Nieuws

Wijkbibliotheek Merenwijk gered

door Gijs Holla op 13 juli 2015

De afgelopen week was alweer de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Belangrijkste onderwerp op de agenda was de Meerjarenbegroting van 2016 tot en met 2019. We hebben die avond een paar mooiste successen bereikt waarvan het openhouden van de bibliotheek in de Merenwijk de belangrijkste was. Maar ook het openstellen van het Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds voor meer kinderen en extra ondersteuning voor huiswerkbegeleiding mogen niet onvermeld blijven. In de bijlage vind je mijn volledige inbreng in de tweede termijn.

One Response to “Wijkbibliotheek Merenwijk gered”

  1. […] Kinderen ondersteunen wiens ouders minder in de gelegenheid zijn om hun te begeleiden (zoals onze motie over huiswerkbegeleiding) […]