13 december, van 20:00 t/m 22:00 | Buddhas

Algemene Ledenvergadering

Op deze ALV wordt de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen formeel vastgesteld. Leden ontvangen via de mail de stukken voor de ledenvergadering.