Duidelijkheid over de plek van de horeca in de komende jaren – de vernieuwde horecavisie

Door Tiny Klever op 3 februari 2021

Heb je ook zo’n zin om weer een kopje koffie te drinken op een terras, met een groep mensen ergens mosselen met friet te eten of op café te gaan, zoals een Belgische vriend van mij altijd zegt? Afgelopen week behandelde de gemeenteraad de vernieuwde horecavisie. Raar om dat in deze tijd te doen denk je misschien. Horeca ondernemers hebben op dit moment wel iets anders aan hun hoofd. Hoe kan de raad nu een visie vaststellen als nog niet duidelijk is welke ondernemingen er na afloop van de crisis nog overeind staan?

De PvdA ziet dat horeca ondernemers het nu heel moeilijk hebben en we steunen alle maatregelen die er genomen worden om deze voor onze stad zo belangrijke sector te laten overleven. Horeca maakt de stad aantrekkelijker voor bewoner en bezoeker, biedt werk aan mensen van allerlei slag en is een van de weinige plekken in Leiden waar praktisch opgeleiden op voet van gelijkheid samenwerken met studenten.

Tegelijkertijd willen we de balans tussen een levendige en een leefbare stad bewaken. Ook voor de bewoners moet duidelijk zijn wat er kan en mag. Wij vinden het dan ook verstandig om nu de nieuwe horecavisie vast te stellen. De visie biedt perspectief aan horeca ondernemers en duidelijkheid aan diezelfde ondernemers en aan bewoners. Ten opzichte van de oude visie is er minder horeca toegestaan in de binnenstad en zijn de mogelijkheden voor horeca buiten het centrum groter geworden.

Kortom, de PvdA is blij dat er in de visie minder plek is voor horeca in de stegen van de binnenstad en meer plek in de wijken daarbuiten. Deze spreiding vergroot de mogelijkheden voor verschillende vormen van horeca, versterkt het verblijfklimaat in de hele stad en maakt de binnenstad leefbaarder. Ik hoop dat we elkaar deze zomer weer in een mooie Leidse horeca gelegenheid kunnen ontmoeten!

Tiny Klever

Tiny Klever

Sinds 1984 woon ik in Leiden. Ik heb gezien hoe de stad sindsdien mooier, levendiger en gezelliger is geworden. Iets om trots op te zijn! Een groot deel van onze inwoners heeft van deze ontwikkeling geprofiteerd, maar er blijft een groep voor wie dat niet zo is. Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid

Meer over Tiny Klever