalkwijk diende hier twee moties over in en dit was zijn spreektekst.

lees verder »

Zorg en ondersteuning moet betaalbaar blijven

door Rald Schalkwijk op 24 november 2016

Voor de zomer heeft onze fractie gevraagd om nog eens goed te kijken naar hoeveel eigen bijdragen mensen moeten betalen voor hulp die ze van de gemeente vragen. Wij maakten en maken ons zorgen of mensen die hulp nodig hebben dat wel kunnen betalen. Dan gaat het bijvoorbeeld om huishoudelijke ondersteuning, begeleiding of een vervoersvergoeding. De eigen bijdragen mogen niet te hoog worden vinden wij, die hulp moet betaalbaar blijven.

lees verder »

Leiden, stad van vluchtelingen

door Rald Schalkwijk op 22 september 2015

Veel mensen uit Syrië, Ethiopië en Afghanistan zijn vaak al jaren op de vlucht en er komt maar geen einde aan de oorlog in zicht. Ze zijn de oorlog moe en willen terecht veilig zijn. De PvdA Leiden is van mening dat ook Leiden waar zij maar kan moet helpen om oorlogsvluchtelingen menswaardig op te vangen.

lees verder »

Het Zomerfestival voor ouderen en de dagopvang , hoe staat het daar nu mee?

door Rald Schalkwijk op 29 augustus 2015

De afgelopen tijd heb ik werkbezoeken afgelegd bij activiteiten die aangeboden worden aan ouderen. Zo ben ik bij een bingo geweest in de Zijloevers aan de Lage Rijndijk tijdens het Zomerfestival, heb een internetcafé van Libertas bezocht en ben bij de dagopvang in de Parelvissers aan het Bizetpad in Zuidwest geweest. Ik was benieuwd hoe

lees verder »

Schriftelijke vragen Wijkverpleging

door Rald Schalkwijk op 20 februari 2015

Raadslid Rald Schalkwijk (Zorg en Welzijn) stelde vandaag schriftelijke vragen over de rol die wijkverpleegkundigen gaan spelen in de Leidse Zorg. Schalkwijk: “De PvdA zet zich in voor een goede zorg op wijkniveau. Mensen moeten in hun eigen woning kunnen blijven wonen, ook wanneer ze verpleegkundige zorg nodig hebben.” Lees hier de vragen.

lees verder »

Eigen bijdrage jeugdzorg

door Rald Schalkwijk op 13 februari 2015

Er is veel discussie ontstaan over de heffing van een eigen bijdrage in de jeugdzorg. Deze heffing is een drempel voor de toegang tot jeugdzorg en het is de vraag of dat verstandig is. Dit is een landelijke discussie die in de Tweede en Eerste Kamer moet worden beslist.
Ondertussen is duidelijk geworden dat de technische mogelijkheden om de eigen bijdrage te innen bij ouders nog zo in ontwikkeling zijn dat de uitvoering meer kost dan de eigen bijdrage zou opleveren. Daarmee vervalt het nut van die inning. Daarom willen wij graag dat Leiden het goede voorbeeld van Haarlem volgt en voor 2015 geen eigen bijdrage voor jeugdzorg op te leggen.

lees verder »

Een toekomst voor Beschermd Wonen

door Rald Schalkwijk op 6 februari 2015

In maart wordt in de commissie Onderwijs en Samenleving besproken welke uitgangspunten de wethouder meekrijgt bij het bepalen van het regionale beleid Beschermd wonen. Geen voorpaginanieuws, maar wel belangrijk om wijken waar veel sociale huurwoningen staan, leefbaar te houden. Hoe zit dat?

lees verder »

D66, PvdA en GL werken samen aan initiatiefvoorstel onafhankelijke klachtenpersoon

door Rald Schalkwijk op 27 december 2014

D66, PvdA en GL nemen het voortouw bij het opstellen van een initiatiefvoorstel voor een onafhankelijke klachtenpersoon voor de zorg. Er gaat het komende jaar heel wat veranderen in het sociale domein. De bovengenoemde partijen willen graag dat burgers met klachten over deze veranderingen bij een onafhankelijk persoon terecht kunnen.

lees verder »

Motie vluchtelingen in de Leidse Gemeenteraad

door Rald Schalkwijk op 24 november 2014

In de laatste raadsvergadering is gesproken over de problematiek van de zogenoemde ongedocumenteerde vluchtelingen. Deze mensen zouden volgens de regels terug moeten keren naar hun land van herkomst, maar kunnen dit niet omdat ze geen identiteitspapieren hebben. Een aantal grote steden heeft het initiatief genomen een voorziening te regelen voor deze vluchtelingen.

lees verder »

Maidenspeech Rald Schaldwijk

door Rald Schalkwijk op 19 september 2014

Wanneer een nieuw raadslid voor het eerst het woord voert in de Gemeenteraad, wordt dit een maidenspeech genoemd. In deze eerste, bijzondere toespraak krijgen nieuwe raadsleden uitgebreid de ruimte om zich op een zelfgekozen manier, over een zelfgekozen onderwerp tot de Raad te richten. Een agendapunt over hulp bij het huishouden was voor Rald de ideale gelegenheid voor zijn maidenspeech. Hij sprak over de zorg, de kansen en de uitdagingen op dat gebied en waar hij zich de komende jaren wil inzetten. Lees hier zijn inbreng:

lees verder »

Een sociale stad heeft aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben

door Rald Schalkwijk op 14 maart 2014

Ik stem 19 maart aanstaande op de PvdA vooral omdat ik wil dat Leiden een sociale stad blijft. Een sociale stad heeft aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben in een onzekere tijd waarin weinig houvast te vinden is. Ik ben trots op de onderdelen in het verkiezingsprogramma die gaan over werk en inkomen, zorg en welzijn. Omdat daarin wordt benoemd hoe we die sociale stad vorm geven. Zoals de inkomensgrens voor het minimabeleid. Daar hebben mensen wat aan.

lees verder »

Sociale wijkteams: Terug naar de menselijke maat

door Rald Schalkwijk op 2 februari 2014

Januari 2014: Een hoogbejaard echtpaar uit Leiden dreigt gescheiden te worden, omdat één van hen met spoed in een verpleeghuis moest worden opgenomen en de ander niet direct kon mee verhuizen wegens plaatsgebrek. Zo moet het dus niet, daar is iedereen het wel over eens. Maar hoe moet het dan wel? En hoe zouden wij

lees verder »