Bomen worden beter beschermd

Door Abdelhaq Jermoumi op 5 juni 2021

Om waardevolle bomen in Leiden nog beter te kunnen beschermen, de biodiversiteit te versterken en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, heeft het college voorgesteld om de bomenverordening aan te passen.

Het huidige bomenbeleid had onbedoeld een negatief effect op twee grote duurzaamheidsuitdagingen waar Leiden de komende decennia voor staat: klimaatadaptatie en stimulering van biodiversiteit. Waardevolle bomen op grond van particulieren waren niet voldoende beschermd en ook was het onbekend hoe waardevol een boom nou eigenlijk is. Door middel van een nieuw Register Ecologische bomen gaan we bomen beoordelen op hun waarde voor de stad en haar inwoners.

In mijn vorige periode in de raad hadden wij uitgebreid gesproken over het opzetten van een Groene Kaart waar iedereen bomen voor kon aanmelden die dan de bescherming kregen die ze zoudenmverdienen. Een nadeel van de Groene Kaart was het feit dat bij een update ook afgevoerd konden worden. Om de waardevolle bomen ook hier beter te beschermen gaat er een Groene Norm gelden. In overleg met specialisten van o.a. Naturalis is er gewerkt aan een zo duidelijk mogelijk criterium voor waardevolle bomen.

Als PvdA hebben wij ingezet op planten van bomen in versteende wijken en buurten. Door de warmere zomers is schaduw belangrijk. Deze zogenaamde hittestress is iets wat komende jaren meer voor zal komen. Om hier wat aan te doen dienden wij samen met GroenLinks het voorstel in om met een Bomenplan te komen. Samen met inwoners en organisaties komt het college met plannen waar we bomen in de stad kunnen gaan planten. Zelf ideeën voor boomplant-locaties? Geef ze door!

Om het planten van bomen te betalen en het budget in het Bomenfonds goed te besteden is er ook besloten om niet alleen bomen te planten, maar ook mogelijkheden te geven om waardevol groen in de stad te voegen. Wij vertrouwen erop dat dit goed ingezet zal worden. Het nieuwe Bomenbeleid is ambitieus en leeft in de stad. In de commissie hebben wij er circa 6 uur over vergaderd. Om vinger aan de pols te houden diende ik een voorstel in om hier jaarlijks met het college over te praten. Zo houden wij mogelijkheden om het beleid aan te passen als dit nodig mocht zijn.

Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Leuk dat je iets meer over mij wilt weten. Ik ben raadslid vanaf 2014 en bezig in mijn tweede periode in de Leidse gemeenteraad. Sinds december 2019 ben ik door de fractie gekozen als fractievoorzitter. Dit is een verantwoordelijke rol en ik ben er erg trots op dat ik de groep mag leiden. Leiden is

Meer over Abdelhaq Jermoumi