Nieuws

Aantrekkelijke wijkwinkelcentra en een compact kernwinkelgebied

door Erica Linger op 8 januari 2015

Aantrekkelijke wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen die tevens de ontmoetingsplaats van de wijk zijn en een kleiner kernwinkelgebied in de binnenstad. Dat zijn de belangrijkste keuzes die de PvdA Leiden maakt voor de toekomst van het winkellandschap in Leiden. 

Iedereen die door de stad loopt valt het op: leegstaande winkelpanden. Het winkellandschap is de afgelopen jaren flink veranderd door de stijging van het internetgebruik, de economische crisis en de vergrijzing. De verwachting is dat deze trends de komende jaren door zullen zetten. Als er niets aan gedaan wordt zal leegstand en verpaupering verder. De PvdA Leiden maakt zich hier zorgen over en heeft daarom een 8-tal adviezen en 37 daar uit voortvloeiende acties geformuleerd voor een vitale Leidse retail.

Wij pleiten ten eerste voor het benoemen van wijkwinkelcentra tot ontmoetingsplekken. Door alle veranderingen in het sociaal domein blijven ouderen langer thuis wonen. Erica de Leeuw: ‘Hierdoor worden wijkwinkelcentra belangrijker. Naast het doen van de dagelijkse boodschappen zijn wijkwinkelcentra ook een plek voor het maken van een praatje.’ De gemeente is er vervolgens verantwoordelijk voor dat de basisvoorzieningen aanwezig zijn. Denk aan een supermarkt, pinautomaat en een buurtontmoetingsplek.

Daarnaast zullen er in sommige wijken winkels moeten verdwijnen en moeten sommige winkelcentra kleiner worden. Beter één ding goed doen dan twee dingen half. Tenslotte dient de gemeente te investeren in een goede openbare ruimte van de winkelcentra.

Voor het aantrekkelijk houden van de Leidse binnenstad moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt. Ten eerste zal het kernwinkelgebied compacter moeten worden.  Enkele straten zullen doelbewust opgegeven moeten worden als winkelstraat. Ook moeten de overblijvende winkelstraten beter met elkaar verbonden worden. Leegstaande winkelpanden in opgegeven straten kunnen vervolgens getransformeerd worden naar bijvoorbeeld woningen. Tenslotte moet er een betere balans komen tussen grote en kleine winkelpanden, lokale en (inter)nationale winkels,  horeca en retail en winkelen en beleving. Op die manier ontstaat er één samenhangend en levendig winkelgebied.

Bij al deze veranderingen moet er voor een ‘warme overdracht’ gezorgd worden. Erica de Leeuw: ‘Ondersteun winkeliers die willen stoppen of verhuizen. Stel een verhuissubsidie in voor het verhuizen van winkels naar kansrijke winkelstraten. Of geef winkeliers trainingen om steviger te kunnen onderhandelen met pandeigenaren’. Winkeliers die willen blijven zitten in opgegeven winkelstraten kunnen dat natuurlijk gewoon blijven doen, maar ze zullen er rekening mee moeten houden dat het gebied om hen heen in de toekomst een andere functie zal krijgen.

Lees hier de hele notitie

4 Responses to “Aantrekkelijke wijkwinkelcentra en een compact kernwinkelgebied”

  1. J Arnoldus schreef:

    Het komt niet door de vergrijzing dat de binnenstad verpaupert en de winkels verdwijnen,gerenommeerde zaken zijn weg door de enorme huurpijjzen en de winkeldiefstallen. De oudere consument heeft geen zin om tegen hordes ballorige jongelui aan te lopen die geen cent te makken hebben en de spullen die ze willen hebben in de rugzak laten verdwijnen.Dat is de ookzaak dat de koopkrachtige wegblijft en naar een aantrekkelijk winkelcentrum uitwijken en dat zal de kopermolen nooit worden.

  2. djambi schreef:

    Wat heb ik aan een winkelcentrum als ik bij de voedselbank langs moet geen werk meer heb en ook niet krijg en de sociale werkplaatsen sluiten terwijl er geen werkgever mij in dienst zal nemen omdat ik een handicap en omdat hij zelf de mensen moet ontslaan omdat de koopkracht daalt en dus zelf zijn kost niet meer kan verdienen. Dit allemaal regering beleid van de PvdA/VVD ga jullie schamen..

  3. albert simonis schreef:

    Dit is dus duidelijk geen punt om mee te scoren als PvdA. Natuurlijk moeten de stad en de verschillende winkelcentra aantrekkelijk zijn, maar waarom zou dat een speerpunt van de PvdA moeten zijn? Degenen die daar het meest van profiteren, stemmen juist op die misselijkmakende middenstandspartijen, onze eigen potentiële stemmers voelen zich in de steek gelaten.

  4. […] de Kopemolen levendig te houden. De afgelopen weken zijn Erica en Gijs bezig geweest met een nieuwe retailvisie voor de stad, waar de belangrijke rol van wijkwinkelcentra wordt benoemd. Ook de Merenwijk verdient […]