Balans in onze binnenstad 

Door Tiny Klever op 26 januari 2020

We willen een binnenstad die voor iedereen fijn is om in te wonen en te leven. Dat was onze inzet tijdens de bespreking van het ‘programma binnenstad’ van de gemeente Leiden. 

Ons mooie historische centrum kan op veel belangstelling rekenen. Veel Leidenaren en bezoekers uit de regio of van daarbuiten weten de winkels, cafés en restaurants te vinden. We mogen terecht trots zijn op onze gezellige en bruisende binnenstad.

Tegelijkertijd is het ook de plek waar veel Leidenaren wonen. Daarom vinden we een goede balans tussen wonen, werken en uitgaan in ons centrum belangrijk. Omdat onze binnenstad een fijne plek voor iedereen moet zijn.

Die gedachte was dan ook onze inzet tijdens de bespreking van het programma binnenstad; hét document dat gaat over de economische ontwikkeling van het Leidse centrum. In de gemeenteraad hebben we daarnaast aandacht gevraagd voor een inclusief stadscentrum en een compact winkelgebied.

Balans 

De komende jaren heeft de gemeente Leiden meer oog voor de balans tussen wonen, werken en verblijven. En daar zijn we blij mee. Het uitgangspunt van het programma is kort gezegd: niet meer, maar beter. Of in beleidstermen: ‘kwalitatieve economische groei met aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid’. De gemeente gaat daar ook beter op letten door meer aandacht te hebben voor mogelijke overlast van economische activiteit.

Toegankelijk voor iedereen 

Samen met de ChristenUnie hebben we het college gevraagd om ook in het centrum aandacht te hebben voor mindervalide mensen. Want regelmatig horen we dat het openbaar vervoer of openbare toiletten niet te gebruiken zijn door mindervaliden. Door het voorstel van de ChristenUnie (mede door ons ingediend) komt daar nu meer aandacht voor.

Compacter winkelgebied 

Bij de bespreking in de gemeenteraad heb ik opnieuw aangegeven dat de Partij van de Arbeid een compacter winkelgebied in het centrum wil. Met name op de Haarlemmerstraat zien we leegstaande winkelpanden. Wij zijn er daarom voorstander van om het winkelgebied in de Haarlemmerstraat te verkleinen, zodat het zowel voor de ondernemers als het winkelend publiek een aantrekkelijke plek blijft. Nog voor de zomer komt dat onderwerp terug in de gemeenteraad.

Tiny Klever

Tiny Klever

Sinds 1984 woon ik in Leiden. Ik heb gezien hoe de stad sindsdien mooier, levendiger en gezelliger is geworden. Iets om trots op te zijn! Een groot deel van onze inwoners heeft van deze ontwikkeling geprofiteerd, maar er blijft een groep voor wie dat niet zo is. Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid

Meer over Tiny Klever