Fractiestichting

Naam: Stichting voor Assistentie van de Partij van de Arbeid Leiden

Fiscaal nummer: 0041 15 302

Contactgegevens:

  • e-mailen naar: leiden@pvda.nl ter attentie van de Stichting voor Assistentie PvdA Leiden
  • schrijven naar: Stichting voor Assistentie PvdA Leiden, Postbus 11315, 2301 EH Leiden

Samenstelling bestuur:

  • Gijs Holla, voorzitter
  • Mathijs de Waardt, penningmeester
  • Abdelhaq Jermoumi, bestuurslid
  • Koen Lenferink,bestuurslid
  • Rald schalkwijk bestuurslid

Beleidsplan: Beleidsplan 2018-2022

De stichting fractie Partij van de Arbeid Leiden steunt de fractie in de periode 2014- 2018 bij haar werkzaamheden door het werkgeverschap te vervullen van de fractiemedewerker en zorg te dragen voor de financiering. Het gaat hier om het formele werkgeverschap. Het materiële werkgeverschap ligt bij de fractie zelf. Zij geeft inhoud aan de werkzaamheden van de fractiemedewerker die in algemene zin op beleidsmatig vlak als in de ondersteuning van projecten ligt. De stichting financiert eveneens projecten en activiteiten op verzoek van de fractie zolang de financiële ruimte dit toelaat.

Beloningsbeleid:

  • Bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging en geen vergoeding voor gemaakte onkosten.
  • Voor medewerkers in dienst van de stichting, geldt dat hun totale bezoldiging onder de Balkenendenorm ligt. Er wordt salaris en 8% vakantiegeld betaald. Het salaris wordt verhoogd conform de salarissen van de cao Rijk. Er is géén pensioenvoorziening afgesproken.

Doelstelling: Conform de oprichtingsakte van de Stichting: Het verlenen van assistentie aan de fractie van de Partij van de Arbeid en de leden van die fractie in de Gemeenteraad van Leiden en het afdelingsbestuur van de Partij van de Arbeid te Leiden.

Financiële verantwoording: Zie de bijgevoegde financiële verantwoordingen: jaarcijfers 2012; jaarcijfers 2013; jaarcijfers 2014; jaarcijfers 2015; jaarcijfers 2016.